သူငယ္တန္းမတက္ရေသးသူမ်ား (၆)ႏွစ္ျပည့္ပါက ပထမတန္းသို႔ တိုက္႐ိုက္တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္

သင္႐ိုးသစ္ပထမတန္းသည္ သူငယ္တန္းမတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ကေလးမ်ား တိုက္႐ိုက္လုိက္ပါ သင္ၾကားႏုိင္ေသာ သင္႐ိုးျဖစ္၍ ယင္းသို႔ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

အသက္ (၅)ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္တြင္ သူငယ္တန္းမတက္ေရာက္ခဲ့ရေသာ ကေလးမ်ား (၆)ႏွစ္ျပည့္ပါက ပထမတန္းသို႔ တိုက္႐ိုက္တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

သင္႐ိုးသစ္ပထမတန္းသည္ သူငယ္တန္း မတက္ေရာက္ခဲ့ သည့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ တိုက္႐ိုက္လိုက္ပါသင္ၾကားႏုိင္ သည့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းျဖစ္၍ ယင္းသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။


‘‘သူငယ္တန္းက ကေလး ေတြကို ကစားတာ၊ ကတာ၊ ခုန္ တာမ်ဳိးကို သင္ေပးတာ၊ အရင္က လို အေရး၊ အဖတ္အတြက္ Heavyေတြ မပါေသးေတာ့ ကေလးက သူငယ္တန္း မတက္ျဖစ္ဖူးလား၊ ဒါဆို သူ (၆)ႏွစ္ျပည့္ၿပီလား၊ ျပည့္ရင္ ပထမတန္း တန္းတက္လို႔ရတဲ့ သေဘာေပါ့။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ သူငယ္ တန္းက စတက္၊ မတက္ႏိုင္ရင္ တစ္တန္း တန္းတက္လည္း (၆) ႏွစ္ ကေလးဉာဏ္ရည္နဲ႔ဆို မီတဲ့ သေဘာေပါ့’’ဟု အဆိုပါတာ၀န္ ရွိသူက ရွင္းျပသည္။

(၆)ႏွစ္ျပည့္ပါက ပထမတန္းသို႔ တိုက္႐ိုက္တက္ေရာက္ ခြင့္ျပဳထားၿပီး (၆)ႏွစ္ျပည့္ရန္ သံုးလအလိုအထိ ကေလးငယ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာေထာက္ခံ ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံခြင့္ျပဳရန္ ေဆာင္ရြက္ထားသည္ဟု ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်ာင္း အုပ္ႀကီးတစ္ဦးက ဆိုသည္။

(၆)ႏွစ္ျပည့္ပါက ကေလး၏ ကိုယ္ကာယႏွင့္ ဉာဏ္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳး မႈကိုၾကည့္႐ႈ၍ ပထမတန္း တိုက္႐ိုက္တက္ခြင့္ရွိႏုိင္ရန္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းသစ္မ်ား ေရးဆြဲထားသည္ဟု သင္႐ိုးေရးဆြဲေရးအဖြဲ႕မွေဒါက္တာေကသီေမာ္က ရွင္းျပ သည္။

 ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက သူငယ္တန္း +  ၁၂ တန္း ပညာေရး စနစ္သစ္ကို ၂၀၁၆-၁၇ ပညာ သင္ႏွစ္က စတင္အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေနၿပီး သူငယ္တန္း၊ ပထမတန္းတို႔ကို သင္႐ိုးသစ္မ်ား ျဖင့္ သင္ၾကားေနသည္။

ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဒုတိယတန္းကို သင္႐ိုးသစ္ျဖင့္ စတင္ သင္ၾကားမည္ျဖစ္သည္။