ေက်းလက္ေဒသမီးလင္းေရးစီမံကိန္း ကန္ေဒၚလာသန္း ၆၀ ခန္႔ အသံုးျပဳမည္

တစ္အိမ္သံုးမီးလင္းေရးစနစ္ တင္ဒါဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ပိုင္စိုးသူ)

လာမည့္ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ ေက်းလက္မီးလင္းေရး စီမံကိန္းအတြက္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀ ခန္႔ အသံုးျပဳမည္ဟု  ေက်း လက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေမာင္ဝင္းက ေျပာသည္။ 


ေမလ ၈ ရက္တြင္ ေနျပည္ ေတာ္ရွိ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဦးစီးဌာန႐ံုး၌ က်င္းပေသာ တစ္အိမ္သံုး မီးလင္းေရးစနစ္ တင္ဒါဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ မီဒီ ယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကား ခဲ့သည္။ 

‘‘Mini Grid က Project ၁၀၀ ေလာက္လုပ္မယ္လို႔လည္း မွန္းထားတာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေက်း လက္မီးလင္းေရးက လုပ္မယ့္ လုပ္ငန္းေတြလည္း ပါတယ္။ ေနာက္ ကမၻာ႔ဘဏ္က လုပ္ငန္း ေတြလည္း ပါတယ္။ အားလံုးအပါ ကို သန္း ၆၀ ေလာက္ မွန္းပါ တယ္’’ ဟု ဦးေမာင္ဝင္းက ေျပာ သည္။ 

၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္က ျပဳလုပ္ေသာ စီမံကိန္းတြင္ ကန္ ေဒၚလာ ၂၇ သန္းခန္႔ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ယခုစီမံကိန္းတြင္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္ စေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား အပါအဝင္ ပဲခူး၊ မေကြး၊ ရခိုင္၊ ဧရာဝတီတိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ခုနစ္ခု အတြက္ တင္ဒါအတြဲငါးခုခြဲ၍ တစ္အိမ္သံုးဆိုလာစနစ္ ေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေမာင္ဝင္းက ေျပာသည္။ 

 ‘‘အခု ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ေတာ့ တစ္အိမ္သံုးဆိုလာမီးလင္း ေရးစနစ္ကို အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းခြဲၿပီး ေတာ့ တင္ဒါေခၚယူသြားမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီေန႔ကေတာ့ ICB S&I DRD-1 ကို တင္ဒါေခၚယူတာျဖစ္ ပါတယ္’’ ဟု စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ေဒါက္တာ ခင္ေဇာ္က ဆိုသည္။ 

လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အိမ္ေထာင္စု ၆၇,၃၅၇ သို႔တစ္အိမ္သံုး ဆိုလာစနစ္ေပးၿပီး အမ်ားျပည္သူ ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ဆိုလာစနစ္၄၇၄ စံုႏွင့္လမ္းမီးတုိင္ ၁,၅၈၇ တိုင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရးဆြဲထား ေၾကာင္း ေဒါက္တာခင္ေဇာ္က ေျပာသည္။ 

‘‘ရြာတစ္ရြာမွာ ၅၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းေလာက္ မီးယူတယ္ဆိုရင္ စာသင္ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံု၊ ေဆးေပးခန္းနဲ႔ လမ္းမီးမ်ားကို အခမဲ့ေဆာင္ ရြက္ေပးသြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားပါ တယ္’’ ဟု ေက်းလက္ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခန္႔ေဇာ္ က ေျပာသည္။ 

ေက်းရြာမ်ား မီးလင္းေရးစီမံ  ခ်က္အတြက္ အိမ္ေျခေျခာက္ ေသာင္းေက်ာ္ လွ်ပ္စစ္မီးရေရး ငါးႏွစ္စီမံကိန္းတြင္ ကုန္က်ေငြ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို ျပည္သူမ်ား က ထည့္ဝင္ၿပီး အစိုးရႏွင့္  ကမၻာ့ ဘဏ္က က်န္ကုန္က်ေငြကို  ျဖည့္ စြက္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဦး ခန္႔ေဇာ္က ေျပာသည္။ 

တင္ဒါဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ သည့္ ကုမၸဏီ ၁၀ ခုပါဝင္ၿပီး ကမၻာ႔ဘဏ္က ခ်မွတ္ထားေသာ တင္ဒါ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အၿမဲတမ္းအ တြင္းဝန္ေဒါက္တာခင္ေဇာ္က ဆုိ သည္။ 

ကမၻာ႔ဘဏ္က သတ္မွတ္ ထားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အရ ႏုိင္ငံႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းတံဆိပ္ ကို ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိေသာ္ လည္း သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္  မ်ားႏွင့္အညီ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ ေသာ ေစ်းအနည္းဆံုးေပးမည့္ ကုမၸဏီကို စိစစ္ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခန္႔ေဇာ္က ေျပာသည္။ 

‘‘ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘက္ထရီ ကို အနည္းဆံုး သံုးႏွစ္အာမခံ ေတာင္းတယ္။ ဆုိလာက  ၁၀ ႏွစ္အာမခံေတာင္းတယ္။ အဓိကက် တာ ဘက္ထရီပဲ’’ ဟု ဦးခန္႔ေဇာ္  က ေျပာသည္။ 

ထို႔အျပင္ အၿမဲတမ္းအတြင္း ဝန္ ေဒါက္တာခင္ေဇာ္က ေျပာရာတြင္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ေသာ ကုမၸ ဏီသည္ ျပည္နယ္၊ တုိင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ႐ံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၫႊန္ခ်ဳပ္၊ အတြင္းဝန္၊ ဝန္ႀကီးကိုယ္တုိင္ တာဝန္ခံ ရ၍ အခ်ိန္မီေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ 

‘‘ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း ေမးခြန္းေတြ အေျမာက္အျမား ေျဖရွင္းေဆာင္ ရြက္ေနရတာရွိတဲ့အတြက္ သတ္ မွတ္တဲ့ပစၥည္း၊ အရည္ေသြးကို သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔အညီ ေဆာင္ ရြက္ဖို႔လိုမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားလိုပါတယ္’’ဟု အၿမဲတြင္း အတြင္းဝန္ ေဒါက္တာခင္ေဇာ္က ေျပာသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္မီး မရေသးသည့္ အိမ္ေထာင္စု ၇ဒသမ ၂ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ၎တို႔အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ရန္ အနည္းဆံုး ကန္ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၈ ဘီလီယံ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနကတြက္ခ်က္ ထားသည္။