ဒီဇာတ္ကားမွာ ဘယ္သူမင္းသားလဲ

(တစ္)

မၾကာေသးမီ ရက္မ်ားအ တြင္းက ႐ုပ္ရွင္ေလာက ေနာက္ခံ သတင္းကေလးတစ္ပုဒ္ကို ႐ုပ္ျမင္ သံၾကားအစီအစဥ္တစ္ခု၌ ၾကည့္ ႐ႈခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ အစီအစဥ္က ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းအစီအစဥ္ျဖစ္ ပါသည္။

သမား႐ိုးက်မဲျပာပုဆိုးလုပ္ စားကိုင္စား႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ား ဆီမွ ခြဲထြက္ကာ အဆင့္ျမင့္ဉာဏ္ ရွိ အႏုပညာပရိသတ္၏ ႏွလံုးသားကို ဖမ္းစားထားလိုက္ႏိုင္သည့္ ႐ုပ္ ရွင္ဇာတ္ကားတစ္ကားကို ဖန္တီး ထုတ္လုပ္သူတစ္ဦးႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံ ၾကားတို႔ ေတြ႕ဆံုသည့္ စကားေျပာ ခန္းကေလးပင္ ျဖစ္ပါသည္။

စကားေျပာၾကသည့္အ ေၾကာင္းအရာက ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ ကားအေၾကာင္းမ်ားမ်ားစားစား ႀကီးမပါလွပါ။ သို႔ေသာ္႐ုပ္ရွင္ ေလာကသားတို႔ အေၾကာင္းက မူ အထိုက္အေလ်ာက္ ပါ၀င္ပါ သည္။

သူတို႔႐ုပ္ရွင္ကားကေလးက ပရိသတ္လက္ခံမႈ သိသိသာသာ ကေလးရရွိကာ ၀င္ေငြကေလး လည္း အတန္အသင့္ရရွိပံုရပါ သည္။

 ထို႔ေၾကာင့္ မူလပထမေပး ေခ်ထားၿပီးသား လုပ္အားခေငြ ေၾကးမ်ားရွိထားၿပီး ျဖစ္ပါလ်က္ ေနာက္ထပ္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ားကို ႐ုပ္ရွင္ေလာကသားတို႔ကို ထပ္ ေဆာင္း၍ ေပးအပ္ခဲ့ေလရာ ယင္း ကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းထဲ၌ ထည့္ သြင္းေမးျမန္းခဲ့ၾကပါသည္။

ထပ္ေဆာင္းခ်ီးျမႇင့္ေငြရရွိသူ တို႔က အလႊာစံုပါသည္။ မီးသမား မ်ား၊ မွန္သမားမ်ား၊ ကင္မရာသ မားမ်ားႏွင့္ ဇာတ္ပို႔ဇာတ္ရံကေလး မ်ားကအစ အခ်ဳိးက်ခြဲေ၀ခ်ီးျမႇင့္ ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ရာ ပိတ္ကားေနာက္ ကြယ္ရွိ ႐ုပ္ရွင္အလုပ္သမားတစ္ ဦးက ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားတစ္ကား ၀င္ေငြေတြေသာက္ေသာက္လဲရရွိ ကာ မည္မွ်ပင္ ဟိုးေလးတေက်ာ္ ျဖစ္သြားပါေစ ယခုကဲ့သုိ႔ ထပ္ဆင့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ဳိး သူတို႔၏ ဘ၀၌ တစ္ ႀကိမ္တစ္ခါမွ မရဖူးပါေၾကာင္း ရင္ ဖြင့္ပါသည္။ ယခုမူ၀မ္းသာအားရ ျဖင့္။

႐ုပ္ျမင္သံၾကားၾကည့္႐ႈေန သူတို႔ ယင္းေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းကို ၾကည့္ကာ သာဓုေခၚၾကပါသည္။

(ႏွစ္)

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္းအစိတ္ ၃၀ ၀န္းက်င္က ႐ုပ္ရွင္ေတးကဗ်ာမဂၢဇင္းစာမ်က္ႏွာတစ္ေနရာ၌ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းတစ္ခု ပါ၀င္ခဲ့ ဖူးပါသည္။

အေတြ႕ခံသူက တကၠသိုလ္ ေန၀င္းျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားသိၾက သည့္အတိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း၏ အပါးေတာ္ၿမဲ ဗိုလ္ထြန္းလွအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူး သည့္အျပင္ တကၠသိုလ္ ေန၀င္း အမည္ျဖင့္ စာလည္းေရး ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားတခ်ဳိ႕၌လည္း ဇာတ္ပို႔ ဇာတ္ရံအျဖစ္ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ ဖူးခဲ့သူ ျဖစ္ရာ သူ၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားက မွတ္သားစရာပဲ ျဖစ္ပါ သည္။

သူက အဓိကဇာတ္ေဆာင္ မင္းသား၊ မင္းသမီးႏွင့္ ဇာတ္ပို႔ ဇာတ္ရံတို႔ သုခုမေၾကးမကြာျခား လွေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ မင္းသား၊ မင္းသမီးတစ္ေသာင္းဆိုလွ်င္ ဇာတ္ပို႔ ဇာတ္ရံက ငါးေထာင္ပါပဲတဲ့။ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားတစ္ကားေကာင္းမြန္ဖို႔ရာ အားလံုးက၊ ေထာင့္ေပါင္း စံုက အစြမ္းကုန္အလုပ္လုပ္ၾကရ ျခင္းျဖစ္ရာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ တည္းအတြက္သာ အားလံုးပံုေအာေပးထားရၿပီး က်န္သူအားလံုးက အ႐ိုးအရင္းကေလးမွ်သာ ကိုက္ ၾကရသည့္စနစ္မ်ဳိး ယခင္က မရွိခဲ့ ေၾကာင္း ရွင္းပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အားလံုး၌ သူ႕တန္ဖိုးႏွင့္ သူရွိကာ၊ ယင္းကို အသိအ မွတ္ျပဳတန္ဖိုးထားကာ အလုပ္ လုပ္ခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ယခင့္ ယခင္က ကားတို႔မညံ့ခဲ့ေၾကာင္း တကၠသိုလ္ေန၀င္းက သံုးသပ္ပါ သည္။

ဆက္စပ္ေနသျဖင့္ ထပ္၍ ေဆြးေႏြးရလွ်င္ ဆရာေမာင္သာႏိုး ၏ ‘သိေအာင္စာဖတ္ရတယ္’စာ အုပ္ထဲက ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ လည္း ႐ုပ္ရွင္ေလာက ကိုး႐ိုးကား ရားႏုိင္ပံုကို ဖတ္ခဲ့ဖူးပါသည္။ သူ မ်ား႐ုပ္ရွင္ေတြမွာ အဓိကသ႐ုပ္ ေဆာင္ကိုသာ ပထမဦးဆံုး နာမည္ထိုးျပၾကပါေလသတဲ့။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာတို႔ကမူ ျမင့္ျမင့္ခင္ကို အဓိကထားသည့္ ဇာတ္ပဲျဖစ္ပါေစ၊ ခင္ သန္းႏုကို အဓိကထားသည့္ ဇာတ္ ပဲျဖစ္ပါေစ၊ ဇာတ္ကားႀကီးတစ္ခု လံုး၏ အဓိကဇာတ္ေဆာင္ကို ေရွ႕ တန္းမတင္ဘဲ သေဘာမွ်သာ ပါ၀င္ရသည့္ မင္းသားကိုသာ ထိပ္ တန္းတင္၍ နာမည္ထိုးျပေလ့ရွိ ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့မူျဖစ္ပံုရေၾကာင္း ဆရာေမာင္သာႏိုးက ေရးပါသည္။

ထင္ရွားသူ၊ ေက်ာ္ၾကားသူ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမ်ား ရခဲ့ဖူးသူက ဗိုလ္က်စိုးမိုးခြင့္ရသည့္အေနအ ထားပဲ ျဖစ္ပါသည္။

(သံုး)

ေဘာလံုးအသင္းႀကီး တစ္ သင္းေအာင္ျမင္ဖို႔ရာအတြက္ ဂိုး သမားမွစကာ ေရွ႕တန္း၊ အလယ္ တန္း၊ ေနာက္တန္းကစားသမား ၁၁ ေယာက္တို႔ မနားစတမ္းဆုတ္ တက္လႈပ္ရွားကာ အေပးအယူမွ် မွ်ျဖင့္ ကစားၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ အႏုိင္ဂိုးကို မည္သူသြင္းသလဲက သတင္းမ်က္ႏွာစာ၌ အေရးႀကီး သည္။  အက်ဳိးခံစားခြင့္ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက ဂိုးသြင္းသူ၏ ေျခ ေထာက္ထဲသို႔ ေရာက္သြားသည္။

သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ေအာင္ျမင္ဖို႔ ရာ ဂီတစာဆိုမွစကာ ေၾကးႀကိဳး သားေရေလလက္ခုပ္အပါအ၀င္ အသံဖမ္းသူအဆံုး အားလံုးကိုယ့္ အလုပ္ကိုယ္အေကာင္းဆံုးလုပ္ ၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ ေအာင္ျမင္ၿပီ ဟုဆိုသည့္အခါ အဆိုေတာ္က အက်ဳိးအျမတ္အားလံုး သိမ္းက်ဳံး ယူသြားစၿမဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။

တစ္စံုတစ္ရာေသာ အတိုင္း အတာပမာဏကေလးမွ်ျဖင့္ သင့္ တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာေ၀မွ်ၾကရ ေအာင္ဟူသည့္ သေဘာထား ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ မရွိ ၾက။

နာမည္ရွိသည့္ သူက အကုန္ ယူစတမ္း။

(ေလး)

ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးက ေျပာဖူးပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္ဆို သည္မွာ ေဆးလိပ္တြင္ ပတ္ထား သည့္ တံဆိပ္ပါတဲ့။ ထိုတံဆိပ္က ေဆးလိပ္အားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳ ပါေလသတဲ့။

ယခုေအာင္ျမင္သည့္ ႐ုပ္ရွင္ တစ္ကားကို ဖန္တီးခဲ့သူတို႔၌ ထိုစိတ္မ်ဳိးရွိပံုရပါသည္။ အားလံုး ေကာင္းၾကသျဖင့္ ထိုဇာတ္ကား ေကာင္းရသည္ဟူသည့္ စိတ္။ ထို႔ ေၾကာင့္ အသီးအပြင့္ကို အခ်ဳိးက် ခူးဆြတ္စားသံုးၾကစို႔ဟူသည့္ သ ေဘာ။

ဇာတ္ကားတစ္ကားေကာင္း ဖို႔ရာအတြက္ လူမသိသူမသိသက္ ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည့္ သူေတြက ပိတ္ကားေပၚမွာေရာ၊ ပိတ္ကား ေနာက္ကြယ္မွာေရာ အမ်ားႀကီး မဟုတ္လား။

ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ေၾကး။    ။

(ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးသည္ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္)