ထန္းေတာမ်ား ၿပိဳလဲလာျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္

ေက်ာက္ပန္းေတာင္း-ေညာင္ဦး ကားလမ္းမနံေဘးတစ္ေနရာတြင္ ထန္းပင္မ်ားခုတ္လွဲခံထားရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေအာင္သေျပ)

ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းေဒသ၏ သေကၤတတစ္ခုျဖစ္သည့္ ထန္းပင္မ်ား ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ထက္ဝက္ ခန္႔ေလ်ာ့က်လာျခင္းက ေဒသခံ မ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးႏွင့္ ရာသီ ဥတုေျပာင္းလဲမႈအေပၚ ၿခိမ္း ေျခာက္ေနသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ တန္ခူးလအေစာ ပိုင္းက ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕ နယ္အတြင္း အတံုးအ႐ံုးခုတ္လွဲခံ ထားရသည့္ ထန္းပင္ပံုမ်ား လူမႈ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ထြက္ ေပၚလာရာ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္မ်ားက ေဝဖန္ခဲ့ၿပီး ေရရွည္တြင္ အပူပိုင္း ေဒသသည္ သဲကႏၲာရအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္ဟုလည္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ထန္းပင္ အမ်ားဆံုးေပါက္ ေသာ စစ္ကိုင္း၊ မႏၲေလး၊ မေကြး တုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ ယခင္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္က စာရင္းျပဳစုရာ၌ ထန္းပင္ ၁၀ သန္းေက်ာ္ရွိေသာ္ လည္း လက္ရွိတြင္ ထန္းပင္မ်ား ခုတ္လွဲေသာေၾကာင့္ ငါးသန္း ေက်ာ္သာ က်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း ထန္းပင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၁၀ ႏွစ္ ေက်ာ္ ေလ့လာသုေတသနျပဳေန ေသာ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ႐ုကၡ ေဗဒဌာန တြဲဖက္ပါေမာကၡ ေဒါက္ တာကလ်ာလူက ဆုိသည္။

‘‘ဒီအခ်ိန္မွာ ဆက္မထိန္းဘဲ ဆက္ခုတ္ရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ ပိုင္းက ေနာက္တစ္ႏွစ္၊ ၂ ႏွစ္ဆုိ  ရင္ သဲကႏၲာရျဖစ္မွာ ေသခ်ာ တယ္’’ဟု ေဒါက္တာကလ်ာလူက ေျပာသည္။

ထန္းပင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပိုင္းေဒသတြင္ အမ်ားဆံုး ေပါက္ေရာက္ေသာ အပင္ျဖစ္ၿပီး ပူေႏြးသည့္ ရာသီဥတုကို ႀကိဳက္ ႏွစ္သက္ေၾကာင္း၊ ေနပူဒဏ္ကာ ကြယ္ေပးသလို ေရစုပ္ယူေပးမႈ အားေကာင္းဆံုးအပင္လည္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ပင္ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ အပင္မ်ား ျဖစ္၍ ယင္းေဒသသည္ သဲကႏၲာရ မျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာကလ်ာ လူက ေျပာသည္။

ထန္းပင္ႏွင့္ လယ္ယာေျမ မ်ား၊ သစ္ေတာမ်ား ေရာေႏွာစိုက္ ပ်ိဳးျခင္းကို ယခင္ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ား စြာကပင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ ထန္း ပင္သည္ အပူဒဏ္ကို ကာကြယ္ သလို ေရစုပ္၍ ျပန္လည္ေရေပး ႏိုင္၍ စိုက္ပ်ိဳးမႈကို အက်ိဳးျပဳသည့္ အပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာ သည္။

ဤသုိ႔ေသာ အေျခအေနတြင္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းေဒသ၌ ထန္း ပင္မ်ားကို တစ္ပင္က်ပ္ ၅,၀၀၀၊ က်ပ္ ၁၀,၀၀၀ တို႔ျဖင့္ ေရာင္းခ်မႈ မ်ားရွိေနသည္။ ထန္းလ်က္ေဈး က်သျဖင့္ ထန္းေတာင္သူမ်ားက ထန္းလ်က္မခ်က္ေတာ့ဘဲ ထန္း ပင္မ်ားကို ခုတ္ေရာင္းေနျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕ နယ္ ကန္သာယာေက်းရြာေန ထန္းပင္ ၁၀,၀၀၀ ပိုင္သူ ကိုေဇာ္ မင္းေအာင္က ဆုိသည္။ လက္ရွိ တြင္ ထန္းပင္အလံုးလိုက္ လာ ေရာက္ဝယ္ယူသူမ်ားသည္ ေရ  ထိန္းနံရံျပဳလုပ္ရန္၊ ထန္းပရိေဘာဂျပဳလုပ္ရန္ ဝယ္ယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္းမွ ထန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားက ေျပာသည္။

အပူပိုင္းေဒသ စိမ္းလန္းစို ျပည္ေရး ဦးစီးဌာနသည္ ထင္းအ စား အျခားေလာင္စာ သံုးစြဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးသည့္အခါ ပဲစင္းငံုႏွင့္ ထန္းပင္သည္ ထင္းအစား အျခားေလာင္စာသံုး စြဲေရး၌ ပထမတန္းစားတြင္ ပါဝင္ ေနရာ ယခုအခါ ပဲစင္းငံုသည္ ေဈးက်ဆင္းေနသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳး ျခင္းမရွိသလုိ ထန္းပင္မ်ားကိုလည္း အလြန္အကြၽံခုတ္လဲွေသာ ေၾကာင့္ ထင္းအစားထိုး ေလာင္စာ မ်ား ေလ်ာ့က်လာၿပီး သစ္ေတာ သစ္ပင္မ်ားကို ထိပါးလာႏုိင္ ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

‘‘စစ္ကိုင္းမွာက ထန္းပင္မရွိ သေလာက္ကုန္ေနၿပီ။ သစ္ပင္ မခုတ္နဲ႔ မေျပာပါဘူး။ လိုအပ္ရင္ ထင္းအတြက္ ကိုင္းဖ်ားနားခုတ္ ပါ။ ထန္းပင္ဆိုလည္း ထန္းရြက္ ယူၿပီး ထန္းလက္ကို အေၾကာလုပ္။ တခ်ိဳ႕ေတာင္းေတြဘာေတြရက္ တယ္။ ထန္းပင္က စြန္႔ပစ္ပစၥည္း က အေလအလြင့္မရွိဘူး’’ဟု စစ္ ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး အပူပိုင္း ေဒသစိမ္းလန္းစိုျပည္ေရး ဦးစီး ဌာန တုိင္းေဒသႀကီး ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴး ဦးဘလြင္ဦးကေျပာၾကား သည္။

ထန္းပင္သည္လည္း အျခား သစ္ပင္မ်ားနည္းတူ ကာဗြန္ဒိုင္ ေအာက္ဆိုက္ကို စုပ္ယူၿပီး ေအာက္ ဆီဂ်င္ ထုတ္ေပးေသာေၾကာင့္ ထန္းပင္ခုတ္လွဲျခင္းသည္လည္း သစ္ေတာသစ္ပင္ခုတ္လွဲျခင္းျဖစ္ ၍ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ထန္းပင္အပါအဝင္ သစ္ ေတာသစ္ပင္မ်ား ျပဳန္းတီးမႈ ေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ား၌ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈကို ယခင္ႏွစ္မ်ားက ထက္ ပိုမိုရင္ဆုိင္လာရေၾကာင္း ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ေခ်ာင္းရွည္ ေက်းရြာမွ ေတာင္သူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေဒသမွာ အခု ဆို မိုးက ပိုနည္းသြားေတာ့ သႀကၤန္မွာ စိုက္ရမယ့္ တန္ခူးႏွမ္းနဲ႔ တန္ခူး ပဲ သီးႏွံေတြက ရာသီဥတုေၾကာင့္ စိုက္လို႔မရေတာ့ဘူး’’ဟု ၎က ဆုိသည္။

ယခင္ကပင္ မိုးေခါင္ေရရွား ေဒသတစ္ခုျဖစ္ေနရာမွ ထန္းပင္ အမ်ားအျပားခုတ္လွဲပါက ရာသီဥတုေျပာင္းလဲကာ အပူခ်ိန္ပိုမ်ား ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ထန္းပင္ အပါအဝင္ သစ္ပင္ခုတ္ျခင္းမ်ား မျပဳရန္ ဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္းေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္ ေဒၚေဒဝီသန္႔စင္က ဆုိသည္။

ထန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားကို ထန္းပင္မ်ားမခုတ္ရန္ ထန္းေတာင္သူတုိ႔ဘဝ ျမႇင့္တင္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ား ၂၀၁၅ ကပင္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား စဥ္ ဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္ လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ ထန္းပင္ခုတ္ လွဲေရာင္းခ်မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ထန္းေတာင္သူမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအသင္း အမႈေဆာင္ ဦးသန္႔စင္က ေျပာသည္။

‘‘ထန္းကေန သၾကားညိဳ ထုတ္ဖို႔လည္း လုပ္ေဆာင္ေန တယ္။ ဒီသၾကားက က်န္းမာေရး ညီၫြတ္တယ္။ ဆီးခ်ိဳသမားေတြ သံုးလို႔ရတယ္။ ႏုိင္ငံတကာမွာ လည္း ဒီသၾကားကိုပဲ သံုးတယ္။ ထန္းပင္ေတြမခုတ္ဘဲ ေဒသခံေတြ စီးပြားေရးအဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ ေဆာင္သြားမယ္’’ဟု ၎က ဆုိ သည္။

ထို႔အျပင္ ထန္းေတာင္သူ မ်ားကို ထန္းျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ လက္မႈပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းအျပင္ ထန္းပင္ခုတ္လွဲပါက သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးထိခိုက္ႏုိင္ေၾကာင္းေတာ္ဝင္ထန္းအဖြဲ႕က ဦးေဆာင္ ကာ ေမလ ၆ ရက္တြင္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာ ၁၀ ရြာ ရွိ ထန္းေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမည္ဟု အဆုိပါအဖြဲ႕မွ ကိုေကာင္းျမတ္စံက ေျပာသည္။

ထန္းပင္မ်ားကို မခုတ္ေစရန္ ဥပေဒအရ တားျမစ္၍ မရသျဖင့္ ယင္းကို ဥပေဒႏွင့္ တားျမစ္ႏုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ေဆြး ေႏြးေနၿပီး လိုအပ္ပါက ေဒသႏၲရ အမိန္႔ထုတ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေန ေၾကာင္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕ နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) တုိင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးေအးခိုင္က ဆုိသည္။

လမ္းေဘးဝဲယာသစ္ပင္မ်ား ခုတ္လွဲျခင္းကို သစ္ေတာဥပေဒ ျဖင့္ တားဆီးအေရးယူႏုိင္ေသာ္ လည္း ထန္းပင္မ်ားသည္ အစိုးရ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိေသာ ေျမတြင္ ပါဝင္ ေနျခင္းမရွိသျဖင့္ ထန္းပင္မ်ား ခုတ္လွဲျခင္းကို ဥပေဒျဖင့္ အေရး ယူေဆာင္ရြက္မရေၾကာင္း စစ္ ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး အပူပိုင္း ေဒသ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးဦးစီး ဌာန တုိင္းေဒသႀကီး ၫႊန္ၾကားေရး မွဴး ဦးဘလြင္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘အပင္တို႔၊ အေကာင္တုိ႔ မ်ိဳး တံုးေပ်ာက္ကြယ္ဖို႔ အႏၲရာယ္နဲ႔ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ရင္၊ လိုအပ္ရင္ ေဒသႏၲရအမိန္႔ထုတ္လို႔ရတယ္။ ထန္းပင္ေတြခုတ္ေတာ့ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမယ္၊ အပူ ဒဏ္ပိုလာမယ္’’ဟု ဦးေအးခိုင္က ဆုိသည္။

ထို႔အျပင္ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ရွိ ဧရာေရႊျပည္ ထန္းကုန္ထုတ္မႈ သမဝါယမအသင္းက ထန္းေတာင္ သူမ်ားကို ေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္းအ ျပင္ ထန္းမွ ဝိုင္ထုတ္ကာ ေရာင္းခ် ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ယင္းအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ကိုရန္ႏိုင္စိုးက ဆုိသည္။

ထန္းပင္သည္ အညာေဒသ အတြက္ ပေဒသာပင္မ်ားဟုပင္ တင္စား ေခၚရေလာက္ေအာင္ ထန္းပင္မွထြက္ေသာ ထန္းသီး သည္ လူမ်ား စားသံုးႏုိင္သလုိ ႏြား စာအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ထန္း ရြက္ကိုလည္း အမိုး၊ အကာအျဖစ္ အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီး ထန္းလက္သည္ အိမ္ၿခံစည္း႐ိုး၊ ေလွ်ာ္ယူ၍ ႀကိဳး က်စ္ျခင္း၊ အျခားအသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ ထန္းဆစ္ေၾကာကို ထင္းအစားထိုးမီးေမႊးႏုိင္ၿပီး ထန္းအသားသည္လည္းပရိေဘာဂမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သျဖင့္ထန္းပင္သည္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမရွိေၾကာင္း ထန္းေတာင္သူမ်ားကဆုိသည္။

သို႔ေသာ္ ထန္းပင္သည္ ႏွစ္ ရွည္ပင္ျဖစ္၍ ထန္းပင္မ်ားကို ျပန္ လည္စိုက္ပ်ိဳးရန္ကိုမူ စိတ္ဝင္စား သူနည္းပါးေၾကာင္း ပုပၸားေတာင္ ခ်စ္သူမ်ားအသင္းမွ ကိုေအာင္ ဟိန္းက ေျပာသည္။

 ယခင္ဘိုးဘြားမ်ား လက္ ထက္က ေနာင္လာေနာက္သား မ်ား စားသံုးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ကာ ထန္းပင္မ်ားစိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း ထန္းပင္သည္ ႏွစ္ရွည္စုိက္ပ်ိဳးရ သည့္အပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္လူမ်ားသည္ လက္ရွိ အက်ိဳးအတြက္သာ အသံုးျပဳ၍ရ ေသာ အပင္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးေၾကာင္း၎က ေျပာသည္။။