ၿမိတ္ကြၽန္းစုသုိ႔ အေပ်ာ္စီးသေဘၤာမ်ား၀င္ရာ လမ္းေၾကာင္းတြင္ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးေန

သဘာ၀အလွအပမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ၿမိတ္ကမ္းေျခတစ္ေနရာ ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္ (အမရပူရ)

ၿမိတ္ကြၽန္းစုသုိ႔ အေပ်ာ္စီးသေဘၤာ မ်ား၀င္ေရာက္ရာ လမ္းေၾကာင္း တြင္ ေရေအာက္၌သႏၲာေက်ာက္ တန္းမ်ားရွိ၊ မရွိေလ့လာစစ္ေဆး ေနေၾကာင္း ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြား လာေရး၀န္ႀကီးဌာနဒုတိယၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။


ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားဦးေရ ေထာင္ဂဏန္းအထိလုိက္ပါလာ သည့္ အေပ်ာ္စီးသေဘၤာမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ခရင္းခြကြၽန္းတြင္ ဆိုက္ကပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

  သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ား သည္ သဘာ၀အရေရအနက္မီ တာ ၂၀ မွ ၃၀ အၾကား တည္ရွိ ေၾကာင္း၊ အေပ်ာ္စီးသေဘၤာမ်ား ဆိုက္ကပ္သည့္တည္ေနရာသည္ ေရအနက္မီတာ ၃၀ မွ ၄၀ အ ၾကားတည္ရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။

‘‘သဘာ၀အရ အခုရပ္တဲ့ေန ရာမွာ သႏၲာေက်ာက္တန္းေတြမရိွ ဘူးဆုိေပမယ့္ ေသခ်ာေအာင္ေဒ သဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ပူး ေပါင္းၿပီး ေလ့လာေနတယ္။ သေဘၤာႀကီးေတြေမာင္းတဲ့ ကပၸ တိန္ေတြကလည္း စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းေတြကုိ အရမ္းေလးစားလုိက္ နာၾကတယ္။ သူတုိ႔ကလည္း သ ဘာ၀ကုိထိခုိက္မွာ ပုိစုိးရိမ္တယ္’’ ဟု ဦးျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ အေပ်ာ္စီး သေဘၤာခရီးသြားလာမႈသည္ အ ေရအတြက္အားျဖင့္ ၇၀ ရာခုိင္ ႏႈန္းသုိ႔ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း၊ ျမန္ မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္လည္ပတ္ သည့္ ခရီးသြားမ်ားအနက္အေပ်ာ္ စီးသေဘၤာျဖင့္၀င္ေရာက္လာမည့္ ခရီးသည္အေရအတြက္ ႏွစ္စဥ္ တိုးတက္လာႏုိင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

 ၿမိတ္ကြၽန္းစုတြင္ သႏၲာ ေက်ာက္တန္းမ်ားသည္ေရအနက္သုညမီတာမွ မီတာ ၃၀ ေက်ာ္အ ထိ ျမင္ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ကြၽန္းစုမ်ားသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာသည့္အေပ်ာ္စီး သေဘၤာမ်ားအေနျဖင့္ သႏၲာ ေက်ာက္တန္းမ်ားႏွင့္လြတ္ကင္း ရာေရျပင္တြင္သာ ရပ္နားသင့္ ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေတာ ႐ုိင္းတိရစၧာန္ႏွင့္သဘာ၀အပင္အ ဖြဲ႕ မန္ေနဂ်ာဦးေဇာ္လြန္းကေျပာ သည္။

‘‘ခရီးသြားစက္ေလွေတြ ၀င္ လာဖုိ႔ သႏၲာေက်ာက္တန္းေတြမရွိ တဲ့လမ္းေၾကာင္းေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ ေပးသင့္တယ္။ သူတို႔ေတြ ေက်ာက္ခ်တာေတြ၊ ပန္ကာလည္ တာေတြက သႏၲာေက်ာက္တန္း ေတြပဲ့သြားႏုိင္တယ္’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

အေပ်ာ္စီးသေဘၤာျဖင့္ လုိက္ ပါလာသည့္ ခရီးသြားမ်ားတြင္ ဥေရာပႏုိင္ငံသားအမ်ားဆုံးပါ၀င္ ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၌အနည္းဆုံးသုံး ရက္ေနထုိင္ေလ့ရွိေၾကာင္း ဟုိ တယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီး ဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။