ျမန္မာ့ခရီးစဥ္ေဒသငါးခု၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို ဘာသာစကားႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ စမ္းသပ္လႊင့္တင္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိကခရီးစဥ္ေဒသတစ္ခုျဖစ္သည့္ မႏၲေလးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေဖာ္ျပထားေသာ ၀က္ဘ္ဆုိက္

ျမန္မာ့ခရီးစဥ္ေဒသငါးခုကို ႏုိင္ငံတကာက ပိုမိုသိရွိႏုိင္ေစရန္ ေဒသ တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ မ်ားကို ဂ်ပန္၊ အဂၤလိပ္ႏွစ္ဘာသာ ျဖင့္ စမ္းသပ္လႊင့္တင္ခဲ့ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။

မႏၲေလး၊ ငပလီ၊ မြန္၊ တနသၤာရီႏွင့္ အင္းေလးေဒသခရီးစဥ္ဆုိင္ရာ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို ေမလ ၁ ရက္မွ ၃၁ ရက္အထိ စမ္းသပ္လႊင့္တင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဇြန္လ ၁ ရက္ကစ၍  တရားဝင္လႊင့္တင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘ဝက္ဘ္ဆိုက္ကေတာ့ လႊမ္း မိုးမႈအရွိဆံုး ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္ သလို ကုန္က်စရိတ္လည္း သိပ္ မမ်ားဘဲနဲ႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ လည္းရွိတယ္။ Update ေတြ လည္း အခ်ိန္နဲ႔ တစ္ေျပးညီေပးေန လို႔လည္း ရတယ္ေလ။ ခုခ်ိန္ဆုိ ပိုအေရးႀကီးတာေပါ့။ ျမန္မာျပည္ ရဲ႕ Update အေျခအေနေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ တင္ေပးေနဖို႔ လိုတယ္ေလ။ အခု ဝန္ႀကီးဌာနက ေန လုပ္ေပးလိုက္တဲ့ ေဒသေတြက လည္း အဓိကခရီးစဥ္ေဒသေတြ ျဖစ္တဲ့အျပင္ အဲဒီေဒသရဲ႕ အေျခ ခံသတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို လည္း လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ ရွာလို႔ရ လာႏုိင္တာေပါ့’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားေဈးကြက္ ျမႇင့္တင္ေရးအ သင္း ဒုဥကၠ႒ ေဒၚစုစုတင္က ေျပာ ၾကားသည္။

အဆုိပါ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား တြင္ သက္ဆုိင္ရာေဒသမ်ား၏ သမုိင္းေၾကာင္း၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီး သြားဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အ လက္မ်ား၊ သြားေရာက္လည္ပတ္ ႏုိင္သည့္ ေနရာမ်ား၊ ေဒသအစား အစာမ်ား စသည္တုိ႔ကို က႑အ လိုက္ ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘သက္ဆုိင္ရာ ေဒသအလိုက္ ကို သူတုိ႔ဘာသာ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ေပး လိုက္တဲ့သေဘာေပါ့။ ဒီဝက္ဘ္ ဆုိက္ကို တိုက္႐ိုက္လႊင့္သလိုပဲ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကိုပါ ခြဲျခားလုပ္ ကိုင္ခြင့္ေတြ ရွိလာမယ္ဆုိရင္ ခရီး စဥ္ေဒသတစ္ခုမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ဟာ ေတြကို ေနျပည္ေတာ္က တိုက္ ႐ိုက္မသိႏိုင္တဲ့အတြက္ ဒါမ်ိဳးဆို ရင္ ပိုေကာင္းတယ္ေလ။ သူတုိ႔ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြကို ပိုၿပီး တင္ႏုိင္တဲ့ အခါ သူတို႔ေဒသေတြအေၾကာင္း ကို ပိုၿပီးေတာ့ ျမင္သာလာတာ ေပါ့။ ဒါက ေကာင္းတဲ့ အေျပာင္း အလဲပါ’’ဟု Nature Dream ခရီး သြားလုပ္ငန္း မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္ တာ ေဒၚစံပယ္ေအာင္က ေျပာ သည္။

ဝန္ႀကီးဌာနက လႊင့္တင္ေပး ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္ေဒသအလိုက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားသည္ မႏၲေလး တုိင္းအတြက္ www.traveltoman dalay.com၊ အင္းေလးအတြက္ www.traveltoinlay.com၊ မြန္ ျပည္နယ္အတြက္ www.travelto mon.com၊ တနသၤာရီတုိင္းအ တြက္ www.traveltotanintharyi. com ႏွင့္ ငပလီအတြက္ www. traveltongapali.com တို႔ျဖစ္ သည္။

Top News