အမ်ဳိးသမီးအၾကမ္းဖက္ခံရမႈ၊ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒီခ်ဳပ္အမ်ဳိးသမီးေကာ္မတီထံ အကူအညီေတာင္းခံႏုိင္

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအၾကမ္း ဖက္ခံရမႈႏွင့္ သက္ငယ္မုဒိမ္းက်ဴး လြန္ခံရမႈမ်ားရွိပါက အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုအမ်ဳိး သမီးေကာ္မတီထံ အကူအညီ ေတာင္းခံႏိုင္ေၾကာင္း ေကာ္မတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒၚသႏၲာက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာ လူမႈကူညီ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က မတ္လ ၈ ရက္ကစတင္၍ ရန္ပံုေငြတစ္ရပ္ထူေထာင္ထားသည္။ ယင္းရန္ပံုေငြကို ဒီခ်ဳပ္ဗဟိုအမ်ဳိး သမီးေကာ္မတီႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္အမ်ဳိး သမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၏ မတည္ေငြျဖင့္ စတင္ထား ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘အဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ုံးမွာပဲ ကြၽန္မတို႔ ေကာ္မတီ႐ုံးထိုင္တယ္။ အဲဒီမွာ သက္ငယ္မုဒိမ္းျဖစ္စဥ္ေတြ၊ အမ်ဳိးသမီးအၾကမ္းဖက္ခံရမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ႐ုံးကိုလာၿပီး စာေရးၿပီး ျဖစ္ေစ၊ ေနာက္မိသားစု၀င္ေတြ ထဲကျဖစ္ေစ လာၿပီးေျပာျပၿပီး အကူအညီေတာင္းခံလို႔ရပါ တယ္။ ဒီ့အတြက္ ကြၽန္မတို႔ အၿမဲ ဖြင့္ထားပါတယ္’’ဟု ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚ သႏၲာက ဧၿပီ ၂၀ ရက္တြင္ ေျပာသည္။လက္ရွိတြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္း ႏွင့္   အၾကမ္းဖက္မႈက်ဴးလြန္ခံ ထားရသည့္ မိန္းကေလးငယ္ ခုနစ္ဦးအတြက္ တရား႐ုံးကုန္က်စရိတ္ ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ထားေၾကာင္း ၎ က ေျပာသည္။

မုဒိမ္းမႈႏွင့္ မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္ သူကို လူ႕အဖြဲ႕အစည္းက မည္ သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္မွ် ခြင့္ လႊတ္ရန္ အေၾကာင္းမရွိဘဲ ျပင္းျပင္းထန္ထန္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္းႏွင့္ က်ဴးလြန္ခံရသူအတြက္ တရားမွ်တမႈကို မိမိတို႔တတ္စြမ္းသည့္ ဘက္မွ အေထာက္အကူျဖစ္ႏုိင္ ေရးႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုအမ်ဳိးသမီးေကာ္မတီ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဆိုသည္။

အသက္ (၁၆) ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ အဓမၼ ျပဳက်င့္မႈအပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ၂၀၁၇ အတြင္း အဓမၼျပဳက်င့္မႈ ၁,၄၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အဓမၼမႈထက္ ႏွစ္ဆခန္႔ ပိုမိုသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရာဇသတ္ႀကီး  ပုဒ္မ ၃၇၆ တြင္ အဓမၼျပဳက်င့္သူ ကို ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ျဖစ္ေစ၊ တစ္သက္တစ္ကြၽန္းျဖစ္ေစခ်မွတ္ ႏိုင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို တရား႐ုံးမ်ားအေန ျဖင့္ အခ်ိန္မဆြဲဘဲ အျမန္ဆံုး ေထာင္ဒဏ္   ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးသည့္ စာရင္း၌ လံုး၀ထည့္သြင္းရန္မ သင့္ေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္ဗဟိုအမ်ဳိး သမီး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေမ၀င္းျမင့္က ေျပာသည္။

ဒီခ်ဳပ္ဗဟိုအမ်ဳိးသမီးေကာ္ မတီအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ ႀကီးဌာန၊ အမ်ဳိးသမီးအေရးလႈပ္ ရွားေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားတရားမွ်တမႈရရွိေရးႏွင့္ ေနာက္ထပ္ျဖစ္စဥ္မ်ားထပ္မံမျဖစ္ပြားေစေရး တိုက္တြန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဖြဲ႕၀င္မ်ားက ေျပာသည္။

ဒီခ်ဳပ္ဗဟိုအမ်ဳိးသမီးေကာ္ မတီသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟန္းၿမိဳ႕ နယ္ အေနာက္ေရႊဂံုတိုင္ရွိ အမ်ဳိး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႐ုံးခ်ဳပ္ တြင္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ ေနသည္။ တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာ လူမႈကူညီေထာက္ပံ့ေရး  ရန္ပံုေငြအတြက္ ဘဏ္အေကာင့္အမွတ္ (Account Number - AYA-0097223010009904)ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိၿပီး ရန္ပံုေငြရရွိမႈေပၚမူတည္၍ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈစသည့္ အေရးကိစၥမ်ားတြင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဗဟိုအမ်ဳိးသမီးေကာ္မတီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။