ၿဖိဳးကုိကုိတင့္ဆန္း အမႈတြဲ တရား႐ုံးသုိ႔ ျပန္မေရာက္၍ ဆက္မစစ္ႏုိင္

 ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ႐ုံးက ေတာင္းယူစစ္ေဆးေနသည့္ ၿဖိဳး ကုိကုိတင့္ဆန္းအမႈတြဲ ဒကိၡဏ သီရိခ႐ုိင္တရား႐ုံးသုိ႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိျခင္းမရွိေသး၍ တရား ခြင္စစ္ေဆးမႈ မျပဳလုပ္ႏုိင္ဘဲ ေမလ ၉ ရက္ေန႔သို႔ ျပန္လည္ခ်ိန္း ဆုိခဲ့ေၾကာင္း ၿဖိဳးကုိကုိတင့္ဆန္း အမႈ ဆက္စပ္တရားခံ ျမတ္လင္း မုိး၏ေရွ႕ေန ေဒၚတင္ပပထြန္းက ေျပာသည္။


အမႈတြဲကုိ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံးသုိ႔ ဧၿပီ ၁၉ ရက္က ေပးပုိ႔ထားၿပီး တရား ခြင္စစ္ေဆးမႈ မျပဳလုပ္ႏုိင္သည္ မွာ ႏွစ္ပတ္ရွိၿပီျဖစ္သည္။

ၿဖိဳးကုိကုိတင့္ဆန္းကုိ စြဲဆုိ ထားသည့္ ပုဒ္မမ်ားသည္ မူးယစ္ မႈ၊ လက္နက္မႈ၊ ႏုိင္ငံေတာ္အ ထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္တုပသုံးစြဲမႈ၊ ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ဥပေဒ၊ ဆက္ သြယ္ေရးဥပေဒ၊ ၁၉၂၃ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအစုိးရလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္အက္ ဥပေဒတို႔ျဖစ္သည္။