ၿမိဳ႕ ၄၂ ၿမိဳ႕တြင္ ျမစ္ေရအနည္းငယ္ျမင့္တက္လာႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပး

 ျမန္မာႏုိင္ငံေဒသအႏွံ႔ ေနရာကြက္မုိးရြာၿပီးေနာက္ ဧရာ၀တီျမစ္အပါအ၀င္ ျမစ္ ၁၂ စင္း ျဖတ္သန္းစီးဆင္းရာ ၄၂ ၿမိဳ႕တြင္ ေမလပထမပတ္အတြင္း လက္ရွိ ေရမွတ္မ်ားထက္ အနည္းငယ္ျမင့္ တက္ႏုိင္ေၾကာင္း မုိးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနကသတင္းထုတ္ျပန္သည္။


လက္ရွိ မုိးႀကိဳကာလအ တြင္း ေဒသအႏွံ႔ေနရာကြက္ မုိးရြာ ၿပီးေနာက္ ျမစ္ေရျမင့္တက္လာရာ ေမလ ၁ ရက္မွ  ၁၀ ရက္အထိ ပ ထမပတ္အတြင္း ျမစ္ေရသတိေပး ခ်က္ကုိ မုိးဇလကထုတ္ျပန္သည္။

လက္ရွိသည္ မုိးႀကိဳကာလ ျဖစ္ၿပီး ေဒသအမ်ားစုတြင္ေနရာ ကြက္ မုိးရြာေနသည္။ အေနာက္ ေတာင္ မုတ္သုံေလသည္ ေမလလယ္ခန္႔ကစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာႏုိင္ေျခရွိရာ မုိးဆက္လက္ေကာင္းႏုိုင္သည့္ အ ေျခအေနေၾကာင့္ ျမစ္ေရသတိ ေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ရေၾကာင္း မုိးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေက်ာ္မုိးဦးက ေျပာ သည္။

အျမင့္ဆုံးေရမွတ္အေနျဖင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ေရသည္ျမစ္ႀကီးနား၊ ဗန္းေမာ္၊ ေရႊကူ၊ကသာႏွင့္သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕တို႔တြင္ ၅ ေပမွ ၆ ေပခန္႔ျမင့္တက္ႏုိင္ၿပီး မႏၲေလး၊ စစ္ကုိင္း၊ ျမင္းမူ၊ ပခုကၠဴႏွင့္ေညာင္ဦး ၿမိဳ႕တို႔တြင္ ၃ ေပမွ ၄ ေပခန္႔၊ ေခ်ာက္၊ မင္းဘူး၊ မေကြး၊ ေအာင္ လံ၊ ျပည္၊ ဆိပ္သာ၊ဟသၤာတႏွင့္ ဇလြန္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ ၁ ေပမွ ၂ေပခန္႔ ျမင့္တက္လာႏုိင္ေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီးအ တြင္း စီးဆင္းကာ ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရ သည္ ခႏၲီး၊ ဟုမၼလင္းႏွင့္ ေဖာင္း ျပင္ၿမိဳ႕တြင္ ၃ ေပမွ ၄ ေပခန္႔၊ ေမာ္လုိက္၊ ကေလး၀၊ မင္းကင္း၊ ကနီႏွင့္ မုံရြာၿမိဳ႕တို႔တြင္ ၁ ေပမွ ၂ ေပခန္႔ျမင့္တက္လာႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပးထားသည္။

သံလြင္ျမစ္ေရသည္ ကရင္ ျပည္နယ္ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ ၃ ေပမွ ၅ ေပခန္႔ႏွင့္ စစ္ေတာင္းျမစ္ေရ သည္ ေတာင္ငူႏွင့္မေဒါက္ၿမိဳ႕တြင္ ၂ ေပမွ ၄ ေပခန္႔ျမင့္တက္လာႏုိင္ ေၾကာင္း သတိေပးသည္။

အထက္ပါအဓိကျမစ္ေလး စင္းအျပင္ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသ ႀကီးရွိ ျမစ္သာျမစ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသ ႀကီးရွိ ပဲခူးျမစ္ႏွင့္ ေရႊက်င္ျမစ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒ သႀကီးအတြင္း ျဖတ္သန္းစီးဆင္း ေနေသာ ဒု႒၀တီျမစ္၊ ဧရာ၀တီ တိုင္းေဒသႀကီးရွိ တိုးျမစ္ႏွင့္ င၀န္ ျမစ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္ နယ္အတြင္း ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေန ေသာ ကုလားတန္ျမစ္ႏွင့္ေလးၿမိဳ႕ ျမစ္တို႔တြင္ ျမစ္ေရအနည္းငယ္ ျမင့္တက္လာႏုိင္ေၾကာင္း သ တင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျမစ္သာျမစ္ေရသည္ ျပင္ သာၿမိဳ႕တြင္ ၃ ေပမွ ၄ ေပခန္႔၊ပဲခူး ျမစ္သည္ ေဇာင္းတူႏွင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕ တြင္ ၄ ေပမွ ၆ ေပခန္႔၊ေရႊက်င္ျမစ္ ေရသည္ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕တြင္ ၁ ေပမွ ၂ ေပခန္႔၊ ဒု႒၀တီျမစ္ေရသည္ သီ ေပါၿမိဳ႕တြင္ ၂ ေပမွ ၃ ေပခန္႔၊ ေရႊ စာရံႏွင့္ျမစ္ငယ္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ ၄ေပမွ ၆ ေပခန႔္ျမင့္တက္လာႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ တိုးျမစ္ေရသည္ မအူပင္ၿမိဳ႕ တြင္ ၂ ေပမွ ၃ ေပခန္႔၊ကုလားတန္ျမစ္ေရသည္ ပလက္၀ၿမိဳ႕တြင္ ၃ ေပမွ ၅ ေပခန္႔ႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္ ၿမိဳ႕တြင္ ၂ ေပမွ ၃ ေပခန္႔၊ ေလးၿမိဳ႕ျမစ္ေရသည္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ၂ ေပမွ ၃ ေပ ခန္႔ လက္ရွိေရမွတ္မ်ား၏အထက္ ျမင့္တက္လာႏုိင္ ေၾကာင္း သတိေပးထားသည္။

ပင္လယ္၀ႏွင့္ထိစပ္ေနၿပီး စုိးရိမ္ေရမွတ္အထက္တြင္ ကာ လအတန္ၾကာျမင့္တက္ေနေသာ င၀န္ျမစ္ေရသည္ ငါးသုိင္းေခ်ာင္း ၿမိဳ႕ႏွင့္ပုသိမ္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ ၂ ေပမွ ၄ ေပခန္႔ ျမင့္တက္လာႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။