တနသၤာရီတိုင္း လႊတ္ေတာ္ေမးျမန္းမႈ အစုိးရခြင့္ျပဳမွသာ ျပန္လည္ေျဖၾကားရန္ ၫႊန္ၾကားစာထုတ္မႈကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပထား

လႊတ္ေတာ္၏ ေခၚယူ ေမးျမန္းမႈမ်ားကို အစိုးရအဖဲြ႕က ခြင့္ျပဳမွသာ သြားေရာက္ေျဖၾကား ရန္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရက တုိင္းအဆင့္ဌာနဆုိင္ရာမ်ားအား ၫႊန္ၾကားစာ ထုတ္ျပန္သည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထံ တင္ျပထားေၾကာင္း တုိင္းလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ဦးခင္ေမာင္ေအးက ေျပာ ၾကားသည္။

‘‘ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကို ပို႔ထားတယ္။ သုံးလေက်ာ္ေန ၿပီ။ အေျဖမလာေသးဘူး’’ဟု ၎ ကဆုိသည္။

အဆိုပါ ၫႊန္ၾကားစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္းလႊတ္ေတာ္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထံ မည္ သည့္အတြက္ေၾကာင့္ တင္ျပ သည္၊ မည္သည့္အခ်က္မ်ား ပါ ၀င္သည္ကိုမူ ၎ကအေသးစိတ္ ေျဖဆိုျခင္း မရွိေပ။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ကို အႀကံျပဳလႊာပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ ပို႔ ထားတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ရဲ႕ ေမးခြန္းရယ္၊ ၀န္ႀကီးရဲ႕ ေျဖၾကားမႈရယ္ တစ္ခါတည္း တဲြ ၿပီးေတာ့ လမ္းၫႊန္မႈေပးႏုိင္ပါရန္ ဆိုၿပီးေတာ့ စာပို႔ထားတယ္’’ဟု ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္ တာထူးေနေအာင္က ေျပာသည္။

တုိင္းအစိုးရအဖဲြ႕ အတြင္း ေရးမွဴး  လက္မွတ္ေရးထုိး၍ ၂၀၁၇ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၅ ရက္စဲြျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ ယင္းၫႊန္ၾကားစာ တြင္ တုိင္းအဆင့္ဌာနဆုိင္ရာမ်ား အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏ ေမးျမန္း မႈအေပၚ ျပန္လည္ေျဖၾကားရာ ၌ မွားယြင္းမႈမရွိရန္ႏွင့္ စာရင္းဇယားအခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္ေစရန္ အစိုးရအဖဲြ႕၏  ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမွသာ ေျဖၾကားျခင္းျပဳ ရန္ အေၾကာင္းၾကားသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္က က်င္း ပသည့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သတၱမပုံမွန္အစည္း အေ၀းတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ ေဒါက္တာထူးေနေအာင္က အဆုိပါ ၫႊန္ၾကားခ်က္သည္ ဖဲြ႕ စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တုိင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပ ေဒမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးခ်ဳိးေဖာက္ သည့္သေဘာ သက္ေရာက္သျဖင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးရန္ အစီအ စဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ေမး ျမန္းမႈအေပၚ တုိင္းအစိုးရအဖဲြ႕ ကိုယ္စား စီမံ၊ ဘ႑ာ၀န္ႀကီး ဦးၿဖိဳး၀င္းထြန္းက အစုိးရအဖဲြ႕အ ေနျဖင့္ ယင္းသို႔ၫႊန္ၾကားစာထုတ္ ျပန္ျခင္းသည္ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၆ ႏွင့္အညီ သက္ ဆုိင္ရာ ဌာနမ်ားကိုႀကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္၍ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ရန္ မရွိေၾကာင္းလႊတ္ ေတာ္တြင္ ေျဖၾကားသည္။

ယင္းအေျဖအေပၚ ေက်နပ္ မႈမရွိ၍ ဆက္စပ္ေမးခြန္းအျဖစ္ ထပ္မံေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးက စာ ျဖင့္သာျပန္လည္ေျဖဆုိမည္ဟု ေျပာၾကားေသာ္လည္း   လက္ရွိ တြင္ သုံးလေက်ာ္သည္အထိ တုိင္းအစိုးရက လႊတ္ေတာ္ထံစာေပးပုိ႔လာျခင္း မရွိေၾကာင္း ေမးခြန္းရွင္  တုိင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္  ေဒါက္တာထူးေနေအာင္က ဆုိသည္။

အဆုိပါ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးစီမံ ဘ႑ာ၀န္ႀကီးထံ ေမးျမန္းရန္ ဖုန္းျဖင့္အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆက္သြယ္ေသာ္ လည္း အဆက္အသြယ္ မရရွိေပ။ 

ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအ ေပၚ မူတည္ကာ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အၾကား အျပန္အလွန္အ ျငင္းပြားေနျခင္းျဖစ္၍ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထံ အႀကံျပဳ ခ်က္ေတာင္းခံျခင္းထက္ ႏုိင္ငံ ေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခုံ႐ုံး၏ အႀကံျပဳခ်က္၊ ဆုံး ျဖတ္ခ်က္ကို ရယူသင့္ေၾကာင္း ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ခံ ႏုိင္ငံေရးေလ့လာ သူတစ္ဦးက ေထာက္ျပသည္။