ဦးကိုကိုႀကီး ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္၊ မဝင္ မဆံုးျဖတ္ရေသး

ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္

ယခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ရွစ္ေလးလံုး ျပည္သူ႔ပါတီအေနျဖင့္ ေရြး ေကာက္ပြဲဝင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ထား ေသာ္လည္း  ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဦးကိုကိုႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲဝင္၊ မဝင္ ဆံုးျဖတ္ထားျခင္းမရွိေသး ေၾကာင္း ယင္းပါတီ ဒုတိယေခါင္း ေဆာင္ ဦးရဲႏိုင္ေအာင္က ေျပာ သည္။


ဦးကိုိကုိႀကီးအပါအဝင္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအေရး လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးမ်ဳိးဆက္ မ်ားပါဝင္မည့္ ရွစ္ေလးလံုး ျပည္ သူ႔ပါတီ တည္ေထာင္ရန္ တင္ျပ မႈကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳထားသည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိတြင္ တရား ဝင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံု တင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၿပီးျပတ္ မႈမရွိေသးေပ။

‘‘အၾကမ္းဖ်င္း ဇူလိုင္လ ေလာက္မွာ တရားဝင္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီျဖစ္မယ္လို႔ မွန္းတာေပါ့။ အဲဒါဆိုရင္ ၾကားျဖတ္နဲ႔ေတာ့ မီ မွာပဲ။ မီရင္လည္း အနိမ့္ဆံုး သံုး ေနရာဝင္ရမွာပဲ။ ဒါေပမဲ့ သံုးေန ရာအထက္ ဝင္၊ မဝင္၊ ဘယ္ေန ရာေတြမွာဝင္မယ္၊ ဘယ္သူေတြ ဝင္မလဲဆုိတဲ့ အခ်က္ေတြက ေတာ့ ဘာမွ မဆံုးျဖတ္ရေသးဘူး’’ ဟု ဦးရဲႏိုင္ေအာင္ကေျပာသည္။

ရွစ္ေလးလံုး ျပည္သူ႔ပါတီ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရ သည့္ ဦးကိုိကုိႀကီးသည္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း ခဲ့ေသာ္လည္း ပါတီကေရြးခ်ယ္ ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

သို႔ေသာ္ ဦးကိုိကုိႀကီးက ဒီခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား မဲဆြယ္စည္း႐ံုးရာတြင္ ပါဝင္ကူ ညီခဲ့သည္။ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအေနျဖင့္ ယခုက်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲ၌ မဲဆႏၵနယ္အားလံုး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။ ဦးကုိကိုႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲ ယွဥ္ ၿပိဳင္ပါက ၿပိဳင္ဘက္အျဖစ္ ဒီခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွ လစ္ လပ္ မဲဆႏၵနယ္၁၃ေနရာအတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ႏုိဝင္ ဘာ ၃ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေၾကညာ ထားသည္။

လက္ရွိ အေနအထားအရ ဦးကိုိကုိႀကီး ဦးေဆာင္သည့္ ရွစ္ ေလးလံုး ျပည္သူ႔ပါတီသည္ ပါတီ  တည္ေထာင္ခြင့္ရအၿပီး ႏွစ္လခန္႔ အၾကာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ပထမ ဆံုး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ သည္။

‘‘ဒါေၾကာင့္ တစ္ဖက္မွာ ျပင္ ဆင္ခ်ိန္ နည္းသြားတယ္။ ႏိုင္ငံ ေရးပါတီသစ္ တစ္ရပ္အေနနဲ႔ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာတျခားကိစၥ ျပင္ဆင္ စရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိေသးတယ္။ တက္သုတ္႐ိုက္ ျပင္ဆင္ရမယ့္ အေနအထားမ်ဳိး ျဖစ္ေနတယ္’’ ဟု ဦးရဲႏိုင္ေအာင္ကေျပာသည္။