ဗီတာမင္ဒီခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ား ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္အႏၲရာယ္ ျမင့္မား

ဗီတာမင္ဒီခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားသည္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။

ကယ္လီဖုိးနီးယားတကၠသုိလ္ ဆန္ဒီေယးဂုိးေဆးေက်ာင္းႏွင့္ ဆုိးလ္အမ်ိဳးသားတကၠသုိလ္တို႔မွ သုေတသီမ်ားက ဆီးခ်ိဳေရာဂါ အႀကိဳလကၡဏာ (သို႔မဟုတ္) ဆီးခ်ိဳေရာဂါမရွိသူမ်ားကုိ ၁၀ ႏွစ္ၾကာ ေလ့လာခဲ့ၿပီး ယင္းသုိ႔ေတြ႕ရွိျခင္းျဖစ္သည္။


ဗီတာမင္ဒီပမာဏတိုးျမႇင့္ေပးျခင္းက ဆီးခ်ိဳေရာဂါကုိ ကာ ကြယ္ႏုိင္သလားဆုိသည္ကုိ သိရွိရန္ ေနာက္ထပ္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳ လုပ္ရဦးမည္ဟု သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

ဗီတာမင္ဒီသည္ အသားအေရႏွင့္ ေနေရာင္ျခည္ထိေတြ႕မႈမွ ရရွိႏုိင္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာအစားအစာမ်ားႏွင့္ ျဖည့္စြက္ေဆးမ်ားမွလည္း ရရွိႏုိင္သည္။ ဗီတာမင္ဒီက အ႐ုိးႏွင့္သြားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားေစရန္ အေထာက္အကူျပဳၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာေရာဂါမ်ားကုိ ကာကြယ္ ေပးသည္။

ဗီတာမင္ဒီပမာဏခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားသည္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ သည့္အႏၲရာယ္ ငါးဆျမင့္မားေၾကာင္း သုေတသနေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာဆူးေကပက္ခ္က ေျပာသည္။

၁၉၈၀ က ေလ့လာမႈတစ္ရပ္တြင္ ဗီတာမင္ဒီႏွင့္ကယ္လ္ဆီယမ္ ေပါင္းစပ္မႈက အူမႀကီးကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္သည့္အႏၲရာယ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ဗီတာမင္ဒီပမာဏလုံေလာက္စြာရရွိႏုိင္ေရး အစားအေသာက္အျပင္ ေနေရာင္ျခည္ႏွင့္ထိေတြ႕ရန္လည္း လုိအပ္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

(၁)ႏွစ္အရြယ္အထိ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ဗီတာမင္ဒီပမာဏ ၄၀၀ IU ရရွိရန္လုိၿပီး အသက္(၁)ႏွစ္မွ (၇၀) အထိအရြယ္မ်ားအေန ျဖင့္ ဗီတာမင္ဒီပမာဏ ၆၀၀ IU ရွိရန္လုိသည္။

ဗီတာမင္ဒီႂကြယ္၀ေသာ အစားအစာမ်ားတြင္ ဆယ္လ္မြန္ငါး၊ ဆာဒင္းငါး၊ ဥအႏွစ္မ်ား၊ ပုစြန္ႏွင့္အားျဖည့္ႏုိ႔၊ ဒိန္ခ်ဥ္ႏွင့္လိေမၼာ္သီး ေဖ်ာ္ရည္တို႔ပါ၀င္သည္။

ခႏၶာကုိယ္အတြက္ ဗီတာမင္ဒီျဖည့္ေပးျခင္းျဖင့္ လုိအပ္ေသာ ကယ္လ္ဆီယမ္ဓာတ္ရရွိေစရန္ အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း အ ျခားေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။

ဗီတာမင္ဒီလုံေလာက္ေစေရး သင့္ေတာ္ေသာ နည္းလမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္သည္။ 

Ref: UPI