ျပည္ပမွ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားကို မိုင္းလားအဖြဲ႕သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္

 မိုင္းလားအထူးေဒသ လံုၿခံဳေရးကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္မႈမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ ျပည္ပမွ လာေရာက္လည္ပတ္သူ မ်ားကို သတိေပးသည့္ အခ်က္ ငါးခ်က္အား မုိင္းလားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။


ျပည္ပမွ လာေရာက္လည္ ပတ္သူမ်ားကို ရည္ရြယ္သည့္ အထက္ပါ သတိေပးခ်က္ကို ဧၿပီ ၂၅ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း မိုင္းလားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (NDAA) အေထြေထြအတြင္းေရး မွဴး ဦးၾကည္ျမင့္က ေျပာသည္။

သတိေပးခ်က္တြင္ အထူး ေဒသ (၄) အတြင္း ခုနစ္ရက္အ ထက္ ေနထိုင္မည့္သူမ်ားသည္ ယာယီေနထိုင္ခြင့္ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ မျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေနထုိင္ခြင့္သက္ တမ္းတိုးျခင္းမရွိပါက ေဒသတြင္း သံုး တ႐ုတ္ေငြ ယြမ္ ၂၀၀ မွ ၅၀၀ ထိ ဒဏ္႐ိုက္မည္ဟု ပါရွိသည္။ မုိင္းလားၿမိဳ႕တြင္းမွ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္ခန္႔ျခင္း၊ ျဖဳတ္ျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ပါက ကာယကံရွင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို တာဝန္ရွိ သူမ်ားထံ အခ်ိန္မီသတင္းပို႔ရန္၊ ျပည္ပမွ လာေရာက္ၿပီး ယာယီ ေနထိုင္ခြင့္မရွိသူမ်ားကို လက္မခံ ရန္၊ အလုပ္မခန္႔ရန္ႏွင့္ မလိုက္ နာပါက ယြမ္ ၅၀၀ မွ ၁,၀၀၀ ထိ ဒဏ္႐ိုက္မည္ဟု ပါရွိသည္။

ေဒသတြင္း ဟိုတယ္၊ မိုတယ္ႏွင့္ တည္းခိုခန္းမ်ားတြင္ လာ ေရာက္တည္းခိုသူမ်ား၏ ကိုယ္ ေရးအခ်က္အလက္မ်ား အေသး စိတ္မွတ္တမ္းတင္ထားရန္ႏွင့္ လိုက္နာျခင္းမရွိပါက ယြမ္ ၁,၀၀၀ မွ ၂,၀၀၀ အထိ ဒဏ္႐ိုက္မည္ဟု သတိေပးထားသည္။ ယင္းသတိ ေပးခ်က္ကို ၂၀၁၈ ေမလ ၅ ရက္ကစတင္၍ အေရးယူမည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။

‘‘ျပည္တြင္းက လာတာေတာ့ဘာမွ ျပႆနာမရွိဘူး။ ျပည္ပက လာတဲ့သူေတြအတြက္ ျပည္တြင္း ကေတာ့ ျပည္တြင္းအတုိင္းပဲ ဧည့္စာရင္းတုိင္ဖို႔ပဲ။ က်န္တာ ဘာမွ ျပႆနာမရွိဘူး။ ႏုိင္ငံျခားသား လာတာနဲ႔ အဲဒီလိုလုပ္တာ။ဒီဘက္မွာ နယ္စပ္နဲ႔နီးေတာ့ ႏုိင္ငံျခားသားေတြ ခဏခဏဆက္သြယ္ၿပီးလာတယ္ေလ’’ဟု ဦးၾကည္ျမင့္က ေျပာသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္ရပ္စာ ခ်ဳပ္လက္မွတ္မေရးထိုးထားသည့္ (NDAA) အေျခစိုက္ မိုင္းလား ေဒသသည္ ကာစီႏိုႏွင့္ ေလာင္း ကစား လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ တ ႐ုတ္အပါအဝင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား လာေရာက္လည္ပတ္မႈမ်ားျပား ေၾကာင္း ယင္းေဒသ ေရာက္ဖူးသူ မ်ားက ဆုိသည္။