လန္ဒန္ေရာက္ ပတၱျမားငေမာက္ႏွင့္ စတုတၳသမီးေတာ္၏ အေရးေတာ္ပုံစာတမ္း ေတာ္ဘုရားကေလး (ေအာင္ေဇ)

‘၂၉၊ ႏုိ၀င္ဘာ၊ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္ မႏၲေလးနန္းေတာ္ ေတာင္ဥယ်ာဥ္မွာ စေလဒင္နဲ႔ အရွင္ႏွစ္ပါးေတြ႕ၿပီး စာခ်ဳပ္ဖုိ႔ အိႏၵိယကုိလုိက္ခဲ့ပါ။ အသြားအျပန္သုံးလ ၾကာမယ္။ ႏွစ္သက္ရာ ဘာပစၥည္းျဖစ္ျဖစ္ ယူခဲ့လုိ႔ရ တယ္လုိ႔ စေလဒင္ကေျပာေတာ့ ဘုရင္နဲ႔မိဖုရားႏွစ္ပါး ကိုယ္တိုင္နန္းတြင္းပစၥည္း ေက်ာက္မ်က္ရတနာ၊ စိန္ေက်ာက္အဖုိးတန္ေတြ ေသတၱာႀကီးငယ္အမ်ားနဲ႔ ထည့္ၿပီးလုံၿခံဳစိတ္ခ်ရေအာင္ စေလဒင္ကုိ အပ္ခဲ့ တယ္။ တန္ဖုိးကုိ ျဖတ္ရမယ္ဆုိရင္ အနည္းဆုံးေငြ ကုေဋ ၅,၀၀၀ ရွိတယ္။


ဘြားေတာ္ဆင္ျဖဴမရွင္မိဖုရားကလည္း ေရႊေငြ ဒဂၤါးအျပင္ စိန္ေက်ာက္တန္ဖုိးရွစ္သိန္းေက်ာ္ စေလ ဒင္ကုိပဲ ေပးအပ္ပါတယ္။

- ရွင္ဘုရင္ကုိ တစ္လ(လစဥ္)ေငြတစ္သိန္း

- မိဖုရားကုိ တစ္လ(လစဥ္)ေငြငါးေထာင္

- သမီးေတာ္ေလးပါးနဲ႔ မိေထြးေတာ္(စုဘုရား ေလး)ကုိ လစဥ္တစ္ေသာင္းစီ၊ ငါးေသာင္း၊ အဲဒါေတြ လည္း ကတိအႀကိမ္ႀကိိမ္ေပးမယ္ေျပာၿပီး တကယ့္ တကယ္က်ေတာ့ မေပးဘူး။ သမီးေတာ္ေတြ လက္ဖြဲ႕ ပစၥည္းလယ္ေတြဧကအမ်ားႀကီးလည္း ဘာမွမေျပာ ဘဲ သိမ္းယူထားတယ္။

စေလဒင္ကုိ အပ္ထားတဲ့ပစၥည္းေတြ ေပးပါလု႔ိ ျပန္ေတာင္းေတာ့ စေလဒင္ဘိလပ္ျပန္သြားၿပီ။ စေလ ဒင္ေသၿပီလုိ႔သာ အေျဖေပးတယ္’ ဟု သမုိင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာသန္းထြန္း မကြယ္လြန္မီ ေရးသားခဲ့ေသာ အမွာစာႏွင့္အတူ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ေနာက္ဆုံးမင္း ျဖစ္ေသာ သီေပါမင္း၏မ်ိဳးဆက္ ေတာ္ဘုရားကေလး (ေအာင္ေဇ)၏ စာအုပ္ထြက္လာသည္။ အဆုိပါစာ အုပ္တြင္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ေတာ္၀င္ရတနာပစၥည္း မ်ားႏွင့္ သီေပါမင္း၏ စတုတၳသမီးေတာ္အေၾကာင္း တို႔ကုိ စီကာပတ္ကုံးေရးထားသည္။ အထူးသျဖင့္ မႏၲ ေလးနန္းေတာ္ကုိ အဂၤလိပ္တို႔သိမ္းယူစဥ္ေပ်ာက္ဆုံး ခဲ့ေသာ နန္းစဥ္ပစၥည္းရတနာမ်ားႏွင့္ သီေပါမင္းက ကာနယ္စေလဒင္ထံ အပ္ႏွံခဲ့ေသာ ပတၱျမားငေမာက္ အပါအ၀င္ တန္ဖုိးႀကီး ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ားအ ေၾကာင္း အေသးစိတ္ေရးထားရာ သမုိင္းတန္ဖုိးႀကီး မားေသာ စာအုပ္ျဖစ္ေပသည္။ 

စာအုပ္တြင္ ေဒါက္တာသန္းထြန္းနည္းတူ ဦး ေမာင္ေမာင္တင္(မဟာ၀ိဇၨာ)၏အမွာတြင္ ဆရာႀကီး ဦးကုိေလး (ေဇယ်ာေမာင္) ေရးသားေသာ သီေပါမင္းႏွင့္ နယူးေယာက္တုိင္းသတင္းစာ စာအုပ္ပါ မွတ္စု၌ ‘ခမည္းေတာ္၊ မယ္ေတာ္၊ မိေထြးေတာ္၊ ဒုတိယမိဖုရားတို႔ ကိုယ္ပုိင္ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ အဘိရာဇာမင္း မွ သီေပါဘုရင္မင္းျမတ္အထိ ၁၇၈ ပါးေသာမင္းတို႔ ၏ အဖုိးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ ပစၥည္းဘ႑ာေတာ္မ်ားကုိ ေသတၱာႀကီးငယ္တြင္ ထည့္သြင္း၍ စေလဒင္ထံ အပ္ ေတာ္မူခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ပစၥည္းမ်ား၏ တန္ဖုိးကုိမလႊဲ သာ၍ ျဖတ္ဆုိရလွ်င္ အနည္းဆုံး ေငြကုေဋ ၅,၀၀၀  (ကုေဋငါးေထာင္)မွ်ထိုက္တန္ရန္ရွိေၾကာင္း။ (၁၉၄၂ ခုႏွစ္က တန္ဖုိးျဖတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။)

ဘုိးေတာ္မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီးဘုရား၏ မိဖု ရား ဘြားေတာ္ဆင္ျဖဴမရွင္ဘုရား၏ ကုိယ္ပုိင္ေရႊ၊ ေငြဒဂၤါးမ်ားအျပင္ ရွစ္သိန္းေက်ာ္တန္ပစၥည္းဘ႑ာ ေတာ္မ်ားကုိလည္း စေလဒင္ထံ အပ္ေတာ္မူခဲ့ ေၾကာင္း။

၎ျပင္ သီေပါဘုရင္မင္းျမတ္၏ ကုိယ္ပိုင္ ပစၥည္း ဘ႑ာေတာ္မ်ားကုိ ကုနကမာေသတၱာတြင္ ထည့္သြင္း၍ စေလဒင္ထံအပ္ေတာ္မူခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ ပစၥည္းမ်ား၏တန္ဖုိးကုိ မလႊဲသာ၍ျဖတ္ဆုိလွ်င္ အ နည္းဆုံးေငြကုေဋ ၅,၀၀၀ (ကုေဋငါးေထာင္)မွ်ထိုက္ တန္ေၾကာင္း’ ေဖာ္ျပထားသည္။

စတုတၳသမီးေတာ္ အရွင္ထိပ္စုျမတ္ဘုရား ကေလးႏွင့္ပတ္သက္၍ စာေရးသူေတာ္ဘုရားကေလး (ေအာင္ေဇ)က ‘တစ္ခါတုန္းက စတုတၳသမီးေတာ္ ကိုယ္တိုင္တာ၀န္ေပးထားတဲ့ လုံၿခံဳေရးအဖြဲ႕၀င္ေတြ က သတင္းေပးသူတစ္ေယာက္အိပ္တဲ့ဖ်ာၾကားထဲက လွ်ိဳ႕၀ွက္သတင္းေပးစာတစ္ေစာင္ကုိ လက္ပူးလက္ ၾကပ္မိလုိ႔ ထုိးႀကိတ္ေအာ္ဟစ္သံေတြၾကားတဲ့အခါ စတုတၳသမီးေတာ္က အဲဒီလွ်ိဳ႕၀ွက္စာကုိ သိမ္းယူ လိုက္ၿပီး သတင္းေပးသူကုိ အိမ္ေတာ္က ခ်က္ခ်င္း ထြက္ခြာဖုိ႔အမိန္႔ခ်ၿပီး အဲဒီစာမိတၱဴကုိ တုိုင္းမင္းႀကီးဆီ ပုိ႔လုိက္တယ္။...အတိုခ်ဳပ္ရရင္ စတုတၳသမီးေတာ္ကုိ အဂၤလိပ္အစုိးရက ‘သူပုန္မင္းသမီး’ (Rebel Princess) လုိ႔ သတ္မွတ္ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္ထားလုိ႔ အရြယ္ ေကာင္း (၄၉)ႏွစ္သာရွိေသးတဲ့ စတုတၳသမီးေတာ္ ခမ်ာ ေမာ္လၿမိဳင္အိမ္ေတာ္မွာ နတ္ရြာစံေတာ္မူရရွာ တယ္’ ဟု ေရးထားသည္။ ယခုစာအုပ္ကုိ ေနရီရီစာ အုပ္တိုက္က တန္ဖုိး ၃,၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိသည္။

Top News