ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားဆုိင္ရာလုိင္စင္ကို အြန္လိုင္းတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူ ၂ ႏွစ္အတြင္း ၂၀ ခန္႔သာရွိ

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ ရာလိုင္စင္ကို အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ျပဳထားေသာ္ လည္း အင္တာနက္လိုင္း အခက္ အခဲေၾကာင့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း ေလွ်ာက္ထားသူ ၂၀ ခန႔္သာရွိေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ိဳး ဝင္းၫြန္႔က ေျပာသည္။

ဟိုတယ္တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္း ခိုရိပ္သာလုပ္ငန္းလုိင္စင္၊ ခရီး လွည့္လည္ေရးလုပ္ငန္းလိုင္စင္ (ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ)၊ ခရီးလွည့္ လည္ေရးလုပ္ငန္းလိုင္စင္ (ျပည္ပ)၊ ခရီးသြားလာသူမ်ား ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းလိုင္စင္ႏွင့္ ဧည့္လမ္းၫႊန္လုပ္ငန္းလိုင္စင္တုိ႔ကို အြန္လိုင္းမွ ေလွ်ာက္ထားရန္ ဝန္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၆ တြင္ စတင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

အျခားလိုင္စင္ငါးခုကို အြန္ လိုင္းမွ ေလွ်ာက္ထားမႈမရွိဘဲ ခရီး သြားဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီလိုင္စင္ အေနျဖင့္ ၁၈ ခုခန္႔သာ ေလွ်ာက္ ထားေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးဝင္းၫြန္႔က ေျပာသည္။

‘‘လုိင္စင္က စာရြက္တစ္ရြက္ တည္းနဲ႔ ေလွ်ာက္လုိ႔ရတဲ့ လုပ္ငန္း မ်ိဳးမဟုတ္ဘူး။ Tag ဖိုင္ေတြပါ တယ္။ ဟိုတယ္ဆိုရင္ အဆိုျပဳ လႊာေတြ၊ ေထာက္ခံခ်က္ေတြ၊ ဓာတ္ပံုေတြပါတယ္။ ဒါေတြပို႔တဲ့ အခါ ဖိုင္ဆိုက္ေတြႀကီးေတာ့ အ ခက္အခဲေတြရွိတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ ငန္းလိုင္စင္မ်ားကို လက္ရွိအခ်ိန္ ၌ စာပို႔လုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားေၾကာင္း၊ ျပည့္စံုသည့္ လုပ္ငန္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားအတြက္ တစ္ပတ္အတြင္း ယာယီလုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ား ခ်ထားေပးေနေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးဝင္းၫြန္႔က ေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ေန ျပည္ေတာ္ပဲ သြားေလွ်ာက္လိုက္ တာပါ။ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ အြန္ လိုင္းကေလွ်ာက္လည္း ဟိုဟာလို ဒီဟာလိုျဖစ္မွာပဲ။ သြားေလွ်ာက္ လိုက္တာ ေသခ်ာပါတယ္’’ဟု ခရီးလွည့္လည္ပို႔ေဆာင္ေရးလိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားသူ ကိုႏုိင္လင္းက ေျပာသည္။

ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားၫႊန္ ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ယခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္အထိ ဟိုတယ္ႏွင့္တည္း ခိုရပ္သာ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ၁,၆၂၈ ခု၊ ခရီးလွည့္လည္ေရးလုပ္ငန္း လိုင္စင္ ၂,၆၇၆ ခု၊ ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ၂,၅၆၄ ခု၊ ဧည့္ လမ္းၫႊန္လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ၄,၅၀၃ ခု၊ ေဒသဆုိင္ရာ ဧည့္လမ္းၫႊန္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ၃,၄၄၉ ခု ထုတ္ ေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။

Top News