တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ကားေဈးကြက္ဖြင့္လွစ္မႈ

လွ်ပ္စစ္ကားတစ္စီးအနီး စကားေျပာၾကားေနေသာ FAW Group ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕ဥကၠ႒ Xu Liuping ကို တ႐ုတ္ကားျပပြဲတြင္ေတြ႕ရစဥ္ (Mark Schiefelbein / AP)

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ကားလုပ္ငန္းကို ႏုိင္ငံျခားကားကုမၸဏီႀကီးမ်ားအ တြက္ ထပ္မံလမ္းဖြင့္ေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို တ႐ုတ္သမၼတ စီက်င္းပင္ ေၾကညာခ်ိန္တြင္ ကမၻာ့ကားလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားက ကနဦး၌ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာႀကိဳ ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါ ႀကိဳဆို မႈမ်ား ရပ္တန္႔ခဲ့သည္။

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ မ်ား တျဖည္းျဖည့္ေပၚထြက္လာ သည္ႏွင့္အမွ် မစၥတာစီ၏ အစီအ စဥ္မ်ားသည္ လက္ေတြ႕စီးပြားေရး တြင္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚရန္ က်ဥ္းေျမာင္းလြန္းၿပီး သဲသဲကြဲကြဲ မရွိဟု ယခုသီတင္းပတ္ ေဘဂ်င္း ၿမိဳ႕ ႏွစ္စဥ္ကားျပပြဲသို႔ တက္ ေရာက္ေနသည့္ ႏုိင္ငံျခားအမႈ ေဆာင္အရာရွိမ်ားက ေျပာၾကား သည္။ ယင္းအတြက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ၏ အစီအစဥ္သစ္မ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ပစၥည္း ကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၁၅၀ တန္ ထုတ္ကုန္မ်ား အေပၚ အခြန္ေကာက္ေရး ေဒၚနယ္ထရန္႔ အစိုးရ၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မ်ားကို ေရွာင္လႊဲႏုိင္ရန္ ေဆြးေႏြးမႈ မ်ား အစျပဳႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ခုိင္မာမႈမရွိဆိုသည့္ အဓိပၸာယ္ျဖစ္ သည္။

စီက်င္းပင္ ေၾကညာခဲ့ေသာ အစီအစဥ္၏ အဓိကအေၾကာင္း အရာသည္ ႏုိင္ငံျခားသားကုမၸဏီ မ်ားကို လက္ရွိလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ ေသာ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ၅၀-၅၀ ဖက္စပ္ထုတ္လုပ္မႈအစား တ႐ုတ္တြင္ စက္႐ံုမ်ား ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ ကားလုပ္ငန္းအမႈေဆာင္ မ်ားကမူ လက္ရွိစနစ္ျဖင့္ ေနသား က်ေနၿပီဟု ေျပာၾကားသည္။

‘‘အေနအထား အရမ္းကို ကြာျခားတဲ့ ေဈးကြက္မွ တစ္ဦးတစ္ ေယာက္တည္း အကုန္လံုးလုပ္ႏုိင္ တယ္လုိ႔ ထင္ေနရင္ ႐ူးေနတာပဲ ျဖစ္မယ္’’ဟု ဖို႔ဒ္ကုမၸဏီမွ အာရွ ႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ ထုတ္ကုန္ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး ဒုတိယဥကၠ႒ ထေရ ဗာဝါသင္တန္က ေျပာၾကားသည္။

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ ထရန္႔သည္ လာမည့္သီတင္းပတ္ အတြင္း ကုန္သြယ္ေရး တိုင္ပင္ညႇိ ႏိႈင္းေရး အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို ေဘဂ်င္းသို႔ ေစလႊတ္မည္ျဖစ္ကာ ယင္း တြင္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး စတီဗင္ႏ်ဴ ခ်င္ႏွင့္ အေမရိကန္၏ ကုန္သြယ္ ေရးကိုယ္စားလွယ္ ေရာဘတ္ လိုက္သီဇာတုိ႔လည္း ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။ ကားလုပ္ငန္းသည္ ေဆြးေႏြးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားအ နက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ရန္ ေပးဆပ္ရမႈအျဖစ္ ႏုိင္ငံ ျခားကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ ၏ နည္းပညာကို ထုတ္ေဖာ္ျပသ ေရး (သို႔မဟုတ္)မွ်ေဝေရး ေဘဂ်င္းက အတင္းအက်ပ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ သည္။ အထူးသျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား ထုတ္လုပ္ေရးကဲ့သို႔ အနာ ဂတ္အလားအလာရွိေသာ နယ္ ပယ္မ်ားတြင္ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့ သည္ဟု ေဒၚနယ္ထရန္႔ အစိုးရက စြပ္စြဲခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ကားေဈး ကြက္ကို ထပ္မံလမ္းဖြင့္ေပးရန္ မစၥတာစီ၏ အစီအစဥ္ကို သံလြင္ခက္ကမ္းျခင္းအျဖစ္ ႐ႈျမင္သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ကားထုတ္လုပ္ ခ်င္သူမ်ားအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ကား ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ၅၀-၅၀ ဖက္စပ္ ထုတ္လုပ္ရမည္ဆုိေသာ လက္ရွိ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ၂၀၂၂ ၌ အဆံုးသတ္ေရး အစီအစဥ္က ေဖာ္ျပထားသည္။ လွ်ပ္စစ္ကားထုတ္လုပ္သူ မ်ားအတြက္ အဆိုပါ လိုအပ္ခ်က္ ကို ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ အဆံုးသတ္ မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံျခားမွ တင္သြင္းေသာ ကားမ်ားအ ေပၚ သြင္းကုန္အခြန္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံျခင္းကိုလည္း ေလွ်ာ့ေပါ့ ေပးမည္ဟု မစၥတာစီက်င္းပင္က ေျပာၾကားသည္။ အေသးစိတ္ကိုမူ ၎က မေျပာေပ။

မစၥတာစီ၏ အစီအစဥ္သည္ စက္႐ံုသစ္မ်ား ထူေထာင္လိုေသာ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အေထာက္ အကူျဖစ္ႏုိင္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ကား သစ္မ်ားအတြက္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ကားေဈးကြက္ (တ႐ုတ္)တြင္ ရည္ မွန္းခ်က္ ႀကီးႀကီးထားရွိေသာ Tesla Motors ကဲ့သို႔ လွ်ပ္စစ္ကား ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အေထာက္ အကူျပဳႏုိင္သည္။


Andy Wong / AP

သို႔ေသာ္ နာမည္ရၿပီးသား ကားကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္ေသာ Daimler၊ ေဗာက္စ္ဝက္စ္ဂြန္ႏွင့္ ဖို႔ဒ္တုိ႔ကမူ ၎တို႔၏ လက္ရွိဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ ထားရွိမည္ဟု ေဘဂ်င္းကားျပပြဲ တြင္ ေျပာၾကားသည္။ ထိုကုမၸဏီ ႀကီးမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ထုတ္လုပ္ မႈႏွင့္ အစိတ္အပိုင္းထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ေဒသခံမ်ားအတြက္ တ႐ုတ္တြင္ ကားမ်ားထုတ္လုပ္ေပးျခင္းမွ အ ျမတ္အစြန္းရေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားကားကုမၸဏီမ်ား ျမင္ေတြ႕ၿပီးျဖစ္ သည္။

‘‘ဒီကေန႔ ဒီမွာရွိေနတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုေတြကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း သြားပါမယ္’’ဟု ဂ်ာမနီမွ ေဗာက္စ္ ဝက္စ္ဂြန္ ကားကုမၸဏီ၏ ဇိမ္ခံ ကားမ်ား ထုတ္လုပ္ေသာ Audi ကုမၸဏီဥကၠ႒ ႐ူးပတ္စတက္ဒလာက ေျပာသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ရွိေသာ Audi ၏ ဖက္စပ္လုပ္ငန္း ႏွစ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ကေတာ့ ရွင္းပါ တယ္။ ေရရွည္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေျခႏွစ္ဖက္စလံုး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ ခ်ႏုိင္ရပါ မယ္ဆုိတာပါပဲ’’ဟု ေျပာၾကားသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကုန္ သြယ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိတို႔၏ အႀကီးမားဆံုးစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရျခင္းမရွိေသးဟု အမႈ ေဆာင္အရာရွိမ်ားက ေျပာၾကား သည္။ ယင္းတြင္ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား ၌ ႏုိင္ငံျခားမွ တင္သြင္းေသာ ဘက္ထရီအသံုးမျပဳရဘဲ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ လုပ္မ်ားသာ အသံုးျပဳရမည္ဟု တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက သတ္မွတ္ခ်က္ လည္း ပါဝင္သည္။ တစ္စီးလွ်င္ ေဒၚလာ ၉,၀၀၀ အထိရွိေသာ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ ေၾကးမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္လုပ္ေသာ ဘက္ထရီမ်ား တပ္ဆင္ထားေသာ ကားမ်ားအ တြက္သာ ရရွိႏုိင္သည္။

ယင္းသို႔ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ လွ်ပ္စစ္ ကားမ်ားအတြက္ ကမၻာ့အႀကီး ဆံုး ေဈးကြက္ျဖစ္လာၿပီး ယင္းသို႔ ကားထုတ္လုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ လည္း ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံသို႔ ၎တုိ႔၏ အေရာင္းကြန္ ရက္မ်ား အလ်င္အျမန္ေျပာင္းေရႊ႕ ေနျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ လာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အဆံုးမွာေတာ့ ဒါဟာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ကို အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစပါ တယ္။ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေတြကို အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစပါတယ္’’ ဟု တ႐ုတ္ေဗာက္စ္ဝက္စ္ဂြန္အုပ္ စုဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဂ်ိဳခ်င္ဟိန္႔ဇ္မန္းက ေျပာၾကား သည္။

ေပၚထြက္လာေသာ နည္း ပညာမ်ားအနက္ လွ်ပ္စစ္ကားႏွင့္ အလုိအေလ်ာက္ ေမာင္းႏွင္ေသာ ကားထုတ္လုပ္ေရးတြင္ ကမၻာတစ္ ဝန္း၌ ယွဥ္ၿပိဳင္အႏိုင္ယူႏိုင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား ထူေထာင္ေရး ႏုိင္ငံ ေတာ္အေထာက္အပံ့ အသံုးျပဳ ရန္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးေသာ အစီအစဥ္ကိုလည္း ၎က ေျပာၾကားၿပီး ယင္းကို Made in China ၂၀၂၅ ဟု အမည္ေပးထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ တ႐ုတ္ဖက္စပ္ လုပ္ကိုင္သူမ်ား တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပိုင္ေသာ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား ထုတ္လုပ္ေရး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက သတ္မွတ္ထား သည္။

Ford Motor ကုမၸဏီ၏ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ဌာနဥကၠ႒ ပီတာ ဖလိတ္က မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ဖို႔ဒ္ ကုမၸဏီ၏ နာမည္ေက်ာ္ အျပာ ေရာင္ဘဲဥပံု အမွတ္တံဆိပ္မပါဘဲ ေဒသခံအမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္ ဖက္စပ္ လုပ္ငန္းမွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ တြင္ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား ေရာင္းခ် ရန္ စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။ သုိ႔ျဖစ္ေစကာမူ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္း မ်ားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား ထုတ္ လုပ္ေရးသတ္မွတ္ခ်က္ကို ဖယ္ ရွားပါက ေဒသခံအမွတ္တံဆိပ္ ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေရး စည္းကမ္းကို လည္း ပယ္ဖ်က္မည္ဟု ယူဆ ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

‘‘ဒါဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မသိရ ေသးတဲ့ အေသးစိတ္တခ်ိဳ႕ပါ’’ဟု ပီတာဖလိတ္က ေျပာသည္။

Ref: China Is Opening Its Car Market. But Not Enough, Say Auto
Companies