ေနျပည္ေတာ္တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ သိမ္းဆည္းခံရၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးမရေသးသည့္ ေျမဧက ေလးရာေက်ာ္အတြက္ က်ပ္သန္းငါးရာနစ္နာေၾကးေပးမည္

 ေနျပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းအ တြက္ သိမ္းဆည္းခံရၿပီးေလ်ာ္ ေၾကးမရေသးေသာ လယ္ယာ ေျမဧက ေလးရာေက်ာ္အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ က်ပ္သန္းငါးရာ ကုိ လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေပး အပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မ တီ၊ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန ဌာနမွဴးဦးစုိးႏုိင္က ေျပာသည္။

 ‘‘အားလုံးေပါင္းရင္ ေျမ ၄၈၁ ဒသမ ၄၃ ဧက။ နစ္နာ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးဖုိ႔အတြက္ သန္းငါးရာသတ္မွတ္ထားတယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။


ထုိ႔အတြက္ သိမ္းဆည္းခံေျမ တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္ ၁၀ သိန္းခန္႔ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည့္အေနအထား ျဖစ္သည္။ အဆုိပါေျမယာေလ်ာ္ ေၾကးေငြကုိ ၂၀၁၈ ေအာက္တို ဘာမွ ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာဘတ္ ဂ်က္ႏွစ္အတြင္း ေပးအပ္ရန္သတ္ မွတ္ထားေၾကာင္း ဦးစုိးႏုိင္က ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ ေျမ ဒကိၡဏသီရိၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမ ဧက ၃၈၀၊ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမ ၈၈ ဒသမ ၇၃ ဧက၊ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၂ ဒသမ ၇၀ ဧကေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ က်န္ရွိသည္။

အဆုိပါေျမမ်ားကုိ ေနျပည္ ေတာ္ စတင္တည္ေဆာက္စဥ္ ၂၀၀၃၊ ၂၀၀၄ ၀န္းက်င္တြင္ ေန ျပည္ေတာ္စီမံကိန္းနယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

‘‘နစ္နာေထာက္ပံ့ေၾကးေငြ မေပးရေသးတဲ့အတြက္ ေတာင္ သူေတြရဲ႕ လက္ရွိတခ်ိဳ႕လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိပါတယ္။ အခုေျမ ေနရာေတြကုိ မၾကာခင္မွာ အသုံး ျပဳေတာ့မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ တျခား ေျမေနရာမ်ားနည္းတူ နစ္နာ ေထာက္ပ့ံေၾကးမေပးဘူးဆုိရင္ ေတာင္သူေတြနဲ႔ေတာ္ေတာ္ေလး ရွင္းရမွာျဖစ္တယ္’’ ဟု ဦးစုိးႏုိင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ အဆုိပါေျမယာ မ်ားကုိ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာ ယာေရးေကာ္မတီက အသုံးျပဳ ခြင့္ရရွိရန္ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီး ဌာနမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထား ေနေၾကာင္း ဦးစုိးႏုိင္က ဆုိသည္။

ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ ရန္ အမ်ားဆုံးက်န္ရွိေနသည့္ ဒကိၡဏသီရိၿမိဳ႕နယ္မွ ေျမႏွင့္အုိး အိမ္မရွိသူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားရန္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္အခ်ိဳ႕၏ ေတာင္းဆုိမႈ ေၾကာင့္ ေျမကြက္ေဖာ္ထုတ္ကာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရန္ စီစဥ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။

ထုိ႔အျပင္ ေနျပည္ေတာ္စီမံ ကိန္းတည္ေဆာက္စဥ္က ေက်း ရြာေျပာင္းေရႊ႕ခံရစဥ္ အစားထုိး ေျမေနရာမ်ား ေပးေသာ္လည္း မရရွိသည့္သူမ်ား၊ သိမ္းဆည္းၿပီး စီမံကိန္းအေကာင္အထည္မေဖာ္ ေသာေၾကာင့္ ပံုမွန္အတိုင္းေနထိုင္ၿပီး စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ကုိင္ေနသူမ်ား စသူမ်ားကိုအိမ္ရာ စီမံကိန္းအစီအစဥ္တြင္ ထည့္ သြင္းရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း ဒကိၡဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးသန္႔ဇင္ ထြန္းက ေျပာသည္။