ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာကိုကိုႏုိင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

‘‘ႀကံ႕ႀကံ႕ခံႏိုင္တဲ့ အသိုင္းအဝိုင္းျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ ငလ်င္တင္မကဘူး ေဘးအားလံုးအတြက္ ျပင္ဆင္ၿပီးျဖစ္မွာ။ တစ္ခုတည္းကို လိုက္လုပ္လို႔ မရဘူး။ ေဘးမ်ိဳးစံုအတြက္ လုပ္ရမယ္’’
ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာကိုကိုႏိုင္ (ဓာတ္ပံု-စိုင္းေဇာ္)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုလပိုင္းအတြင္း မၾကာခဏ ငလ်င္လႈပ္ေနၿပီး ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္မွ ဧၿပီ ၂၃ ရက္အတြင္း ၆၅ ႀကိမ္လႈပ္ခတ္ ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ တစ္ႏွစ္လံုးတြင္ အႀကိမ္ ၇၀ လႈပ္ခတ္ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ပထမေလးလပတ္အတြင္း ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈသည္ ယမန္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္လံုးစံခ်ိန္ကို မီလုနီးပါးျဖစ္ေနသည္။ ၆၄ ႀကိမ္အနက္ ၁၃ႀကိမ္သည္ အင္အားအသင့္အတင့္ရွိေသာ ရစ္ခ်္တာစေကး ၅ မွ ၆အတြင္းျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အပါအဝင္ ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ိဳ႕တြင္ ယင္း ငလ်င္မ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ငလ်င္မၾကာခဏ လႈပ္ေန၍ လူထုက စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိေနရာ အစိုးရ၏စီစဥ္ေဆာင္ ရြက္ထားမႈ အေျခအေနမ်ားကို ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္အျပင္ သဘာဝေဘးမ်ိဳးစံု ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရသည့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာကိုကိုႏိုင္အား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားပါသည္။

ဒီရက္ပိုင္းမွာ ငလ်င္မၾကာခဏ လႈပ္ေနတယ္။ အေဆာက္အအံု ေတြ ႀကံ႕ခိုင္မႈစိတ္မခ်ၾကတာ ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ငလ်င္အႏၲရာယ္ပိုစိုးရိမ္ေနၾကတယ္။ အစိုးရ အေနနဲ႔ ရန္ကုန္အတြက္ ဘာေတြ ျပင္ဆင္ထားပါသလဲ။

ငလ်င္ကေတာ့ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ေတြထဲမွာ ဘယ္အခ်ိန္ မွာ ျဖစ္မယ္ဆိုတာ ႀကိဳတင္မခန္႔ မွန္းႏုိင္တဲ့ေဘးပါ။ ဒါေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈက ပိုၿပီးေတာ့အေရး ႀကီးတယ္။ ၂၀၁၆ ကတည္းက ရန္ကုန္နဲ႔မႏၲေလးမွာ ငလ်င္ဖိုရမ္ ေတြစလုပ္တယ္။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေရးအတြက္ အစီအစဥ္ေတြဆြဲၾက တယ္။ ျပည္သူလူထုကို အသိေပး တယ္။ ဇာတ္လမ္းတိုေတြ ႐ိုက္တာရွိတယ္။ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္း အားလံုးမွာ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္တာေတြ လုပ္ခဲ့တယ္။ ဒီကာလအတြင္းမွာ ပဲ အႀကိမ္ ၃၀ နီးပါးလုပ္ခဲ့တယ္။ အသိပညာေပးအစီအစဥ္ေတြကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာနဲ႔ ၈၂ႀကိမ္လုပ္ခဲ့တယ္။ ငလ်င္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဗဟိုနဲ႔ေပါင္းၿပီး SOP(Standard Operating Proce-dure) ေပါ့။ ငလ်င္ျဖစ္ရင္ ဘယ္လို တံု႔ျပန္ၾကမလဲဆိုတာေတြကို မူၾကမ္းေတြ ေရးဆြဲေနတာရွိပါ တယ္။ ငလ်င္အတြက္ကို ကၽြန္ ေတာ္တို႔ေတာ္ေတာ္ေလးကို အာ႐ံု စိုက္ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။

အင္အားျပင္း ငလ်င္လႈပ္ခဲ့ရင္ ကယ္ဆယ္ေရး အျမန္ဆံုးေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဘယ္လိုစီစဥ္ ထားပါသလဲ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အမ်ိဳးသား သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီရွိတယ္။ ဗဟို ေကာ္မတီနဲ႔ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေဒသ ႀကီးေတြမွာ ေကာ္မတီေတြရွိ တယ္။ ဗဟိုေကာ္မတီမွာ ဒုတိယ သမၼတ(၂) က ဦးေဆာင္ၿပီး ျပည္ နယ္နဲ႔တုိင္းေတြမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ က ဦးေဆာင္တယ္။ ခ႐ိုင္နဲ႔ ၿမိဳ႕ နယ္ေတြမွာလည္း ရွိတယ္။ ဗဟို ေကာ္မတီမွာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ၁၂ ခုရွိတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ရွာေဖြ ကယ္ဆယ္ေရးကလည္း တစ္ခု ေပါ့။ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးမွာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဦးေဆာင္ၿပီး မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ၫႊန္ခ်ဳပ္က အတြင္းေရးမွဴး၊ ကြၽန္ေတာ္က တြဲဖက္အ တြင္းေရးမွဴး တာဝန္ယူထားတယ္။ သဘာဝေဘးတစ္ခုခုျဖစ္လာရင္ ေကာ္မတီႀကီးကလည္း အသက္ ဝင္လာၿပီး သက္ဆုိင္ရာက႑ အလိုက္ လုပ္ေဆာင္သြားၾကမယ္။ ရွာေဖြ ကယ္ဆယ္ေရးေတြ၊ ေထာက္ပံ့ေရးေတြပါတယ္။ လမ္း ပန္းဆက္သြယ္ေရးေတြပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားဆက္ဆံေရးေတြ ပါ တယ္။ သက္ဆုိင္ရာေကာ္မတီ ေတြက အဲဒီလိုလုပ္သြားမွာ။ ေနာက္ၿပီး ရန္ကုန္တို႔၊ မႏၲေလးတို႔ အပါအဝင္တိုင္းအလိုက္ေပါ့။ ျဖစ္ လာရင္ ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္လို ေရႊ႕မလဲ၊ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး ေတြ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲဆိုတာ မ်ိဳး အေသးစိတ္အစီအစဥ္ေတြ လုပ္ထားတယ္။

အေဆာက္အအံုနဲ႔ လူဦးေရထူထပ္ တဲ့ေနရာေတြမွာ ငလ်င္လႈပ္လို႔ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ဖို႔ ယႏၲ ရားေတြ၊ လိုအပ္တဲ့ ကယ္ဆယ္ ေရးပစၥည္းေတြ အဆင္သင့္ရွိပါသ လား။

ယႏၲရားေတြ လံုေလာက္ တယ္၊ မလံုေလာက္ဘူးဆိုတာ ေျပာဖို႔ ေတာ္ေတာ္ခက္ပါတယ္။   ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးကေတာ့ အဓိကမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕က လုပ္တာ ကိုး။ ျပည္ထဲေရးက လုပ္တာဆို ေတာ့ စက္ပစၥည္းေတြကေတာ့ သူတို႔လည္း ျပင္ဆင္ေနတာရွိတယ္။ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ေရး လုပ္တာေတြမွာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္လံုေလာက္လဲ၊ မလံုေလာက္ဘူးဆိုတာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ေျပာဖို႔ နည္းနည္းအခက္အခဲ ရွိပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ငလ်င္အႏၲ ရာယ္ရွိတယ္လို႔ ပညာရွင္ေတြက လည္း သတိေပးထားေတာ့ အစိုးရအေနနဲ႔ ငလ်င္ကို ေဘးအႏၲရာယ္ မ်ိဳးစံုရဲ႕ ဦးစားေပး ဘယ္အဆင့္ ဘယ္ေလာက္သတ္မွတ္ထားပါ သလဲ။

ေရဆို မိုးတြင္းဘက္ ႏွစ္တိုင္း ျဖစ္တယ္။ မုန္တုိင္းဆို ႏွစ္တုိင္း ျဖစ္တယ္။ ငလ်င္ေဘးက်ေတာ့ ေမ့ေလာက္မွ တစ္ခါ ႐ုတ္တရက္ ထျဖစ္တာမ်ိဳး။ ဒါေပမဲ့ ဒီရက္မွာ မၾကာခဏလႈပ္ေနေတာ့ လူေတြ သတိထားမိလာတယ္။ သဘာဝ ေဘးကေတာ့ အမ်ိဳးအစားအ ထက္ ဘယ္ေလာက္ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံး မႈမ်ားလဲဆိုတဲ့အေပၚ မူတည္ၿပီး ေတာ့ လုပ္ရပါတယ္။ ဥပမာ ငလ်င္လႈပ္တယ္ဆိုပါစို႔။ အင္အားျပင္း မယ္ဆို ဒါကေတာ့ ဦးစားေပးအစီ အစဥ္ႀကီးျဖစ္လာၿပီး ဝိုင္းဝန္း ေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။ ဒီကာလ မွာေတာ့ ေဘးအႏၲရာယ္နဲ႔ပတ္ သက္ရင္ ဦးစားေပးျခင္းခံရပါ တယ္။

ငလ်င္လႈပ္မယ္လို႔ ဘာေၾကာင့္ ႀကိဳသတိမေပးတာလဲဆိုၿပီး မွတ္ ခ်က္ေပးတာမ်ိဳးေတြ ေတြ႕ေနရ တယ္။ လူထုအေနနဲ႔ ငလ်င္ေဘး အႏၲရာယ္အေၾကာင္း ဒီထက္သိ ေအာင္ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ေနပါ သလဲ။

အဓိကကေတာ့ သတင္းအ ခ်က္အလက္ကို ျဖန္႔ေဝျခင္းေပါ့။ ပညာေပးအစီအစဥ္ေတြပါတယ္။ ဇာတ္တုိက္ေလ့က်င့္တာေတြ ပါ တယ္။ ေက်ာင္းေတြမွာ ဆရာ၊ ဆရာမေတြနဲ႔ လက္တြဲၿပီး ေဆာင္ ရြက္ေနတာရွိပါတယ္။ လူထုလူ တန္းစားအသီးသီးက တစ္ဦးခ်င္း ဆီကို အသိပညာေပးဖို႔ေတာ့ ဝိုင္း ဝန္းႀကိဳးစားရပါတယ္။ မီဒီယာ ေတြလည္း ဝိုင္းဝန္းကူညီေပးၾက ပါလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဟိုတစ္ ေလာက ေနျပည္ေတာ္မွာ ျဖစ္တာဆိုလည္း သိတဲ့အတိုင္းပဲ။ ေကာ လာဟလေတြျဖစ္ၿပီး တုိက္ေပၚက ေန ဆင္းေနၾကတဲ့အထိျဖစ္ေတာ့ မနည္းလိုက္ေျဖရွင္းရပါတယ္။

ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္မႈေတြကို ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနပါသလဲ။

အခု ေျမျပင္မွာ ေတာ္ေတာ္ အာ႐ံုစိုက္ၿပီး လုပ္ေနပါတယ္။ ဂ်ပန္လို၊ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံလို ႏုိင္ငံ မ်ိဳးမွာ ေမြးစကတည္းက ငလ်င္အႏၲရာယ္ ပညာေပးတာေတြ၊ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္မႈလုပ္တာ ေတြရွိတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက လႈပ္ ႏိုင္ေျခရွိေပမယ့္ ခံစားရတဲ့အေတြ႕ အႀကံဳက နည္းတယ္။ အၾကာႀကီး ေနမွ တစ္ခါဆိုေတာ့ျဖစ္လာမွ စိုး ရိမ္တတ္ၾကတယ္။ လူထုဘက္က ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကလည္း အေရး ႀကီးပါတယ္။ ဇာတ္တုိက္ေလ့က်င့္ ခန္းက နည္းလမ္းတစ္ခုေပါ့။ အသိပညာေပး စာေစာင္ေတြေဝတာ မ်ိဳးေတြလည္း လုပ္ေနပါတယ္။ ေရွ႕ေလွ်ာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီထက္ပိုလုပ္ရမယ္ဆိုတာ လက္ခံပါတယ္။

ငလ်င္အႏၲရာယ္အတြက္ ဆရာတို႔ အေနနဲ႔ေကာ ဘယ္ေလာက္စိုးရိမ္ ပါသလဲ။

ေလဆိုလို႔ရွိရင္ အိမ္ေသး ေသးေလးေတြခံရႏုိင္တယ္။ ငလ်င္ဆိုရင္ ေျပာင္းျပန္။ တဲေတြ၊ ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ေတြမခံရဘဲ တုိက္ ေတြ၊ အေဆာက္အအံုေတြခံရ တယ္။ တိုက္ခ်င္းအတူတူ ႀကံ႕ခိုင္ မႈအားနည္းတဲ့ တိုက္က ပိုခံရမယ္။ စိုးရိမ္စရာကေတာ့ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြအတြက္ စိုးရိမ္ပါတယ္။ ဥပမာ ဒီ ရက္ပိုင္းမွာ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္မွာ လႈပ္ေန တာ သိသိသာသာပါ။ ဒါေပမဲ့ ဗဟိုျပဳတာက ႐ိုးမထဲမွာဆိုေတာ့ အိမ္ ေျခနည္းတယ္။ တိုက္ႀကီးတာႀကီး မရွိဘူး။ လႈပ္သာလႈပ္ေနေပမယ့္ ဆိုးဆိုးရြားရြားျဖစ္မလာတာ ကံ ေကာင္းေနတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါ တယ္။

ျဖဴးမွာ ေရကာတာေတြရဲ႕ႀကံ႕ခိုင္မႈ ကို ေဒသခံေတြက စိုးရိမ္ေနၾက တယ္။ ငလ်င္ျပတ္ေရြ႕ေတြ ရွိရာ ေဒသမွာ ငလ်င္လႈပ္ၿပီဆိုရင္ ေဒသ ခံလူထုရဲ႕စိုးရိမ္ေသာက ေလ်ာ့ပါး ေအာင္ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ပါသ လဲ။

ျဖဴးမွာ လႈပ္တဲ့ငလ်င္ေၾကာင့္ အဲဒီမွာရွိတဲ့ ေရကာတာေတြရဲ႕ ႀကံ႕ခိုင္မႈကို စိုးရိမ္ၾကတဲ့အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနေတြနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိက္႐ိုက္ အဆက္အသြယ္လုပ္ တယ္။ ေစာင့္ၾကည့္တယ္။ ႀကံ႕ခိုင္ မႈေကာင္းတယ္လို႔ ခ်က္ခ်င္းထုတ္ ျပန္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အင္အားျပင္း ျပင္းလႈပ္လို႔ စိုးရိမ္စရာတမံရွိတယ္ ဆိုရင္လည္း သက္ဆုိင္ရာဌာန ေတြက အၿမဲတမ္းေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ဆက္သြယ္ၿပီး ေသခ်ာတဲ့အခ်ိန္မွာ လူထုသိဖို႔ ထုတ္ျပန္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ သတင္းစကားကို မွန္မွန္နဲ႔ျမန္ျမန္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳး စားပါတယ္။

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္နဲ႔ ပတ္ သက္ရင္ အစိုးရသစ္နဲ႔ အရင္အစိုး ရအဆက္ဆက္ၾကား သိသာထင္ ရွားတဲ့ အေျပာင္းအလဲမ်ိဳးရွိပါသ လား။

ပထမဦးဆံုးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ တို႔က ေထာက္ပံ့ေရးေတြလုပ္တဲ့ အခါ ခ်က္ခ်င္းေထာက္ပံ့တာလုပ္ တယ္။ ေဘးဒဏ္သင့္တဲ့သူေတြအ တြက္ ခ်က္ခ်င္းလိုတာကိုး။ ကၽြန္ ေတာ့္ဆီ သတင္းပို႔တာနဲ႔ ေထာက္ ပံ့တဲ့ အစီအစဥ္ပါရတယ္။ စာေတြ ဘာေတြက ေနာက္မွ လိုက္။ ဖုန္း နဲ႔ပို႔ရင္ ရတယ္ေပါ့။ အဲဒီေလာက္ အထိ ေျဖေလွ်ာ့ခဲ့တယ္။ ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးကိုယ္တုိင္က ေျဖေလွ်ာ့မႈေတြ လုပ္ေပးတယ္။ ပစၥည္းလိုရင္ တစ္ခါတည္းေထာက္ပံ့ဖို႔ ဖုန္းနဲ႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြေပး တယ္။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေပၚမွာ ေတာ့ လုပ္ရတာေပါ့။ ေထာက္ပံ့ ေရးတင္မကဘဲ တျခားက႑ေတြ မွာလည္း ပိုၿပီးေတာ့လုပ္တယ္။ ဥပမာ အသိပညာျပန္႔ပြားေရးေတြ လုပ္တယ္။ သဘာဝေဘးနဲ႔ ဆက္စပ္တာေတြအားလံုး ဥပမာေရရွား တာဆို သဘာဝေဘးနဲ႔ ဆက္စပ္လာလို႔ အလ်င္အျမန္ ေထာက္ပ့ံ ႏုိင္ဖို႔ လုပ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဝန္ထမ္းဖြဲ႕စည္းပံုကို တိုးခ်ဲ႕ေန တာေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုက ဘတ္ ဂ်က္။ ဒီႏွစ္ဆို သံုးဆေလာက္အထိတိုးၿပီး ေထာက္ပံ့ႏိုင္တယ္။ အရင္တုန္းက ဆန္ရိကၡာေလးသံုး ရက္စာေပးဖို႔ ေတာ္ေတာ္ေလးကို စဥ္းစားခဲ့ရတယ္။ အခုေတာ့ တ ကယ္လိုအပ္ခ်က္ရွိၿပီဆိုရင္ ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးက သံုးရက္စာ ဘယ္ေတာ့မွ မေပးနဲ႔။ အနည္းဆံုး ေတာ့ တစ္ပတ္စာေပးေပါ့။ ဒါမ်ိဳး ေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လုပ္ႏိုင္ခဲ့ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ လူနည္း ေနေပမယ့္ တျခားဆက္စပ္ဌာန ဆိုင္ရာေတြက ပူးေပါင္းပါဝင္ၾက တယ္။ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြ ဆိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ပိုၿပီး ပူး ေပါင္းတယ္။ ေဘးတစ္ခုျဖစ္တယ္ ဆိုရင္ ဌာနဆိုင္ရာအားလံုးက လုပ္ေပးၾကတယ္။ အခု ဧရာဝတီ မွာဆို ဟသၤာတအပါအဝင္ အမ်ား ႀကီးပဲ ေလျပင္းထိတယ္။ အဲဒီမွာဆို ဌာနဆုိင္ရာေတြ သံုးဖြဲ႕ခြဲၿပီးသြား တာ။ ဒီရက္အတြင္းမွာတင္ ဧရိယာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ကာဗာလုပ္ႏိုင္တယ္။ ဒါေတြကေဘးသင့္္ သူေတြ အလိုအပ္ဆံုးအခ်ိန္မွာ အျမန္ဆံုးရတာ။ အဖြဲ႕အစည္းအရ ေရာ၊ ဘတ္ဂ်က္အရေရာ၊ စနစ္အရေရာ ေျပာင္းလဲမႈေပါ့။

ေငြေၾကးအပါအဝင္ ကယ္ဆယ္ ေရးပစၥည္းေတြ အေလအလြင့္မရွိ ေအာင္ ဘယ္လိုထိန္းခ်ဳပ္ပါသလဲ။

ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ႐ံုးလည္းမရွိ ေတာ့ အရာရွိေတြ မရွိပါဘူး။ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေတြမွာေတာ့ ဘတ္ ဂ်က္ေတြ ခြဲေပးထားတယ္။ အဲဒီ မွာ O503 ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ရွိတယ္။ ဆန္ဖိုးဆို ခုနစ္ရက္စာေပးရမယ္။ အိမ္တစ္လံုးလံုး ၿပိဳက်တယ္၊ မီး ေလာင္တယ္ဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္ ေပးရမယ္ဆိုတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းေတြရွိတယ္။ စာရင္းဇယား ေတြကို ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေတြဆီကေနရတယ္။ ဒါေတြကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ေထြအုပ္နဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္တဲ့အခါ စာရင္းဇယားရတယ္။ ျပည္သူ႔ပိုက္ဆံကို ျပည္သူဆီ ျပန္ေပးတာ စနစ္ တက် လုပ္ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေထာက္ပံ့ရင္ သက္ဆုိင္ရာ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ေတြ ပါတဲ့ သက္ေသ ေတြပါရတယ္။ ဒါမ်ိဳးေတြနဲ႔ ထိန္း ခ်ဳပ္တာေပါ့။ စာရင္းအလဲြသံုးစား မႈမျဖစ္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါ တယ္။

ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ေတြမွာ ငလ်င္အႏၲရာယ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သင္႐ိုး ၫႊန္းတမ္းျပ႒ာန္းေပးဖို႔ သက္ဆုိင္ ရာဌာနေတြနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းေနတာေတြ ရွိတယ္လို႔ ၾကားရပါတယ္။ ဘယ္ အေျခအေနေရာက္ေနပါၿပီလဲ။

ဧၿပီ ၂၁ ရက္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဝန္ႀကီးနဲ႔ ေဆြးေႏြးျဖစ္တယ္။ ေႏြ ရာသီကာလ ဆရာမေတြရဲ႕သင္ တန္းေတြမွာ ငလ်င္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ပညာေပး အစီအစဥ္ေတြကို ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမေတြစုစည္း ရာေနရာေတြမွာသြားၿပီး ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ေပါ့။ အခုေတာ့ လည္း ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ တိုင္းအ ဆင့္ေတြမွာ လုပ္ေတာ့လုပ္ေနပါ တယ္။ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ၫႊန္ ၾကားခ်က္ေတြ ဘာေတြနဲ႔ မဟုတ္ ေပမယ့္ တတ္ႏုိင္သေလာက္ေတာ့ သြားေနပါတယ္။ တျဖည္းျဖည္း ခ်င္းေတာ့ က်ယ္ျပန္႔ေအာင္လုပ္ရ မွာပါ။

ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္အတြက္ အစိုးရအေနနဲ႔ ဘာေတြ ဆက္လုပ္ ဖို႔ လိုတယ္လို႔ ယူဆပါသလဲ။

ငလ်င္အပါအဝင္ သဘာဝ ေဘးေတြမွာ ဘာအေရးႀကီးဆံုးလဲ ဆိုေတာ့ သဘာဝေဘးကို ရင္ဆိုင္ တံု႔ျပန္ဖို႔အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္မႈ ေပါ့။ အဆင္သင့္ျဖစ္မႈဆိုတာမွာ ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းေတြ ပါ တယ္။ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ ငန္းေတြ ပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေရး ကိစၥေတြ၊ လမ္းတံတားေတြ၊ လွ်ပ္ စစ္မီးကိစၥေတြနဲ႔ တျခားစီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းေတြ ပါတယ္။ အဆင္သင့္ျဖစ္မႈက လုပ္ကိုလုပ္ရမယ္။ ေနာက္တစ္ခုက သဘာဝေဘး ဒဏ္ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံႏိုင္ေရးေပါ့။ ႀကံ႕ ႀကံ႕ခံႏုိင္တဲ့ အသိုင္းအဝိုင္းျဖစ္ လာၿပီဆိုရင္ ငလ်င္တင္မကဘူး၊ ေဘးအားလံုးအတြက္ ျပင္ဆင္ၿပီး ျဖစ္မွာ။ တစ္ခုတည္းကို လိုက္လုပ္ လို႔ မရဘူး။ ေဘးမ်ိဳးစံုအတြက္လုပ္ ရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္ Highlight လုပ္ခ်င္တာကေတာ့ အဆင္သင့္ျဖစ္မႈ နဲ႔ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံႏိုင္မႈကို ပိုၿပီးေဆာင္ ရြက္ၾကရမယ္။ ေနာက္တစ္ခု ကြၽန္ေတာ္တို႔ႀကိဳးစားေနတာက   CSOေတြနဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတာေတြရွိတယ္။ ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ပါေပါ့။ လမ္းေၾကာင္းအမွန္ေလးေပၚ ေရာက္ ေနတာေပါ့။ ဒါ အစပဲရွိ ေသးတယ္။ ဒါကို ဆက္လက္ၿပီး တိုးတက္ဖို႔ အမ်ားႀကီးေဆာင္ရြက္ ဖို႔ ရွိပါေသးတယ္။

ဆရာ့အေနနဲ႔ ဘာမ်ားျဖည့္စြက္ ေျပာလိုပါသလဲ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ တတ္စြမ္းသမွ် ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ အားလံုး လည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ေပးၾကပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္။

အခုလိုေျဖၾကားေပးတာ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။