ကိုးကန္႔ႏွင့္ ဓႏု ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၌ တရား႐ုံး ႏွစ္႐ုံး ဖြင့္ေပးႏုိင္ခဲ့ဟုဆို

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရေဒသ၌ တရား႐ုံုး ႏွစ္႐ုံးကိုယမန္ႏွစ္အတြင္း ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚတင္ႏြယ္စိုးက ေျပာ သည္။


‘‘ေလာက္ကိုင္ခ႐ိုင္တရား႐ံုး ကိုေတာ့ ကိုးကန္႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတရား႐ုံးအျဖစ္ ေျပာင္းေပးလိုက္တာ။ ဓႏုကိုယ္ ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တရား႐ုံးကို လည္း စီရင္ပိုင္ခြင့္အပ္ႏွင္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္’’ဟု ေဒၚတင္ႏြယ္စိုးက ဆိုသည္။

၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ အထိ ယင္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရေဒသ တရား႐ုံး ႏွစ္႐ုံးအပါအ၀င္ ခ႐ိုင္႐ုံး ၇၂ ႐ုံးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္တရား ႐ုံး ၃၃၀ အထိရွိေၾကာင္း ၂၀၁၇ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး၏ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံးက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ  ဥပေဒအရ စီမံခန္႔ခြဲေနတဲ့ ဥပေဒ ၅၂ မ်ဳိးထဲက ေခတ္နဲ႔ ေလ်ာ္ညီမႈ မရွိေတာ့တဲ့ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ ေတြကို ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ပါတယ္’’ဟု ေဒၚတင္ႏြယ္စိုးက ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္က တရားသူႀကီးမ်ားက်င့္ ၀တ္စည္းကမ္းစာအုပ္ကို ထုတ္ ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ဦးကိုကိုႏိုင္က ဆိုသည္။

‘‘ဒီလိုထုတ္ျပန္လုိက္ျခင္း အားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တရားသူ ႀကီးေတြ၊ တရားေရး၀န္ထမ္းေတြ သာမကဘဲနဲ႔ တရားစီရင္ေရးက႑ မွာ ဆက္စပ္ေနသူအားလံုး တရား စီရင္ေရးစနစ္အေပၚမွာ ပိုမိုသိရွိ လာၿပီးေတာ့ ခိုင္မာတဲ့ တရားစီရင္ ေရးစနစ္ေပၚထြန္းလာဖို႔အတြက္  ဒီက်င့္၀တ္က အမ်ားႀကီးအ ေထာက္အကူျပဳမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ဦးကိုကိုႏိုင္က ဆိုသည္။