ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ရွိ ေရွးေဟာင္းရွင္ဓာတ္၀ဲေစတီေတာ္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ရာတြင္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း လိုက္နာရန္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ သတင္းထုတ္ျပန္

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရွးေဟာင္း ရွင္ဓာတ္၀ဲေစတီေတာ္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းကို ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။

ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လိုက္ နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳပါက ဥပေဒေလးစားလိုက္နာမႈႏွင့္ တာ၀န္ရွိ သူမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို နာခံမႈ မရွိဆိုကာ လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ ေအးက ေျပာသည္။

‘‘ဘယ္လိုအဆိုတင္မယ္ဆို တာ ေလာေလာဆယ္မေျပာႏိုင္ ေသးဘူး။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေတြနဲ႔ တိုင္ပင္ရဦးမယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ ေရာ၊ ေအာက္ေျခသံဃနာယက အဖြဲ႕အဆင့္ဆင့္ကေရာ လိုက္နာ ရမယ္ေလ။ သံဃမဟာနာယက အဖြဲ႕ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဆန္႔က်င္လို႔မရဘူး။ ဒီီလိုမဟုတ္ရင္ တရား ဥပေဒစိုးမိုးမႈကို ထိခိုက္လိမ့္မယ္’’ ဟု ဦးခင္ေမာင္ေအးက ဆိုသည္။

အဆိုပါမူလေရွးေဟာင္းေစ တီကိုငံု၍ ေစတီအသစ္တည္ရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း တိုင္း အစိုးရက ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ေစတီအသစ္တည္ရာတြင္ အရံေစတီမ်ားျမဳပ္သည္အထိ ကြန္ကရစ္ေလာင္းထားၿပီး ယင္း သို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ားကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒႏွင့္မညီေၾကာင္း ေဒသခံျပည္သူမ်ားအၾကား ေ၀ဖန္မႈမ်ားထြက္ေပၚခဲ့သည္။

တိုင္းအစိုးရအေနျဖင့္ ေရွးေဟာင္းရွင္ဓာတ္၀ဲ ေစတီေတာ္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ဆရာေတာ္မ်ား၏ သေဘာထားမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕စံုညီအစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္ သေဘာထားမ်ားကို သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးထံ ျပန္လည္တင္ျပ၍ ၀န္ႀကီး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဦးဟိုပင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။