ေတာင္သူလယ္သမားအမ်ားစုရွိသည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ NUD ပါတီ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္

အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (NUD) အေနျဖင့္ လာမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ေတာင္သူလယ္ သမားအမ်ားစုရွိသည့္ မဲဆႏၵနယ္ မ်ား၌ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ယင္းပါတီဥကၠ႒ ဒီခ်ဳပ္ အမတ္ေဟာင္း ဦးစိန္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာအနက္ ေတာင္သူလယ္ သမား မဲဆႏၵရွင္အမ်ားစုရွိသည့္ မဲဆႏၵနယ္ငါးခုခန္႔တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ေတာင္သူလယ္သမားနဲ႔ အလုပ္ သမားကို အေျခခံတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္မို႔လို႔ ေတာင္သူလယ္ သမားမ်ားတဲ့ေနရာမွာ အေရြးခံ ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားမယ္ေလ။ ေန ရာအကုန္လံုးေတာ့ မၿပိဳင္ပါဘူး’’ ဟု မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိန္ဝင္းက ဆုိသည္။

ဦးစိန္ဝင္းသည္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ ဝင္အျဖစ္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ႏွစ္ႀကိမ္ ဆက္အႏုိင္ရရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ပါတီတာဝန္မ်ားမွ ရပ္ဆုိင္းခံရၿပီး ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ကာ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို  ဦးေဆာင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ ပါတီတည္ေထာင္ ရန္ တင္ျပမႈကို ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳ ထားၿပီး ေနာက္ဆံုးအဆင့္အျဖစ္ ပါတီဝင္အင္အား တစ္ေထာင္ စာရင္းကို  လာမည့္ႏွစ္ပတ္အ တြင္း တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိန္ဝင္း ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီသည္ ျပည္ ေထာင္စုတစ္ဝန္းလံုးတြင္ စည္း႐ံုး မည့္ ပါတီျဖစ္၍ ႏုိင္ငံေရးပါတီ မ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒ၊ နည္း ဥပေဒတို႔အရ ပါတီဝင္အင္အား တစ္ေထာင္စာရင္း  တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပမည့္ ပါတီ ဝင္အင္အား တစ္ေထာင္စာရင္း တြင္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ စု ေဆာင္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိန္ဝင္းက ေျပာသည္။

‘‘အဲဒီအေပၚ စိစစ္ၿပီးရင္ ေတာ့ တစ္လ၊ ႏွစ္လအတြင္း တရားဝင္မွတ္ပံုတင္လုပ္ငန္းၿပီး မယ္ထင္တယ္။ အဲဒါၿပီးရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ၾကားျဖတ္ကို ဝင္ ၿပိဳင္မွာေပါ့’’ဟု ၎က ဆုိသည္။