တိုင္းအစိုးရ၏ ပါရမီအိမ္ရာစီမံကိန္းသည္ အားကစားကြင္းေျမေနရာျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းလႊတ္ေတာ္အမတ္ေထာက္ျပ

တိုင္းအစိုးရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တင္ျပသည့္ က်ပ္ ၃၂ ဘီလီယံတန္ ပါရမီ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာစီမံကိန္းသည္ ပန္းဥယ်ာဥ္ဌာနက တရားဝင္ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ အားကစားကြင္းေျမေနရာျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ရွင္းက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာသည္။

 ‘ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၈-၂၁’ ကို ေမလ ၇ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေျခာက္ဦး ေဆြးေႏြးစဥ္ ဦးရန္ရွင္း က ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသည္။


 ‘‘အားကစားေျမေနရာမွာ စီးပြားေရးအေဆာက္အအံု လုပ္ ၿပီး အားကစားအတြက္ ဘာမွအေထာက္အကူမျပဳရင္ လံုးဝလက္ခံမွာမဟုတ္ဘူး။ အားကစားအတြက္ လိုအပ္တဲ့ အေဆာက္အအံုေတြ ျပန္ထည့္ေပးဖို႔ တင္ျပေတာင္းဆိုတာပါ’’ဟု ဦးရန္ရွင္း က ေျပာသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းသည္  စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္းမ်ား ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ပါဝင္ သည့္ ‘ပါရမီအဆင့္ျမင့္ စီးပြား ေရးႏွင့္ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရး’ျဖစ္ၿပီး ေျမႏွစ္ဧကအေပၚတြင္ တည္ ေဆာက္မည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ မွ ၂၀၂၃ အထိ ၾကာျမင့္မည့္ စီမံ ကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က လႊတ္ေတာ္ တြင္ တင္ျပထားသည္။

 ထို႔အျပင္ က်ပ္ဘီလီယံ ၁,၀၀၀ ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ အိမ္ရာဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ျပည္ေတာ္သာ၊ ႀကိဳ႕ကုန္း၊ ရန္ ကင္းႏွင့္ ေဝဠဳဝန္အိမ္ရာစီမံကိန္း မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရာတြင္ လက္ရွိေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ အစီအမံမပါဝင္ျခင္းကို ဦးရန္ရွင္းက ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ အေရွ႕ပိုင္းရွိ ေခတ္မီစက္မႈဇုန္ စီမံကိန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ယခင္ စီမံကိန္းမ်ား အၿပီးမသတ္ေသာ္ လည္း စီမံကိန္းအသစ္မ်ား ထပ္ ရရန္ ႀကိဳးစားေနသူမ်ား ရွိေန သည္ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ပါရမီအဆင့္ျမင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ‘‘ပါရမီ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္းေတြလုပ္မယ္ဆိုၿပီး အစီရင္ခံစာ (ေဒသႏၲရစီမံကိန္းအစီရင္ခံ)ထဲမွာပါၿပီးသားပါ’’ဟုဆိုသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းႏွင့္ မရမ္း ကုန္း ဗီလာအဆင့္ျမင့္ စီးပြားေရး စီမံကိန္းသည္လည္း ၂၀၁၈ ေဒသႏၲရစီမံကိန္း၏ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လတာ ေဒသႏၲရ စီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပါဝင္သည္ဟုဆိုသည္။

ပါရမီအဆင့္ျမင့္ စီးပြားေရး ႏွင့္ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းတြင္ ၈၈၈၈ ျပတိုက္တည္ေဆာက္ျခင္း သည္ ၈၈၈၈ သမိုင္းကို ေသးသိမ္ က်ဥ္းေျမာင္းေစၿပီး လူတန္းစား အလႊာအသီးသီး ပါဝင္သည့္ ၈၈၈၈ အတြက္ ခမ္းနားသည့္ ဒီမို ကေရစီပန္းၿခံ၊ ဒီမိုကေရစီျပတိုက္ ျဖစ္သည့္အေၾကာင္း တိုင္းလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္မင္းဟန္ကေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဒီေနရာ က အင္မတန္မွ က်ဥ္းေနတယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ၈၈၈၈ လႈပ္ရွားမႈ သည္ လူတန္းစားအလႊာအသီး သီး ပါဝင္ၿပီးေတာ့မွ ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အသက္ေသြး မ်ားျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့တဲ့ သမိုင္းဝင္ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ေမလ ၁၄ ရက္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြး မည္ျဖစ္သည္။