ပါေဂ်ာင္ကိစၥ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရွင္းရန္ ဦးသံေခ်ာင္းအား ေျမာက္ပိုင္းေက်ာင္းသားအဖြဲ႕၀င္ေဟာင္းမ်ား ဖိတ္ေခၚ

သမၼတလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္း သာခြင့္ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္လာ သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး (ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း) ABSDF (NB) စစ္ေရးတာ၀န္ခံ ေဟာင္း ဦးသံေခ်ာင္းအား ပါေဂ်ာင္သတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မ်က္ ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း ေျမာက္ပိုင္းအ ဖြဲ႕၀င္ေဟာင္းမ်ားက ေတာင္းဆို သည္။

ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာင္းသားတပ္ဖြဲ႕၀င္ေဟာင္း မ်ားႏွင့္ အသက္ေသဆံုးခဲ့သူမ်ား ၏ မိသားစု၀င္မ်ားက ဧၿပီ ၂၄ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ျပဳလုပ္ သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

ေျမာက္ပိုင္းေက်ာင္းသားရဲ ေဘာ္ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕ႏွင့္ ၉၂/ ပါေဂ်ာင္ျဖစ္စဥ္တြင္ ကာယကံ ေျမာက္ အဓိကပါ၀င္ခဲ့သူမ်ား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွ မတူညီေသာ အ ျမင္႐ႈေထာင့္မ်ားကို အေျခခံၿပီး ညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာျခင္းသည္ အနာ ဂတ္ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးက႑အတြက္ အသံုး၀င္မည့္ အေလ့အထေကာင္းႏွင့္ သမိုင္းသင္ခန္းစာေကာင္းမ်ား ရရွိလာႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္လက္ ခံထားေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဦးသံေခ်ာင္းႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ ဦးသံေခ်ာင္းဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ႏွင့္ပင္ျဖစ္ေစ  ပါေဂ်ာင္ကိစၥအေပၚ ေဆြးေႏြးရန္အသင့္ရွိေၾကာင္းဧၿပီ ၂၄ ရက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။

ဖိတ္ၾကားခ်က္ကို ဦးသံ ေခ်ာင္းဘက္မွ လက္ခံခဲ့ပါက ႏွစ္ ဦးႏွစ္ဖက္သေဘာတူသည့္ ေန႔ ရက္၊ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာကို စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရန္ လံုၿခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲေဘာ္ေတြ မက်ဆံုးမီက ငါတို႔အတြက္ အမွန္ တရားကိုရွာေဖြေပးသြားပါလို႔ ေျပာသြားတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ အမွန္တရားလိုတယ္။ က်ဆံုးရဲေဘာ္ေတြအတြက္ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ သံေခ်ာင္းနဲ႔ ေအးေအး ေဆးေဆးဆံုေတြ႕ခ်င္တယ္။ ျဖစ္ စဥ္က ဘယ္လိုျဖစ္သြားတာလဲ ဆိုတာ လိုခ်င္တာ။ သမိုင္းေၾကာင္းအမွန္ကို ျပန္ေဖာ္ခ်င္တာ။ ေထာက္လွမ္းေရးမဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ သမိုင္း အမွန္ကို ျပန္လိုခ်င္တယ္’’ဟု ျမန္ မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းေက်ာင္းသား အဖြဲ႕၀င္ေဟာင္း ဦးဘိုဘိုက ေျပာသည္။

၁၉၉၁ တြင္ ရွစ္ေလးလံုးႏွစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားတစ္ခုကို ABSDF (NB) ႐ုံးခ်ဳပ္တည္ရွိရာ ပါေဂ်ာင္ တြင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္၍ အဖြဲ႕အ စည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ညစာ  စားပြဲျပဳလုပ္ရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ရာ အစားအစာမ်ားထဲတြင္ အဆိပ္ ထည့္ၿပီး လုပ္ႀကံရန္ န၀တအစိုးရ က ေစခိုင္းသည္ဆိုသည့္ သတင္း ကို ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕က ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုကာ မသကၤာသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ထိုသို႔စစ္ေဆးခံရမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္၊ ကိုခ်ဳိႀကီး အပါအ၀င္ ရဲေဘာ္ ၁၅ ဦး လူမဆန္စြာ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္သည့္ ေျမာက္ပိုင္းေက်ာင္း သားအဖြဲ႕၀င္ေဟာင္းမ်ားက ေျပာ သည္။ ဦးသံေခ်ာင္းသည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) တပ္ဖြဲ႕၀င္ေဟာင္းျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၂ ABSDF (ေျမာက္ပိုင္း) ပါေဂ်ာင္ ေဒသ၌ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားသတ္ျဖတ္ခံရမႈတြင္ အဓိက တာ၀န္ရွိသူဟု ေ၀ဖန္ခံေနရသူ ျဖစ္သည္။

ေျမာက္ပိုင္းေက်ာင္းသားအ ဖြဲ႕၀င္ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ဦးသံေခ်ာင္းကို တရားစြဲဆိုမည္မဟုတ္ဘဲ အမွန္တရားအတြက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည္ဟု ေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ့္တစ္ဦးတည္း အျမင္အရေျပာရင္ေတာ့ ကလဲ့ စားျပန္ေခ်ခ်င္တယ္။ ကိုသံေခ်ာင္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စစ္ေရးတာ၀န္ခံ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း တက္ ႂကြေနတဲ့ လူငယ္ေလးေတြ။ အဲဒီ အခ်ိန္မွာ လူေတြကို ေခါင္းျဖတ္ သတ္ေနတာေတြက ABSDF ရဲ႕ သမုိင္းကို မိုက္႐ိုင္းသြားတာ။ ဒါ့ အျပင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စိတ္ဓာတ္ကို လည္း ႐ိုက္ခ်ဳိးလိုက္တယ္။ ပြင့္ ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ကြၽန္ ေတာ္ကလဲ့စားျပန္ေခ်ခ်င္တယ္’’ ဟု ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းေက်ာင္း သားတပ္ဖြဲ႕၀င္ေဟာင္း ကိုစိုးလြင္ က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး လူမ်ဳိးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ သည့္ ဦးသံေခ်ာင္းကို ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို ျပင္းထန္စြာ႐ႈတ္ခ်ကန္႔ ကြက္ေၾကာင္း ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာင္းသားတပ္ဖြဲ႕၀င္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ေသဆံုးသူမ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ားက ေျပာဆိုသည္။

‘‘ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအ ျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္တဲ့ သံေခ်ာင္း ဟာ ကိုယ့္ေက်ာင္းသားအခ်င္း ခ်င္းသတ္ခဲ့တဲ့အတြက္ လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းက ဘယ္လိုမွလက္ခံလို႔ မရဘူး။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအ ျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္တာက ႏိုင္ငံ ေရးအက်ဥ္းသားေတြရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို ႐ိုက္ခ်ဳိးသလိုခံစားရ တယ္’’ဟု ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေဟာင္း ဦးရဲလင္း (ABSDF တပ္ဖြဲ႕၀င္ေဟာင္း)က ေျပာသည္။

ဦးသံေခ်ာင္းအေနျဖင့္ မ်က္ ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို ျငင္းပယ္ၿပီး လာေရာက္မႈမရွိပါကမ်ဳိးဆက္တစ္ခုလံုးနာက်င္မႈကို ခံ စားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဘိုဘိုက ေျပာသည္။

‘‘ဥပမာ ဂဠဳန္ဦးေစာမ်ဳိး ဆက္လိုပဲ သူတို႔မ်ဳိးဆက္က ဘယ္လိုမွျပန္ၿပီး မေထာင္ႏုိင္ဘူးျဖစ္ သြားမယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ တို႔က ေတြ႕ခ်င္ပါတယ္။ လာခ်င္ ပါတယ္ေျပာတယ္။ လာျခင္း၊ မလားျခင္းက သူ႕သမိုင္းပါ။ ပါေဂ်ာင္ျဖစ္စဥ္မွာ သူက တာ၀န္အရွိဆံုးသူ ျဖစ္ေနတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္လာသူ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/ SSA) တပ္မွဴး ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ ေက်ာ္ (ခ) ဦးသံေခ်ာင္းသည္ ဧၿပီ၁၉ ရက္တြင္ RCSS တပ္သို႔ ျပန္ လည္ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။

 လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သူ ဦးသံေခ်ာင္းႏွင့္ အေပါင္းအပါ မ်ားအား နယ္ျခားျဖတ္ေက်ာ္လြတ္ ေျမာက္ထြက္သြားျခင္းမျပဳေစရန္ ၀ိုင္း၀န္း၍ ႀကိဳတင္တားဆီးကာကြယ္ပိတ္ပင္ေပးပါရန္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ အာဏာပိုင္မ်ား၊ ထိုင္းႏိုင္ငံအာဏာပိုင္မ်ား၊ RCSS ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုးကို ေမတၱာရပ္ခံေၾကာင္း  အေျခခံပညာေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ အကသ (၈၈ မ်ဳိးဆက္)က ဧၿပီ ၂၄ ရက္၌ သေဘာထား ထုတ္ျပန္သည္။ ‘‘ဒီမိုကေရစီအစိုးရလက္ ထက္မွာ ကိုသံေခ်ာင္းကို တရား ဥပေဒေၾကာင္းအရ ထိေရာက္စြာ တရားဆြဲဆိုႏိုင္ေရးအတြက္ က်န္ ရစ္သူမိသားစုမ်ား၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ တရားမွ်တေရးႏွင့္ အမွန္တရားကိုလိုလားေသာ အ ဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္တက္ ႂကြစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြား ပါမယ္’’ဟု အေျခခံပညာေက်ာင္း သားမ်ားသမဂၢ အကသ (၈၈ မ်ဳိး ဆက္)အဖြဲ႕မွ ကိုရဲေက်ာ္စြာက ေျပာသည္။

ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာင္းသားတပ္ဖြဲ႕၀င္ေဟာင္း မ်ားအေနျဖင့္ ပါေဂ်ာင္ျဖစ္စဥ္ တြင္ မတရားဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ခံ ရသူမ်ားသည္ စစ္ေထာက္လွမ္း ေရးမဟုတ္ဆိုသည့္ အမွန္တရား ကို လိုခ်င္ေသာေၾကာင့္ ဦးသံ ေခ်ာင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ေပးရန္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတို႔က ကူညီေပးရန္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။