အမ္းတြင္ ေရနံပိုက္လိုင္းေၾကာင့္ ေျမႏွင့္သီးႏွံပ်က္စီးမႈ ေလ်ာ္ေၾကးမေပး၍ သုသာန္ေလးခု၌ ေတာင္သူမ်ား က်ိန္စာတိုက္မည္

အမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္း ေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့သည့္ ေျမႏွင့္ သီးႏွံမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး ေပးအပ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ သုသာန္ ေလးခု၌ CNPC ႏွင့္ MOGE ေသဆံုးေၾကာင္း မွတ္တိုင္စိုက္ထူ၍ က်ိန္စာတိုက္မည္ဟု ေတာင္သူ ဦးသာေက်ာ္က ေျပာသည္။

ယင္းသို႔ က်ိန္စာတိုက္ျခင္း ကို ဧၿပီ ၂၅ ရက္တြင္ အမ္းၿမိဳ႕ နယ္ရွိ ဆင္ခံုတိုင္၊ ခေမာင္းေခ်ာင္း၊ သံပုရာႏွင့္ ေမ်ာက္ကိုက္သုသာန္ ေျမမ်ား၌ ေဒသခံေတာင္သူ ၁,၀၀၀ ေက်ာ္က  ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ သည္။

‘‘ေတာင္သူေတြ ေလ်ာ္ေၾကး ရဖို႔အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိခဲ့တယ္၊ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပတယ္၊ ေျပာေဟာၿပီးေတာ့ ဆႏၵျပခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ မရဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ အခု က်ိန္စာတိုက္ တာကို ေဆာင္ရြက္ရတာျဖစ္ပါ တယ္’’ဟု ဦးသာေက်ာ္က ေျပာ သည္။

အမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္း ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသည့္ ေျမႏွင့္သီးႏွံ မ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္က စစ္ ေဆးခဲ့ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးေပးရမည့္ ေတာင္သူမ်ား စာရင္းကို China National Petroleum Corp (CNPC) ႏွင့္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ ေငြ႕လုပ္ငန္း(MOGE) ကမေပးသျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ေတာင္သူမ်ားက ေျပာသည္။

ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းသည့္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာအုပ္စု ကိုး အုပ္စုတြင္ ရွစ္အုပ္စုမွ ေတာင္သူ မ်ားကို သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးေငြ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးထားၿပီး ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕၏ စစ္ေဆး ခ်က္အရ ေျမဧက ၁,၆၀၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ က်န္ေနေသး သည္ဟု အမ္းၿမိဳ႕နယ္ပိုက္လိုင္း ေရးရာ ေစာင့္ၾကည့္ လႈပ္ရွားေရး အဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဦးမ်ဳိးလြင္က ေျပာ သည္။

ေလ်ာ္ေၾကးရရွိၿပီးသူ၊ ေလ်ာ္ ေၾကးမရေသးသူမ်ားကို CNPC ႏွင့္ MOGE က စာရင္းျပဳစုေပးမွ သာ အတိအက် သိရမည္ျဖစ္ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းလုပ္ငန္း ကို အဓိကေဆာင္ရြက္ေနသည့္ CNPC ကုမၸဏီ လက္ေအာက္ခံ SEAGP/SEAOP ကုမၸဏီသည္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ျခင္း လုပ္ငန္းကို အလြန္အေလးထား ၿပီး စီမံကိန္းမစတင္မီ ေျမယာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း ကာ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေပး ေလ်ာ္ခဲ့သည္ဟု ဧၿပီ ၁၁ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း သက္ဆိုင္ ရာေျမစာရင္း႐ံုးႏွင့္ သဘာဝ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ သိမ္း ဆည္းထားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။