ျမန္မာထံမွ လိုခ်င္တာေတြကို တ႐ုတ္က ဘယ္လိုအရယူသလဲ

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တ႐ုတ္သမၼတစီက်င္းပင္တို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကစဥ္(DELA PENA/AFP)

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ျမန္မာက ေနာက္တစ္ႀကိမ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ေသာအခါ အားလံုး၏ မ်က္လံုးမ်ားက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေပၚ ၿပံဳက်လာၾကသည္။

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္မွာ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြက ေဘးကေန ရပ္ၾကည့္အဆင့္သာရွိ ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားေရာ အစိုးရကို ပါ သူ၏ ထိထိေရာက္ေရာက္ကိုင္ ထားႏုိင္သည့္ အေနအထား ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက တစ္ဦး တည္းေသာ အျပင္လူအျဖစ္ပါ၀င္ လာသည္။


သို႔ရာတြင္ အေနာက္ႏုိင္ငံက ေဆြးေႏြးသူမ်ားႏွင့္ မတူသည္မွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထက္ သူ၏ မဟာဗ်ဴဟာအေရးအ တြက္ ျမန္မာ၏ ကာလရွည္ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္မွာ ပါ၀င္ေနသူ ေပါင္းစံုႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ဆံေန ျခင္း ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္သည္ လတ္တေလာသံတမန္ေရးရာအ ေနအထားကို ေျပာင္းလဲရန္ သူတို႔၏ မဟာဗ်ဴဟာကိုလည္း မၾကာ ေသးခင္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး ပြဲသို႔ ေျပာင္းလဲဦးတည္လာခဲ့၏။

ျမန္မာအေပၚထားရွိသည့္ အဓိကရည္မွန္းခ်က္မွာ ရခုိင္ျပည္ နယ္ ေတာင္ပိုင္းက ေရနက္ဆိပ္ ကမ္းကုိ စိတ္ခ်လက္ခ်ဆက္သြယ္ ႏိုင္ေရး၊ ႏိုင္ငံကိုျဖတ္သန္းသြယ္ တန္းထားေသာ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းမ်ားကို ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ သူ၏ ကုန္တြင္းပိတ္အေနာက္ ေတာင္ပိုင္း ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ အိႏိၵယသမုဒၵရာသို႔ ဆက္သြယ္ ေရးအတြက္ လံုၿခံဳေသာလမ္း ေၾကာင္းအျဖစ္ ျမန္မာကို ထိန္း သိမ္းထားေရးျဖစ္၏။

ထိုလမ္းေၾကာင္းက တ႐ုတ္ ကို မလကၠာေရလက္ၾကားျပႆ နာကေန ေရွာင္ကြင္းသြားေစ သည္။ မလကၠာေရလက္ၾကား သည္ တ႐ုတ္တို႔၏ ေရေၾကာင္း ဆိုင္ရာဓာတ္ေငြ႕တင္ပို႔မႈ ၈၀ ရာ ခိုင္ႏႈန္းကို တင္သြင္းေနေသာ အ ခ်က္အခ်ာေနရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ပဋိ ပကၡျဖစ္ေနေသာအခ်ိန္မွာ အေမ ရိကန္က ပိတ္ဆို႔လိုက္မည္ကို တ႐ုတ္မဟာဗ်ဴဟာပညာရွင္မ်ား က ေၾကာက္ရြံ႕စိုးရိမ္ၾကသည္။

ျပည္သူေတြ၏ ဆႏၵႏွင့္ ဆန္႔ က်င္ေသြဖည္သည္ဆိုၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းက ျမစ္ဆံုေရအား လွ်ပ္စစ္ဆည္ေဆာက္လုပ္မႈကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ရပ္ဆိုင္းေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္သည့္အခါ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ တစ္ကမၻာလံုးအံ့အားသင့္ သြားၾကရသည္။

၇၆၆ ကီလိုမီတာသစ္ေတာ ေျမမွာ ေဆာက္လုပ္မည့္ တ႐ုတ္ အစိုးရေနာက္ခံအားေပးအေမရိ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၃,၆၀၀ တန္ဖိုး ရွိ ျမစ္ဆံုဆည္သည္ ျမန္မာျပည္ ၏ အသက္ေသြးေၾကာ ဧရာ၀တီ ျမစ္စီးဆင္းမႈကို ေျပာင္းလဲေစႏုိင္ သည္။ ထို႔ျပင္ ထြက္ရွိသမွ် လွ်ပ္ စစ္ဓာတ္အား ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို လည္း တ႐ုတ္သို႔ တင္ပို႔မည္ျဖစ္၏။

 ထိုအခ်ိန္အထိ ျမန္မာကို တ႐ုတ္တို႔အေပၚ ႐ိုက်ဳိးေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္အမ်ားက ယူဆထား ခဲ့ၾကသည္။ ျပန္လွန္သံုးသပ္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ဦးသိန္းစိန္၏ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္သည္ လူထုသေဘာက် သည့္ ဆႏၵဆိုသည္ထက္ စစ္တပ္ အတြင္းပိုင္းကေန ထြက္ေပၚလာ ေသာ ႏုိင္ငံေရးရလဒ္တစ္ခုသာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ တကယ္တမ္းတြင္ ျမန္မာသည္ ေျမာက္ဘက္ပိုင္းက အိမ္ နီးနားခ်င္း တ႐ုတ္အေပၚ မွီခိုရမႈ ကို ေလွ်ာ့ခ်ခ်င္ေနၿပီ။ အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတိုးတက္ခ်င္သည္ဆိုသည္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သို႔ ပထမဆံုးျပတ္ျပတ္သားသား အခ်က္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္၏။

သည္အေျပာင္းအလဲကအ စတြင္ တကယ္ကို အလုပ္ျဖစ္ခဲ့ သည္။ အေမရိကန္၊ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ တျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ျမန္မာ၏ ဆက္ဆံေရးမွာ ေျပာစမွတ္ျဖစ္ရ ေအာင္ တိုးတက္လာသည္။ ဦး သိန္းစိန္၏ ျမစ္ဆံုဆည္ရပ္ဆိုင္း ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္အၿပီး လ မ်ားအၾကာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခား ေရး၀န္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္ က အေမရိကန္အဆင့္ျမင့္အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး၏ ခရီးစဥ္အ ျဖစ္ ျမန္မာသို႔ လာခဲ့သည္။ ကလင္တန္လာအၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတအိုဘားမားက လာေရာက္ ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၂ ႏွစ္အၾကာ မွာလည္း ျမန္မာက အာဆီယံဥကၠ႒အျဖစ္ က်င္းပေသာ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းသို႔ လာေရာက္ခဲ့သည္။

၂၀၁၃ ေမလတြင္ ဦးသိန္းစိန္သည္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္က အေမရိကန္ သို႔ လာေရာက္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေန၀င္းၿပီးလွ်င္ ပထမဆံုးအေမရိ ကန္သို႔ တရား၀င္လာေရာက္ခဲ့ ေသာ ျမန္မာအစိုးရေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ႏွင့္ သူ၏ အမ်ဳိးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (အင္န္အယ္လ္ဒီ) တို႔ အာဏာရရွိခဲ့ေသာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ျမန္မာ ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဆက္ဆံေရးက ပိုၿပီးရင္းႏွီးလာသည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ ျမန္မာတို႔၏ ေႏြးေထြးလာေသာ ဆက္ဆံေရး ေၾကာင့္ တ႐ုတ္အား အ၀ါကတ္ျပ ေနေသာသူႏွင့္ ျမန္မာတို႔၏ ဆက္ ဆံေရးကို နည္းလမ္းရွာပံုစံေျပာင္း ဖို႔ ျဖစ္လာေစသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ပညာရွင္ဆိုင္ရာ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးဘာမွားေနလဲ၊ သည္ျဖစ္ရပ္ကို ျပန္အဖတ္ဆယ္ရန္ ဘာလုပ္ရမလဲဆိုသည္ကို သံုးသပ္ေ၀ဖန္ထားသည့္ ေဆာင္းပါး မ်ားစြာ ေရးသားခဲ့ၾကသည္။

 အဆိုျပဳခ်က္တစ္ခုမွာ တ႐ုတ္၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ အက်ဳိးအျမတ္ တစ္ခုတည္းကိုသာ လုပ္ထား သည္ဆိုေသာ ထင္ျမင္ခ်က္အျပင္ ျမန္မာတို႔၏ တ႐ုတ္တို႔အေပၚ မ ေကာင္းျမင္ေနမႈမ်ားကို ေျပာင္း လဲအဖတ္ဆယ္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ လူထုဆက္ဆံေရးစီမံကိန္းကို ျမန္ မာမွာ လုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာလူမႈအသိုင္း အ၀ိုင္းေရာက္ရွိရန္ စတင္ႀကိဳးစား ၿပီး ေနရာအႏွံ႔မွာ အင္န္အယ္လ္ဒီအပါအ၀င္ တျခားဒီမိုကေရစီအုပ္စုမ်ားႏွင့္ အစိုရခ်င္းအစိုးရ၊ ပါတီ ခ်င္း ပါတီ၊ လူထုခ်င္းလူထုပံုစံ တ႐ုတ္အစိုးရကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဦး ေဆာင္မႈျဖင့္ ပူးေပါင္းခ်ဥ္းကပ္ လာသည္။

ထိုနည္းဗ်ဴဟာသည္ စစ္ တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ သူတို႔၏လက္စြဲအခြင့္ထူးခံ စီးပြားေရးသ မားမ်ားႏွင့္သာ သေဘာတူညီ ခ်က္ယူၿပီး လုပ္ေဆာင္ျခင္းထက္ ပိုတာသြားသည္။ အင္န္အယ္လ္ဒီ ပါတီ၀င္မ်ား၊ ျပည္တြင္းက ပညာ ရွင္မ်ား၊ သတင္းစာဆရာမ်ား တ႐ုတ္သို႔ ဖိတ္ၾကားခံရသည္။ ပါတီအခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံေရးအရ လည္း ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ကတည္းက တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ အ ဆက္အသြယ္ရွိေသာ ျမန္မာ့လက္နက္ကိုင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္လည္း ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ခဲ့သည္။

ျမစ္ဆံုဆည္ရပ္ဆိုင္းခံရကတည္းက ေဒၚလာသန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္ကို ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းရန္ တ႐ုတ္က ထပ္တလဲလဲ ေျပာၾကားခဲ့၏။ သို႔ေသာ္ မႏၲေလးက ထင္ရွားသည့္ စီးပြားေရးသမားတစ္ဦးက ျမစ္ဆံုဆည္ျပန္လည္စတင္ရန္မွာ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူးဆိုသည္ကို တ႐ုတ္တို႔က နားလည္သေဘာေပါက္သည္ဟု တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ အဆုိပါစီးပြားေရးသမားသည္ နယ္စပ္ေဒသ၌ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တ႐ုတ္တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံလုပ္ကိုင္ေနသူ ျဖစ္သည္။ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္ႏွင့္ တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္ေျမာက္ပိုင္းစီး ပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းေနာက္ခံ ၀မ္ေပါင္သတၱဳတြင္းကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ လက္ပံေတာင္း ေၾကးနီသတၱဳ တြင္းမွာလည္း ထို႔အတူျဖစ္သည္။ ေဒသခံရြာသားမ်ားက အဆိုပါ သတၱဳတြင္း၏ နည္းပါးေသာ ေလ်ာ္ေၾကးအစီအစဥ္၊ ပတ္၀န္း က်င္ႏွင့္ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ သက္ေရာက္မႈ၊ အနီးအနားက အေရးပါေသာ သာသနိကအေဆာက္အအံုတစ္ခုကို ဖ်က္ဆီးမႈတို႔ကို ႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားကို ျမန္ မာမွာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္လူအ မ်ားမႀကိဳက္ျဖစ္ေနသည္ကို တ႐ုတ္တို႔က သေဘာေပါက္နားလည္ သည္ဟု အဆိုပါစီးပြားေရးလုပ္ ငန္းရွင္က ဆိုသည္။ ျမန္မာႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အလ်င္အျမန္တိုး တက္လာခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ကို မုန္းတီးမႈမ်ားျပန္ျဖစ္လာမည္ကို ေဘဂ်င္းအစိုးရကမလိုခ်င္ဆံုး ျဖစ္ သည္။ ထိုအခ်ိန္မွာ ရခိုင္ေဒသရွိ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ ျမန္မာစစ္ တပ္၏ အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကလည္း တင္းမာလာသည္။

အေနာက္အုပ္စုမ်ားက (မူရင္း − ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု သံုးစြဲ) လူရွစ္သိန္းခန္႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ျဖတ္ေက်ာ္ ထြက္ေျပးရေစေသာလူအေျမာက္အျမားကို သတ္ျဖတ္မႈအား ႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည္။ အျခားတစ္ဖက္မွာေတာ့  တ႐ုတ္က ျမန္မာအစိုးရကို သူတို႔ကေထာက္ခံအားေပးေၾကာင္း ခိုင္မာေသခ်ာေစသည္။

 ကုလသမဂၢက လူမ်ဳိးတုံး သတ္ျဖတ္မႈဟု ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ျမန္ မာကို လံုၿခံဳေရးေကာင္စီမွာ စြဲ ခ်က္တင္ျခင္းကို တ႐ုတ္က ဗီတို အာဏာသံုးၿပီး ပယ္ခ်ျခင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ႏုိင္ငံ တကာရာဇ၀တ္မႈ တရား႐ုံးကေရာ မ႐ုပ္တုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ဥပေဒအရ လူအေျမာက္အျမားကို ျပည္ပသို႔ ႏွင္ထုတ္မႈကို လူသားျဖစ္တည္မႈကို ဆန္႔က်င္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ ျမန္မာကို စြဲခ်က္တင္ရန္ စဥ္းစားေနသည္။

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကေန ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံသို႔ ေျပာင္းစဥ္က အေနာက္အုပ္စု၏ အသည္းေက်ာ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာကို ယခုတစ္ခါ ႏိုင္ငံတကာ၏ အပယ္ခံအျဖစ္ျမင္ လာၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အ တိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း လူအေျမာက္အျမားသတ္ျဖတ္မႈမွာ ပတ္သက္ေနသူအျဖစ္ စြပ္စြဲၾကၿပီး သူ႕ကိုေပးထားေသာ ႏုိင္ငံတကာဆုအခ်ဳိ႕ကိုလည္း ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ၾက၏။

ေျပာင္းလဲသြားေသာ ႏုိင္ငံ ေရးလမ္းေၾကာင္းမွာ တ႐ုတ္က ပါးနပ္လိမၼာစြာအခြင့္အေရးကို အသံုးခ်ၿပီး သူ၏ မဟာဗ်ဴဟာရည္ မွန္းခ်က္မ်ားကို တြန္းအားေပးေန သည္။ သူတို႔ ရပ္တန္႔ခဲ့ရေသာ ျမစ္ဆံုဆည္ႏွင့္ လက္ပံေတာင္း ေတာင္စီမံကိန္းကို မၾကာခဏသတိေပးရင္း ယခုအခါ တ႐ုတ္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ေက်ာက္ျဖဴဆိပ္ကမ္းကို အျမန္ရထားလမ္းေဖာက္ရန္ အထီးက်န္ျဖစ္ေနေသာ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္အစိုးရကို ဖိအားေပး ေနသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ရန္ သေဘာတူထားမႈ သည္ ျမန္မာဘက္က အဆိုပါစီမံ ကိန္းကို စိတ္၀င္စားမႈမရွိေသာ ေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ပ်က္ျပား သြားခဲ့ရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္က တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အ မတ္မ်ားက အဆိုပါရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္အစိုးရတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး က အဆိုပါစီမံကိန္းသည္ အိႏိၵယ သမုဒၵရာသို႔ ကုန္သြယ္မႈလမ္းပြင့္ မည့္ တ႐ုတ္တို႔၏ မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ကို ပံ့ပိုးရန္ လိုအပ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တုတ္တစ္လွည့္၊ မုန္႔တစ္လွည့္အေနအထားျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာျပည္က တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္မ်ားအေပၚ သူ ၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို အသံုးခ် ေနသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပြဲစားအ ျဖစ္ သူ႕ကိုယ္သူေနရာယူၿပီး သူ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ တြန္းပို႔ ေနသည္။ တ႐ုတ္က ျမန္မာ၏ အႀကီးဆံုးႏွင့္ အင္အားအႀကီးဆံုး ‘၀’တပ္မေတာ္ကို ေခတ္မီစစ္အ သံုးအေဆာင္ အေျမာက္အျမား ေထာက္ပံ့ေပးေနသည္မွာ အား လံုးသိေနေသာ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ႀကီး ျဖစ္ေနသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုခ်င္ေၾကာင္းေျပာၾကားေနျပန္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျမန္မာမွာ သူတို႔ေရရွည္လိုလားေန ေသာ အရာအားလံုးကို တ႐ုတ္ အေနျဖင့္ မရရွိေသးေခ်။ ျမန္မာ မွာ သူတို႔၏ အမ်ားႀကီးတိုးတက္ လာေသာ အေနအထားကို ျမင္ေနရၿပီျဖစ္သျဖင့္ တ႐ုတ္တို႔က ျမန္မာ၏ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲမ်ားအတြက္ ေနာက္ဆံုး အျမန္ဆံုးရလဒ္ကို ေတြ႕ရန္လည္း အလ်င္မလိုေသးပါ။ အဆိုပါ အဓိပၸာယ္ကား ေမလတြင္ က်င္းပရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံသည္ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ အေျဖမတိမက်၊မေရမရာျဖစ္ၿပီး သြားမည္ဆိုသည့္သေဘာပင္။

(Asia Times ပါ ေဆာင္းပါးရွင္ ဘာေတးလ္လင့္တနာ၏ How China gets what it wants in Myanmarကို ထားထားျမင့္ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)
 

Top News