ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ လူသံုးကုန္ႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးႏိုင္

 ကခ်င္ျပည္နယ္ အ ေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စက္မႈ လက္မႈလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနတြင္ လူ သံုးကုန္၊ အလွကုန္ႏွင့္ စား ေသာက္ကုန္မ်ား၏ ပါ၀င္ပစၥည္း မ်ားကို ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးႏုိင္ၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း ယင္းဦးစီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေယာေအာင္  ေမာင္းက ေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ဓာတ္ခြဲ ခန္းကို ၂၀၁၆ တြင္ စတင္တည္ ေထာင္ခဲ့ၿပီး ဓာတ္ခြဲခန္းသံုးပစၥည္း မ်ား မျပည့္စံုမႈေၾကာင့္ ေသာက္ ေရသန္႔ တစ္မ်ိဳးကိုသာ ဓာတ္ခြဲ စစ္ေဆးႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကဆို သည္။

‘‘ဒီႏွစ္ထဲမွာ ပစၥည္းသံုးမ်ိဳး ေလာက္ စမ္းသပ္ဓာတ္ခြဲၿပီးပါ ၿပီ။ FDA လိုေတာ့ အေျဖမေပး  ဘူး။ ဒါေပမဲ့ သ႔ူမွာပါတဲ့ကုန္ၾကမ္း ပစၥည္းေတြ၊ ပါ၀င္တာေတြကို ေတြ႕ရွိခ်က္ေပးတဲ့သေဘာပါ’’ ဟု ဦးေယာေအာင္ေမာင္းကေျပာ ၾကားသည္။

ဓာတ္ခြဲခန္း ရလဒ္မ်ားအရ ကုန္ပစၥည္း၏ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ထိခိုက္ေစ သည့္ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ား မပါ၀င္ပါ က လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္ ထုတ္ ေပးသည္ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

ယခင္က တန္ဖိုးႀကီး ဓာတ္ ခြဲခန္းသံုးပစၥည္းမ်ားသည္ ဘက္ ဂ်က္လ်ာထားခ်က္တြင္ မပါ၀င္၍  ပစၥည္းမျပည့္စံုေၾကာင္း၊ မွတ္ပံု တင္ရယူလိုသည့္ ကုန္ပစၥည္း မ်ားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိဓာတ္ခြဲ ခန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္စစ္ေဆးေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ကုန္ပစၥည္း ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆး ခကို ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္၍ က်ပ္၃,၅၀၀ မွ ၅,၀၀၀ အထိ ေကာက္ယူေၾကာင္း ဦးေယာေအာင္ေမာင္းက ေျပာ ၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကခ်င္ ျပည္နယ္အေသးစားႏွင့္ အလတ္ စား စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း ဦးစီး ဌာနက ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းရွိ ျပည္သူ မ်ားကို တန္ဖိုးျမင့္ စားေသာက္ ကုန္ ထုတ္လုပ္နည္း သင္တန္း၊ ဆိုင္ကယ္ျပင္သင္တန္း မ်ားေပး ေနသည္။