ေမးခြန္းပံုစံသစ္က အလြတ္က်က္မႈကို ေလ်ာ့နည္းေစမလား

၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ကစ၍ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲပံုစံကို ကိုယ္တိုင္စဥ္းစားေတြးေခၚမႈအား ဦးစားေပးသည့္ပံုစံသစ္ျဖင့္ ေျဖဆိုရမည္။(ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ)

အလြတ္ က်က္မွတ္မႈ ထက္ ကိုယ္တိုင္စဥ္း စားေတြးေခၚမႈကို ဦးစားေပးသည့္ တကၠသိုလ္ဝင္စာ ေမးပြဲ ေမးခြန္းပံုစံသစ္ကို ၂၀၁၈- ၁၉ ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္ေျပာင္း မည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဧၿပီ ၃၀ ရက္တြင္ေၾကညာသည္။

ဒီခ်ဳပ္အစိုးရအေနျဖင့္ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ အျမစ္တြယ္ေနသည့္ အ လြတ္က်က္ ပညာေရးစနစ္ကို ေျပာင္းလဲေပးမည္ဟု အစိုးရ စ တက္လာကတည္းကပင္ ျပည္သူ အမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္။အစိုးရသက္တမ္း ၂ ႏွစ္ျပည့္သည္အထိ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ား၏ သင္ၾကား နည္းစနစ္၊ စာေမးပြဲစစ္ေဆးသည့္ စနစ္တို႔ကို မေျပာင္းလဲႏိုင္သျဖင့္ အစိုးရ၏ ပညာေရးက႑ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္ တန္း၌ ဘာသာရပ္ ၁၀ ခုရွိသည့္ အနက္ စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာ ဘာ သာရပ္ကလြဲ၍ က်န္ဘာသာရပ္ မ်ားကို စာေမးပြဲေမးခြန္းပံုစံအသစ္ ေျပာင္းလဲစစ္ေဆးမည္ဟု ပညာ ေရးဝန္ႀကီးဌာနကေၾကညာသည္။

‘‘အရင္တုန္းက ပညာေရး စနစ္ကိုေရာ၊ စာေမးပြဲစနစ္ကိုေရာ အလြတ္က်က္ၿပီး ျပန္ေျဖတဲ့စနစ္ လို႔ေျပာၾကတယ္။ အဲဒါေတြေလ်ာ့ သြားေအာင္လုပ္တာေပါ့။ ကိုယ္ ပိုင္ဉာဏ္နဲ႔ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈကို ေျဖရမယ့္ ေမးခြန္းပံုစံမ်ဳိးေရာက္ ေအာင္ ေျပာင္းတာပါ’’ဟု ပညာ ေရးဝန္ႀကီးဌာန အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္း က ဆုိသည္။

ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳမည့္ ေမး ခြန္းပံုစံသစ္မ်ားကုိ ျပည္သူမ်ား သိ ရွိရန္ ေမလ ၂ ရက္ကစတင္၍ တစ္ေန႔လွ်င္ တစ္ဘာသာႏႈန္းျဖင့္ ေၾကညာေပးခဲ့သည္။

ျမန္မာစာဘာသာရပ္ ေမး ခြန္းပံုစံသစ္ ေၾကညာသည့္ေန႔တြင္ ပင္ ပညာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ၊ မိဘ၊ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအၾကားစိတ္ဝင္စားမႈ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

‘‘ျမန္မာစာကေတာ့ သိသိ သာသာကို ေမးခြန္းပံုစံေျပာင္းထား တာေတြ႕ရတယ္။ အဆိုေဆြးေႏြး ျခင္းဆိုတဲ့ ေမးခြန္းအသစ္ဆိုတာ တကယ့္လက္ေတြ႕ဘဝမွာ လိုအပ္ေနတဲ့အရာ၊ ေနာက္ၿပီး ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ေတြးေခၚမႈကို အေကာင္းဆံုး ဆန္းစစ္ေပးႏိုင္တဲ့ ေမးခြန္းမ်ဳိးပဲ’’ဟု ျမန္မာစာေမးခြန္း ပံုစံသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဂုဏ္ထူး ဦးသိန္းႏိုင္ (ျမန္မာစာ)သင္တန္းမွ ဆရာဦးေက်ာ္သူက မွတ္ခ်က္ျပဳ သည္။

ေပးထားေသာ အဆုိတစ္ရပ္ ကို ေက်ာင္းသား၏ ကိုယ္ပိုင္စဥ္း စားဉာဏ္၊ အေတြးအေခၚျဖင့္ ေထာက္ခံ၍ ျဖစ္ေစ၊ ကန္႔ကြက္၍ ျဖစ္ေစ အက်ဳိးသင့္ အေၾကာင္း သင့္ ေဆြးေႏြးတင္ျပရမည့္ အဆုိ ေဆြးေႏြးျခင္းကို ေမးခြန္းပံုစံသစ္ တြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။ ဥပမာ ‘ေရဒီယိုနားေထာင္ျခင္းသည္ သ တင္းစာဖတ္ျခင္းထက္ ပို၍အက်ဳိး ရွိသည္’ဟူေသာ အဆုိကိုေက်ာင္း သားက မိမိအျမင္အတိုင္း၊ ထင္ ျမင္ယူဆခ်က္အတိုင္း ေဆြးေႏြး ေရးသားမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ကေလးေတြရဲ႕ က်က္မွတ္မႈ ထက္ကို ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚ ကို တင္ျပႏိုင္ေအာင္ ဒါကို ထည့္ လိုက္တာ။ စာက်က္စရာမလိုဘူး။ ဒီစာေၾကာင္းကို ေတြ႕လိုက္ရင္ သူတု႔ိ ကိုယ္ပိုင္စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ နဲ႔ လက္တန္းေျဖႏိုင္တဲ့ ေမးခြန္းမ်ဳိး ပါ’’ဟု ေမးခြန္းသစ္ေရးဆြဲရာတြင္ ပါဝင္သူ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ျမန္မာစာဌာနပါေမာကၡ(ဌာနမွဴး) ေဒါက္တာေအာင္ျမင့္ဦးကရွင္းျပသည္။

ျမန္မာစာ ေမးခြန္းပုံစံသစ္ တြင္ ယခင္ေမးခြန္းေဟာင္း၌ ေမး ျမန္းေနက် ‘ဝါက်ဖြဲ႕ပါ’ေမးခြန္း မပါဝင္ေတာ့ဘဲ ယင္းအစား ျပ႒ာန္းစာပါ ေဝါဟာရမ်ားကို စာ လံုးေပါင္းအမွား၊ အမွန္ ေရြးခ်ယ္ ရသည့္ ေမးခြန္းသစ္ကို ထည့္သြင္း မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာစာေမးခြန္း ပံုစံသစ္တြင္ စာစီစာကံုးေပးမွတ္ ကို အမွတ္ ၂၀ အစား ၁၀ မွတ္သို႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္သည့္အျပင္ ပံုၾကမ္းအခ်က္အလက္ (Outline)ငါးခု ေပးထားၿပီး အခ်က္တစ္ခ်က္ ႏွစ္မွတ္ႏႈန္းျဖင့္ ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ သည္။

‘‘ၾကာလာေတာ့ စာစီစာကံုး ေခါင္းစဥ္ေတြက ခန္႔မွန္းလို႔ရလာ တယ္။ ႀကိဳေရးထားၿပီး အလြတ္ က်က္လာတဲ့ အခါက်ေတာ့ ကေလးေတြရဲ႕ ေတြးေခၚစဥ္းစားမႈ မရွိေတာ့ဘူး။ အခုျပင္လိုက္တဲ့ပံုစံ မွာဆို စာစီစာကံုးကို သူေရးခ်င္ သလိုေရးလို႔မရေတာ့ဘူး။ အခ်က္ ငါးခ်က္ ေပးထားမယ္ဆိုရင္ ေပး ထားတဲ့ အခ်က္ေပၚမွာ သူေရးရ မယ္။ ဒီအခ်က္ငါးခ်က္မပါရင္ သူအမွတ္မရႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ဒီအခ်က္ေပၚမွာ သူေတြးေခၚစဥ္းစားၿပီးေရး ရမွာ’’ဟု ေဒါက္တာေအာင္ျမင့္ဦး က ေျပာသည္။

ျမန္မာစာေမးခြန္းကဲ့သို႔ပင္ အျခားဘာသာရပ္မ်ား၏ ေမးခြန္း မ်ားကိုလည္း စဥ္းစားဆင္ျခင္ေတြး ေခၚႏိုင္မႈႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အေတြးအ ေခၚကို တင္ျပႏိုင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ဳိး ျဖစ္ရန္ ေျပာင္းလဲထားသည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာ သည္။

အဂၤလိပ္စာေမးခြန္းပံုစံသစ္ တြင္ ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚကို စစ္ေဆးမည့္ ေပးစာႏွင့္အက္ေဆး ေမးခြန္း၊ ျပ႒ာန္းစာအုပ္တြင္ မပါ သည့္ စာပုိဒ္ေျဖဆိုျခင္းမ်ဳိးပါဝင္ လာသည္။

ယခင္က ေပးစာႏွင့္ အက္ ေဆးေမးခြန္းမ်ားတြင္ စာလံုးေရ ကန္႔သတ္ခ်က္ မရွိေသာ္လည္း ေမးခြန္းပံုစံသစ္တြင္ ေပးစာကို စာလံုးေရ ၃၀၀ ထက္မပိုရန္၊ အက္ေဆးကို စာလံုးေရ ၅၀၀ ထက္မပိုရန္ ကန္႔သတ္ထားသည္။

ေပးထားေသာ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို က်စ္လ်စ္ထိမိစြာ ေရးသား တတ္ေစရန္ႏွင့္ အလြတ္က်က္ မွတ္ၿပီး မဆီေလ်ာ္ေသာ အ ေၾကာင္းအရာမ်ား ထည့္သြင္းေရး သားမႈ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ စာလံုး ေရ ကန္႔သတ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာ သည္။

အဂၤလိပ္စာေမးခြန္းပံုစံသစ္ ၏ ထူးျခားခ်က္သည္ ဖတ္စာအုပ္ ထဲမွမဟုတ္ေသာ စာပုဒ္တစ္ပိုဒ္ (Unseen Passage)ကို ေပးထား ၿပီး ေမးခြန္းငါးခု ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ သည္။

ယခင္ ေမးခြန္းေဟာင္းမ်ား တြင္ ဖတ္စာအုပ္ပါ စာပုိဒ္မ်ားကို ေျဖဆိုရသျဖင့္ ယခုေမးခြန္းပံုစံ သစ္ကို အေျခခံနည္းသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေျဖဆိုရန္ အ ခက္ေတြ႕ႏိုင္ၿပီး ဂုဏ္ထူးမွတ္အ တြက္ အဆံုးအျဖတ္ေပးမည့္ ေမး ခြန္းမ်ဳိးျဖစ္သည္ဟု ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီးမွ အထက္တန္းေက်ာင္း အုပ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူက မွတ္ ခ်က္ျပဳသည္။

သခၤ်ာေမးခြန္းပံုစံသစ္တြင္ A, B, C, D, E ငါးခုေပးထားသည့္ အနက္ အေျဖမွန္တစ္ခု ေရြးခ်ယ္ရ သည့္ ဓမၼဓိ႒ာန္ေမးခြန္း ၂၅ မွတ္ ဖိုးကို ပယ္ဖ်က္ထားသည္။ေမးခြန္းကို ေသခ်ာစြာနားမလည္ဘဲ အ ေျဖကို မွန္းဆျခင္း၊ အကၡရာစဥ္ကို တန္းစီ ေရးခ်ေျဖဆိုျခင္းမ်ားျဖင့္ အမွတ္ရေသာ ေမးခြန္းမ်ား မပါ ဝင္ေစရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာသည္။

ေမးခြန္းပံုစံသစ္မ်ားအရ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား သည္ ယခင္ကဲ့သို႔ ဖတ္စာအုပ္ပါ အခန္းအခ်ဳိ႕ကိုသာ အပိုင္က်က္ မွတ္ေျဖဆိုျခင္းမ်ဳိး ျပဳလုပ္ႏိုင္ ေတာ့မည္မဟုတ္ဟု ကြၽမ္းက်င္သူ မ်ားက ဆိုသည္။

‘‘သခၤ်ာမွာဆို နဂိုတုန္းက Chapter 1 ကေန 7 ကုိၾကည့္ရင္ အမွတ္က ၇၀ ဝန္းက်င္ရတယ္။ အခု Chapter 1 ကေန 7 ၾကည့္ရင္ ၅၈ မွတ္ဝန္းက်င္ေလာက္ပဲရေတာ့ မယ္။ သူ႔ရဲ႕အမွတ္က အတိမ္းအ ေစာင္းျဖစ္သြားရင္ေတာ့ အက် ဘက္ကို ဦးတည္မွာေပါ့’’ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွကိုယ္ပုိင္ေက်ာင္းသင္ သခၤ်ာဆရာမ ေဒၚျမင့္ျမင့္ခိုင္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

စဥ္းစားေတြးေခၚမႈကို အေျခ ခံေသာ လြယ္သင့္ခက္မွ်တေသာ ေမးခြန္းမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာမည္ျဖစ္ ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား သင္႐ိုးျပ႒ာန္းခ်က္ သင္ခန္းစာ အားလံုးကို လႊမ္းၿခံဳေလ့လာႏိုင္ေစ ရန္ သင္ခန္းစာအခ်ဳိ႕ကို ေရွာင္လႊဲ ၍ ေျဖဆိုျခင္းျဖင့္ တတ္ေျမာက္မႈ အားနည္းျခင္း ကင္းေဝးေစရန္၊ အခန္းအခ်ဳိ႕ကိုသာ အပိုင္က်က္ မွတ္ေျဖဆိုၿပီး အမွတ္မ်ားမ်ားရ ျခင္းကို ေလ်ာ့ပါးေစရန္ ရည္ရြယ္ ၍ ေမးခြန္းပံုစံသစ္ကို ေျပာင္းလဲ မည္ဟု ေမးခြန္းပံုစံသစ္ေရးဆြဲေရး တြင္ ပါဝင္သူ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ သခၤ်ာဌာနပါေမာကၡ (ဌာနမွဴး) ေဒါက္တာခ်ဳိဝင္းကဆိုသည္။

ေမးခြန္းပံုစံသစ္မ်ားကို တစ္ ႏိုင္ငံလံုးရွိ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ဘာ သာရပ္ဆိုင္ရာ ပါေမာကၡမ်ားက ျပဳစုထားၿပီး ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ သည့္ ဘာသာရပ္မ်ား၊ ေမးခြန္း မ်ားကိုသာ  ပံုစံအသစ္ေျပာင္းထား သည္ဟု ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္ မင္းက ရွင္းျပသည္။

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ေမးခြန္းပံုစံသစ္ကို ေျဖဆိုရမည့္ အေပၚ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားက စိုးရိမ္ပူပန္မႈ မ်ားရွိေနသည္။

‘‘စိတ္ပူတာေပါ့။ ေမးခြန္းပံုစံ အေဟာင္းေတာင္ ဒီတစ္ႏွစ္ မေအာင္ရင္ဆိုၿပီး စိုးရိမ္ခဲ့ရတာ။ ပံုစံအသစ္ဆို ပိုခက္မလားေပါ့။ သူ႔ေက်ာင္းက ဆရာေတြကေတာ့ အခ်ိန္ရွိေသးတယ္။ မစိုးရိမ္ဖို႔ ေျပာပါတယ္’’ဟု ျပင္ဦးလြင္ကိုယ္ ပိုင္ေက်ာင္းတစ္ခုမွ စာေမးပြဲဝင္ ေျဖမည့္ ေက်ာင္းသူမိခင္ ေဒၚတင္ ဇာလိႈင္က ဆိုသည္။

ယခု ဇြန္လေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းတက္ ေရာက္မည့္သူမ်ားသည္ ထုိေမး ခြန္းပံုစံသစ္ကို ပထမဆံုးေျဖဆိုရ မည္ျဖစ္၍  သင္ခန္းစာမ်ားကိုသင္႐ိုးကုန္ေလ့လာထားသင့္သည္ဟု ဆရာမ်ားက အႀကံျပဳသည္။

ထုိ႔အျပင္ ျပင္ပစာေပဗဟု သုတမ်ားရရွိေစရန္ စာမ်ားမ်ား ဖတ္႐ႈသည့္ အေလ့အထတစ္ခု လည္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ားအတြက္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ သည္ဟုဆိုသည္။

‘‘အရင္တုန္းက ကေလးေတြ ကိုစာဖတ္ပါ၊ စာဖတ္ပါလို႔ တိုက္ တြန္းတာပဲရွိတာ။ အခုက စာဖတ္ ထားမွ တကယ္ေျဖႏိုင္မယ့္ ေမး ခြန္းေတြျဖစ္လာေတာ့ တကယ္ ေကာင္းပါတယ္။ အရင္စာဖတ္တဲ့ ကေလးက အခက္အခဲမရွိေပမယ့္ မဖတ္တဲ့ကေလးက ခက္ခဲႏိုင္ တယ္’’ဟု မိတၳီလာၿမိဳ႕မွ ျမန္မာစာဆရာ ဦးျမတ္ခိုင္ကေျပာသည္။

ေမးခြန္းပံုစံသစ္ ေျပာင္းလဲ ျခင္းအတြက္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား တြင္စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနၿပီး ေက်ာင္းသား၏ စဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္စြမ္းကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္မည့္ သင္ၾကားနည္း စနစ္ မ်ားအသံုးျပဳရန္လိုအပ္လာ သည္ဟု ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ေထာက္ျပသည္။

‘‘တခ်ဳိ႕ဆရာ၊ ဆရာမေတြက တကယ္တတ္ကြၽမ္းတာပါသလို တခ်ဳိ႕က အားနည္းတယ္။ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ အရည္အခ်င္းရွိမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြက အရည္အေသြး တက္လာမွာ။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား တကယ္တတ္ေအာင္ သင္ၾကပါ။ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား ကိုယ့္ရဲ႕အရည္ အခ်င္းကို Upgrade လုပ္ၿပီး သင္ ေပးရင္ အားလံုးအဆင္ေျပမွာပါ။ အားလံုးက တကယ့္အစစ္အမွန္နဲ႔ တကယ္တတ္ကြၽမ္းဖို႔ကို ဦးတည္ ရင္ တကယ္လုပ္ရင္ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ေကာင္းစံု ကုိယ္ပိုင္အထက္ တန္းေက်ာင္း တည္ေထာင္သူ သခၤ်ာသန္းႏိုင္က အႀကံျပဳသည္။

၂၀၁၈ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမး ပြဲအထိ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ စာေမးပြဲ ေမးခြန္းပံုစံကို မေျပာင္းလဲဘဲ အ သံုးျပဳခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခု ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ ထုိေမးခြန္းေဟာင္းမ်ားကို သာ ေမးျမန္းေနရာ ေမးခြန္း ေဟာင္းမ်ားကို အလြတ္က်က္ေျဖ ဆိုႏိုင္ပါက စာေမးပြဲေအာင္သည့္ အေနအထားထိ ျဖစ္လာသည္ဟု ပညာေရးကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ဆို သည္။

‘‘ေမးခြန္း ေျပာင္းတာက ေတာ့အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုကို ျပင္ လိုက္တာပဲ။ ဒါကိုေတာ့ ႀကိဳဆိုရ မယ္။ ဒါေပမဲ့ အရည္အခ်င္းရွိဖို႔ဆုိ တာ တစ္ရက္ တစ္မနက္နဲ႔မရဘူး။ KG မွ နဝမတန္းအထိအကုန္နီးပါး ေအာင္ခဲ့တယ္။ အဲဒီကေလးဟာ အရည္အခ်င္းမရွိဘဲ ဆယ္တန္း သြားေျဖတဲ့အခါမွာ က်မွာေတာ့ ေသခ်ာတယ္။ အခုက မာလကာ ပင္စိုက္ခဲ့ၿပီးမွ ဆယ္တန္းမွာ ပန္းသီးစားခ်င္တယ္လုပ္လို႔မရဘူး’’ ဟု ဝါရင့္သခၤ်ာဆရာသခၤ်ာသန္း ႏိုင္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေမး ခြန္းပံုစံ ေျပာင္းျခင္းသည္ေျပာင္း လဲမႈ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသာျဖစ္ၿပီး အျခားပညာေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ မႈကို တစ္ဆက္တည္းေဆာင္ရြက္ ရမည္ဟု ပညာေရးကြၽမ္းက်င္သူ မ်ားက ဆိုသည္။

အျမစ္တြယ္ေနသည့္ အ လြတ္က်က္မွတ္ရေသာ ပညာေရး စနစ္မွ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈကိုအေျခ ခံေသာ ပညာေရးစနစ္ဆီသို႔ ေျပာင္းလဲရာတြင္ ဆရာႏွင့္ ေက်ာင္းသားအမ်ားစု အ႐ိုးစြဲေန ေသာ ျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ားကိုသာ သင္ၾကားေပးျခင္း၊ သင္႐ိုးမာတိ ကာအတုိင္း အျမန္ကုန္ရန္ သင္ ၾကားေပးျခင္း၊ အတန္းေအာင္ ခ်က္ျမင့္မားျခင္းကိုသာ အာ႐ံုစူး စိုက္ျခင္း၊ စာေမးပြဲေအာင္ရန္ အ တြက္သာ သင္ၾကားေပးျခင္းမ်ား မျဖစ္မေန ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည္ ဟု ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC II တြင္ က်င္းပေသာ ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ (အေျခခံပညာ က႑)၌ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

သူငယ္တန္း + ၁၂ တန္း (KG+12) စနစ္သစ္အရ အေျခခံ ပညာသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားကို ၂၀၂၂-၂၃ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အၿပီးေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ရာ ယင္း မတိုင္မီ ယခုေမးခြန္းပုံစံသစ္မ်ား အသံုးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေၾက ညာထားသည္။

အလြတ္က်က္ ေျဖဆိုမႈကို ယခု ေမးခြန္းပံုစံသစ္မ်ားက ေလ်ာ့ နည္းေစႏိုင္မည္ဟု ပညာေရးဝန္ ႀကီးဌာနက ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ျခင္းရွိ၊ မရွိ ဆက္လက္ေစာင့္ ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။