ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏုိင္ငံက ျမန္မာ့ငါး၊ ပုစြန္ အ၀ယ္ယာယီရပ္ဆိုင္းထားမႈကို ျပန္သံုးသပ္ေနဟုဆို

 ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအ၀င္  ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕ကို ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏုိင္ငံက ငါး၊ ပုစြန္ တင္ပို႔မႈ ယာယီပိတ္ပင္ထားၿပီး ယင္းႏုိင္ငံက ျပန္လည္သံုးသပ္ေနသည္ကို ျမန္မာအစိုးရထံ အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္  အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦး၀င္းႀကိဳင္က ေျပာ သည္။

အဆိုပါစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ က ေပးပို႔ထားသည့္ လုပ္ငန္းပိုင္း ဆိုင္ရာေထာက္ခံခ်က္မ်ားကိုေလ့ လာသံုးသပ္ေနၿပီး ေဆာ္ဒီအာ ေရးဗီးယားႏုိင္ငံသို႔ တင္ပို႔မည္ ငါး၊ ပုစြန္မ်ားတြင္ လုိုအပ္သည့္ အရည္အေသြးပိုင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေပးပို႔ရန္ စီစဥ္ေနမႈမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္းဆိုသည္။


‘‘စာကို၀န္ႀကီးဌာနေတြ တစ္ ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ပို႔ထားတယ္လို႔ သိရတယ္။ လက္ထဲကို စာမ ေရာက္ေသးေပမယ့္ စာပါအ ေၾကာင္းအရာေတြကိုေတာ့ သိရ ပါတယ္။  ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား  ႏုိင္ငံက အဲဒီစာကို ေရွ႕တစ္ပတ္ထဲကမွ ပို႔ထားတယ္လို႔သိရတယ္’’ ဟု ဦး၀င္းႀကိဳင္ကေျပာသည္။

ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏုိင္ငံ က အခ်က္သံုးခ်က္ပါ၀င္သည့္ စာကို ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တစ္ဆင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနထံ ေပးပို႔ထား သည္ဟု သိရေၾကာင္း  ၎ကဆို သည္။

ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏုိင္ငံ FDA အဖြဲ႕က ေဆာ္ဒီအာေရးဗီး ယားႏုိင္ငံသို႔ ငါး၊ ပုစြန္ တင္ပို႔ေန သည့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံရွိ စက္႐ံု ၂၄ ႐ံုကို စစ္ေဆးရာ ၎တို႔သတ္ မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိသည့္ စက္႐ံုကိုး႐ံုသာ ေတြ႕ရွိသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါ အ၀င္ အိႏိၵယ၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႔မွ ငါး၊ ပုစြန္ တင္ပို႔ေနမႈကို ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၁ ရက္က စတင္၍ ယာယီရပ္ဆိုင္းထားသည္။

ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏုိင္ငံ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း အသင္းဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ ႏုိင္ငံအတြင္း ပုစြန္မ်ား၌ ျဖစ္ပြားတတ္သည့္ White Spot ေရာဂါႏွင့္ Acut Hepatopancreatic mecrosis ေရာဂါမ်ား ၀င္ေရာက္မလာႏုိင္ ရန္ တားဆီးသည့္ အေရးေပၚ စီမံခ်က္တစ္ခု စတင္ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္ဟု ဦး၀င္းႀကိဳင္ကဆိုသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေမြးျမဴေရးငါး ပို႔ကုန္အမ်ားစုသည္ ငါးျမစ္ခ်င္း ျဖစ္ၿပီး ယင္းငါးကို အာရပ္ႏုိင္ငံ မ်ားသို႔အဓိက တင္ပို႔ေနေၾကာင္း  ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ နာယကဦးစိုး၀င္းကေျပာၾကားသည္။

ငါးတင္ပို႔ေနသည့္ ကုမၸဏီ မ်ားက ယင္းကဲ့သို႔ ငါးတင္သြင္း မႈရပ္ဆိုင္းရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ထားျခင္းအေပၚ နားမလည္ျဖစ္ရ ေၾကာင္းႏွင့္ ယာယီရပ္ဆိုင္းမႈကို အျမန္ဆံုး႐ုပ္သိမ္းေရးေျဖရွင္းရန္လိုအပ္သည့္ အစီအမံမ်ား ရွာေဖြ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံ စာကို ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏုိင္ငံ ရွိ ျမန္မာသံ႐ံုးသို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီက စာပို႔ထားေၾကာင္းဆိုသည္။