ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ဆက္ဆံေရးမွ ဘက္စုံမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သမၼတဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ တ႐ုတ္၀န္ႀကီးေဆြးေႏြး

 ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္း ျမင့္သည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လုံၿခံဳေရး ၀န္ႀကီးမစၥတာေဂ်ာင္ခဲ့က်ီကုိ ယ မန္ေန႔က လက္ခံေတြ႕ဆုံရာေဆြ မ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ဆက္ဆံေရးမွ ဘက္စုံမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံေရးကုိ ထည့္သြင္းေဆြး ေႏြးခဲ့ေၾကာင္း  သမၼတ႐ုံးကသတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ယင္းသုိ႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္နယ္ စပ္ေဒသမ်ား လုံၿခံဳေရး၊ မူးယစ္ ေဆး၀ါးတားဆီးႏွိမ္နင္းေရး၊ လူ ကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရး ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။


 ဆက္လက္၍ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးအတြက္ လုိအပ္သည့္ ရဲအသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကူညီေထာက္ ပံ့ေပးေရး၊ ရဲကြပ္ကဲမႈဗဟုိဌာန တည္ေဆာက္ေရးတုိ႔သာမက တ ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကႍႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴ စီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။

ယင္းမတိုင္မီ တ႐ုတ္ျပည္ သူ႔လုံၿခံဳေရး၀န္ႀကီးကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ ၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က သမၼတအိမ္ေတာ္ သံတမန္ေဆာင္ဧည့္ခန္းမ၌လက္ ခံေတြ႕ဆုံေၾကာင္း အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ယင္းသုိ႔ေတြ႕ဆုံစဥ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈတုိးျမႇင့္ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ႏွင့္ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား တြင္ လုိအပ္သည့္ကူညီေထာက္ပံ့ မႈမ်ားေပးအပ္ေရးတို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အလားတူ မစၥတာေဂ်ာင္ခဲ့ က်ီကုိ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္း ေအာင္လႈိင္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္ ဧည့္ခန္းမ ေဆာင္တြင္ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက သတင္းထုတ္ ျပန္သည္။

ယင္းသုိ႔ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လုံၿခံဳေရး၀န္ႀကီး ဌာန၀န္ႀကီးက တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ တ႐ုတ္- ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ဆက္ဆံေရးကုိ မ်ားစြာအေထာက္ အကူျပဳႏုိင္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံနက္႐ႈိင္းေသာေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ခ်စ္ ၾကည္ေရး ဆက္လက္တိုးတက္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟုယုံၾကည္ ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိ သည္။

ထုိ႔အျပင္ ၎၏ခရီးစဥ္ သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၏(၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ပါတီညီလာ ခံအၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ေခါင္း ေဆာင္အဆင့္တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ပထမဆုံးလာ ေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎ ၏ပထမဆုံးျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပ သည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္း ေအာင္လႈိင္က ျပန္လည္ေျပာ ၾကားရာတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အေရးပါ ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏွစ္ ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးတြင္ အစုိးရ ခ်င္း၊ ျပည္သူခ်င္း၊ တပ္မေတာ္ ခ်င္းဆက္ဆံေရးက႑မ်ားစြာ၌ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔၊ ရင္းရင္းႏွီး ႏွီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံစလုံးအတြက္အ က်ိဳးရွိေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာ ၾကားသည္ဟုဆုိသည္။

ဆက္လက္၍ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ႏွစ္ႏုိင္ ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ ရလဒ္ မ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျဖစ္ေပၚ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္ဟု တ႐ုတ္ျပည္ သူ႔လုံၿခံဳေရး၀န္ႀကီးက ေျပာၾကား ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိ သည္။

 တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လုံၿခံဳေရး၀န္ႀကီး မစၥတာေဂ်ာင္ခဲ့က်ီသည္ ေမ လ ၈ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီး ယင္းေန႔တြင္ျပည္ ထဲေရး၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။