လား႐ႈိးတြင္ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္အေသမ်ား သယ္လာသည့္ ယာဥ္ဖမ္းမိ

ဖမ္းဆီးရမိေသာ ေခ်၊ေတာေၾကာင္ အေသေကာင္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − လာ႐ိႈးသစ္ေတာဦးစီဌာန)

တားျမစ္ထားသည့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္အေသမ်ား သယ္ေဆာင္လာသည့္ ယာဥ္ တစ္စီးကုိ ေမလ ၄ ရက္ကဖမ္း ဆီးရမိေၾကာင္း လား႐ႈိးသစ္ေတာ ဦးစီးဌာန ေတာအုပ္ႀကီးဦးစုိးတင့္ က ေျပာသည္။


မန္တုံၿမိဳ႕နယ္မွ တရားမ၀င္ ေခ်အေသ ၃၃ ေကာင္(၁၆၅ ပိႆာ)၊ ေတာေၾကာင္အေသ ကုိးေကာင္ (၁၈ ပိႆာ)တိ႔ုကုိ သယ္ေဆာင္လာသည့္ အျဖဴ ေရာင္ Wish ကားကို နမၼတူလမ္း ဆုံအနီးတြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

     ေခ်ေသမ်ားႏွင့္ ေတာေၾကာင္ အေသေကာင္မ်ားကုိ အိတ္မ်ား ျဖင့္ထုပ္ၿပီး ေရခဲမ်ားျဖင့္ထည့္ ကာ သယ္ေဆာင္လာၿပီး ေတာ ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ား တရားမ၀င္ သယ္ေဆာင္ရာတြင္ ငါးမ်ားေရခဲ ႐ိုက္ထည့္သည့္ ေဖာ့ပုံးပုံစံျဖင့္ သယ္ေဆာင္ေၾကာင္း လား႐ိႈး သစ္ေတာဦးစီးဌာန တာ၀န္ရွိသူ ကေျပာသည္။

‘‘အရင္ကလည္း ဒီေနရာမွာ ေႁမြေတြတရားမ၀င္သယ္လာလုိ႔ ဖမ္းမိေသးတယ္။ ေရပူဂိတ္မွာ လည္း တားျမစ္ထားတဲ့ေတာ႐ုိင္း တိရစၧာန္ေတြသယ္လာတာ ခဏ ခဏမိတယ္’’ ဟု ဦးစုိးတင့္ကဆုိ သည္။

ယခုအခ်ိန္သည္ အရြက္ ေႂကြေသာအခ်ိန္ျဖစ္၍ မုဆုိးမ်ား သည္ အရြက္ေႂကြမ်ားကုိမီး႐ႈိ႕ကာ အုပ္စုလုိက္အမဲလုိက္သျဖင့္ ေခ် ေကာင္မ်ားအမ်ားဆုံးဖမ္းမိၿပီး လား႐ႈိးၿမိဳ႕တြင္ သင္းေခြခ်ပ္၊ ေခ်၊ ေတာေၾကာင္၊ ေႁမြႏွင့္အျခား ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ တရားမ၀င္ သယ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား မၾကာခဏ ဖမ္းမိေၾကာင္း၎ကေျပာသည္။

အဆုိပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ သစ္ေတာဦးစီးဌာန႐ုံးခ်ဳပ္သုိ႔ တ ရားစြဲဆုိခြင့္ျပဳရန္တင္ျပထားၿပီး ယာဥ္ေမာင္းကုိ လား႐ႈိးၿမိဳ႕မရဲ စခန္းတြင္ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ႏွင့္ သဘာ၀အပင္မ်ား ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ားထိန္း သိမ္းေရးဥပေဒျဖင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဦးစုိးတင့္ ကေျပာသည္။

ဖမ္းဆီးရရွိေသာ ေခ်ေသ ႏွင့္ ေတာေၾကာင္အေသေကာင္ မ်ားသည္ ေမလ ၅ ရက္တြင္ ပုပ္ပြလာသျဖင့္ သစ္ေတာဦးစီး ဌာန႐ုံးခ်ဳပ္သုိ႔ ဖ်က္ဆီးခြင့္ ေတာင္းကာ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕ မ်ားေရွ႕၌ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။