၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ (၁၀)ႏွစ္အလြန္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး၏ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးတြင္ အေရးပါဆံုးသူႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ (ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

လူေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ၏ အသက္အုိးအိမ္ စည္းစိမ္ကုိ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးခဲ့သည့္ မုန္တိုင္းနာဂစ္သည္ ၂၀၀၈ ေမလဆန္းတြင္ တုိက္ခတ္ခဲ့သည္။ ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းေသာ မုန္တိုင္းနာဂစ္ႏွင့္အတူ ယွဥ္တြဲသတိရေနသည္မွာ ေမလေႏွာင္းပုိင္းတြင္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျဖစ္သည္။

၁၉၉၃ ကစ၍ ၁၄ ႏွစ္ခန္႔ ၾကာ အခ်ိန္ယူ က်င္းပခဲ့ေသာ ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံမွတစ္ဆင့္ ေပၚထြက္လာေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအ ေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳ မည့္ ျပည္လုံးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲမ်ား ကုိ ၂၀၀၈ ေမလ ၁၀ ရက္ႏွင့္ ၂၄ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းဆႏၵခံယူပြဲမ်ားတြင္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူ ၂၇ သန္းေက်ာ္ အနက္ ၉၈ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ လာ ေရာက္မဲေပးၿပီး ၉၂ ရာခုိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္က ေထာက္ခံ၍ အတည္ျပဳ ေၾကာင္း တပ္မေတာ္အစုိးရက ၂၀၀၈ ေမလ ၂၉ ရက္တြင္ ထုတ္ ျပန္ခဲ့ရာ ယခု (၁၀)ႏွစ္တင္းတင္း ျပည့္ၿပီျဖစ္သည္။

စတင္ေရးဆြဲခ်ိန္ကစ၍ အ တည္ျပဳရန္ ႀကိဳးပမ္းခ်ိန္အလယ္ ျပင္ဆင္ရန္ႀကိဳးပမ္းခ်ိန္အဆုံး အ ျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေန ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ ေလာင္းရိပ္ေအာက္မွသာ လႈပ္ရွား ႐ုန္းကန္ေနရဆဲျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ တပ္မေတာ္အစုိးရ က ဦးေဆာင္ေရးဆြဲခဲ့ေသာအဆုိ ပါ (၁၀)ႏွစ္သား ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကပင္ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ၾကာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတစ္ေခတ္ကုိ နိဂုံး ခ်ဳပ္ေစခဲ့သည္။

 ‘‘အကူးအေျပာင္းကာလ တစ္ခုကုိ တျဖည္းျဖည္းပုံေဖာ္ခဲ့တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္’’ဟု ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNLO) ဦးေဆာင္ နာယက ဗုိလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

သုိ႔ေသာ္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအ ေျခခံဥပေဒသည္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး တြင္ တပ္မေတာ္ကုိအေရးပါသည့္ အခန္းက႑က ဆက္လက္ပါ၀င္ ခြင့္ေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံ ေတာ္သမၼတ အရည္အခ်င္း ျပ ႒ာန္းခ်က္ ပုဒ္မ ၅၉(စ)သည္ အ  တိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ သမၼတျဖစ္ ခြင့္မရေအာင္ တားျမစ္ထားေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ဟု ဒီမုိကရက္တစ္ အင္အားစုမ်ားက သုံးသပ္သည္။

ယင္းအခ်က္မ်ားကပင္ စစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခတ္လြန္ ျမန္မာ့ဒီမုိ ကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၏ ႏုိင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းမ်ားကုိ ေပၚေပါက္လာေစသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အ တည္ျပဳၿပီး ၂ ႏွစ္အၾကာတြင္ ျပဳ လုပ္ေသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ၌ပင္ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ား ၾကား ႏုိင္ငံေရးျပႆနာေပၚေပါက္ ခဲ့သည္။

အေျခခံဥပေဒ ေလာင္းရိပ္ ေအာက္၀င္၍ ေရြးေကာက္ပြဲယွဥ္ ၿပိဳင္ရန္ သင့္၊ မသင့္ အျငင္းပြားမႈ မ်ားက ဒီမုိကရက္တစ္အင္အားစုမ်ားကုိ ႏွစ္ျခမ္းကြဲေစခဲ့သည္။ တည္ဆဲအေျခခံဥပေဒကုိ လက္ခံ ၍ ေရြးေကာက္ပြဲယွဥ္ၿပိဳင္ကာ ျပင္ ဆင္ႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းသင့္ေၾကာင္း ယူဆသူမ်ားရွိသည္။

မွ်တမႈမရွိေသာ ဖြြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) အသစ္ျပန္လည္ ေရးဆြဲၿပီးမွသာ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ သင့္သည္ဟု ခံယူထားသူမ်ားက တစ္ဖက္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ထုိ စဥ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္တြင္ ဆက္ လက္ထားရွိျခင္းကလည္း အင္န္ အယ္လ္ဒီက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ ပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္ရသည့္ အ ေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။

ရဲေဘာ္ရဲဘက္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားသည္ ပါတီမ်ားကြဲၿပီး ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္ကုန္ သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အင္န္အယ္လ္ ဒီက ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ၿပိဳင္ခဲ့ရာဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ လမ္း ေၾကာင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ဒီခ်ဳပ္ဘက္တြင္ျပင္ ဆင္ရန္ အမ်ားစုက ဆႏၵရွိေသာ္ လည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒသည္ ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္အလြန္ ခက္ခဲ၍ ဖ်က္သိမ္းသင့္ေၾကာင္း အယူအဆကုိ စြဲကုိင္သူမ်ားအနက္ ထင္ရွားသူႏွစ္ဦးမွာ ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္ႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္ဥပေဒအႀကံေပး တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကုိနီ ျဖစ္သည္။

 ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ တြင္းဆႏၵခံယူမႈတစ္ရပ္တြင္ ၎ တို႔ႏွစ္ဦးစလုံးက ဖ်က္သိမ္းေရး ဘက္က ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ေရြး ေကာက္ပြဲ၀င္၍ ျပင္ဆင္ေရးနည္း လမ္းကုိ ေထာက္ခံေၾကာင္း လက္ ေျမႇာက္မဲေပးေနသူမ်ားအၾကား ဖ်က္သိမ္းေရးဘက္တြင္ ႏွစ္ဦး တည္း ထီးတည္းရပ္တည္ခဲ့သည့္ ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္ေရာ ဦးကုိနီ ပါ လက္ရွိတြင္ သက္ရွိထင္ရွားမရိွ ၾကေတာ့ေပ။

‘‘သူတို႔အေနနဲ႔ကေတာ့ ဒီအ ေျခခံဥပေဒက ျပင္ဖုိ႔ခက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အသစ္ေရးဆြဲခ်င္တယ္ ေပါ့။ သူတို႔ရဲ႕သေဘာက လုံး၀ လက္မခံခ်င္ဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္း အမ်ားရဲ႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ အဘ ဦး၀င္းတင္ေရာ၊ ဦးကုိနီေရာလုိက္ နာခဲ့တယ္’’ဟု ပါတီတြင္း မဲခြဲခ်ိန္ တြင္ ရွိေနသည့္ ဒီခ်ဳပ္ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္း က ျပန္ေျပာင္းေျပာျပသည္။

‘ကမၻာေပၚတြင္ မရွိေသာ ဖြဲ႕ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ’ဟု ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကုိ ဦးကုိနီက ၫႊန္းဆုိခဲ့ သည္။


၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရးမွာ တပ္မေတာ္၏ သေဘာထားအေပၚ မူတည္ေနသည္။ (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

‘‘ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ တပ္မေတာ္ယူထားတဲ့ Role ဟာ သိပ္ျမင့္တယ္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေလးပုံတစ္ပုံကုိ ခန္႔တယ္ဆုိတဲ့ အာဏာဟာ ေသးေသးေကြးေကြး အာဏာမဟုတ္ဘူး’’ဟု ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း ျပဳလုပ္ သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုတြင္ ၎ ကေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ မီ ဒီခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဖြဲ႕ စည္းပုံျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။

ေလးပြင့္ဆုိင္ ေတြ႕ဆုံေရး လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈက အရာမထင္ခဲ့။ လူထု အားျဖင့္ ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ ေသာ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး ဆႏၵ လက္မွတ္ငါးသန္းကလည္း ေရ ေပၚအ႐ုပ္ေရးသလုိျဖစ္ခဲ့သည္။

သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ပူးေပါင္း ၍ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွ ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈကလည္း သဲထဲေရသြန္ရလဒ္သာ ျဖစ္ခဲ့ျပန္သည္။ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ အခ်ိန္ယူျပင္ဆင္ခဲ့သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးရလဒ္သည္ အေရးမႀကီးလွေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ ျဖစ္သည့္ ပုဒ္မ(ဃ)တြင္ စစ္ေရး အျမင္အစား ကာကြယ္ေရးအျမင္ ဟု အစားထုိးျခင္းႏွင့္သာ အဆုံး သတ္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ သူရဦးေရႊမန္းက ပင္ ‘ပင္ပန္းရက်ိဳး၊ ႀကိဳးစားရက်ိဳး မနပ္ခဲ့ပါ’ဟု ၎ေရးသားထုတ္ ေ၀သည့္ စာအုပ္တြင္ညည္းတြားခဲ့ သည္။ သူရဦးေရႊမန္းသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံကုိ ေရးဆြဲစဥ္ စစ္အစုိးရ ၏ တတိယေျမာက္ဩဇာအာဏာ အရွိဆုံးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎၏ညည္းတြား မႈကပင္ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးမည္ မွ်ခက္ခဲေၾကာင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္ ၏သေဘာထားကသာ အခရာက် ေၾကာင္း ပုိမုိထင္ရွားေစသည္။ တပ္မေတာ္ကမူ လက္ရွိအခ်ိန္ သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္ အခ်ိန္မက်ေသးဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံတြင္းမွာ ရင့္က်က္ခုိင္မာတဲ့၊ တည္ၿငိမ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးလုိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲသြားဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အခုအခ်ိန္က အသင့္ မျဖစ္ေသးပါဘူး’’ ဟု တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ဒီခ်ဳပ္ ေရြးေကာက္ပဲြြအႏုိင္ရၿပီးခ်ိန္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း တစ္ခု၌ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ႏွင့္ပတ္သက္၍  ေျပာၾကားထား သည္။

မ်က္ေမွာက္ႏုိင္ငံေရးအခင္း အက်င္းအေပၚ တပ္မေတာ္က ပါး နပ္စြာ ကုိင္တြယ္ေနေၾကာင္း ဗုိလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာကေျပာသည္။

‘‘၂၀၀၈ အရ ရတဲ့အာဏာကုိ လည္း လက္မလႊတ္ခ်င္၊ ႏုိင္ငံတ ကာအျမင္မွာလည္း ဒီမုိကေရစီအ ကူးအေျပာင္းကုိ အားေပးေထာက္ ခံေနတဲ့ပုံစံလည္း ေပၚေအာင္ေပါ့’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ မီ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ႏုိင္ေရး အသံ က်ယ္ေလာင္ခဲ့ေသာ ဒီခ်ဳပ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရၿပီးေနာက္ ဗ်ဴဟာေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ေရြး ေကာက္ပြဲ ကတိက၀တ္တစ္ခုျဖစ္ သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးကုိ အာဏာရသက္တမ္း ၂ ႏွစ္အတြင္း အာ႐ုံစုိက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ားလည္းရွိ သည္။

သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိသာ အဓိ က အာ႐ုံစိုက္ခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေအာင္ျမင္မႈရေအာင္ ေဆာင္ ရြက္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ပုံျပင္ဆင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု ဒီ ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာ သည္။

 ‘‘အခြင့္အေရးရတိုင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဟာ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္’’ ဟု ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ ေရးရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒီခ်ဳပ္ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေဒါက္ တာ မ်ိဳးၫြန္႔က ေျပာသည္။

လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအ က်င္းအရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေအာင္ျမင္ မႈသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ႏုိင္ေရး  အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ လမ္း ေၾကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးေလ့ လာသူမ်ားကေျပာသည္။ ႏုိင္ငံလုံး ဆိုင္ရာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲ ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏုိင္ေရး ကယ္ေပါက္ဟု စာေရးဆရာေက်ာ္၀င္းက ရည္ ၫႊန္းသည္။

‘‘ပါးပါးနပ္နပ္နဲ႔ ျဖတ္ႏုိင္ရင္ ေက်ာ္သြားႏုိင္တယ္။ မပါးမနပ္နဲ႔ ဆုိရင္ေတာ့ ပိတ္မိသြားမယ္’’ဟု ဆရာေက်ာ္၀င္းကဆုိသည္။ သုိ႔ ေသာ္ ႏွစ္ ၇၀ ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး မွာ အလွမ္းေ၀းလြန္းသည္ဟုႏုိင္ငံ ေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးတင္ ေမာင္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘အဲဒီေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ဘယ္ဆီဘယ္၀ယ္မွန္း မသိဘူး။ မေသခ်ာတဲ့အေျခအေနနဲ႔ ဆက္ စပ္ထားတာ NLD ရဲ႕ မွားယြင္းမႈပဲ လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကျမင္တယ္’’ ဟု ၎ကေ၀ဖန္သည္။

မည္သည့္နည္းလမ္းကုိ အ သံုးျပဳသည္ျဖစ္ေစ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ ဆင္ေရးရထား၏ အလံကုိင္သည္ တပ္မေတာ္သာျဖစ္သည္။ တပ္မ ေတာ္က မီးစိမ္းမျပမခ်င္း ျပင္ဆင္ ႏုိင္မည္မဟုတ္။ စစ္ဘက္-အရပ္ ဘက္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ေလ့လာသူ အေမရိကန္ပညာရွင္ ပါေမာကၡ Zoltan Barany က ျမန္မာ့ႏုိုင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္က ႏွစ္ကာလအတန္ၾကာအထိ  ဆက္လက္ေနရာယူေနဦးမည္ဟု သုံးသပ္သည္။

‘‘တပ္က သူ႔ကုိ ေလွ်ာ့ႏုိင္ေစ တဲ့၊ ထြက္ႏုိင္ေစတဲ့ဖိအားမရွိသမွ် ဒီအတုိင္း ဆက္ေနမွာပဲ။ အဲဒီလုိ ေလွ်ာ့ဖုိ႔ရာ၊ ထြက္ဖုိ႔ရာမျဖစ္မေန ဖိအားရွိလာၿပီဆုိရင္ေတာင္မွ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကေန ၂၄ ေတာ့ ထား ေပးဆုိတာမ်ိဳးနဲ႔ သြားလိမ့္မယ္’’ ဟု ပါေမာကၡ Zoltan Barany က ေဟာကိန္းထုတ္သည္။

ထုိသုိ႔ ေဟာကိန္းထုတ္မႈအ တြက္ သူ႔မွာ ေျဖရွင္းခ်က္လည္းရွိ သည္။ အတိုက္အခံဒီမုိကရက္ တစ္အင္အားစုမ်ားႏွင့္အတူ လက္ တြဲေဆာင္ရြက္ေနသျဖင့္ လက္ရွိ တပ္မေတာ္သည္ ယခင္ကထက္ ေကာင္းမြန္သည့္ပုံရိပ္ကုိ ပုိင္ဆိုင္ ေနေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ႏုိင္ငံေရးတြင္ အခန္းက႑ႀကီးမားစြာ ဆက္လက္ပါ၀င္ခြင့္ အေျခအေနမ်ိဳး၌ တပ္မေတာ္က ႏုိင္ငံေရးမွ ထြက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ပါေမာကၡက ဆုိသည္။

‘‘ဒီလို အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ဘယ္အရာေတြကေကာ တပ္မ ေတာ္ကုိ ႏုိင္ငံေရးကထြက္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္မွာလဲ’’ဟု သူက ေမးခြန္း ထုတ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ဒီခ်ဳပ္ေျပာေရးဆုိ ခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔ကမူ လက္ရွိအခ်ိန္သည္ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ကုိ ျပင္ဆင္ရန္ စဥ္းစားသင့္သည့္ အခ်ိန္ဟုေျပာသည္။ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရ ႏွင့္ ၂ ႏွစ္ၾကာလက္တြဲေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ သေဘာထားအမွန္ကုိ သိႏုိင္ၿပီဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔က ဆုိသည္။

‘‘တပ္မေတာ္ရဲ႕ ပူးေပါင္းပါ ၀င္မႈနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံ ဥပေဒသာမက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေရာ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရး ေရာ ေရွ႕ဆက္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ပတ္၀န္းက်င္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ မ်ားနဲ႔ တန္းတူတိုးတက္ႏိုင္ဖုိ႔ ဒီ တစ္လမ္းပဲရွိတယ္ဆုိတာ သူတို႔ သေဘာေပါက္ေစခ်င္ပါတယ္’’ ဟု ၎ကဆုိသည္။

NCA စာခ်ဳပ္အရ တပ္မ ေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္း မ်ားအေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရ စီႏုိင္ငံတည္ေထာင္ရန္ မူအားျဖင့္ သေဘာတူၿပီးျဖစ္ရာ ႏုိင္ငံေရးဘုံ ရည္မွန္းခ်က္ရွိထားသည့္သေဘာ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွစ္ေလးလုံးျပည္သူ႔ ပါတီ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ဦးရဲႏုိင္ ေအာင္က ေျပာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးသည္ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္လုံး၀ကင္းမဲ့ေသာ အေနအ ထားမဟုတ္ဟု ၎က သုံးသပ္ သည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ျပင္ေရး၊ မျပင္ေရး အေပၚ သေဘာထားကြဲလဲြေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ ျပင္ဆင္မည့္အခ်ိန္ကုိသာ အျငင္းပြားေနျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ရွစ္ေလးလုံးျပည္သူ႔ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ဦးကုိကုိႀကီးက ယ မန္ႏွစ္အတြင္း 7Day News ဂ်ာ နယ္ႏွင့္ သီးသန္႔အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားသည္။

‘‘ဘယ္လုိျပင္မလဲ၊ အခ်ိန္အ ခါကုိ ဘယ္လုိေရြးခ်ယ္မလဲ။ ဒါ အေရးႀကီးတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဖြဲ႕ စည္းပုံျပင္ဖုိ႔ဆုိရင္ (၁)အခ်က္စစ္ တပ္ပါမွျဖစ္မယ္။ စစ္တပ္ပါလာ ေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ။ ပါခ်င္ လာေအာင္ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ရင္ပါ မယ္’’ဟု ဦးကုိကုိႀကီးကေျပာသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္လုိလွ်င္ တပ္မ ေတာ္အတြက္ အႏၲရာယ္မရွိမႈႏွင့္ လုံၿခံဳေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ ေပးႏုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ျပသႏုိင္မွသာ တပ္မေတာ္ ပါ၀င္ လာႏိုင္မည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

လိပ္ခဲတည္းလည္းအေျခအ ေနႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးေအာင္ ျမင္ရန္ လြယ္ကူသည့္က႑မ်ားကုိ စတင္ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း စာ ေရးဆရာေက်ာ္၀င္းက အႀကံျပဳ သည္။

ဒီမုိကေရစီစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား ႏွင့္မညီေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပ ေဒဟု ဒီမုိကေရစီလုိလားသူမ်ား က အစဥ္တစုိက္ ေ၀ဖန္ေျပာဆုိ ေနေသာ္လည္း ျပင္ဆင္ခြင့္မသာ ေသးေပ။

‘ ကြၽႏု္ပ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ထိန္း သိမ္းေစာင့္သိ လုိက္နာ႐ုိေသၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ဥပေဒမ်ားကုိ လုိက္ နာေဆာင္ရြက္ပါမည္...’

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၃၀ ရက္ က သမၼတဦး၀င္းျမင့္၏ ကတိ သစၥာျပဳမႈတြင္ ပါ၀င္ေသာစာသား တစ္ခုက (၁၀)ႏွစ္သား ၂၀၀၈ ဖြဲ႕ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး၌ အေရးပါမႈကုိ လွစ္ဟျပေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။