၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္က တိုက္႐ိုက္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခြင့္ရွိေရး NBF တိုက္တြန္း

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအပါအဝင္ လတ္ တေလာ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၀ ေက်ာ္ ပါဝင္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ညီေနာင္တိုင္း ရင္းသားမ်ား ဖက္ဒေရးရွင္း (NBF) က သေဘာထားေၾကညာ ခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္သည္။


ေမလ ၈ ရက္ႏွင့္ ၉ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ျပဳလုပ္သည့္ NBF ၏ ပံုမွန္အစည္းအေဝးအၿပီး အခ်က္ ငါးခ်က္ပါဝင္ေသာ ယင္းထုတ္ ျပန္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို သက္ဆိုင္ရာျပည္ နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ ေတာ္က တိုက္႐ိုက္ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္ခြင့္ရွိေရး ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခ ခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆၁ ကိုျပင္ဆင္ရန္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ အား NBF က တိုက္တြန္းသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားကေရးဆြဲက်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္ စုတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ကို ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ျမင္ေစ မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘ဒီ ပံုမွန္အစည္းအေဝးမွာ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ ေျပာင္း လဲမႈေတြကို တစ္ပါတီခ်င္းရဲ႕ အ ျမင္သေဘာထားေတြ ထုတ္ျပန္ ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကေတာ့ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအတြက္နဲ႔ တန္းတူ ညီမွ် အခြင့္အေရးအတြက္ပါပဲ’’ ဟု NBF အဖြဲ႕ဝင္ ရွမ္းတိုင္းရင္း သားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးစိုင္းေအာင္ ျမင့္ခုိင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ ကခ်င္ျပည္နယ္အ ပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ျဖစ္ ပြားေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္မ်ား အျမန္ဆံုးရပ္စဲရန္ႏွင့္ စစ္ေရွာင္ ျပည္သူမ်ားလံုၿခံဳေရးကို ဂ႐ုတ စိုက္ေဆာင္ရြက္ရန္ NBF က တိုက္တြန္းသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ ခတ္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) အေပၚ လက္မွတ္ေရးထုိး ၿပီးေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တပ္မ ေတာ္တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမၾကာ ခဏျဖစ္ပြားေနျခင္းသည္ လက္ မွတ္မထုိးရေသးေသာ တိုင္းရင္း သား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း မ်ား NCA အေပၚယံုၾကည္မႈေလ်ာ့ နည္းႏုိင္ေစသျဖင့္ ဆက္လက္မ ျဖစ္ပြားရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ထည့္သြင္းထုတ္ျပန္သည္။

ညီေနာင္ တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားဖက္ဒေရးရွင္း (NBF) တြင္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိ ကရက္တစ္ပါတီ၊ ရခိုင္အမ်ဳိးသား ပါတီ၊ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုက ေရစီပါတီ စသည့္ ၂၀၁၀ ေရြး ေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ တိုင္းရင္းသား ပါတီအမ်ားစု ပါဝင္သည္။

More in Politics Section