အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ အသင့္ျဖစ္ခဲ့သူမ်ား

မီးေလာင္မႈတြင္ ကူညီခဲ့သည့္ ကိုျပည္ဇာနည္ေႏြႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား

ေမလ ၅ ရက္ နံနက္က  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ရွိ အထပ္ျမင့္တုိက္ခန္းတစ္ခန္းတြင္ မီးေလာင္ေနၿပီး ေဘးခ်င္းကပ္ဟိုတယ္ထဲသို႔ မီးခိုးမ်ား အဆက္မျပတ္ဝင္ေရာက္ေနသည္။ ခရီးသြားကုမၸဏီ႐ံုးခန္းတစ္ခု မီးေလာင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အေဆာက္အအံု အေရွ႕ဘက္အျခမ္းတြင္ ေလာင္ေန၍ အေနာက္ဘက္မွ ေျပးရန္ႀကံေသာ္လည္း အေရးေပၚေလွကားက မရွိေပ။

 ေျပးစရာမရွိေတာ့သည့္အ ဆံုး ျပတင္းေပါက္အျပင္ဘက္ရွိ ေလေအးေပးစက္ေပၚတြင္ အမ်ိဳး သမီးတစ္ဦး ေၾကာက္လန္႔တၾကား ငုတ္တုတ္ထိုင္ေနသည္။ ဟိုတယ္ ဘက္အျခမ္းတြင္လည္း အေမရိ ကန္သူတစ္ဦး တိုက္နံရံရွိ ပိုက္လံုးမ်ားကို ဖက္တြယ္ရင္း ေၾကာက္ လန္႔တၾကားျဖစ္ေနသလို ေအာက္ဘက္ခန္းရိွ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး ဇနီး ေမာင္ႏွံလည္း ေၾကာက္လန္႔ တၾကားျဖင့္ ခုန္ဆင္းသင့္၊ မဆင္း သင့္ ခ်ီတုံခ်တုံ။


အဆုိပါ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ျမင္ ကြင္းကို မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားသည့္ တိုက္ခန္း၏ အေနာက္ဘက္တည့္ တည့္ တိုက္ခန္းေနသူ ဦးေမာင္ ေမာင္လွတစ္ေယာက္ ျမင္ေတြ႕ ေနရသည္။

‘‘ခဏေန ေရာက္လာမယ္။ ခုန္မခ်နဲ႔ေနာ္’’ဟု မီးေလာင္သည့္ အခန္းမွ မိန္းကေလးကို သတိေပး ၿပီး တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ "Hello!Hello! Wait! Wait!" ဟု ဟုိတယ္ ဘက္မွ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကို သတိေပးရျပန္သည္။ ျမန္မာလို ေရာ၊ အဂၤလိပ္လိုေရာ သတိေပး ေနရသည့္ ဦးေမာင္ေမာင္လွသည္ တံေထြးပင္သီးသည္။

၎ေအာ္ဟစ္အသိေပးေန ခ်ိန္တြင္ပင္ အသက္ (၃၀)ခန္႔ လူငယ္တစ္စုက ခုန္ခ်ရန္ ျပင္ဆင္ေနသူမ်ားကို အသက္ေဘးမွ ကယ္တင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္။

 ေလေအးေပးစက္ေပၚ ေရာက္ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္ ကို ကယ္တင္ရန္ အသက္ (၃၀) ခန္႔ အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ ပိုက္ လိုင္းမွတစ္ဆင့္ သံုးလႊာသို႔ တက္ သြားၿပီး အမ်ိဳးသမီးကို ေဖးကူကာ ေရသြယ္ပိုက္ႏွင့္ ျပတင္းေပါက္ အထစ္မ်ားကို ခဲရာခဲဆစ္သံုးၿပီး ေျမျပင္အေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးႏုိင္ ခဲ့သည္။

ထိုအမ်ိဳးသားက ကိုျပည္ဇာ နည္ေႏြျဖစ္ပါသည္။ ကိုျပည္ဇာ နည္ေႏြ (ေခၚ) ကိုျပည္ႏွင့္ သူငယ္ ခ်ငး္ေလးေယာက္တုိ႔က အဆုိပါ အမ်ိဳးသမီးအျပင္ မီးေလာင္ေန သည့္တိုက္ႏွင့္ ကပ္လ်က္တည္းခို ခန္း၏ အေနာက္ဘက္ျပတင္း ေပါက္မ်ားမွ ခုန္ခ်ရန္ျပင္ဆင္ေန သူ ႏုိင္ငံျခားသားသံုးဦးကိုလည္း ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ ဆင္းသက္ ႏုိင္ရန္ ပါဝင္ကယ္တင္ခဲ့သည္။

 ကိုျပည္ဇာနည္ေႏြတစ္ ေယာက္ အမ်ိဳးသမီးကို ကယ္တင္ ေနခ်ိန္မွာပင္ သူ႔သူငယ္ခ်င္း ကိုသားငယ္ကလည္း တစ္ဖက္ ခန္း ေျခာက္လႊာရွိ ႏုိင္ငံျခားသူကို ကယ္တင္ႏုိင္ရန္ အမ်ိဳးသမီးရွိရာ သို႔ ပိုက္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ တြယ္ တက္ကာ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ေရာက္ရွိသည္ႏွင့္ ေအာက္တြင္ ျငမ္းဆင္ကာ တက္ေရာက္လာၿပီး အသင့္ေစာင့္ဆုိင္းေနသူမ်ားက ပစ္ေပးသည့္ႀကိဳးကို အသံုးျပဳကာ ႏုိင္ငံျခားသူအား ကိုထြန္းထြန္းႏွင့္ အတူ ပူးေပါင္းကာ ေအာက္သို႔ အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ေရာက္ရွိႏုိင္ သည္အထိ ကူညီခဲ့သည္။

၎တို႔၏ သက္စြန္႔ဆံဖ်ား ႀကိဳးပမ္းကယ္တင္မႈေၾကာင့္ပင္ ယင္းမီးေလာင္မႈတြင္ လူ႔အသက္ ဆံုး႐ံႈးမႈမရွိခဲ့ျခင္းဟု ေျပာဆိုက မွားႏုိင္မည္မထင္။

 ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ခြင္အတြင္း နံနက္ပိုင္း လုပ္ငန္း စတင္အခ်ိန္ ၉ နာရီေက်ာ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားသူတစ္ဦး၏ ေအာ္ဟစ္သံကို ကိုျပည္ဇာနည္ေႏြစတင္  ၾကားသိရျခင္းျဖစ္သည္။ ၾကားလိုက္ရသည့္ အသံသည္ မသဲကြဲသလို နားလည္းမလည္ေသာ္လည္း အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခုႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္ဟု သူထင္ခဲ့သည္။

 ထင္သည့္အတိုင္းပင္ ႏုိင္ငံ ျခားသူတစ္ဦးက သူ႔ဘာသာ စကားျဖင့္ တိုက္တစ္ခု၏ အ ေနာက္ဘက္ ျပတင္းေပါက္မွ ေအာ္ဟစ္လိုက္၊ အတြင္းသို႔ဝင္ သြားလိုက္ႏွင့္ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ထို႔ အျပင္ ယင္းအခန္းမွပင္ မီးအခိုး အနည္းငယ္ ထြက္ရွိေနသည္ကို ပါ အတူျမင္လုိက္ရသည္။

ယင္းတိုက္ႏွင့္ တစ္ဆက္ တည္းရွိ ေအာက္ဘက္အလႊာတြင္ လည္း အမ်ိဳးသားတစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳး သမီးတစ္ဦးတုိ႔က ျပတင္းေပါက္ ဖြင့္ကာ အကူအညီေတာင္းေနရာ မီးခိုးမ်ား ထြက္ေနသည္ကို ထပ္မံ ေတြ႕ရွိသျဖင့္ မီးေလာင္ေနသည့္ အေဆာက္အအံုအတြင္းမွ လူမ်ားက အကူအညီေတာင္းေနျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ကိုျပည္တစ္ေယာက္ နားလည္လိုက္သည္။

အကူအညီေတာင္းခံသူမ်ား က အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် အသက္လြတ္ရာလြတ္လမ္းျဖစ္ သည့္ ခုန္ခ်မည့္လမ္းစဥ္ကို အသံုးျပဳရန္ ႀကိဳးပမ္းလာေနသည္။

‘‘အဲဒီအခ်ိန္မွာ အေပၚကလူ ေတြ ခုန္ခ်လိုက္မွာကိုပဲ စိုးရိမ္ေန တယ္။ သူတို႔ အရမ္းေၾကာက္ေန ၾကတာ။ သူတုိ႔ကို ဘာမွမျဖစ္ဘူး၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လာကယ္မယ္ဆုိၿပီး ေအာ္ေျပာၿပီး ပိုက္ကတြယ္တက္ တာ၊ ကိုယ့္အတြက္ အဲဒီအခ်ိန္မွာ မေတြးမိဘူး’’ဟု ကိုျပည္က ဆုိ သည္။

 ယင္းအခ်ိန္မတိုင္မီပင္ ကိုျပည္ႏွင့္အတူ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ကိုေက်ာ္မင္းႏိုင္၊ ကိုထြန္းထြန္း၊ ကိုသားငယ္ႏွင့္ ကိုေမာင္ေမာင္တို႔က အကူအညီ ေတာင္းခံေနသူမ်ားထံ ရရာနည္း လမ္းျဖင့္ ေရာက္ရွိကာ သြား ေရာက္ကူညီခဲ့သည္။

ကိုျပည္ဇာနည္ေႏြအေနျဖင့္ မီးေလာင္ရာေနရာသို႔ ေရာက္ ေအာင္သြားစဥ္က ႏုိင္ငံျခားသူ တစ္ဦးကို ဦးစြာကယ္တင္ရန္ ဆႏၵျဖင့္ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕အေျခအေနတြင္ မီးခိုး လံုးမ်ား မ်ားျပားစြာထြက္ေနသည့္ မီးေလာင္ရာအခန္းမွ အမ်ိဳးသမီး ငယ္သည္ အဲကြန္းပံုးေပၚတက္ ကာ ေၾကာက္လန္႔တုန္လႈပ္ေနမႈ ေၾကာင့္ ဦးစြာကယ္တင္ျဖစ္ခဲ့ သည္ဟု ဆုိသည္။

 ‘‘အမွီအတြယ္က အဆင္ မေျပဘူး။ လက္ဖ်ားေလးေတြနဲ႔ ကိုင္ရတယ္။ ေကာင္မေလးက လည္း တုန္ေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ လည္း သူ႔ၾကည့္ၿပီး ကိုယ္ပါတုန္ ေနတာ။ ႏွစ္ေယာက္စလံုး ျပဳတ္ မက်ေအာင္ ကိုင္ထားရတာ။ အ ရင္ကလည္း အျမင့္ကို အမွီအ တြယ္မပါဘဲ မတက္ဖူးခဲ့ဘူး’’ဟု ကယ္တင္ခဲ့စဥ္က ခက္ခဲပံုကို ကိုျပည္က ေျပာသည္။

ထို႔အတူ သံုးလႊာရွိ တစ္ဖက္ အခန္းမွ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးကို ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ အသံုးျပဳေနသည့္ ျငမ္းမ်ား ယူေဆာင္တပ္ဆင္ကာ ကိုေက်ာ္ မင္းႏိုင္ႏွင့္ ကိုေမာင္ေမာင္တုိ႔က ျငမ္းမွတစ္ဆင့္ တက္ေရာက္ကယ္တင္ခဲ့သည္။

‘‘ကိုယ့္အတြက္ကိုယ္ စိတ္ ထဲမွာ ဘာစိုးရိမ္စိတ္မွ မစဥ္းစားမိ ဘူး။ ကယ္ဖို႔စိတ္ပဲရွိတယ္။ ႏုိင္ငံ ျခားသူလို႔လည္း မသိဘူး။ အေပၚေရာက္မွ သိတယ္။ သူက ကုိယ့္ ထက္ထြားေနေတာ့ ႀကိဳးနဲ႔ ေအာက္ခ်ေပးဖို႔ ခက္ခက္ခဲခဲေသခ်ာလုပ္ ခဲ့ရတယ္’’ဟု ကိုသားငယ္က ေျပာသည္။

ကိုျပည္ဇာနည္ေႏြတုိ႔ သူ ငယ္ခ်င္းတစ္စုက လူ႔အသက္မ်ား ကို ေနာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ ကယ္ တင္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ပင္ မီး ေလာင္မႈ ေရွ႕ဘက္ျခမ္းကို ေဘးကပ္လ်က္ရွိ ေက်ာက္တံတားရဲစခန္းမွ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက အခန္းအတြင္းဝင္ေရာက္ကာ မီးၿငိႇမ္းသတ္ျခင္းတုိ႔ကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေန သည္။

မီးေလာင္မႈအေသးစားတစ္ ခုျဖစ္ေသာ္လည္း လူသားခ်င္းစာ နာမႈ စိတ္ဓာတ္ကို အရင္းခံကာ လူငယ္မ်ား၏ စုေပါင္းအားျဖင့္ လူေလးဦး၏ အသက္ကို ကယ္ တင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ယင္းမီးေလာင္မႈတြင္ ကူညီ ကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းသည္ ၎တုိ႔ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၏ စြမ္း ရည္ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ ငန္းခြင္မွ လုပ္သားမ်ား၊ ေဘးပတ္ ဝန္းက်င္ရွိ ေနထိုင္သူမ်ား၏ ေဖးမကူညီမႈေၾကာင့္ မီးေဘးမွ အ သက္ေဘးမ်ားကို လြတ္ေျမာက္ ေအာင္ ကယ္တင္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

အထက္ပါ မီးေလာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကူညီကယ္ဆယ္ၾက သူငါးဦးကို ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕ နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးေနမ်ိဳးထက္က ေမလ ၆ ရက္တြင္ ဂုဏ္ျပဳလက္ေဆာင္ေပး အပ္ခဲ့သည

ထို႔အျပင္ ကယ္တင္သူ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားမ်ား အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ႏုိင္ဂ႐ု(ပ္)ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီက ကယ္တင္သူမ်ားကို ေရႊဆြဲႀကိဳးမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ကာ အခမ္းအနားျဖင့္ ေမလ ၇ ရက္ ညေနတြင္ ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

‘‘အခုလို ဆုေတြေပးမယ္ဆို တာလည္း တကယ္မသိပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္ဘဝမွာ အခုလို သူမ်ား အသက္ကယ္ခြင့္ရလို႔ အရမ္းဝမ္း သာမိတယ္။ ဘဝအတြက္ ဘယ္ ေတာ့မွ ေမ့လို႔မရတဲ့ အမွတ္တရ တစ္ခုပါ။ ကြၽန္ေတာ္ တစ္သက္ လံုး ဂုဏ္ယူေနမွာပါ’’ဟု ကိုျပည္ က ေျပာသည္။

ျမန္္မာႏုိင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ မီးေလာင္ သည့္ တိုက္ခန္းသည္ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံုျဖစ္၍ အေနာက္ ဘက္အဆင္း ေလွကားမပါရွိေပ။ ေရသြယ္ပိုက္တန္းမ်ားႏွင့္ အိတ္ေဇာပိုက္သာ တိုက္တစ္ေလွ်ာက္ သြယ္တန္းထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အထပ္ျမင့္ တိုက္မ်ားတြင္ ေနာက္ေဖးအေရး ေပၚေလွကားမ်ား မရွိမျဖစ္ပါရွိရ မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕တိုက္ မ်ားသည္ ယခင္ေဆာက္လုပ္ထား ေသာ တုိက္မ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ေဖးေလွကားမ်ား မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ အမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ ေနာက္ေဖးေလွကားမရွိပါက သတၱဳေလွကား၊ ႀကိဳးေလွကား မ်ားကို အေရးေပၚအေျခအေန တြင္ အသံုးျပဳရန္ထားရွိဖို႔ လိုအပ္ ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရး မွဴး ဦးဝင္းဝင္းက ဆုိသည္။

မီးေလာင္မႈတြင္ မီးသတ္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ကူညီခဲ့ေသာ ကိုျပည္ဇာနည္ေႏြ အပါအဝင္ သူငယ္ခ်င္းငါးဦးကို ျမန္မာႏုိင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားက ႀကိဳဆိုေက်းဇူးတင္ ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳမႈမ်ားရွိလာ ေသာ္လည္း ကူညီကယ္ဆယ္ခဲ့ ခ်ိန္တြင္ မည္သည့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မွ်မရွိေၾကာင္း ၎တုိ႔က ဆုိသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ႐ိုး႐ိုးသား သားပဲ လူ႔အသက္ကို ကယ္ခဲ့ တာ။ ဘာအတြက္ေၾကာင့္မွ မဟုတ္ပါဘူး’’ဟု ကိုေက်ာ္မင္း ႏုိင္က ေျပာပါသည္။