ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတာင္ကိုရီးယားကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးအား ေနျပည္ေတာ္၌ လက္ခံေတြ႕ဆံု

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးတုိ႔ ယမန္ေန႔က ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု −Myanmar State Counsellor Office)

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ေတာင္ကိုရီးယားကုန္သြယ္ ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးမစၥတာကင္ ဟြန္ေခ်ာင္အား ေနျပည္ေတာ္၌ ယမန္ေန႔တြင္ လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့ ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ 

ထုိသို႔ေတြ႕ဆံုစဥ္ ျမန္မာ-ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ကုန္သြယ္ မႈျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ကုိရီးယားကုမၸ ဏီမ်ား လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ရန္ ကိစၥရပ္မ်ား ထည့္သြင္းေဆြး ေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ ႀကီးဌာန အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဦးစီးဌာ န ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ မိုးထြန္းက ေျပာသည္။ 

‘‘စီးပြားေရးဇုန္ေတြ တည္ ေထာင္တဲ့ေနရာမွာ ကိုရီးယား အေနနဲ႔ သူတို႔အေတြ႕အႀကံဳနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခ်င္တဲ့ အပိုင္းေတြ ေဆြးေႏြးၾကတယ္’’ဟု အထက္ပါ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ရွင္းျပ သည္။ 

ေတာင္ကိုရီးယားကုန္သြယ္ ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီး မစၥတာကင္ ဟြန္ေခ်ာင္သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲမွ ဖြံ႕ၿဖိဳး ၿပီးသို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့ေသာ ေတာင္ ကိုရီးယား၏အေျခအေနမ်ားႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ အကူအညီေပးရန္ ကိစၥရပ္မ်ားလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ကင္ဟြန္ေခ်ာင္သည္ သမၼ တမြန္ေဂ်အင္ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ေမလ က အာဏာရၿပီးေနာက္ပိုင္းျမန္ မာႏုိင္ငံသုိ႔ ပထမဆုံးလာေရာက္ သည့္ ၀န္ႀကီးအဆင့္ေတာင္ကုိရီး ယားအရာရွိျဖစ္သည္။

ေတာင္ကိုရီးယား၏ ကား ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၌ ေမာ္ေတာ္ကားတပ္ဆင္ထုတ္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခ်င္းပူူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရန္ ကားအေသး စားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာဥပေဒ အခ်ိဳ႕ျပန္သုံးသပ္ေပးရန္ ကင္ ဟြန္ေခ်ာင္က ျမန္မာအစုိးရကုိ တိုက္တြန္းေၾကာင္း Yonhap သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

ယင္းသုိ႔ေဆာင္ရြက္ပါက ေတာင္ကုိရီးယားေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ သံမဏိ သြင္းကုန္အခြန္မ်ား သက္သာ ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ကားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ကူညီႏုိင္မည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာအေနျဖင့္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္မႈပုိေကာင္းလာေစ ေရးက႑မ်ားစြာ တုိးတက္လာ ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္ဟုျပန္ လည္ေျပာၾကားေၾကာင္း Yonhap သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေတာင္ကိုရီးယား ကုန္သြယ္ေရး၊ စက္မႈႏွင့္ စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြား ေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔အၾကား ပူးေပါင္း၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရးက႑တို႔တြင္ စြမ္း ေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္မႈဆုိင္ရာကိစၥ ရပ္မ်ား ပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ၎သည္ စီးပြား ေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ႏွင့္ လည္း ယမန္ေန႔တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏွစ္ရက္ ၾကာ လာေရာက္္ျခင္းျဖစ္သည္။

More in News Section