၂၀၁၈ ပထမ သံုးလတာဝင္ေငြကို တယ္လီေနာႏွင့္ အူရီးဒူးထုတ္ျပန္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီမွ မတ္လအတြင္း တယ္လီေနာကေဒၚလာ ၁၉၄ သန္းခန္႔ဝင္ေငြရရွိၿပီး အူရီးဒူးကေဒၚလာ ၁၀၂ သန္းခန္႔ ဝင္ေငြရရွိခဲ့သည္။

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရ တာ တယ္လီေနာတြင္ ဆင္းမ္္ ကတ္ အသံုးျပဳသူ ၁၉ သန္းေက်ာ္ ရွိၿပီး အူရီးဒူးတြင္ ဆင္းမ္ကတ္အ သံုးျပဳသူ ကိုးသန္းခန္႔ရွိသည္။

ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမွ သံုးလအတြင္းဝင္ေငြ ကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေအာ္ပေရတာ ဌာနခ်ဳပ္မ်ားက ထုတ္ျပန္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ တယ္လီေနာ ႐ံုးစိုက္ရာ ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံႏွင့္ အူရီးဒူး႐ံုးစိုက္ ရာ ကာတာႏိုင္ငံတို႔က  ထုတ္ျပန္ ျခင္းျဖစ္သည္။

တယ္လီေနာသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္း ေဒၚလာႏွစ္ဘီလီယံ ေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး ေဒသ တြင္းမွ ဝင္ေငြကို ျပည္ပသို႔ ျပန္ လည္ထုတ္ယူျခင္းမရွိဘဲ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေန ေၾကာင္း ေအာ္ပေရတာ ျပန္ၾကား ေရးတာဝန္ခံ ကိုအဲလက္စ္က ေျပာသည္။

အူရီးဒူးျမန္မာ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈသည္ ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလီယံ ေက်ာ္ရွိၿပီး မၾကာမီက 4G ကြန္ ရက္တိုးခ်ဲ႕ရန္ လိုအပ္ေသာ လႈိင္း ႏႈန္းစဥ္အတြက္ ေဒၚလာသန္း ၈၀ ေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း ေအာ္ပေရတာ  ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ မေမမ်ိဳးဟန္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဝင္ေငြသည္ ၂၀၁၇ အလားတူကာလႏွင့္ ႏႈိင္း ယွဥ္ပါက ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္လာေၾကာင္း အူရီးဒူး ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္  ေဖာ္ျပထား သည္။ တယ္လီေနာသည္ ၂၀၁၇ အလားတူကာလ၌ ေဒၚလာ ၂၁၈ သန္းခန္႔ရွိခဲ့သည္။

ေအာ္ပေရတာႏွစ္ခု ထုတ္ ျပန္ခ်က္အရ တယ္လီေနာ၏ ကာ လတူဝင္ေငြေလ်ာ့က်ၿပီး အူရီးဒူး ၏ ကာလတူဝင္ေငြ တိုးတက္ခဲ့ သည္။ အူရီးဒူးသည္ ၂၀၁၇ အ တြင္းအသံုးျပဳသူ  တိုးတက္လာ ေရး ယခင္က ဝန္ေဆာင္မႈ ေပး အပ္ျခင္းမရွိသည့္ 2G ကြန္ရက္ ကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ခဲ့သည္။