ထား၀ယ္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ အက်ဥ္းသားဦးေရမ်ားေန၍ ေထာင္က်ပ္တည္းမႈျဖစ္ေပၚ

ထား၀ယ္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ႀကီးမားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား မရွိေသာ္လည္း ၀င္ဆံ့သည့္ အက်ဥ္းသားဦးေရထက္ ပိုမ်ားေန၍ ေထာင္က်ပ္တည္းမႈ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးယုလြင္ေအာင္က ေျပာ သည္။


 ‘‘ထား၀ယ္အက်ဥ္းေထာင္ က အက်ဥ္းသားက ၅၀၀ ေက်ာ္ ေလာက္ေတာင္ မဆံ့ပါဘူး။ အခု ရွိတဲ့ အက်ဥ္းသားက ၇၀၀ ေက်ာ္ ဆုိေတာ့ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေပ ခဲြေတာင္မျပည့္တဲ့ က်ပ္ေနတဲ့ေန ရာမွာ အိပ္ရတယ္။ အဓိကအ ခက္အခဲက လူတအားက်ပ္တဲ့ ျပႆနာပါပဲ’’ဟု ဦးယုလြင္ ေအာင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔ အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အဖဲြ႕၀င္ ဦးယုလြင္ေအာင္ ေခါင္းေဆာင္ ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးၾကည့္႐ႈစစ္ ေဆးေရးအဖဲြ႕သည္ ေမလ ၈ ရက္ မွ ၁၀ ရက္အထိ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ရွိ ထား၀ယ္အက်ဥ္းေထာင္၊ ၿမိဳ႕ နယ္ေဆး႐ုံႏွင့္ တရား႐ုံးအခ်ဳပ္ ခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ လူ႔အ ခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့သည္။

ထား၀ယ္အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း အက်ဥ္းသားအိပ္ေဆာင္ မ်ား၊ စာၾကည့္တုိက္၊ ေဆးခန္း ႏွင့္ စားဖိုႀကီးတို႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ ေဆးျခင္း၊ တစ္ဦးခ်င္း သီးျခားတင္ျပလိုသူ အက်ဥ္းသား ၃၃ ဦး၊ အခ်ဳပ္သား ၂၅ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၅၈ ဦးတို႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕က ေခၚယူေတြ႕ဆုံ၍ တင္ျပခ်က္မ်ား နားေထာင္မွတ္သားခဲ့ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ေမလ ၁၀ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

‘‘သူတို႔က ေထာင္က်ပ္တာ ကိုပဲ အဓိကထားၿပီး သတင္းပို႔ တယ္။ ေထာင္မွာေတာ့ သူတုိ႔ကို ႐ုိက္ႏွက္မႈ၊ ညႇဥ္းပန္းမႈ မရွိဘူးလုိ႔  သူတို႔ေျပာတယ္။ ေထာင္မွာ ေတာ့ ႀကီးက်ယ္တဲ့ လူ႔အခြင့္အ ေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ မရွိပါဘူး။ ေကာင္းတဲ့ ေထာင္ထဲမွာပါတယ္။ ေထာင္ပုိင္၊ ေထာင္၀န္ထမ္းေတြ လည္း ေကာင္းတဲ့အထဲမွာ ပါ တယ္’’ဟု ဦးယုလြင္ေအာင္က ရွင္းျပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔ အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သည္ အ က်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း လူ႔အ ခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ အ က်ဥ္းေထာင္ ၄၀ ေက်ာ္အနက္ လက္ရွိတြင္ ၃၀ ေက်ာ္ စစ္ေဆး ၿပီး က်န္ရွိသည့္ အက်ဥ္းေထာင္ မ်ားကို ယခုႏွစ္အတြင္း အၿပီး သတ္ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။