ရန္ကုန္ သႀကၤန္မ႑ပ္မ်ား စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ျခင္းေၾကာင့္ အေရးယူရသည့္ျဖစ္စဥ္ မရွိဟု တာ၀န္ရွိသူေျပာၾကား

ယခုႏွစ္သႀကၤန္ကာလအတြင္း ေပ်ာ္ရႊင္စြာေရကစားေနသူမ်ား (ဓာတ္ပုံ−နစ္ကီ)

ယခုႏွစ္တြင္ သႀကၤန္ မ႑ပ္မ်ားစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ ျခင္းေၾကာင့္ အေရးယူရသည့္ ျဖစ္စဥ္မရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မ တီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦး သန္းကေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ သႀကၤန္မ႑ပ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ ေရကစားရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္ မ်ားကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအ စိုးရက ထုတ္ျပန္ေၾကညာၿပီး သႀကၤန္ကာလ၌  စည္းကမ္းလိုက္ နာမႈရွိ၊မရွိ စစ္ေဆးခဲ့သည္။

‘‘ဒီႏွစ္ကေတာ့ စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္လို႔ အေရးယူရတဲ့ မ႑ပ္တစ္ခုမွကိုမရွိဘူး။ သတ္ မွတ္ရက္အတြင္း မ႑ပ္ေတြဖ်က္ ဖို႔ၫြန္ၾကားထားတာနဲ႔ ပတ္သက္ လို႔လည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဖ်က္ ၿပီးကုန္ၾကၿပီ’’ ဟု ဦးသန္းကေျပာ သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုး ရက မ႑ပ္ေနာက္ခံေရွ႕နဖူးစည္း  (Vinyl Sheet) တြင္ မ႑ပ္တာ ၀န္ခံ၊ ဒုတာ၀န္ခံ၊ မ႑ပ္စည္း ကမ္း ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေရပက္ခံ ယာဥ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရးတာ၀န္ ခံ၊ ဒုတာ၀န္ခံတို႔၏ ထင္ရွားေသာ  ဓာတ္ပံု၊ အမည္၊ လက္ကိုင္ဖုန္း နံပါတ္တို႔ကို စာလံုးအ၀ုိင္းဆိုဒ္ အခ်င္းသံုးလက္မ၊ စာလံုးအထူ သုညဒသမ၅ လက္မထည့္သြင္း႐ိုက္ႏွိပ္၍ အလြယ္တကူျမင္သာ ေသာေနရာ၌ တပ္ဆင္ရန္ၫြန္ ၾကားထားသည္။  ယင္းဓာတ္ပံုႏွင့္အမည္မ်ားကို သတ္မွတ္အရြယ္ အစားအတိုင္း တပ္ဆင္ျခင္းမရွိ ပါက ဒဏ္ေၾကးက်ပ္ ၁၀သိန္းေပး ေဆာင္ရမည္ဟု  ေဖာ္ျပထား သည္။

ထို႔အျပင္ မ႑ပ္ေဆာက္ လုပ္ခြင့္ရရွိသူမ်ားသည္ အျခား သူမ်ားကို ငွားရမ္းျခင္း၊ လႊဲေျပာင္း ေရာင္းခ်ျခင္းျပဳလုပ္ပါက ေပး သြင္းထားေသာ စေပၚေငြထဲမွ မ႑ပ္အႀကီးအတြက္ က်ပ္သိန္း ၅၀ ႏွင့္ မ႑ပ္အလတ္အတြက္  က်ပ္သိန္း ၃၀ ဒဏ္ေၾကးေပး ေဆာင္ရမည္ဟု ထည့္သြင္းသတိ ေပးထားသည္။

မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ရာတြင္  သတ္မွတ္အရြယ္အစားထက္ ပိုပါကတစ္ေပလွ်င္ က်ပ္ ၁၀ သိန္း ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ရန္၊ သႀကၤန္ၿပီး   ငါးရက္အတြင္း မ႑ပ္ကို ေသသပ္စြာဖ်က္သိမ္း ရမည္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ရက္ထက္ ေက်ာ္လြန္ပါက တစ္ရက္လွ်င္ ဒဏ္ေၾကး က်ပ္ငါးသိန္း ေပး ေဆာင္ရန္စသည့္ စည္းကမ္းခ်က္ မ်ားထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယခင္ႏွစ္က စည္းကမ္း လိုက္နာျခင္းမရွိသည့္ မ႑ပ္ ငါး ခုကို အေရးယူခဲ့ေၾကာင္း  ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။