တေကာင္းေရႊျပည္ စည္းခံုေစတီ စိတ္ကရည္၍ . . .

ရ႒ပူရ(သို႔မဟုတ္)ႏွစ္ေထာင္ခ်ီေရွးၿမိဳ႕ေဟာင္းတေကာင္းခရီးခံစားမႈ (အပိုင္း - ၄)
ေတြ႕ရွိတူးေဖာ္ထားေသာ အေနာ္ရထာမင္းႀကီး၏ေကာင္းမႈ ေလးမ်က္ႏွာဘုရား ႐ုပ္တုႏွင့္ အရွင္ပ႑ိတာနႏၵ(တေကာင္း)

ပညာရွင္မ်ား တေကာင္း ေဒသ၌ ရွာေဖြတူး ေဖာ္ရျခင္းသည္ ေကာက္႐ုိးပုံထဲအပ္ရွာရသကဲ့သုိ႔ ခက္ခဲလ်က္ရွိသည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေရွးအက်ဆုံးဟု ယူဆခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာသာ မက ကမၻာတြင္ပါေတြ႕ရွိရန္အ လြန္ ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။ ဥပမာ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ေႏွာင္းပုိင္း မင္းတုန္းမင္းတည္ခဲ့ ေသာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးသည္ သက္တမ္းႏွစ္ ၂၀၀ မျပည့္ေသး ၍ အႏုလက္ရာအေတာ္မ်ားမ်ား ပကတိအတိုင္း က်န္ရွိေနေသး သည္။ ထုိ႔အတူသတိုးမင္းဖ်ား တည္ေသာ အင္း၀ၿမိဳ႕ေတာ္ ေဟာင္းသည္ ႏွစ္ ၆၀၀ ေက်ာ္ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရွးေဟာင္းအႏု လက္ရာတို႔ကုိ အတန္အသင့္ျမင္ ႏုိင္ေသးသည္။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ဗိသုကာပညာအထြတ္အ ေခါင္ျမန္မာ့ဦးစြန္းတလူလူလြင့္ ခဲ့ေသာ ေရွးၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းပုဂံ သည္ ႏွစ္ ၁,၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္၍ အုိမင္းေဆြးျမည့္လွေခ်၏။ အခ်ိဳ႕ ေနရာမ်ား၌ အေဟာင္းႏွင့္အသစ္ ေရာႁပြမ္းလာ၍ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ စာရင္း၀င္ရန္ ၾကန္႔ၾကာေနရ သည္။ ထုိထက္ပုိမုိေရွးက်ေသာ ဟန္လင္း၊ သေရေခတၱရာႏွင့္ ဗိႆႏုိးတို႔ကုိ တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိခ်က္ မ်ားအရ သီးသန္႔နယ္ေျမအျဖစ္ သာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထား ႏုိင္သည္။ တေကာင္းေဒသ တ ေကာင္း၀န္းက်င္သည္ကား အ လြန္ေရွးက်သည္ဟု ယူဆထား ေသာ္လည္း အေထာက္အထား မ်ားရွာေဖြရာ၌ လူေနရပ္ကြက္ မ်ားေၾကာင့္ အခက္ႀကံဳေနပါ သည္။


တေကာင္းေလ့လာတူးေဖာ္ ေရးတြင္ ဇြဲႀကီးမားေသာဦးေမာင္ ေမာင္တင္သည္ ၁၉၆၀ ပထမ အႀကိမ္ကြင္းဆင္းၿပီး (၂၄) ႏွစ္အ ၾကာ ၁၉၈၅ တြင္တစ္ႀကိမ္၊ ၁၉၉၇ တြင္တစ္ႀကိမ္ တေကာင္း သုိ႔ သြားေရာက္ကာစူးစမ္းရွာေဖြ ခဲ့သည္။ ထုိအေတာအတြင္းေရွး ေဟာင္းသုေတသနကလည္း တူး ေဖာ္မႈအခ်ိဳ႕ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရာ ၁၉၉၃ တြင္ အညာပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္း ၏ အေရွ႕တလား၀ေခ်ာင္းႏွင့္ မုိး နတ္အင္းေစာင္း တစ္ေလွ်ာက္ အရွည္ႏွစ္မုိင္ေက်ာ္ရွိ အုတ္႐ုိး တန္းႏွင့္ ကုန္းအမွတ္(၁၅)၌ ေရႊ ေဖာင္းႂကြဗုဒၶဆင္းတုတစ္ဆူတူး ေဖာ္ရရွိခဲ့သည္။ ဆက္လက္တူး ေဖာ္ရာ မလည္တြင္ၿမိဳ႕႐ုိးေဟာင္း၊ က်ံဳးေဟာင္းႏွင့္ လက္ေရးစင္းအ မွတ္အသားပါအုတ္ခ်ပ္မ်ား စ တင္ေတြ႕ရွိလာသည္။ ႀကံညႇပ္ ကုန္းတြင္ ကာနယ္လီမဟူရာ ေရာင္စုံပုတီး၊ ေျမပုတီး၊ နား ေတာင္းတို႔သာမက ေရွးေဟာင္း သံခ်က္ဖုိေဟာင္းႀကီးတစ္ခုႏွင့္ ဖုိ ပ်က္မ်ားကုိ တျဖည္းျဖည္းတူး ေဖာ္ေတြ႕ရွိလာသည္။ တစ္ဖန္ တေကာင္း၀န္းက်င္ျဖစ္ေသာ ဘု ရားတစ္ေထာင္ကုန္း၊ ဖုန္ကုန္း၊ ေရႊစည္းခုံေနရာႏွင့္ ဦးတုိက္ဘု ရားအနီး အသစ္ေတြ႕ရွိေသာ ကုန္း၊ ေရႊဇာလီဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ကုန္းတို႔တြင္ လက္ေရးစင္းအုတ္ ခ်ပ္မ်ားကုိ ေတြ႕ရွိရာမွတေကာင္း ေဒသအေပၚ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားျပန္ လည္ျမင့္တက္လာပါသည္။ တ ေကာင္းအရွင္ႀကီးနတ္နန္းအနီး ပ်ဴေခတ္အမ်ိဳးသမီး အသုံးအ ေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ သံလက္ ေကာက္၊ ေၾကးခ်ဴ၊ ေၾကးလက္ စြပ္ႏွင့္ေငြကြင္းမ်ားပါရွိသည့္ ေျမ အုိးတစ္လုံးကုိ ေတြ႕ရွိတူးေဖာ္ႏိုင္ ခဲ့သည္။ ဦးေမာင္ေမာင္တင္သည္ ပ်ဴယဥ္ေက်းမႈေလ့လာေဖာ္ထုတ္ ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ ရင္း ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ေမလကုန္၊ အ သက္(၈၅)ႏွစ္အရြယ္တြင္ ကြယ္ လြန္သြားပါသည္။

ဦးေမာင္ေမာင္တင္ (မဟာ ၀ိဇၨာ)ကဲ့သုိ႔ တေကာင္းေဒသတူး ေဖာ္ေလ့လာေရး၌ အထူးစိတ္၀င္ စားခဲ့သူမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။ ၎ တို႔မွာ ဦး၀င္းေမာင္(တမၸ၀တီ)၊ စာေရးဆရာခ်စ္စံ၀င္း၊ ေရွး ေဟာင္းသုေတသီဦးစံ၀င္း၊ေဒါက္ တာရီရီ၀င္းႏွင့္ ဆရာေတာ္အရွင္ ပ႑ိတာနႏၵ (စာေရးဆရာမင္း ဟန္-မန္းတကၠသုိလ္)တို႔ျဖစ္ သည္။ ဦး၀င္းေမာင္ (တမၸ၀တီ) သည္ ဦးေမာင္ေမာင္တင္္ႏွင့္အ တူ တေကာင္းေဒသသုိ႔သြား ေရာက္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး စာေရးဆရာ ခ်စ္စံ၀င္းသည္ တေကာင္းေဒသ သုိ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္သြားေရာက္ေလ့ လာကာ ‘တေကာင္းမွပ်ဴအ႐ုိးအုိး မ်ား’ စာအုပ္ကုိျပဳစုခဲ့ၿပီး ဦးစံ၀င္း ႏွင့္ ေဒါက္တာရီရီ၀င္းတို႔က ‘တ ေကာင္းကြင္းဆင္းသုေတသနႏွင့္ တူးေဖာ္မႈအစီရင္ခံစာမ်ား’ တင္ သြင္းခဲ့ကာ ဆရာေတာ္အရွင္ပ႑ိ တာနႏၵ(တေကာင္း) သည္ကား ယင္းေဒသ၌ တစ္ပါးတည္းရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ ဆရာ ေတာ္ပ႑ိတာနႏၵသည္ မႏၲေလး တကၠသုိလ္မွ သမုိင္းအဓိကျဖင့္ ၀ိဇၨာ(ဂုဏ္ထူး)ေအာင္ျမင္ထားၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ နီေပါႏွင့္ အိႏၵိယ သို႔ သြားေရာက္ကာရွန္တီနိေက တန္တကၠသုိလ္မွ မဟာ၀ိဇၨာဘြဲ႕ (M.A)ရရွိခဲ့ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆရာေတာ္၏ အပတ္တကုတ္ ဇြဲ၊ ၀ီရိယႀကီးမားမႈေၾကာင့္သာ တ ေကာင္းကုိပုိမိုေဖာ္ထုတ္လာႏုိင္ ကာ ပုဂံထက္မေစာယူဆခ်က္ကုိ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (အရွင္ပ႑ိတာနႏၵ၏ တေကာင္း ေဒသ၌ တစုိက္မတ္မတ္ရွာေဖြ ေလ့လာမႈမ်ားကုိ တေကာင္းေျမ မာတာစာအုပ္တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါ သည္။)

အထက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း တေကာင္းအေပၚစိတ္၀င္စားမႈ ေလ်ာ့က်ေနခ်ိန္တြင္ ယင္းသို႔ ေသာပုဂၢိဳလ္တို႔က ဇြဲႀကီးႀကီးထား ကာ ဆက္လက္ရွာေဖြတူးေဖာ္မႈ ေၾကာင့္ တေကာင္းသည္အလြန္ ေရွးက်ေၾကာင္း တျဖည္းျဖည္းသိ ရွိလာၾကသည္။ ထုိသုိ႔ရွာေဖြတူး ေဖာ္ျခင္းတြင္ တေကာင္းၿမိဳ႕ ေဟာင္းေနရာသာမက ျမေတာင္၊ ထီးခ်ိဳင့္၊ မုိင္းတိုင္း၊ ဆံညႇပ္ကုန္း၊ ပုတီးျဖဴ၊ ႀကံညႇပ္၊ နတ္ေလွကား၊ ဇင္းေခ်ာင္း၀၊ တုံငယ္ႏွင့္ ဧရာ၀ တီအေနာက္ဘက္ကမ္း၌ တ ေကာင္းရာဇ၀င္လာအတိုင္း ပၪၥာ လငါးၿမိဳ႕တကယ္ရွိ၊ မရွိစူးစမ္း ရွာေဖြရာမွ အတည္ျပဳႏုိင္ျခင္းျဖစ္ ေပသည္။ ခုိင္မာေသာအေထာက္ အထားမ်ားအရ ဆံညႇပ္ကုန္းရြာ မင္းသမီးကြင္းတြင္ ေက်ာင္းဆရာ ဦးတင္၀င္း၏ ယာခင္းကုန္းေနရာ ၌ အလ်ား၊ အနံ ၄၆ ေပအတြင္း စတုရန္းပုံေပ ၂၀ အတြင္း အုတ္ ႐ုိးတစ္ထပ္ႏွင့္ ၉ ေပ ၉ လက္မရွိ ပ်ဴေခတ္လက္ရာအုတ္ေလွကား ေတြ႕ရွိျခင္း၊ ေရွ႕တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ ေသာ တေကာင္းအထကေက်ာင္း ၀င္းအတြင္း ပ်ဴေခတ္ပ်ဴအ႐ုိးအုိး အေျမာက္အျမား ေတြ႕ရွိျခင္း၊ ၂၀၀၃ ဇြန္လအတြင္း အမွတ္(၂) ရပ္ကြက္လူစည္ကားရာလမ္းမ တြင္ ေရတိုက္စားရာမွပ်ဴေခတ္ ေရတေကာင္းအုိးမ်ားေပၚထြက္ လာျခင္းႏွင့္ တေကာင္းရာဇ၀င္  အရ ရွမ္းတို႔၏ႏွင္ထုတ္မႈေၾကာင့္ တေကာင္းကုိစြန္႔ခြာခဲ့သူ သုတၱ သဂၤဟမင္း၏ေနာက္လုိက္မ်ားက မင္းကုိအားမကုိးေတာ့ဘဲ အစုအ ဖြဲ႕လိုက္ၿမိဳ႕တည္ခဲ့ရာ ပၪၥာလငါး ၿမိဳ႕ ဟုအမည္တြင္ၿပီး ယင္းၿမိဳ႕မ်ား သည္ ယခုအခါကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ရသား၊ ငွက္ေပ်ာတိုင္၊ ေညာင္ပင္သာ၊ နဂါးဆင္းႏွင့္ ပင္းသာဟူ၍ ေတြ႕ရသျဖင့္တ ေကာင္းၿမိဳ႕၊ တေကာင္းျပည္အ မွန္တကယ္တည္ရွိခဲ့ေၾကာင္း အ တည္ျပဳလာႏုိင္သည္။

၂၀၀၃ တြင္ ေတြ႕ရွိေသာ အ႐ုိးအုိးႏွစ္လုံးအနက္ တစ္လုံး၏ အုိးလည္ပင္း၌ စက္၀ုိင္း ၂၀ ပါရွိ ၿပီး စက္၀ုိင္းတစ္ခုခ်င္းစီအတြင္း ႏြား႐ုပ္တစ္႐ုပ္စီ ပါ၀င္သည္။ အုိးအတြင္း သံမွိန္းႏွစ္လက္ႏွင့္ အ႐ုိးမ်ားပါ၀င္သည္။ အလားတူ ပ်ဴအ႐ုိးအုိးတစ္လုံးကုိ တေကာင္း ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္၌ ထပ္မံေတြ႕ရွိ ရာ အတြင္း၌ အ႐ုိးျပာမ်ား၊ ေၾကး လက္စြပ္ငါးကြင္းအပါအ၀င္ မီး ကြၽမ္းေနေသာ လူ႔ေရွ႕သြားႏွင့္ အံ သြားေလးေခ်ာင္း၊ ခ႐ုပတ္ပုံေၾကး ခ်ဴငါးလုံးရရွိခဲ့သည္။ ထုိေၾကးခ်ဴ မ်ိဳးကုိ အျခားပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ား၌ ေတြ႕ရွိခဲ့သလုိ ဖုန္ကုန္းရြာ၌ေတြ႕ ရွိေသာ ဒဂၤါးသုံးျပားသည္အျခား ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ား၌ ေတြ႕ရေသာ ဒဂၤါးမ်ားထက္ ေရွးက်ေၾကာင္း တြက္ခ်က္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ကုန္းအ မွတ္(၃၆)အေဆာက္အအုံ၏ေလွ ကားခုံေျခရင္း၌ စက္၀ုိင္းျခမ္းပုံ သဲေက်ာက္ျပားေျခနင္းခုံတစ္ခ်ပ္ ထည့္သြင္းထားသည္။ ထုိပုံစံမ်ိဳး ကုိ ဗိႆႏုိးႏွင့္ ဟန္လင္းၿမိဳ႕ ေဟာင္း၌ တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ အႏုရဓပူရႏွင့္ အိႏၵိယေတာင္ပုိင္း နာဂဇုနကု႑ မွေတြ႕ရွိေသာ အေဆာက္အအုံ မ်ားတြင္ ယင္းစက္၀ုိင္းျခမ္းပုံ သဏၭာန္သဲေက်ာက္ျပားေျခနင္း ခုံမ်ားပါရွိၿပီး ယင္းမွာ (၃)ရာစု ႏွစ္၊ (၄)ရာစုအေစာပုိင္းကာလ လက္ရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသ ျဖင့္ ဤေတြ႕ရွိမႈသည္ အေရးပါခဲ့ သည္။ ထုိသုိ႔အလြန္ေရွးက်ေသာ အေထာက္အထားမ်ား ေတြ႕ရွိ လာသျဖင့္ တေကာင္းသည္ လြန္ ခ့ဲေသာႏွစ္ေပါင္း ၂,၀၀၀ ေက်ာ္ (ေအဒီ ၁ ရာစု) မတုိင္မီကပင္ ၿမိဳ႕ ျပအျဖစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖြယ္ရွိေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက အတည္ျပဳခဲ့ သည္။

ထုိ႔အတူ တေကာင္း၏အ ထက္အင္းနက္မွ ေအာက္တြင္း ငယ္အထိ အင္းမ်ားရွိၿပီး ထုိအင္း မ်ားတည္ပုံအရ ဧရာ၀တီျမစ္ ေၾကာင္းေဟာင္းသည္ ေရွးယခင္ က တေကာင္း၏အေရွ႕ဘက္က ေကြ႕ေကာက္စီးဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ပါေမာကၡလုစ္၏ အယူအ ဆမ်ားကုိ ခုိင္ခုိင္မာမာ ပယ္ဖ်က္ ခဲ့ေသာသမုိင္းသုေတသီ ဦးေက်ာ္ ဇင္(စာေရးဆရာဘုန္းတင့္ေက်ာ္) က ပ်ဴစစ္လွ်င္ ျမန္မာ စာတမ္း တြင္ ဆရာႀကီးလုစ္သည္ ေအဒီ (၉)ရာစု တ႐ုတ္မန္႐ႈက်မ္းကုိ က်မ္းကုိးျပၿပီး ထုိက်မ္း၌ မန္၊ ၀န္က်ဴေထာ္၊ ပုေထာ္လူ႐ုိင္းမ်ိဳးစု မ်ား ေအဒီ ၈၃၅ ခန္႔တြင္ယူနန္ နန္ေစာလက္ေအာက္မွ ထြက္ ေျပးေရႊ႕ေျပာင္းသြားေၾကာင္း၊ ထုိ သူတို႔သည္ ပ်က္သုဥ္းတိမ္ေကာ သြားေသာ ပ်ဴႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္ ဆည္(၁၁)ခ႐ိုင္သုိ႔ ေရာက္ရွိအ ေျခခ်ကာ ထုိသူတို႔မွ ျမန္မာလူမ်ိဳး ႏွင့္ ပုဂံႏုိင္ငံေပၚေပါက္လာ ေၾကာင္း ေရးသားေျပာဆုိခဲ့ပါ သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိအခ်က္မွာ မန္ ႐ႈတြင္ လုံး၀မပါသည့္အျပင္ ေအ ဒီ ၈၆၄ ခုအထိ ပ်ဴႏုိင္ငံလည္း ထြန္းကားေနေၾကာင္း မန္႐ႈက ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေအဒီ ၈၄၉ ခုစတုတၳပုဂံၿမိဳ႕ေတာ္ ႀကီးကုိ ထပ္မံတည္ေဆာက္ေသာ ျမန္မာႏွင့္ပ်ဴဟု အမည္ပြားမ်ားရွိ ေသာဗမာ(ျဗဟၼာ)လူမ်ိဳးတို႔မွာ ယူနန္မွ ထြက္ေျပးလာျခင္းမရွိ ေသာ မန္၀န္က်ဴေထာ္၊ ပုေထာ္ လူမ်ိဳးစုေလးမွ  ေပါက္ဖြားလာ ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေအဒီ (၃) ရာစုပုဂံႏုိင္ငံ၊ သီရိပစၥယာပုဂံ၊ တမၸ၀တီပုဂံတို႔မွ ပ်ဴျမန္မာဟု အ မည္ပြားမ်ားရွိေသာ ေရွးဗမာ (ျဗဟၼာ)လူမ်ိဳးမ်ား၏ အဆက္အ ႏြယ္ ပ်ဴျမန္မာေခၚျမန္မာလူမ်ိဳး မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အလြန္ထင္ရွား ေနပါသည္။ ဆရာႀကီးလုစ္သည္ ဗမာႏုိင္ငံ၊ ဗမာလူမ်ိဳးသမုိင္းကုိ ျပဳစုရာ၌ မန္႐ႈကုိခုတုံးလုပ္ခဲ့ေပ သည္။ မန္႐ႈႏွင့္ကြဲလြဲစြာမန္႐ႈတြင္ လုံး၀မပါရွိသည္မ်ားကုိ မိမိသ ေဘာႏွင့္မိမိတီထြင္ႀကံစည္ေျပာ ဆုိၿပီး မန္႐ႈတြင္ပါရွိေသာအခ်က္ တို႔ကုိ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ပါသည္။ ... ထုိသုိ႔မွ် မခ်န္လွပ္လွ်င္လည္းဗမာ အစေက်ာက္ဆည္ (ေအဒီ-၉ ရာ စု)ဟု မည္သုိ႔မွ် ေျပာခြင့္ရေတာ့ မည္မဟုတ္ေပ ဟုေရးသားထား သည္။ တစ္ဆက္တည္း ကြၽန္ ေတာ္၏ပထမစာတမ္းတြင္ တ ေကာင္းေခၚ သကၤႆၿမိဳ႕အ ေၾကာင္းကုိ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုေပး၍ သီးျခား ေဖာ္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ သဃၤႆၿမိဳ႕ႀကီးရွိခဲ့ေၾကာင္း ေအဒီ (၇)ရာစု၊ (၁၀) ရာစုတ႐ုတ္နန္းတြင္းမွတ္တမ္းႀကီးတစ္ေစာင္ ၌ အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။  တေကာင္းဟူေသာအမည္မွာ ေအဒီ(၁၀) ရာစုလြန္ၿပီးမွေပၚေပါက္လာေသာ အမည္သစ္ျဖစ္သည္။ ေအဒီ(၁၀)ရာစုမတိုင္မီေခၚေ၀ၚေသာ အမည္ သဃၤႆသည္တေကာင္း အမည္ထက္ေရွ႕က်ေၾကာင္း တ႐ုတ္မွတ္တမ္းက ေထာက္ခံေနပါသည္။ သဃၤႆအမည္အျပင္ ပၪၥာလဟူေသာ အမည္၊ အညာပုဂံ၊ အညာျပဴဂါမဟူေသာအမည္တို႔ျဖင့္လည္း ယင္း ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ႀကီးကုိ ေခၚေ၀ၚၾကပါေသးသည္။

ေအဒီ (၇)ရာစုႏွင့္(၁၀)ရာ စုထန္မွတ္တမ္းသစ္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားေသာ အင္အားအလုံးအရင္း ေတာင့္တင္းေသာ၊ ေက်ာ္ၾကား ထင္ရွားေသာပ်ဴၿမိဳ႕ႀကီး(၃၂)ၿမိဳ႕ စာရင္း၌ သဃၤႆၿမိဳ႕ႀကီးပါရွိ ေၾကာင္း ဆရာႀကီးေဒါက္တာ သန္းထြန္းႏွင့္ ဆရာဦးရည္စိန္တို႔ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ပ်ဴႏွင့္ျမန္မာသည္ ျဗဟၼာလူမ်ိဳး မ်ား၏ အမည္ပြားမ်ားျဖစ္ၾက ေသာေၾကာင့္ သဃၤႆပ်ဴၿမိဳ႕ႀကီး သည္ ျမန္မာၿမိဳ႕၊ ျဗဟၼာၿမိဳ႕ႀကီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚေပါက္ေနပါ သည္။ ထန္မွတ္တမ္းမ်ားအရ ယင္း သဃၤႆၿမိဳ႕ႀကီးသည္ စတုတၳပုဂံၿမိဳ႕ႀကီး(ေအဒီ ၈၄၉)မ တည္မီႏွင့္ တည္ၿပီးအထိရွိေန ေၾကာင္း ေပၚေပါက္လ်က္ရွိရာ ယင္း သဃၤႆ (တေကာင္း)ၿမိဳ႕ ႀကီး၏ ေရွးသမိုင္းမွန္သိရရန္သု ေတသနလုပ္ေဆာင္ရန္ မ်ားစြာရွိ ေနပါသည္ဟု တိတိပပေရးခဲ့ သည္။

သမုိင္းသုေတသီျမန္မာမႈ ဗိ သုကာဦး၀င္းေမာင္ (တမၸ၀တီ) ၏ တေကာင္းၿမိဳ႕ေဟာင္းႏွင့္ သ မိုင္းဆက္ပၪၥာလငါးၿမိဳ႕ စာတမ္း တြင္မူ တေကာင္းကုိ မွန္နန္းရာဇ ၀င္ေတာ္ႀကီး၌ သံသယပူရ၊ ရ႒ ပူူရ၊ သင္းတြဲႏွင့္ တေကာင္းဟူ၍ ေလးမ်ိဳးျပဆုိထားေၾကာင္း၊ တ ေကာင္းသမုိင္းမ်ားအရ သခၤႆ (သဃၤႆ) ပၪၥာလ ႏွင့္ ပၪၥာလ တေကာင္းဟူ၍ သုံးမ်ိဳးျပဆုိထား ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ တူး ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား မစတင္မီ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအၾကာကပင္ တ ေကာင္းေဒသေရာက္ခဲ့ေသာ ၿဗိ တိသွ်စာေရးဆရာ စေကာ့အုိ ေကာ္နာက တေကာင္း (Taga- ung) ျပည္ႀကီး တိုးတက္ထြန္း ကားစဥ္ေခတ္ၿပိဳင္ယဥ္ေက်းမႈရွိ ၿပီး ထြန္းကားတုိးတက္လာေသာ ၿမိဳ႕ျပႏုိင္ငံမ်ားမွာ ေရႊဘုိနယ္အ တြင္းရွိ ဟန္လင္း(Halin)တြင္ ပ်ဴ လူမ်ိဳးတို႔၏ႏုိင္ငံ ယခုအခါ မေကြး နယ္ (Magwe District)ျဖစ္ေသာ အထက္အညာေဒသတြင္ ဗိႆ ႏုိး (Peikthahno) ၿမိဳ႕ျပႏုိင္ငံမ်ား ထြန္းကားလာသည္။ လူမ်ိဳးသည္ ပ်ဴ (Pyu)မ်ားသာျဖစ္သည္ ဟု ေဖာ္ျပထားသလုိ အခ်ိဳ႕ေသာ တ ႐ုတ္တို႔၏ သမုိင္းမွတ္တမ္းအရ ေအဒီ ၁၄၀ ကတည္းက အထက္ ျမန္မာျပည္တြင္ ၿမိဳ႕ျပႏုိင္ငံငယ္ ေလးမ်ား စတင္ ေပၚေပါက္ေနၿပီ ဆုိၾကသည္။ ၿမိဳ႕ႀကီးအဆင့္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ အိမ္ကေလးမ်ားစု စည္းထားေသာအဆင့္ဟုဆုိၾက သည္။ ထုိေနရာကုိ တေကာင္းၿမိဳ႕ ေနရာဟု တ႐ုတ္မွတ္တမ္းမ်ားအ ရသိရပါသည္ဟု သူ၏ စာအုပ္၌ရွင္းလင္းေရးသားထားသည္။

ျမန္မာသုေတသနအသင္း အႏွစ္ (၆၀)ျပည့္အခမ္းအနားတြင္  ပါေမာကၡေဒါက္တာလုစ္၏ တ ပည့္ရင္း ေဒါက္တာသန္းထြန္းက  ျမန္သုဂ်ာနယ္ (၁၉၁၀-၇၀)ထဲက

ျမန္မာ့သမိုင္းေဆာင္းပါးေတြရဲ႕ တန္ဖုိး စာတမ္းကုိဖတ္ၾကားရာ..

‘‘ပါေမာကၡလုစ္ဟာ ခရစ္ႏွစ္ (၈၆၃) က ‘ဖန္ခ်ိဳ’ေရးတဲ့ ‘မန္႐ႈ’ က်မ္းတစ္စိတ္တစ္ပုိင္း မွီျငမ္းျပဳ ၿပီး (၁၂) ရာစုႏွစ္၊ (၁၃) ရာစုႏွစ္ ေက်ာက္စာေတြကုိ အႀကီးအ က်ယ္အားကုိးၿပီး ေက်ာက္ဆည္ ဟာ ျမန္မာေတြရဲ႕(ျမန္မာေျမမွာ) အေစာဆုံး၀င္ေနတဲ့ ေဒသျဖစ္ တယ္ဆုိတဲ့ အယူအဆကုိတင္ျပခဲ့ ပါတယ္။ ‘မန္႐ႈ’ရဲ႕ အဂၤလိပ္ဘာ သာျပန္ကုိ ဖတ္ၿပီးတဲ့အခါပထမ ဒီက်မ္းဟာ  မ်က္ျမင္ကုိယ္ေတြ႕ ေရးသားခ်က္မဟုတ္။ ဒုတိယဒီ က်မ္းထဲမွာ ပထ၀ီ၀င္ (ေနရာ၊ ေဒသ၊ အဆက္အသြယ္လမ္းပန္း ခရီး) ေဖာ္ျပပုံဟာ သိပ္စိတ္ပ်က္ စရာေကာင္းတယ္။ ေနာက္ဆုံးအ ခ်က္ကေတာ့ ဒီက်မ္းကုိကူးယူ၊ တည္းျဖတ္၊ ျဖန္႔ျဖဴးလိုက္တာ အ ႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္ေနလုိ႔ စာကုိယ္မွာ အက်ိဳးအေပါက္မ်ားလြန္းလုိ႔ စိတ္ ပ်က္ရတယ္။ ဒါမ်ိဳးကုိ ဘာသာ ျပန္ရဲတာ အံ့ဩတယ္။ ဘာသာ ျပန္သူရဲ႕ ဉာဏ္ပညာႀကီးမားပုံကုိ ေလးစားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီက်မ္း ထဲမွာပါတဲ့အခ်က္ေတြကုိ စိတ္ခ် လက္ခ်ယူမသုံးရဲပါ။ မွီျငမ္းျပဳစ ရာ အေကာင္းစားႀကီးမဟုတ္တာ ေသခ်ာတယ္။ အဲဒါအျပင္ ေက်ာက္စာကုိ အားကုိးတယ္ဆုိ ရာမွာလည္း (၁၂) ရာစုက မွတ္ တမ္းက အထက္အႏွစ္ (၃၀၀) (၉ ရာစုႏွစ္)က အျဖစ္အပ်က္ကုိ ရွင္းႏုိင္တယ္ဆုိတာ လက္သင့္ခံ ဖုိ႔မလြယ္ပါ။ ျမန္မာေတြ၀င္လာပုံ ကုိ လုစ္ေျပာသမွ်ပဲ လုံေလာက္ၿပီ လုိ႔ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ မယူဆ ေၾကာင္း ထင္ရွားေလာက္ပါၿပီ’’ ဟု လုစ္၏အယူအဆအားလုံး လက္မခံသင့္ေၾကာင္း အတိအ လင္းဆုိခဲ့သည္။

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသားပါေမာကၡ ဂ်ီအိတ္ခ်္လုစ္သည္ ေက်ာက္ ဆည္ ကုိတည္ၾကက္ျပဳကာျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ား ေအဒီ ၁၀-၁၁ ရာစု က်မွ ေပၚေပါက္လာေၾကာင္း လက္ခံၾကရန္ အားထုတ္ခဲ့ဖြယ္ ရွိသည္ဟု သမုိင္းႏွင့္သုေတသန ပညာရွင္အခ်ိဳ႕က ေကာက္ခ်က္ ခ်ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာ့သမုိင္းကုိ ေလ့လာ ၾကရာတြင္ ပထမျမန္မာႏုိင္ငံကုိ တည္ေထာင္သူ အေနာ္ရထာမင္း လက္ထက္ကစ၍သာ ေလ့လာ မႈမ်ားၾကၿပီး အေနာ္ရထာမတိုင္မီ က ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ပထမတေကာင္း ေခတ္မင္းဆက္ ၁၃ ပါး၊ ဒုတိယ တေကာင္းေခတ္မင္းဆက္ ၁၇ ပါး၊ သေရေခတၱရာေခတ္မင္း ဆက္ ၂၇ ပါးႏွင့္ ပုဂံေခတ္ဦးမင္း ဆက္ ၄၂ ပါးရွိခဲ့ေၾကာင္း သတိျပဳ မိသူ အနည္းငယ္သာရွိပါသည္။

ယခုေရးသားခ်က္မ်ားသည္ ေရွးၿမိဳ႕ေဟာင္း တေကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္လွမ္းမီသမွ် ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။လက္ လွမ္းမမီေသာစာအုပ္စာတမ္းႏွင့္ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားလည္း  မုခ်ရွိပါဦးမည္။ အဓိကေျပာလုိ သည့္ အခ်က္မွာ ‘ထုိျမန္မာအစ’ ကိစၥျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစ ဘယ္ က ဟူေသာေျပာဆုိခ်က္ေပၚထြက္ လာ၍သာ ပညာရွင္မ်ားၾကား ၾကက္ဥႏွင့္ၾကက္မ ဘယ္ကအရင္ စ ဆုိသလုိျငင္းခုံမႈမ်ားအေခ်အ တင္ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ သည္။ ဤစကားေၾကာင့္ေနာက္ ပုိင္းတြင္ ျမန္မာအစ ျမစ္သားက၊ ျမန္မာအစ ပုဂံက၊ ျမန္မာအစ စမုံျမစ္၀ွမ္းက၊ ျမန္မာအစ ျမန္မာ က ဟူေသာ အယူအဆအမ်ိဳးမ်ိဳး ထပ္မံေပၚထြက္လာပါသည္။ စင္ စစ္တြင္မူ ျမန္မာအစ တေကာင္း က ဟူေသာစကားသည္ ပညာရွင္ တစ္ဦးဦး၏ စကားမဟုတ္ဘဲ ထုိ အခ်ိန္က ေက်ာင္းသင္႐ုိးၫႊန္း တမ္းျဖစ္ေသာ ေဒါင္းျမန္မာ ဖတ္  စာတတိယတန္းစာအုပ္တြင္ စ တင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းစာျဖစ္၍ စြဲေနၾကကာ ထုိစာအုပ္ကုိသတင္း စာဆရာတစ္ဦးက ေရးသားခဲ့ ေလသည္။

(၁၀)

ပ်ဴေျမအုိးမ်ားရွိရာ တ ေကာင္းအထကေက်ာင္း၀င္းမွ ထြက္ခဲ့ေတာ့ ေနအေတာ္ျမင့္ေန ၿပီ။ သုိ႔ေသာ္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ သစ္ပင္ႀကီးမ်ားရွိသျဖင့္ ေခြၽး မထြက္၊ သည္မနက္ေတာ့ ေအး ေအးလူလူၾကည့္မည္ဟု အားခဲ ထား၍ ဆုိင္ကယ္မစီးျဖစ္၊ လမ္း ေလွ်ာက္၍သာ ထြက္ခဲ့ၾကသည္။ အထကေက်ာင္း၀င္းအလြန္တြင္ ေဘာလုံးကြင္းတစ္ခုေတြ႕ရၿပီး ဆက္လက္ေလွ်ာက္လာေသာ အခါ သစ္ရိပ္သစ္ခက္မ်ားအုပ္မုိး ေနေသာ အိမ္ဆိုင္တစ္ခုကုိ ေတြ႕ ရသည္။ စိမ္းစုိလန္းဆန္းေသာ အရြက္မ်ား တေ၀ေ၀ယွက္မုိးျဖာ က်ေနေသာ အိမ္ဆုိင္ေလးေရွ႕ ေငးမိသည္။ တစ္ေနရာ၌ အင္ ၾကင္းပင္ႀကီးတစ္ပင္ ျမင္ရၿပီး ရာ သီခ်ိန္က်ေရာက္လာ၍ ရနံ႔က လႈိင္ေနသည္။ ပြင့္စျပဳေနေသာ လက္ပံပြင့္နီနီရဲရဲတို႔က ဟုိနား တစ္ပင္၊ သည္နားတစ္ပင္၊ ပန္း ေရႊဖီ ႀကိဳင္ေလ်ာက္လုိ႔ ပိေတာက္ ကယ္တဲ့ သင္းခ်ိဳ စာသားကုိ သ တိရမိေသာ္လည္း သရဖီႏွင့္ ပိ ေတာက္တို႔ မပြင့္ေသး။ အဖူးတံ ေလးေတြ ငုံလ်က္အုံလုိက္သာရွိ ေသးသည္။ မုိးကေလးတစ္ၿပိဳက္ ႏွစ္ၿပိဳက္က်မွ ပြင့္မည့္သေဘာ...။ ထုိ႔ေနာက္ တျဖည္းျဖည္းေလွ်ာက္ လာစဥ္ ျမင္ရသည္က ႏွစ္ထပ္ သစ္သားေဆာင္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ သည္။

‘‘ဒါက ခုနကတေကာင္း ေက်ာင္းဆရာမေတြေနတဲ့ အ ေဆာင္ေလ။ ဦးႏုေခတ္ကတည္း က ေဆာက္ခဲ့တာ။ အခုေတာ့ ယုိ ယြင္းခ်င္ေနၿပီ’’ ဟု ဦးလွထြန္းက ေျပာရာ အေဆာက္အအုံအလယ္ တြင္ နိမ့္ေလွ်ာက်ဆင္းေနေသာ သစ္သားေဆာင္ႀကီးကုိ ေငးမိ သည္။ အေပၚထပ္နဖူးစည္းတြင္ အဘိရာဇာေဆာင္ဟု ေရးထုိး ထားသျဖင့္ ၿပံဳးမိေသးသည္။ ထုိ ေက်ာင္းေဆာင္ကုိ ေက်ာ္လြန္လာ ေသာအခါ ေရွးေဟာင္းကတူးေဖာ္ ထားေသာ ေျမတူးကြက္မ်ားကုိ ေတြ႕ရျပန္သည္။ တစ္ေနရာတြင္ ရွစ္ေျမႇာင့္သဏၭာန္ အုတ္ဖိနပ္  ေဟာင္းႀကီးေတြ႕ရာ ဦးလွထြန္း က....

‘‘ဒီေနရာက အရွင္ပ႑ိတ နႏၵေျပာတဲ့တေကာင္းရဲ႕ လွ်ိဳ႕၀ွက္ ခ်က္ေနရာပဲ။ အခုခင္ဗ်ားတို႔ျမင္ ေနရတဲ့ ျပန္ဖုိ႔ထားတဲ့ေျမေနရာ ေအာက္မွာ မီးေလာင္ျပင္၊ မီး ေလာင္တိုင္ေတြရွိတယ္။ ပညာ ရွင္ေတြေျမသားျမင့္တက္မႈအရ တြက္ခ်က္ၾကည့္ေတာ့ ႏွစ္တစ္ ေထာင္ေလာက္ရွိၿပီလု႔ိ ခန္႔မွန္းၾက တယ္။ ဒီေနရာကုိ ထိန္းသိမ္းရ တာခက္ခဲလုိ႔ ပလတ္စတစ္ေတြ၊ တာလပတ္ေတြနဲ႔ အုပ္မုိးၿပီး ေျမ ျပန္ဖုိ႔ထားတာ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန ရာကုိ တေကာင္းရဲ႕လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ လုိ႔ေျပာတာေနမွာေပါ့’’ ဟု ဆုိပါ သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမင္ ရသည္က ဘာမွ်မသဲကြဲ၊ ဖုိ႔ေျမ ရာတစ္ခုမွ်သာ...။ မျမင္ရေသာ အေျခအေနတြင္ စိတ္၀င္စားမႈ လည္းေလ်ာ့က်ကာ သမုိင္း၀င္ေရႊ စည္းခုံေနရာႏွင့္ တေကာင္းၿမိဳ႕၏ အထင္ကရေလးမ်က္ႏွာဘုရား ႀကီးဆီထြက္ခဲ့သည္။ ယင္း၀န္း က်င္သည္တေကာင္းၿမိဳ႕ႀကီး ေရွး ယခင္စည္ကားစဥ္က ဗုဒၶသာသနိ ကအေဆာက္အအုံမ်ား တစုတ ေ၀းတည္းရွိရာျဖစ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ ေသာ္ ယခုဖူးေတြ႕ရသည္က အ ေကာင္းအတုိင္းဆုိ၍ ေလးမ်က္ ႏွာဘုရားႀကီးသာရွိေတာ့သည္။ ထုိေလးမ်က္ႏွာဘုရားႀကီးသည္ ပင္အသစ္ျပန္လည္တည္ထား တာမၾကာေသး။ ၁၅ ႏွစ္မွ်သာ ရွိေသးသည္။ ဘုရားႀကီးဆီ မေရာက္မီ ေရႊစည္းခုံေျမေနရာ သည္ ေရွးေဟာင္းသုေတသနက ထိန္းသိမ္းထားေသာ ဧရိယာအ တြင္းရွိေသာ္လည္း အလယ္ဗဟုိ ၌ ငွက္ေပ်ာပင္မ်ားေပါက္ေရာက္ ေနေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ေရႊ စည္းခုံေျမေနရာပရ၀ဏ္သည္ က်ယ္ေျပာသျဖင့္ ယခင္ကႀကီး မားေသာေစတီႀကီးတစ္ဆူရွိခဲ့ မွန္းသိသာသည္။ မည္သုိ႔ေသာအ ေၾကာင္းေၾကာင့္ ယခုလိုအုတ္ ပႏၷက္မွ်သာက်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း သိလုိ၍ ေမးျမန္းရာ ဦးလွထြန္းဆီ က မေရရာေသာစကားအခ်ိဳ႕သာ ၾကားရသျဖင့္ ထူးဆန္းသလုိခံစား ေနမိသည္။ တစ္ခ်ိန္လုံးေမးျမန္း သမွ်ကုိ ခေရေစ့တြင္းက်တတြတ္ တြတ္ရွင္းျပေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ဆီက ထုိသုိ႔တုံ႔ျပန္မႈမ်ိဳးျပန္ရသ ျဖင့္ အံ့ဩေနမိသည္။ သုိ႔ေသာ္ မိမိတို႔က ဧည့္သည္ျဖစ္၍ အိမ္ရွင္ မ်က္ႏွာၾကည့္ရမည္ မဟုတ္ ေလာ။

ဖတ္ဖူးသမွ်တြင္ ယခုအုတ္ ပုံသာသာျမင္ရသည့္ စည္းခုံေစ တီႀကီးသည္ သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၉၈ ကတည္းကတေကာင္းေနာက္ ဆုံးမင္း သတိုးမဟာရာဇာ တည္ ခဲ့ေၾကာင္း ရာဇ၀င္ရွိ၏။ ထုိေစတီ ႀကီး မပ်က္မယြင္းရွိစဥ္က ဓာတ္ပုံ အခ်ိဳ႕ကုိလည္းျမင္ဖူးထားရာ ထု ထည္ႀကီးမားလွေသာ ေရွး ေဟာင္းဘုရားႀကီးတစ္ဆူဟု သိ ထားခဲ့သည္။ တစ္ဖန္ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၀ ေက်ာ္က စေကာ့အုိေကာ္နာ တေကာင္းစည္းခုံေစတီႀကီးသုိ႔ ေရာက္ခဲ့ပုံကုိ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အဖြဲ႕ သည္ အရိပ္ေကာင္းေသာဘုရား ၀င္းထဲ၌ စကားစျမည္ေျပာကာ ေန႔လယ္စာ စားေသာက္ၾက သည္။ ထုိ႔ေနာက္အဖြဲ႕တြင္ပါရွိ ေသာ ဗမာမ်ားသည္ ဘုရားႀကီး ရင္ျပင္သုိ႔ သြားကာရွိခုိးၾကသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၇၀၀ ေက်ာ္က ေစတီႀကီးသည္ ယခုအ ခ်ိန္ထိေကာင္းမြန္ေနေသး၍ အ လြန္ကံေကာင္းသည္ဟု ခံစားမိ ၏။ ေစတီႀကီးကုိ ေသခ်ာစြာေလ့ လာေသာအခါ ေစတီတည္ ေဆာက္ထားပုံ အလုံးစုံသည္ အိႏိၵယရွိေစတီပုထုိးမ်ားကဲ့သုိ႔ ပုံစံ တူေနေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ျမန္ မာျပည္တြင္ မႏၲေလး၊ အင္း၀ႏွင့္ စစ္ကုိင္းရွိ ေစတီမ်ားႏွင့္ယခုတ ေကာင္းေစတီႀကီးသည္ သိသိ သာသာလက္ရာကြဲျပားၿပီး ရာခုိင္ ႏႈန္းျပည့္အိႏၵိယလက္ရာျမင္ရပါ သည္။ တေကာင္းၿမိဳ႕၏ညတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ားမရွိေသာ္လည္း ဘုရားႀကီး၌ ဆီးမီးမ်ားထြန္းထား သျဖင့္ ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာအတိျဖစ္ ပါသည္။ ယင္းေစတီပုထုိးႀကီးႏွစ္ ေပါင္း ၁,၇၀၀ ေက်ာ္သက္တမ္း ရွည္ေနျခင္းတြင္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား မ်ားမျပတ္သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ ကာ ဆီမီးပူေဇာ္သူမ်ား၊ ဘုရား ရွိခုိးသူမ်ားႏွင့္ေခါင္းေလာင္းထုိးသူ မ်ားျဖင့္ စည္ကားေနေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ေပမည္ ဟု အက်ယ္ တ၀ံ့ေရးသားထားသည္။ ယခု ကြၽန္ေတာ္ျမင္ရေသာ ျမင္ကြင္း ႏွင့္မူ လားလားမွ်မအပ္စပ္။

ေရႊစည္းခုံေျမေနရာႏွင့္ မ လွမ္းမကမ္းေျမာက္ဘက္ယြန္း ယြန္း၌ တည္ထားေသာေလးမ်က္ ႏွာဘုရားႀကီးသည္ ၂၀၀၀ ျပည့္ ႏွစ္မတိုင္မီအထိ ေတာင္ပုိ႔ႀကီးသ ဖြယ္ရွိခဲ့ၿပီး တျဖည္းျဖည္းတူးေဖာ္ ၾကည့္ရာမွ အေနာ္ရထာမင္းလက္ ထက္ဗုဒၶ႐ုပ္တုေတာ္မ်ားေတြ႕ရွိ လာကာ ဆက္လက္တူးေဖာ္ခ့ဲ သျဖင့္ ၂၀၀၆ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္တြင္ ေရႊထီးေတာ္တင္ပူေဇာ္ ႏုိင္ခဲ့သည္။ ေလးမ်က္ႏွာဘုရား ႀကီးမ်ားသည္ အေနာ္ရထာမင္း ႀကီး၏ေကာင္းမႈျဖစ္ၿပီး ပုဂံေခတ္ အႏုလက္ရာမ်ားျဖင့္ ထုလုပ္ထား ေသာ္လည္း အေကာင္းပကတိအ ေျခအေနမရွိေတာ့။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တူးေဖာ္ရရွိသည့္ အလြန္ေရွးက် ေသာအစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ တ ေကာင္းေရွးေဟာင္းသုေတသန ျပတိုက္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ကာ က်န္ရွိ ေသာအစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ကုိ မြမ္း မံျပင္ဆင္ၿပီး ထီးေတာ္တင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ဘုရားအတြင္းေလး မ်က္ႏွာဘုရားမ်ားကုိ ထုိင္လ်က္ တင္ပ်ဥ္ခြ သဏၭာန္သာမက ရပ္ ေတာ္မူ႐ုပ္တုေတာ္အျဖစ္ပါ ဖူး ေျမာ္ရေလသည္။ ဘုရားအတြင္း ေရွးမူလေျခေတာ္ရာ ပုံစံကုိမူ ေအာက္ေျခသုိ႔ငုံ႔လ်က္ၾကည့္ႏုိင္ ေသးသည္။ ဘုရားရင္ျပင္ေရွ႕ရွိ ဖန္ခါးပင္ႀကီးသည္ ေလတိုက္ တိုင္း ‘တရွဲရွဲ’ ေအာ္ျမည္ကာယိမ္း ႏြဲ႕ေနပါသည္။ ၀န္းက်င္သည္ ေလတိုးသံ၊ ငွက္သံႏွင့္ေခါင္း ေလာင္းသံ တခြၽမ္ခြၽမ္မွအပ ေအး ခ်မ္းတိတ္ဆိတ္လ်က္ရွိသည္။ ဘု ရားႀကီးရင္ျပင္ေဘး ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းအတြင္း သစ္ပင္အုပ္အုပ္ သည္ ေလတေျဖာေျဖာတိုက္ခတ္ ခံရၿပီး ငွက္သံမ်ားညံေနရာ ေဖာက္လဲရယ္တဲ့ ပြင့္စီစီ၊ ၀တ္ ပန္းသူရာေရေၾကာင့္၊ ဆက္ရက္ ေတြသံစုံက်ဴးတယ္။ ျမဴးသည့္ရာ သီ ဆုိေသာအဖြဲ႕ကုိလည္း ေကာင္း၊ သေျပလက္ပံ ငွက္က်ံ က်ံႏွင့္ ငုံလွ်ံေပါက္၀ါပင္လုံးျပား လုိ႔ ဟူေသာအဖြဲ႕ကုိလည္းေကာင္း သတိရမိပါသည္။ ေလးမ်က္ႏွာ ႏွင့္ ေရႊစည္းခုံ၀န္းက်င္တြင္ ေရွး ေဟာင္းကတူးေဖာ္ထားေသာေျမ ေနရာမ်ားကုိ ဟုိသည္တစ္ကြက္ ျမင္ေနရသည္။ ခုိင္မာေသာအ ခ်က္အလက္အရ ထုိေျမေနရာ တြင္ အေနာ္ရထာမင္းႀကီး၏ သားေတာ္မင္းလုလင္ေခၚ ေစာ လူးမင္း၏ေကာင္းမႈေတာ္စာတန္း ပါ အုတ္ခြက္မ်ားေတြ႕ရွိေၾကာင္း စာေရးထုိးထားသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ထုိသာ သနိကေျမေနရာမွ ၿမိဳ႕အ၀င္အနီး ျပတိုက္ရွိရာသုိ႔ စကားစျမည္ေျပာ ရင္းေလွ်ာက္လွမ္းလာရာ တ ေကာင္းေျမကြက္ေစ်းမ်ား အ ေၾကာင္း ေရာက္သြားသည္။ တ ေကာင္းေျမသည္ သုံး၊ ေလးႏွစ္အ တြင္း သိသာစြာတက္လာေၾကာင္း သိရသည္။ ေအးခ်မ္းတိတ္ဆိတ္ ၍ အခ်က္အခ်ာက်ရာယခု၀န္း က်င္တြင္ ေျမေပ ၄၀၊ ေပ ၆၀ တစ္ကြက္လွ်င္ က်ပ္သိန္းႏွစ္ရာ ခန္႔ေစ်းရွိေၾကာင္း ဦးလွထြန္းက ေျပာသည္။ ထုိစဥ္ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္း၀င္းတစ္ခုအတြင္းမွ ေမာင္းထြက္လာေသာကားတစ္ စီးကုိ ေရွာင္လုိက္ရင္းၾကည့္မိရာ သံဃာတစ္ပါး ေမာင္းသြား ေၾကာင္း ေတြ႕ရသျဖင့္ ဦးလွထြန္း က ...

‘‘ဒီမွာေတာ့ ဒကာ၊ ဒကာမ ေတြလွဴဒါန္းထားတဲ့ယာဥ္ကုိ တ ခ်ိဳ႕သံဃာေတြေမာင္းေနၾကတာ ပဲ။ ဒါကလည္းတစ္ပါး၊ ႏွစ္ပါး ပါ’’ ဟုေျပာသည္။ ျမန္မာျပည္ ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ သံဃာမ်ားကား ႏွင့္ဆုိင္ကယ္မၾကာခဏေမာင္း ႏွင္ေသာျမင္ကြင္းကုိ ေတြ႕ဖူးထား ၍ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္မထူးဆန္း။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အသာၿငိမ္ေနလုိက္ပါ သည္။ တေကာင္းၿမိဳ႕တြင္းျဖတ္ သန္းလာၿပီး ၿမိဳ႕အ၀င္ေနရာအနီး ေရာက္လာေသာ္ညာဘက္တြင္ တေကာင္းတိုက္နယ္ေဆး႐ုံကုိ ျမင္ရ၏။ တစ္ထပ္တိုက္အ ေဆာက္အအုံေဆး႐ုံေလးသည္ သစ္ပင္ႀကီးမ်ားေ၀ေ၀ဆာဆာ အုပ္မုိးထားရာ၀င္းအတြင္း သပ္ သပ္ရပ္ရပ္ေလးတည္ရွိေနသည္။ ေဆာက္လက္စအေဆာက္အအုံ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားပါျမင္ ရသည္။ ဦးလွထြန္းမိတ္ဆက္ေပး ၍အသားျဖဴျဖဴလူလတ္ပုိင္းတာ ၀န္က်ဆရာ၀န္ေဒါက္တာစိန္ လႈိင္၀င္းႏွင့္ စကားေျပာခြင့္ရပါ သည္။

‘‘ဒီမွာေတာ့ဗ်ာ လွ်ပ္စစ္မီး မရေသးလုိ႔ တခ်ိဳ႕ခြဲစိတ္ရမယ့္လူ နာေတြအတြက္ ကသိကေအာက္ ျဖစ္တာေတာ့ရွိတယ္။ မီးစက္ရွိ ေပမယ့္ လွ်ပ္စစ္မီးနဲ႔မတူဘူးေလ။ တစ္ခ်ိန္လုံး ႏႈိးမထားႏုိင္ဘူး။ ေရ ေႏြးတည္တာကအစ ဆက္သြယ္ ေရးအတြက္ ဖုန္းအားသြင္းတာအ ဆုံးအခက္အခဲေလးေတြႀကံဳရ တယ္။ ေဆး႐ုံက လူနာ ၂၅ ေယာက္ဆံ့ဆုိေပမယ့္  ၃၀ ေက်ာ္  ၄၀ နီးပါးရွိတတ္တယ္။ အမ်ားစု ကေတာ့ ေမြးလူနာေတြပါ။ တခ်ိဳ႕ လည္း တစ္ခါတေလယာဥ္တုိက္ မႈျဖစ္ၿပီး ေရာက္လာတာရွိတယ္။ ပုံမွန္ကေတာ့ ေမြးလူနာမ်ားပါ တယ္’’ ဟုဆုိပါသည္။ ေဆး႐ုံ ၀င္းအတြင္း အေဆာက္အအုံသစ္ မ်ားေဆာက္လုပ္ေနမႈေတြ႕ရသ ျဖင့္ ေမးၾကည့္ရာဆရာ၀န္ႏွင့္ သူ နာျပဳမ်ားေနထုိင္ရန္ တည္ ေဆာက္ေနမွန္းသိရသည္။ တ ေကာင္းေဆး႐ုံေျမေနရာသည္ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းနံေဘးကုန္းေျမ မုိ႔မို႔တြင္ တည္ရွိသျဖင့္ေလတျဖဴး ျဖဴးသာသာယာယာရွိလွသည္။ ျမစ္တစ္ဖက္ကမ္းမင္း၀ံေတာင္ စဥ္ ေတာင္႐ုိးမ်ားကေဆာင္းအ ကုန္ေႏြအကူးမို႔ မႈိင္းပ်ပ်၊ ေတာင္ ေျခ၌ ျမဴမ်ားကပ၀ါၿခံဳထားၾက သည္။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

(ေဆာင္းပါးရွင္ ခ်မ္းၿငိမ္းသည္ စာေပခရီးသြားလူမႈေဆာင္းပါး မ်ား ေရးသားေနသူျဖစ္သည္)