တားျမစ္ဇုန္အတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က အေဆာက္အအံုႏွင့္ ဘန္ကာမ်ား တည္ေဆာက္မႈ ျမန္မာအစိုးရကန္႔ကြက္

ဒါကာေၾကညာခ်က္သည္ ဟန္ခ်က္ညီမႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ကင္းမဲ့ေၾကာင္း တံု႔ျပန္

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္သည္ ယမန္ေန႔က ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သံအမတ္ႀကီး မစၥတာမန္ဂ်ဴရယ္ခါရီခမ္ေခ်ာ့ဟူရီအား ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၌ လက္ခံေတြ႕ဆံု၍ နယ္စပ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူ မ်ား အျမန္ဆံုးျပန္လည္ဝင္ေရာက္ေရး အခက္အခဲမ်ားကို ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ယင္းဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီးရွိ အေဆာက္အအံုမေဆာက္ လုပ္ရန္ တားျမစ္ထားသည့္ဇုန္အတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ျခမ္း၌ အေဆာက္အအံုအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဘန္ကာမ်ား ေဆာက္လုပ္ထားမႈကို ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သံအမတ္ႀကီးအား တရားဝင္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း ဆိုသည္။ယင္းအေဆာက္အအံုမ်ား သည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ခ်ဳပ္ဆို ထားေသာ နယ္နိမိတ္စာခ်ဳပ္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ ဖ်က္ရာေရာက္သျဖင့္ ဖယ္ရွားေပးရန္ ေျပာၾကားေၾကာင္း၊ တားျမစ္ဇုန္အတြင္း ျမန္မာဘက္ျခမ္း၌ ေနအိမ္၊ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ဘက္က ပံ့ပိုးေပးေနမႈမ်ား ရပ္ ဆုိင္းေပးရန္ႏွင့္ ယင္းဇုန္အတြင္း တရားမဝင္ေနထိုင္ေသာ ေနရပ္ စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ထြက္ခြာ ေရး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္  ဦးေက်ာ္တင္က တိုက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္း ဆိုသည္။

အစၥလာမ္မစ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (OIC)ႏုိင္ငံ ျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားအစည္းအေဝး ၌ ခ်မွတ္ေသာ ဒါကာေၾကညာ ခ်က္သည္ ဟန္ခ်က္ညီမႈ၊ တရား မွ်တမႈကင္းမဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေမလ ၉ ရက္ တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

ဒါကာ ေၾကညာခ်က္တြင္ ျမန္မာလံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏လူ႔ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈစြပ္စြဲ ခ်က္မ်ားအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားျခင္းကို ျမန္မာအစိုးရက အထက္ပါအတုိင္း တံု႔ ျပန္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ယင္းေၾကညာ ခ်က္တြင္ ARSA အၾကမ္းဖက္အ  ဖြဲ႕၏ရက္စက္စြာ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ႐ႈတ္ခ်ျခင္း လံုးဝမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ လူမ်ိဳးစုသုတ္သင္ ရွင္းလင္းမႈ၊ အစိုးရအားေပးသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈဟူေသာ အသံုးအ ႏႈန္းမ်ားကို တာဝန္မဲ့စြာ ေဖာ္ျပ ျခင္းအေပၚ ျမန္မာအစိုးရက ျပတ္ သားစြာ ပယ္ခ်ေၾကာင္း၊ ေမာင္ ေတာေဒသတြင္ မြတ္စလင္ အ သိုက္အဝန္းက အမ်ားစုျဖစ္ ေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔အနက္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ မူလေက်းရြာ မ်ား၌ ဆက္လက္ေနထုိင္ဆဲျဖစ္ ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆို သည္။ျမန္မာအစိုးရသည္ လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမွန္သမွ်ကို ခြင့္ လႊတ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ႀကိမ္ ဖန္မ်ားစြာ ေျပာၾကားထားၿပီး ခိုင္ မာေသာ အေထာက္အထားရွိ သည့္ စြပ္စြဲေျပာၾကားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးကာ ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူမည္ျဖစ္ ဟုဆိုသည္။

ယင္းေနာက္ ျမန္မာအစိုးရ သည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္ လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အျမန္ဆံုးစတင္ႏုိင္ရန္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္အညီ ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ႏုိင္ေရး လိုအပ္သည့္လုပ္ ငန္းအဆင့္ဆင့္ကို ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း ဆက္လက္ ေဖာ္ျပသည္။

ထို႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ၎တို႔ဆႏၵ အေလ်ာက္ ေဘးကင္းစြာႏွင့္ ဂုဏ္ သိကၡာရွိစြာ ေနရပ္ျပန္လာေရး ျမန္မာအစိုးရက အသင့္ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ ခ်က္၌ ပါရွိသည္။