ဘရာဇီးသမၼတ တီမာႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း

‘‘ဘရာဇီးဟာ ျပန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေနၿပီး အနာဂတ္က ေတာက္ပေနပါတယ္’’
ဘရာဇီးသမၼတ မီခ်ဲလ္တီမာ

ဘရာဇီးႏိုင္ငံဟာ သမၼတေဟာင္း လူလာဒါေဆးလ္ဗား အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ ျပစ္ဒဏ္ကို အယူခံဝင္ ႐ႈံးနိမ့္တာနဲ႔အတူ တစ္ခါျပန္ၿပီး ေတာ့ ႏုိင္ငံေရး ဝ႐ုန္းသုန္းကား အေျခအေနထဲ ပစ္သြင္းခံခဲ့ရပါ တယ္။လာမယ့္ သမၼတေရြး
ေကာက္ပြဲမွာ ႏုိင္ငံေရးအရ ျပန္ လည္ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ သူ႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္လည္း ပ်က္စီးသြားပါတယ္။


ႀကီးမားတဲ့ လာဘ္ေပးလာဘ္ ယူမႈ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုတစ္ခုမွာ ပါဝင္ တယ္ဆုိတဲ့ အရင္က စြပ္စြဲခ်က္ ေတြကို ျငင္းဆုိထားတဲ့ လက္ရွိ ဘရာဇီးသမၼတ မီခ်ဲလ္တီမာနဲ႔ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။ ဘရာဇီးႏိုင္ငံရဲ႕ ထိခိုက္လြယ္တဲ့ စီးပြားေရး ျပန္လည္နာလန္ထမႈနဲ႔ သူ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ ကာလၾကာရွည္အက်င့္ ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ပြဲအေၾကာင္း ေတြ ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

သမၼတႀကီး ခင္ဗ်ား၊ ဒီအစီအစဥ္ မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔အတူ ပါဝင္ေပး တဲ့အတြက္ အမ်ားႀကီးေက်းဇူး တင္ပါတယ္။ အခုဆုိရင္ အက်င့္ ပ်က္ျခစားမႈဟာ ဘရာဇီးႏုိင္ငံမွာ ေတြ႕ရေလ့ရွိတဲ့ ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ပံုေပၚေနပါတယ္။ ခင္ဗ်ား ကိုယ္တုိင္ဟာလည္း အရင္က သမၼတႏွစ္ေယာက္လိုပဲ ခင္ဗ်ား ျငင္းဆိုထားတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါဟာ အေပၚဆံုးကေန ေအာက္ေျခ အထိ ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာျဖစ္ပံုရ တဲ့အတြက္ အဲဒါဟာ ေမးစရာရွိ လာေစပါတယ္။ ဘရာဇီးႏိုင္ငံဟာ ဘာေၾကာင့္ အရမ္းအက်င့္ပ်က္ ျခစားရတာလဲ။

ခင္ဗ်ားသိလား။ အက်င့္ ပ်က္ျခစားမႈျပႆနာက စိတ္ဝင္ စားစရာေကာင္းတယ္။ အက်င့္ ပ်က္ျခစားမႈကို တိုက္ဖ်က္ဖို႔ ႀကိဳး ပမ္းမႈေတြဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရဲ႕ တိုက္ ႐ိုက္ရလဒ္ျဖစ္ေနလို႔ပဲ။

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈစြပ္စြဲ ခ်က္ေတြဟာ အရမ္းလြယ္လြယ္ ကူကူပဲ အမွတ္မထင္ျဖစ္လာပါ တယ္။ ၿပီးေတာ့ အက်င့္ပ်က္ျခ စားမႈကို တိုက္ဖ်က္မယ့္ ကနဦး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို တုံ႔ျပန္ဖို႔ ႀကိဳးစားမႈမရွိဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ပဲ အဲဒီၫႊန္းဆိုတာေတြဟာ ဘရာဇီး မွာ အရမ္းအမ်ားႀကီး က်ယ္ျပန္႔ သြားတာျဖစ္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ား ေတာင္မွ ကြၽန္ေတာ္ လံုးဝျငင္းဆို ထားတဲ့ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ေနတယ္ဆိုတဲ့ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ စြပ္စြဲခ်က္ေတြကို ၫႊန္းဆို ထားတာပဲ။

ဘရာဇီးဟာ အက်င့္ပ်က္ျခ စားမႈ စြပ္စြဲခ်က္ေတြရဲ႕ ရလဒ္တစ္ ခုအေနနဲ႔ လံုးဝေရွ႕ဆက္မတိုးႏုိင္ ျဖစ္ေနတယ္။ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ပဲ အရမ္း တုိတဲ့ အခ်ိန္အခိုက္အတန္႔အ ေတာအတြင္းမွာပဲ ကြၽန္ေတာ့္ကို သားပုပ္ေလလြင့္ေျပာသူေတြဟာ ေဖာ္ထုတ္ခံရပါတယ္။ တကယ္ပဲ သူတို႔ဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စကား ေျပာေနတုန္းမွာ ေထာင္ထဲေရာက္ ေနပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ့္ကို စြပ္စြဲတဲ့ လူေတြေပါ့။

ဒါက စြပ္စြဲခ်က္ေတြကို ခင္ဗ်ား ႀကိဳးစားၿပီး တုိက္ဖ်က္ေနတုန္းမွာ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈကို ထိခိုက္မႈရွိလား။ အက်င့္ပ်က္ျခ စားမႈ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုမွာ ခင္ဗ်ားကို အရင္က သံသယရွိခဲ့တဲ့အတြက္ ေပါ့။

ခင္ဗ်ားနဲ႔ ခင္ဗ်ားရဲ႕ စာဖတ္ သူေတြ သိသင့္တဲ့အေၾကာင္းအ ရာတစ္ခု ကြၽန္ေတာ္ ခင္ဗ်ားကို ေျပာပါရေစ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေျခာက္လ ကေန ခုနစ္လေလာက္မွာ ခင္ဗ်ား သိထားတာ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ခင္ ဗ်ားရဲ႕ ေမးခြန္းေတြကို အသိေပးပံု ရတဲ့ အဲဒီလြဲမွားတဲ့ စိတ္ကူးေတြကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပိုျမင္လာရတာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ အဲဒါဟာ ဒီႏိုင္ငံ အ ရမ္းပဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ခဲ့တဲ့ကာလ တစ္ခုနဲ႔လည္း ကိုက္ညီေနပါ တယ္။ ခင္ဗ်ားကို အခ်က္အလက္ နည္းနည္းေျပာျပပါမယ္။ အဲဒါ ေတြကို ခင္ဗ်ား သတိျပဳမိေကာင္း ျပဳမိမွာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ သံုးလအတြင္း မွာ ခင္ဗ်ားသိၿပီးျဖစ္တဲ့အတိုင္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္မႈကို ေက်ာ္လႊားမယ့္ ႀကိဳးပမ္း မႈေတြကို အရမ္းအာ႐ံုစိုက္ခဲ့တယ္။ ဒီကာလအတြင္း အလုပ္အကိုင္ သစ္ေပါင္း ၁ ဒသမ ၄ သန္း ဖန္ တီးခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၆ အတြင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ျပည္တြင္းထုတ္ ကုန္တန္ဖိုး (GDP) ဟာ အႏုတ္ ၃ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ၿပီးေတာ့ ၂၀၁၇ အတြင္းမွာ အေပါင္းျပလာ ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီႏွစ္အတြက္ ခန္႔မွန္းထားတာက ၂၀၁၈ မွာ ကြၽမ္းက်င္သူေတြရဲ႕အဆိုအရ ၂ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းၾကား တိုးတက္လာမယ္လို႔ဆုိပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ခင္ဗ်ားအေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္ၾကားပါတယ္။ အဲဒါေတြက ကြၽန္တာ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးမယ့္ကိစၥ ေတြပါ။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ့္ေမးခြန္း က အရမ္း႐ိုးရွင္းတဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခု ပါ။ ဒီအက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအေျခအ ေနေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရမႈ ထိခိုက္ပ်က္စီးသြား တယ္လုိ႔ ခင္ဗ်ားခံစားရလား၊ ခင္ ဗ်ားကိုယ္တုိင္ စြပ္စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရတဲ့အခ်က္ေပါ့။

အိုး ဟုတ္ပါတယ္။ အဲဒီ မွားယြင္းတဲ့ အလြဲဦးတည္သြားေစ တဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြေၾကာင့္ ဟုတ္ပါ တယ္။ အဲဒါဟာ တစ္နည္းနည္းနဲ႔ ေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ဂုဏ္သေရကို အမွန္တကယ္ထိခိုက္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရးဂုဏ္က တကယ္ပဲ ကိုယ္က်င့္တရားအပိုင္း ကေန ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရး  ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈကို တစ္နည္း နည္းနဲ႔ ထိခိုက္ေစခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရအပိုင္းက လံုးဝမဟုတ္ပါ ဘူး။ 

ခင္ဗ်ားက စီးပြားေရးအေၾကာင္း ေျပာတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာ အေတာ္အသင့္ နာလန္ထလာကာ ကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမင္ရတယ္။ အခု ဘရာဇီးမွာ ေလာေလာဆယ္ မေသခ်ာမေရရာတာ မၿငိမ္ မသက္တာေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ ၂၀၁၈ အတြက္ ခင္ဗ်ားရဲ႕ သံုးသပ္ခ်က္က ဘာလဲ။ ေနာက္ထပ္ တုန္ လႈပ္စရာေတြအတြက္ ခင္ဗ်ား စိုးရိမ္လား (ဒါမွမဟုတ္) သံုးသပ္ မႈနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ခင္ဗ်ားအေကာင္း ျမင္လား။

အရမ္းအေကာင္းျမင္တဲ့ သံုး သပ္မႈပါ။ တကယ္ပါ။ စီးပြားေရး ျပန္နာလန္ထတာဟာ ေႏြးေထြး မသြားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါ။ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔က တာဝန္ယူတာ တစ္ ႏွစ္နဲ႔ ရွစ္လပဲရွိေသးတဲ့ အစိုးရ တစ္ရပ္အေၾကာင္းကို ေျပာေန တာပါ။ ရွစ္ႏွစ္မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါ ေၾကာင့္ အဲဒီအရမ္းေပၚလြင္တဲ့ ကြၽန္ေတာ္ေျပာျပတဲ့အခ်က္ေတြ ကို သတိျပဳပါ။ အဲဒီအခ်က္ေတြက ပထမဆံုး ရွစ္လကေန ကိုးလအ တြင္းမွာ စီးပြားေရး ဆုတ္ယုတ္မႈ ဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာ က်န္ရစ္ၿပီး ဘရာဇီးဟာ အခုအခါ ဖြံ႕ၿဖိဳးတဲ့ ပံုစံကို တစ္ခါျပန္စေနၿပီဆုိတာကို ေဖာ္ျပေနတယ္။

ခင္ဗ်ားဟာ Mercosur ကုန္သြယ္ ေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ သိသာတဲ့ အစိတ္အ ပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ အမိအရဖမ္း ဆုပ္ဖို႔ အရမ္းနီးစပ္ေနပံုရတဲ့ အီး ယူသေဘာတူညီမႈတစ္ရပ္ရွိေနပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အဲဒီလိုထင္ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါဟာ ေလာ ေလာဆယ္မွာ အခက္အခဲႀကံဳေန ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဥေရာပ ဘက္ျခမ္းမွာေပါ့။ အဲဒီကုန္သြယ္ ေရး သေဘာတူညီမႈက အလုိရိွတဲ့ အတုိင္း ျဖစ္လာမယ္လုိ႔ ခင္ဗ်ား ထင္လား။

တကယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အဲဒါကို အခုလမလုပ္ရင္ သိပ္ မၾကာခင္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သေဘာတူညီမႈရႏုိင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ခင္ ဗ်ားေျပာတာ မွန္ပါတယ္။ ဥေရာပႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕ဆီက တားဆီးမႈတခ်ိဳ႕ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီတားဆီးတဲ့ ရင္းျမစ္ေတြကို ေဆြးေႏြးမႈမွာ ပါဝင္ဖို႔ သဘာဝအတုိင္း ႀကိဳးပမ္း မႈေတြေၾကာင့္ ေက်ာ္လႊားေနၿပီး ဟိုမွာ ဒီမွာ အေပးအယူေတြရွိပါ တယ္။ ဥေရာပနဲ႔ Mercosur ႏွစ္ ဖက္စလံုးမွာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ သိပ္ မၾကာခင္မွာ ဥေရာသမဂၢ (အီးယူ) နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဒသဆုိင္ရာ သေဘာတူညီမႈတစ္ခု ၿပီးေျမာက္ မယ္ထင္ပါတယ္။

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအေျခအေန ေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ဘရာဇီးရဲ႕အ ေျခအေနကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဆြး ေႏြးၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ သိသာတာက စီးပြားေရးအေျခအေနမွာ မဲေပးသူ ေတြအမွန္အတိုင္း ျမင္မႈနဲ႔ပတ္ သက္လို႔ စိုးရိမ္မႈေတြရွိေနပါ တယ္။ အခု သိသာတာက ဒီႏွစ္ ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမယ့္ ႏွစ္ပါ။ အာဏာတည္ေဆာက္မႈ ဆန္႔က်င္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ စိုးရိမ္မႈေတြအ ေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၾကားေန တယ္။ အရမ္းလက္ယာစြန္း ေရာက္တဲ့ (ဒါမွမဟုတ္) လူၿပိန္း ႀကိဳက္ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ ေရြး ေကာက္ခံရတာျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ မွာပါ။ (ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဂ်ာဘိုလ္ဆုိနာ႐ိုကိုဆုိလိုတာပါ) သူက ခင္ဗ်ားေနရာတက်လုပ္ ထားတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္ႏိုင္ပါတယ္။အဲ ဒါဟာ အခု ခင္ဗ်ားစိုးရိမ္ေနတဲ့ ဟာလား။

ကြၽန္ေတာ္စိုးရိမ္တယ္လို႔ မေျပာဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲ ခင္ဗ်ား သိလား ေနရာတက်လုပ္ထားတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြဟာ အခု ထိ အရမ္းေအာင္ျမင္ေနလို႔ပဲ။ ဒါ ေၾကာင့္ အဲဒါက ေမးစရာရွိလာ တယ္။ မေအာင္ျမင္တဲ့ ကုိယ္စား လွယ္ေလာင္းတစ္ေယာက္က အဲ ဒီ လတ္တေလာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈေတြကို ဘာလို႔ကန္႔ကြက္မွာလဲ။ ကြၽန္ေတာ္ဆုိလိုတာ အဲဒီအ ေၾကာင္းကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းတစ္ေယာက္က အစိုးရကို ေဝဖန္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ေပါ့။ သူက ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ေလ်ာ့က်တာကို ဆန္႔က်င္တယ္ လုိ႔ ေျပာရလိမ့္မယ္။ အဲဒါဟာ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ ၂ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းပါ။ ၁၄ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ရွိခဲ့ ၿပီး အခု ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲရွိ တဲ့ အတိုးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်တာကို သူဆန္႔က်င္တယ္လို႔ ေျပာရလိမ့္ မယ္။

သူက သူ႔စိတ္ႀကိဳက္ လြတ္ လြတ္လပ္လပ္ သံုးစြဲခ်င္တဲ့အ တြက္ေၾကာင့္ အစိုးရရဲ႕ အသံုး စရိတ္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို ဆန္႔ က်င္တယ္လုိ႔ ေျပာလို႔ရလိမ့္မယ္။ ဝင္ေငြနည္းလမ္းအေနနဲ႔ သူစု ေဆာင္းရသေလာက္လည္း သံုး တာကို ဆန္႔က်င္သလိုေပါ့။

အလုပ္အကိုင္ေတြ သန္း ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး သမွ် အလုပ္ေတြအားလံုးကို သူ ဆန္႔က်င္တယ္လို႔ ေျပာရလိမ့္ မယ္။ ဘရာဇီးမွာ အဲဒီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြကို မထိန္းသိမ္းဘဲ နဲ႔ ဘယ္သူတစ္ေယာက္မွ ေရြး ေကာက္မခံရႏုိင္ဘူးဆိုတာ ကြၽန္ ေတာ္အေတာ္ေသခ်ာသိပါတယ္။ အဲဒါက အရင္က လူၿပိန္းႀကိဳက္ အစီအစဥ္ေတြဟာ ကြၽန္ေတာ္ တာဝန္ယူခ်ိန္က ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရွိေနခဲ့တဲ့ေနရာဆီကို ဦးတည္ေစခဲ့တဲ့အတြက္ အဲဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈေတြက လူၿပိန္းႀကိဳက္အစီအစဥ္ ေတြရွိရမယ္လုိ႔ မဆိုလိုပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ အဲဒါဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အစီအစဥ္ေတြဟာ ေရရွည္အစီအ စဥ္ေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ တက္လာမယ့္ သမၼတကိစၥမွာ လူႀကိဳက္မမ်ားတဲ့ အစီအစဥ္တခ်ိဳ႕ ဘာေၾကာင့္ရွိ ေနလဲဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။

အခု ခင္ဗ်ားဟာ ကြၽန္ေတာ္ဆုိလို တာက ဘရာဇီးရဲ႕ ေခတ္သစ္ ရာဇဝင္မွာ လူႀကိဳက္မမ်ားဆံုး သမၼတေတြထဲက တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနရတဲ့ ကံမေကာင္းတဲ့အေန အထားမွာ ေရာက္ေနတယ္။ ခင္ ဗ်ား တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့အ ခ်ိန္ေတြကို ျပန္ၾကည့္ရင္ ခင္ဗ်ား ဟာ ျပန္ၿပီးေရြးေကာက္ပြဲဝင္မွာ မဟုတ္လို႔ ဘယ္လိုသေဘာရလဲ။ ဒီသမၼတရာထူးကို တာဝန္ယူရတဲ့ အေပၚ ခင္ဗ်ား ဘယ္လိုခံစားရလဲ။ ကြၽန္ေတာ့္ကို နည္းနည္းေလာက္ေျပာျပပါ။

ကြၽန္ေတာ္ ေျပာပါမယ္။ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔၊ တကၠသိုလ္ပါေမာကၡတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ့္အလုပ္ အရမ္း ေအာင္ျမင္ခဲ့တာ ခင္ဗ်ားသိပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ဟာ တစ္နည္း နည္း စိတ္ပ်က္ခံရတယ္ဆိုတာမွာ ခင္ဗ်ားေျပာတာကို ကြၽန္ေတာ္ သေဘာတူပါတယ္။ ႐ုတ္တရက္ ႀကီး ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ယံုၾကည္စိတ္ ခ်ရမႈကို တစ္နည္းနည္း ႐ိုက္ခတ္ တဲ့ မွားယြင္းတဲ့ အေလ့အထေတြ ရွိတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ စြပ္စြဲခံရတာ ေတြ႕ရတယ္။

ဒါေပမဲ့ အဲဒါက ကြၽန္ေတာ္ အလုပ္ေတြ ဆက္လုပ္ဖို႔ အတား အဆီးမျဖစ္ပါဘူး။ သမၼတတာဝန္ ယူရတာေၾကာင့္ အမ်ားႀကီး မဟုတ္တဲ့ ဂုဏ္ယူတဲ့ ခံစားခ်က္ မ်ိဳးရွိေနတုန္းပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ အနာ ဂတ္မ်ိဳးဆက္ေတြအတြက္ ေအာင္ ျမင္တဲ့ အေမြအႏွစ္တစ္ခု ခ်န္ထား ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူႀကိဳက္ မမ်ားဘူးဆိုတဲ့ ကိစၥက ကြၽန္ေတာ့္ ကို လံုးဝမေၾကာက္ရြံ႕ေစပါဘူး။

သမၼတႀကီးခင္ဗ်ား ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ နဲ႔ အေမးအေျဖေဆြးေႏြးေပးလို႔ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္။

—Ref: Euronews

More in Interview Section