ပုဂၢလိက သတင္းစာမ်ား၏ ေရဆန္ခရီး

‘ဂါးဒီးယန္း သတင္းဌာနအား စတာလင္ေပါင္ တစ္ေပါင္မွ်ျဖင့္ ကူညီေပးပါ’

အဆုိပါ စာတန္းသည္ အလွဴ ေငြေကာက္ခံေနျခင္းမဟုတ္။ ရန္ ပံုေငြရွာေဖြေနျခင္းလည္းမဟုတ္။ ကမၻာေက်ာ္ ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ The Guardian သတင္းစာႀကီး၏ တရားဝင္ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ တင္ ထားေသာ သတင္းမ်ား၊ ေဆာင္း ပါးမ်ားကို ဖတ္ၿပီးပါက ႀကိဳက္ႏွစ္ သက္လွ်င္ တစ္ေပါင္မွစ၍ ထည့္ ဝင္ေပးရန္ သတင္းေဆာင္းပါး မ်ား၏ ေအာက္ေျခတြင္ ေဖာ္ျပ ထားေသာ စာပိုဒ္ထဲမွ တစ္ေၾကာင္းျဖစ္သည္။ အျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

သတင္းအဖြဲ႕အစည္းေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားကဲ့သို႔မဟုတ္ဘဲ မိမိ တုိ႔အေနျဖင့္ အခေၾကးေငြယူ၍ ဝက္ဘ္ဆိုက္သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ ႐ႈခြင့္ သတ္မွတ္မထားဘဲ မိမိတုိ႔ ၏ သတင္းအတတ္ပညာလုပ္ငန္း ကို တတ္ႏုိင္သေလာက္ ပြင့္လင္း ေအာင္ထားလိုသည့္ ဂါးဒီးယန္း သတင္းဌာန၏ အမွီအခိုကင္း ေသာ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းသတင္း ေဖာ္ျပမႈသည္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြမ်ား စြာကုန္ၿပီး ေဖာ္ျပရန္ ခက္ခက္ခဲခဲ ႀကိဳးစားေနရသည္။

သို႔ေသာ္ ေၾကာ္ျငာမွ မိမိတုိ႔ ရရွိေသာဝင္ေငြသည္ ေလ်ာ့က်ေနေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔ကို စာဖတ္ သူမ်ားက ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေပး ရန္ လိုအပ္လာၿပီး မိမိတို႔သတင္း မ်ားကို ဖတ္႐ႈသူတိုင္းအေနျဖင့္ သတင္းမ်ားကို သေဘာက်ၿပီး ရန္ပံုေငြရရွိေအာင္ ကူညီထည့္ ဝင္ေပးပါက မ်ားစြာပိုၿပီး ခိုင္မာ လာမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဂါးဒီးယန္းသတင္းဌာနအား စတာလင္ေပါင္ တစ္ေပါင္မွ်ျဖင့္ ကူညီ ေပးပါဟု ေရးသားေဖာ္ျပထား ျခင္းျဖစ္သည္။

ကမၻာေပၚတြင္ သတင္းမီဒီ ယာလုပ္ငန္း၏ ရပ္တည္မႈခက္ခဲ လာပံုကို နာမည္ေက်ာ္ ဂါးဒီးယန္း သတင္းစာႀကီး၏ သတင္းေရာင္း ခ်မႈပံုစံက သက္ေသျပေနသည္။ အထူးသျဖင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာ သည္ ကမၻာတစ္ဝန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႀကီးမားလာခ်ိန္တြင္ နာမည္ေက်ာ္ ကမၻာသိမီဒီယာမ်ားပင္ ရပ္တည္ရခက္ခဲလာခ်ိန္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္လည္း အျမစ္တည္သေႏၶျပန္ တည္စ ပုဂၢလိက ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာမ်ား လမ္းေလွ်ာက္ သင္စအရြယ္မွာပင္ မတ္မတ္ ရပ္ႏိုင္ေရး ႐ုန္းကန္ေနရသည္။

စာေပကင္ေပတုိင္ဟု ေက်ာ္ ၾကားခဲ့ေသာ စစ္အစိုးရ၏ နာမည္ ေက်ာ္စာေပစိစစ္ေရးကို ၂၀၁၂ ဩဂုတ္တြင္ ဖ်က္သိမ္းၿပီးေနာက္ ရွစ္လအၾကာ ၂၀၁၃ ဧၿပီတြင္ ပုဂၢလိက ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာမ်ား စတင္ထုတ္ေဝခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ သတင္းစာမ်ား အၿပိဳင္ အဆုိင္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ၾကသည္။ The Voice Daily၊ ေရႊႏိုင္ငံသစ္၊ စံေတာ္ခ်ိန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ထုတ္ေဝေသာ ျပည္ေထာင္စု ေန႔စဥ္သတင္းစာတုိ႔ စတင္ထြက္ ရွိလာသည္။ ထို႔ေနာက္ 7Day Daily၊ Daily Eleven၊ TheMessenger Daily၊ အင္ပါယာေန႔စဥ္၊ The Yangon Time၊ Myanmar Freedom Daily၊ ျပည္ျမန္မာ၊ မဇၩိမ ေန႔စဥ္ စသည့္ပုဂၢလိ က ေန႔စဥ္သတင္းစာမ်ား ေဝေဝ ဆာဆာ ထြက္ရွိလာခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ The Yangon Time က ဒီမိုကေရစီတူေဒးဟု အမည္ေျပာင္းထုတ္ေဝခဲ့သည္။

ပုဂၢလိက ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာမ်ား ထုတ္ေဝခြင့္ျပဳခဲ့ သည္မွာ ယခု ၂၀၁၈ တြင္ ငါးႏွစ္ သက္တမ္းျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္ သည္။ ငါးႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္တြင္ ေဈး ကြက္အတြင္း ရွင္သန္ထင္က်န္ ရစ္ေသာ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာ ၁၀ ေစာင္ပင္မျပည့္ေတာ့။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာ အား ေကာင္းရန္ အစပ်ိဳးေနခ်ိန္ ဆယ္ စုႏွစ္ငါးခုေက်ာ္ၾကာ ထုတ္ေဝခြင့္ ရပ္ဆုိင္းခံရၿပီးမွ ျပန္လည္ထြက္ရွိ လာေသာ ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္း စာမ်ားသည္ အစိုးရသတင္းစာႏွစ္ ေစာင္သာ ဖတ္႐ႈခဲ့ရေသာ ျပည္ သူမ်ားၾကား အသစ္အဆန္းျဖစ္ ကာ သတင္းအခ်က္အလက္စီး ဆင္းမႈႏႈန္း ျမန္ဆန္ေသာ အေရြ႕ တစ္ခုကို စတင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

အစိုးရက ပုဂၢလိကသတင္း စာထုတ္ေဝခြင့္ကို လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳသည္ဆုိေသာ္ လည္း မွ်တသည့္ ေဈးကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမရွိျခင္း၊ လမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရးအပါအဝင္ သတင္းစာလုပ္ငန္း လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေရး Logistic က႑ကို စီမံေပးမႈအား နည္းျခင္း၊ အစိုးရသတင္းစာမ်ား ၏ ေၾကာ္ျငာမူဝါဒႏွင့္ ေဈးႏႈန္းတုိ႔ ကို အမီမလိုက္ႏိုင္ျခင္းတို႔က ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ား အဓိက ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ အခက္အခဲ မ်ားျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ားအေနျဖင့္ ရပ္တည္ရန္ ခက္ခဲလာခဲ့ၿပီး ေနာက္ တျဖည္းျဖည္းရပ္နားခဲ့ရ သည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ရ သည္။

‘‘အဓိကအခက္အခဲနဲ႔ စိန္ ေခၚမႈေတြက ဝင္ေငြေတြ ထိုးဆင္း က်လာၿပီး၊ စရိတ္ေတြတက္လာ ၿပီး ႀကီးမားတဲ့ ေငြေၾကးဆံုး႐ႈံးမႈ မ်ားနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရျခင္းပါပဲ။ ေစာင္ေရေတြက်ဆင္းလာတယ္။ ေၾကာ္ျငာေတြ ထိုးက်သြားတယ္။ တစ္ဖက္မွာ ထုတ္လုပ္မႈကုန္က် စရိတ္က ေလ်ာ့နည္းမလာဘဲ ပံုႏွိပ္ခ၊ စကၠဴခေတြ၊ အေထြေထြ စရိတ္ေတြ တက္လာတယ္’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းစာဆရာအ သင္း နာယက ဦးကိုကို (စက္မႈ တကၠသိုလ္)က ေျပာသည္။

အစိုးရသတင္းစာသည္ မိမိ ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္ၿပီး ႏုိင္ငံအ တြက္ ဝင္ေငြရွာေပးေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ အေၾကာင္းျပလာၿပီး ပုဂၢလိက သတင္းစာမ်ား မရပ္တည္ႏိုင္ျခင္း က ညံ့ၿပီး သတင္းမ်ား မတိက်၍ လည္းေကာင္း၊ ေၾကာ္ျငာမရွာႏုိင္ ဘဲ ျဖန္႔ခ်ိေရးအားနည္းေနသည္ ဆုိသည့္ လက္ညႇိဳးထိုးျခင္းကို ျပန္ခံေနရေၾကာင္း ၎က ေျပာ သည္။

ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားအ ေနျဖင့္ တစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္ ၅၀ ျဖင့္ အ႐ႈံးခံေရာင္းခ်ေနေသာ္ လည္း က်ဆံုးျခင္းမရွိေပ။ တစ္ ႏုိင္ငံလံုးသို႔ ျဖန္႔ခ်ိေနသည့္ သတင္းစာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေၾကာ္ျငာထည့္မည့္သူမ်ားက အစိုးရ သတင္းမ်ားဆီသို႔သာ ေျခဦးလွည့္ သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပုဂၢလိကသတင္း စာမ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာအားနည္း လာျခင္းႏွင့္အတူ စကၠဴေဈးႀကီး ျမင့္ျခင္းကဲ့သို႔ အေထြေထြကုန္က် စရိတ္ျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္ ရပ္ တည္မႈ တျဖည္းျဖည္းယိုင္လဲစ ျပဳလာေနသည္။

‘‘တျခားေသာ ႏုိင္ငံေတြမွာ အစိုးရတုိ႔၊ လႊတ္ေတာ္တုိ႔ကေန ၿပီးေတာ့ သတင္းမီဒီယာေတြကို ပံ့ပိုးကူညီခဲ့တာေတြရွိပါတယ္။ တျခားႏုိင္ငံေတြကလို မလုပ္ႏုိင္ ေတာင္မွ အနည္းအက်ဥ္းေတာ့ လွည့္ၾကည့္သင့္ပါတယ္’’ ဟု သတင္းစာဆရာ ကိုေဆြဝင္းက ေျပာသည္။

ေၾကာ္ျငာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ သတင္းစာျဖန္႔ခ်ိရာတြင္ ေဒသပို က်ယ္ျပန္႔သည့္ ေဈးကြက္ရွိၿပီး သား ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားကို ဆက္လက္ အသံုးျပဳေနေသာ ေၾကာင့္ ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ား အခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရ ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ေဟာင္း ဦးရဲထြဋ္က ေျပာသည္။

‘‘လက္ရွိ အစိုးရကေတာ့ အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈ မီဒီ ယာပံုစံဘက္ကို ပံုႏွိပ္ေရာ၊ ႐ုပ္သံ မီဒီယာေရာ သြားမယ့္ပံုမရွိဘူး။ ပုဂၢလိက မီဒီယာေတြအေနနဲ႔ ပံုႏွိပ္နဲ႔ အြန္လိုင္းကို ပူးတြဲသြားတဲ့ စနစ္ကိုေျပာင္းမွ ေရရွည္ရွင္သန္ ႏုိင္မယ္လုိ႔ထင္ပါတယ္။ အြန္လိုင္းကေန ေၾကာ္ျငာဝင္ေငြလံုေလာက္ ေအာင္ မရႏုိင္ဘူးဆုိရင္ ၿဗိတိန္ ႏုိင္ငံ ဂါးဒီးယန္းသတင္းစာရဲ႕ နည္းလမ္းကို က်င့္သံုးသင့္တယ္’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနကို တာဝန္ယူေနေသာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဖျမင့္ႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအာင္လွထြန္းတုိ႔က သတင္းမီဒီယာတုိးတက္ေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ထင္ေၾကးမ်ားေပးခဲ့ေသာ္လည္း ယခု အခ်ိန္ထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အားနည္းေနသည္ကိုေတြ႕ရွိရေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာသမား မ်ားက ေျပာသည္။

ပံုႏွိပ္မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရသတင္းစာမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ ၿပိဳင္ေနခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာမ်ားႏွင့္လည္း ယွဥ္ ၿပိဳင္႐ုန္းကန္ေနရၿပီျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပရင့္မီဒီယာမ်ား အေနျဖင့္ အြန္လိုင္းမီဒီယာမ်ားကို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ရန္ သတင္းတင္ဆက္ မႈမ်ား ျပည့္ျပည့္စံုစံုျဖင့္ အားထုတ္ ကာ ေရးသားရန္ လိုအပ္သည္ဟု သတင္းစာဆရာ ကိုေဆြဝင္းက အႀကံျပဳသည္။

‘‘ဒီကိစၥေတြက ျမန္မာျပည္ တင္မကဘူး။ တျခားႏုိင္ငံေတြက လည္း ႀကံဳေနရတယ္။ တျခားႏုိင္ငံေတြက သတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္ေတြ ကို ဝင္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ပိုက္ဆံ ေပးၿပီးမွသာ ဝင္ၾကည့္လို႔ရ ေအာင္ လုပ္ထားတယ္။ အဲဒီလို မ်ိဳးကိစၥေတြကိုလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ မွာရွိတဲ့ မီဒီယာေတြကလည္း စဥ္း စားဖို႔လိုလာၿပီ။ အစိုးရကလည္း မီဒီယာေတြကို ပံ့ပိုးေပးဖို႔လုိ တယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ေတြဟာ က် ဆံုးခန္းကို ေရာက္ရွိသြားမယ္’’ဟု ၎က သံုးသပ္ေျပာသည္။

ပံုႏွိပ္မီဒီယာမ်ား အေနျဖင့္ သတင္းစာမ်ား ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိရာ တြင္ ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ မ်ားက တစ္စတစ္စျမင့္တက္လာ ျခင္းကလည္း စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ လိုျဖစ္ေနသည္။ စကၠဴေဈး ျမင့္ တက္လာမႈမ်ားကလည္း ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝရန္ အခက္အခဲအခ်ိဳ႕ရွိ လာခဲ့သည္။

ေဈးကြက္ ခ်ဲ႕ထြင္မႈတြင္ လည္း ႏုိင္ငံပိုင္မီဒီယာကို မယွဥ္ ၿပိဳင္ႏုိင္ျခင္းက ထုတ္လုပ္မႈကုန္ က်စရိတ္ျမင့္တက္မႈကို မကာႏုိင္ ျခင္းအေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚေန သည္။

‘‘ႏုိင္ငံပိုင္ေတြေရာင္းေဈးနဲ႔ ႏုိင္ငံပိုင္ေတြက ရေနတဲ့ ကုန္ ၾကမ္းေဈးေတြနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္လိုမွ မယွဥ္ႏိုင္ဘူး။ ေနာက္ တစ္ခုက ေၾကာ္ျငာေတြကို အစိုးရ သတင္းစာေတြက အုပ္စီးထားတဲ့ အတြက္ အျပင္သတင္းစာေတြ ဟာ ရသင့္သေလာက္မရဘူး။ ပိုဆုိးတာက အစိုးရသတင္းစာမွာ ေၾကာ္ျငာမွ တရားဝင္တယ္ဆိုတာ မ်ိဳး တရားဝင္ေတာ့မဟုတ္ေပ မယ့္ သတင္းလႊင့္တာေတြရိွေတာ့ ေၾကာ္ျငာကမရေတာ့ဘူး။ ဒီျဖတ္ သန္းခဲ့တဲ့ ပုဂၢလိကသတင္းစာ ငါး ႏွစ္သက္တမ္းမွာ အစိုးရပံ့ပိုးမႈက ေတာ့ ေဝလာေဝးပဲ။ ကြၽန္ေတာ္ က အရင္ျမန္မာ့အလင္းနဲ႔ ေၾကးမံု ႏွစ္ေစာင္စလံုးမွာ လုပ္ခဲ့ေတာ့အားလံုးသိတယ္။ အစိုးရ အာ ေဘာ္အတြက္ဆုိ သတင္းစာကို ဘာေၾကာင့္ ႏွစ္ေစာင္ထားလဲ။ တစ္ေစာင္နဲ႔ဆို လံုေလာက္ေနၿပီ။ စီးပြားေရးလုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး လို႔ ေျပာေနေပမယ့္ အခုပံုစံက ႏွစ္ေစာင္လုပ္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ ေနတာပဲလုိ႔ျမင္တယ္။ ပုဂၢလိက သတင္းစာေတြကို ေၾကာ္ျငာနဲ႔ ဖိသတ္ေနတာပဲ’’ဟု ျမန္မာတုိင္းမ္ေန႔စဥ္သတင္းစာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးရဲျမင့္ေဖက ေျပာသည္။

ထိုကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ား ကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ ႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ား ထုတ္ေဝေနေသာ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း သည္ ႏွစ္စဥ္ အျမတ္ရရွိၿပီး အ႐ႈံးမေပၚသည့္ ႏုိင္ငံပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ပမွ ကုန္ၾကမ္းစကၠဴ၊ မင္ စသည့္သတင္းစာအတြက္ လုိအပ္ေသာ စက္ပစၥည္းဝယ္ယူရာတြင္ သတင္းစာကုန္ေခ်ာမ်ား တစ္ႏုိင္ငံလံုး ျပည္သူမ်ားလက္ဝယ္ အေရာက္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တိုင္းအ တြက္ ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ားႏွင့္ တန္းတူ အခြန္အခမ်ားေပးေဆာင္ေနေၾကာင္း ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ ေဆာင္းပါးရွင္ ေမဦးမိုးက ေရးသားထားသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ ဥပေဒ ေတြ၊ မူပိုင္ခြင့္ေတြက အားနည္း တယ္။ ကိုယ့္ရွင္သန္ရပ္တည္ခြင့္ အတြက္ မျဖစ္မေန သတင္းစာက ေန သတင္းအဆက္မျပတ္ေအာင္ မရွိရွိတာနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္႐ုန္းကန္ ေနရတာ။ စီးပြားေရးအရ ကိုက္ တာ၊ မကိုက္တာထား။ အကုန္ လံုးက Survive ျဖစ္ေအာင္ ႐ုန္း ေနရတာ။ တစ္ဖက္မွာ ဒစ္ဂ်စ္ တယ္က အေျပာင္းအလဲအရမ္း ျမန္ေနတယ္။ အေျခအေနအရ သတင္းစာေတြ မေပ်ာက္ေအာင္ က်ားကန္ေနရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ ရပိုင္ခြင့္ေတြက တိုးမလာဘူး။ ေလ်ာ့လာတာပဲရွိတယ္’’ဟု ျမန္ မာသံေတာ္ဆင့္ ေန႔စဥ္သတင္း စာ အယ္ဒီတာ ဦးမ်ိဳးၫြန္႔ေမာင္ က ေျပာသည္။

‘‘အဓိကကေတာ့ ဒီမိုကေရ စီႏိုင္ငံမွာ ပုဂၢလိကသတင္းစာရဲ႕ အခန္းက႑ထိပ္ဆံုးေရာက္ဖို႔ပဲ။ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေတြ က် ဆင္းလာေနတယ္။ သတင္းသမားေတြ က်င့္ဝတ္နဲ႔မညီဘူးလုိ႔ လက္ ညႇိဳးထိုးတာခံေနရတယ္။ အဲဒါကို အေၾကာင္းျပၿပီး သတင္းရယူခြင့္၊ ေဖာ္ျပေရးသားခြင့္ေတြ အကန္႔အ သတ္ေတြရွိေနတယ္’’ဟု ဦးကိုကို (စက္မႈတကၠသိုလ္)က လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္ သတင္းလြတ္ လပ္ခြင့္ ဆုတ္ယုတ္လာမႈအေပၚ ေျပာသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းစာ ေၾကာ္ျငာရရွိေရးႏွင့္ သတင္းစာျဖန္႔ခ်ိမႈျမင့္မားတိုး တက္ေရးကိုသာ အဓိကထားေန ၿပီး ပုဂၢလိကသတင္းမီဒီယာမ်ား ကို အေလးမထားသည္က အခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာ ဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ အတြင္းေရး မွဴး ဦးျမင့္ေက်ာ္က ေဝဖန္သံုးသပ္ သည္။

ပံုႏွိပ္မီဒီယာေလာကသည္ ရပ္တည္ရန္ ႐ုန္းကန္ေနရၿပီး အစိုးရက ေၾကးမံုႏွင့္ ျမန္မာ့အ လင္းဟူ၍ သတင္းစာႏွစ္ေစာင္ ထုတ္ေဝမည့္အစား တစ္ေစာင္ တည္း ထုတ္ေဝျခင္းျဖင့္ က်ဆင္း ေနေသာ ပုဂၢလိကပံုႏွိပ္မီဒီယာကို ေဈးကြက္ေဝစုေပးရန္ ျပန္ၾကား ေရးဝန္ႀကီးထံ တိုက္တြန္းေတာင္း ဆိုမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္ရန္ အစီအစဥ္မရွိေသး ေၾကာင္း ဝန္ႀကီး ဦးေဖျမင့္က ေျပာၾကားထားသည္။

‘‘သမား႐ိုးက်စဥ္းစားနည္းနဲ႔ အစိုးရသတင္းစာေတြ ရပ္ေပးပါ လို႔ ေအာ္ေန႐ံုနဲ႔ ဘာမွထူးလာမွာ မဟုတ္ဘူး။ အစိုးရသတင္းစာ ေတြရဲ႕ အင္အားပါဝါနဲ႔ညီတဲ့၊ ေက်ာ္လြန္တဲ့ အင္အားပါဝါတစ္ ခုကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စုစည္းလိုက္ဖို႔ လိုတယ္။ အဓိကက ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံမွာ ပုဂၢလိကသတင္းစာရဲ႕ အခန္းက႑ထိပ္ဆံုးေရာက္ဖို႔ပဲ။ ဒါဟာ Vision ပဲ။ ဒီ Vision အ တြက္ Strategic Plan တစ္ခု ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဝိုင္းစဥ္းစားရမယ္။ အရင္ဆံုးက ပုဂၢလိကသတင္းစာ ေတြ စုစည္းႏုိင္တဲ့၊ တိုင္ပင္ႏုိင္တဲ့ အသိုက္အဝန္းတစ္ခု အရင္တည္ ေထာင္ရမယ္’’ဟု ဦးကိုကိုက ယင္းအခက္အခဲကို ေက်ာ္လႊား ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းအား ေျပာ ၾကားသည္။

ပုဂၢလိက ေန႔စဥ္သတင္းစာ မ်ား ငါးႏွစ္ျပည့္မွသည္ ေနာက္ ထပ္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္လက္ တည္တံ့ႏုိင္မည္လားဆုိသည္ကို ေတာ့ မည္သူမွ် တပ္အပ္ေသခ်ာ မေျပာႏုိင္ေသး။