ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး အသံထြက္သင့္ၿပီ

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္မွာ စတင္က်င္းပခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ အၿပီး မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ ရပ္ နားခဲ့ပါတယ္။ ယခုအခါမွာေတာ့ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္အ႒မ ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ားကို ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔ကစလို႔ ျပန္လည္စ တင္က်င္းပေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု ျပန္လည္က်င္းပေတာ့မယ့္ လႊတ္ေတာ္မွာ ႏိုင္ငံအတြက္ အ ေရးႀကီးလွတဲ့ အသံတစ္သံ ထြက္ လာမလားလို႔ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႀကီး စြာနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနမိပါတယ္။


ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားရဲ႕ သတၱမပံုမွန္အ စည္းအေဝးေတြဟာ အေတာ္ကို လႈပ္လႈပ္ခတ္ခတ္ျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခ ခံဥပေဒနဲ႔ညီတယ္၊ မညီဘူးလာမ ေျပာနဲ႔ ဂ႐ုမစိုက္ဘူးလို႔ ကိုယ္စား လွယ္တန္မဲ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ထေျပာခဲ့တဲ့ျဖစ္ရပ္ကအစ သမၼတနဲ႔ လႊတ္ေတာ္သေဘာထား ကြဲလြဲ ၾကတဲ့ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဥပေဒအ လယ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းအဆံုး အေတာ္ကို လႈပ္လႈပ္ခတ္ခတ္ရွိလွ တာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကို ေစာင့္ ၾကည့္ေလ့လာသူေတြ အေနနဲ႔ ေတာ့ အေတာ္ကို မွတ္သားစရာ ေတြ၊ ေထာက္ျပေဝဖန္စရာေတြ နဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားလို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ ပါတယ္။

အဲဒီလႊတ္ေတာ္အစည္းအ ေဝး ႏွစ္လမွ်အၾကာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ တာဝန္က ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ဦးဝင္း ျမင့္ကလည္း တာဝန္က ႏုတ္ထြက္ ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ဥကၠ႒ေနရာကို ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ျခင္းနဲ႔ ဒုတိယသမၼတတစ္ဦး ျပန္ လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ျခင္းကိစၥတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရၿပီး ျပည္ေထာင္စုမွာ သမၼတသစ္ေရြး ခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ကိစၥကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရပါသည္။ ဒီေနရာ မွာ ထူးျခားတာတစ္ခုကေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အမ်ိဳး သား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ကိုယ္ စားလွယ္ဦးေရ ၂၅၃ ဦးသာရွိ ေပမယ့္ ဦးဝင္းျမင့္ကို ဒုတိယ သမၼတအျဖစ္ ေပးအပ္ခဲ့တဲ့ ဆႏၵမဲအေရ အတြက္ကေတာ့ ၂၇၃ မဲ ေတာင္ရွိခဲ့တာပါပဲ။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမအႀကိမ္အစည္းအေဝးဟာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သစ္နဲ႔ ဒုတိယသမၼတသစ္ ျပန္လည္ေရြး ခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲေတြနဲ႔ လႈပ္ လႈပ္ခတ္ခတ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဟာ သမၼတသစ္ျပန္ လည္ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ လႈပ္လႈပ္ ခတ္ခတ္ျဖစ္ခဲ့သလို ရခိုင္အေရး ကိစၥဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ၊ အဲဒီအ ေရးကိစၥေတြအေပၚမွာ ႏိုင္ငံတ ကာက ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္လာမႈ ေတြကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ က ျပန္လည္တံု႔ျပန္ခဲ့ရ၊ ကန္႔ကြက္ ခဲ့ရတာေတြနဲ႔လည္း အေတာ္ကို လႈိင္းထန္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီအျပင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပလာတဲ့ ဝန္ ႀကီးဌာနမ်ားရဲ႕ ေျခာက္လဘတ္ ဂ်က္အသံုးစာရိတ္ တင္ျပေတာင္း ခံလာမႈေတြကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ ၿပီး ခြင့္ျပဳတာေတြမွာလည္း အ ေတာ္ကို လႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖစ္ခဲ့ရ ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက အ သံုးစရိတ္ေငြ က်ပ္ ၁၀,၆၇၈ ဘီလီ ယံအထိ ေတာင္းခံခဲ့တာကို ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ၁၀၅ ဘီ လီယံျဖတ္ေတာက္ၿပီးမွ ခြင့္ျပဳခဲ့ တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီအျပင္ ျပည္ေထာင္စု အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းကလည္း အေတာ္ကို အႀကိတ္အနယ္ေဆြးေႏြးအတည္ ျပဳခဲ့ရတဲ့ ကိစၥပါပဲ။

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေဝးမ်ားမွာ SME လုပ္ငန္းမ်ား ကို ေခ်းေငြေပးဖို႔နဲ႔ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ဖို႔အ တြက္ JICA ထံက ယန္းေငြ ၁၄ ဘီလီယံ ေခ်းယူေရး၊ မဟာမဲ ေခါင္ေဒသတြင္း လမ္းမႀကီး သံုးခု ေဖာက္လုပ္ဖို႔နဲ႔ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ JICA မွ ယန္း ၁၅ ဘီလီယံ ေခ်းယူေရး၊ ADB နဲ႔ AIF တို႔ထံမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၄၄၀ ေခ်းယူေရး၊ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္အ တြက္ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ေဖာက္ လုပ္ဖို႔ NEDA မွ ထုိင္းဘတ္ေငြ ၄ ဒသမ ၅ ဘီလီယံေခ်းယူေရး၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစားတို႔အ တြက္ ျပင္သစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေအဂ်င္စီမွ ယူ႐ိုေငြ ၂၂ သန္း၊ ေထာက္ပံ့ေၾကး ယူ႐ိုေငြ ငါးသန္း ရယူေရးတို႔ အပါအဝင္ ျပည္ပ ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အ စည္းမ်ားထံက ေခ်းေငြမ်ား ရယူ ေရးတို႔ကို ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳေပး ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ သတၱမအစည္းအေဝးမ်ားရဲ႕ ျမင္ ကြင္းမွာ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတနဲ႔ လႊတ္ေတာ္တို႔ သေဘာ ထားကြဲလြဲခဲ့ၾကတာကို ေတြ႕ျမင္ရ ပါတယ္။ အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အ စည္းမ်ားရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံုအင္အားႏွင့္ ထမ္းေဆာင္တဲ့ လုပ္ငန္းတာဝန္ ေလ်ာ္ကန္မႈရွိ၊ မရွိကို စစ္ေဆးႏိုင္ ဖို႔၊ ခြင့္ျပဳဝန္ထမ္းအင္အား အ တြင္းခန္႔ထားျခင္း ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆး ႏိုင္ဖို႔ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ က စစ္ေဆးႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ စာရင္း စစ္ခ်ဳပ္ဥပေဒ လႊတ္ေတာ္က ေဆြး ေႏြးျပင္ဆင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ လို ျပင္ဆင္ခဲ့တဲ့ ဥပေဒကို သမၼတ ထံကို တင္ျပတဲ့အခါ ဖြဲ႕စည္းပံုအ ေျခခံ ဥပေဒႏွင့္မကိုက္ညီလို႔ဆို ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတကသေဘာ ထားမွတ္ခ်က္ ရွစ္ခ်က္နဲ႔ လႊတ္ ေတာ္သို႔ ျပန္လည္ေပးပို႔ခဲ့ပါ တယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္မွာ ျပည္ေထာင္ စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ကေတာ့ ျပင္ ဆင္ျပ႒ာန္းခ်က္ဟာ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီတယ္လို႔ဆိုၿပီး လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ျပင္ဆင္ခ်က္ကို ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သမၼတ၏ သေဘာထားကို ေထာက္ခံခဲ့ၾက တာကို ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။ ဒီကိစၥကလည္း လႊတ္ေတာ္မွာ အ ေတာ္ လႈပ္လႈပ္ခတ္ခတ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ျပႆနာတစ္ခု၊ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္ နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္တို႔အၾကား အပြတ္အတိုက္ အနည္းငယ္ရွိခဲ့ တဲ့ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈ တစ္ခုပါပဲ။

သတၱမပံုမွန္အစည္းအေဝး မွာ တင္ျပေဆြးေႏြးလာတဲ့ ဥပေဒ ျပဳေရးကိစၥေတြမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ ဥပေဒၾကမ္း အ တည္ျပဳေရး ကိစၥဟာလည္း အ ေတာ္အသင့္ ျပႆနာႀကီးခဲ့တဲ့ အေရးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားပိုမိုအဆင္ ေျပေခ်ာေမြ႕ေစဖို႔နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အား ေကာင္းေစဖို႔ ရည္ရြယ္ျပ႒ာန္း တယ္္လို႔ ဆိုလာတဲ့ အဲဒီဥပေဒ ၾကမ္းဟာ အတိုက္အခံမ်ားအေပၚ ခ်ဳပ္ကိုင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္လာတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္လို႔ အတိုက္အခံႏိုင္ငံ ေရးပါတီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေဝဖန္ခဲ့ၾက ပါတယ္။ ဒီဥပေဒအရဆိုရင္ ျပည္ နယ္ႏွင့္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ေတြအ ေပၚ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ ေတာ္ေတြက ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြ ရွိ လာႏိုင္တာေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္မယ့္ သေဘာ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ အတိုက္ အခံအမတ္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဝဖန္ ေျပာဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီျပႆ နာဟာလႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ အ ေတာ္ပူစပ္ပူေလာင္ျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ သူ႔ထက္ပြဲဆူတဲ့ ဥပေဒျပဳေရးတစ္ ခုေၾကာင့္ သူကသိပ္အသံ မထြက္ ႏိုင္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလိုလႊတ္ ေတာ္တြင္း၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ ပြဲဆူ ေစခဲ့တာကေတာ့ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒ ကို ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းပါပဲ။

ၿငိမ္းစုစီဥပေဒကို ျပင္ဆင္ တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္ တာျမတ္ဉာဏစိုးက တင္သြင္းခဲ့ ရာမွာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္း မွာသာမက လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွာပါ ေထာက္ခံသံေတြ၊ ကန္႔ကြက္သံ ေတြ စီစီညံခဲ့ပါတယ္။ ဥပေဒသ မားေတြအၾကား သေဘာထားကြဲ လြဲမႈေတြ ေပၚထြက္လာခဲ့သလို သတင္းမီဒီယာေတြေပၚမွာလည္း ေထာက္ခံ၊ ကန္႔ကြက္သံေတြ ညံ ခဲ့ပါတယ္။ ကန္႔ကြက္သူေတြက ဒီဥပေဒဟာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒက ေပးအပ္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံ သားတို႔ရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္ကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္ဖို႔ တင္သြင္းလာတဲ့ဥပေဒလို႔ ေဝဖန္ ၾကသလို ေထာက္ခံသူေတြက လည္း ဒါဟာလုိအပ္လို႔ တင္သြင္း လာတဲ့ဥပေဒလို႔ ဆိုၾကပါတယ္။

အဲဒီဥပေဒဟာ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ေနာက္မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးဖို႔ ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား အမည္စာရင္းကို ေတာင္းခံခဲ့ရာမွာ တပ္မေတာ္ သားကိုယ္စားလွယ္ ၆၀ ဦး အပါ အဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၈၀ ဦးအထိ ေဆြးေႏြးဖို႔ အမည္ စာရင္းေပးသြင္းခဲ့ၾကတာေၾကာင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္ တမ္း ၂ ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ကိုယ္ စားလွယ္အမ်ားဆံုး ပါဝင္ေဆြး ေႏြးၾကမယ့္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခု ျဖစ္လာေတာ့မွာပါ။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္မႈ ေတြ၊ ဒုတိယသမၼတျပန္လည္ေရြး ခ်ယ္ရတဲ့ ကိစၥေတြေပၚေပါက္လာ တာေၾကာင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေဝးမွာ ထည့္သြင္းမေဆြးေႏြးခဲ့ရတဲ့ ဒီၿငိမ္း စုစီဥပေဒၾကမ္းကို ၂၀၁၈ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ စတင္ေတာမယ့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ အ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝး မွာ အႀကိတ္အနယ္ေဆြးေႏြးၾကရ ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လို အေျဖထြက္လာမယ္ဆိုတာ မသိ ေပမယ့္ အေတာ္ကုိ ပြဲဆူဖို႔က ေတာ့ အေသအခ်ာပါပဲ။

ၿပီးဆံုးသြားခဲ့တဲ့ ဒုတိယအ ႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သတၱမပံုမွန္အ စည္းအေဝးမ်ားဟာ အေတာ္ကို စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ အေၾကာင္း အရာေတြနဲ႔ လႈပ္လႈပ္ခတ္ခတ္ျဖစ္ ခဲ့တယ္လို႔ အထက္မွာတင္ျပခဲ့ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေရးပါလွတဲ့၊ အေရးႀကီးလွတဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္နဲ႔ ပတ္ သက္လို႔ေတာ့ တစ္စြန္းတစ္စမွ အသံထြက္မလာေသးတာကို လည္း အံ့ၾသေနမိပါတယ္။ အဲဒါ ကေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္သူ၊ ဘယ္ကိုယ္စားလွယ္ဆီကမွ အသံထြက္ မလာေသးတာပါပဲ။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒဟာ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအတြက္ သင့္ျမတ္ တဲ့၊ ေလ်ာ္ကန္တဲ့ အေျခခံအုတ္ ျမစ္မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ဒီေန႔ဒီအ ခ်ိန္မွာ မ်က္ဝါးထင္ထင္ျမင္သာ၊ သိသာလြန္းေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ခံအစိုးရတစ္ရပ္ကို ေျခတုပ္၊ လက္တုပ္ျဖစ္ေနေစတဲ့ ဒီဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို မ ျပင္ဆင္ဘဲနဲ႔ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ေတာ္ကို တည္ေဆာက္လို႔ရမွာ မဟုတ္သလို တန္းတူညီမွ်ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကိုလည္း တည္ေဆာက္လို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို အတိုင္း အတာတစ္ခုအထိ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ႏိုင္ေကာင္း ေဖာ္ႏုိင္ပါ လိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေတာ့ ေဖာ္ေဆာင္ ဖို႔ အလြန္ခဲယဥ္းပါလိမ့္မယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ ဖြဲဲ႕စည္းပံုအ ေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို တိုင္း ရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြက လည္း တဖြဖြေျပာခဲ့ၾကပါတယ္။ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္လည္း ဖြဲ႕ စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးကို ေျပာခဲ့သ လို ဦးမင္းကုိႏိုင္တို႔လို ထင္ရွားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြက လည္း တတြတ္တြတ္ေျပာခဲ့ၾကပါ တယ္။ ဒီကေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ႀကီး ဦးဝင္းျမင့္ကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ ေရးအတြက္ စင္ျမင့္ေတြထက္မွာ ေဟာေျပာခဲ့တာ အားလံုးသိၾက ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့အခု ဒုတိယအ ႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း သတၱမအႀကိမ္ ပံုမွန္အစည္းအ ေဝးၿပီးသြားတဲ့ အခ်ိန္ကာလတစ္ ခုထိ လႊတ္ေတာ္ေတြထဲကေန ဖြဲ႕ စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး အသံထြက္ မလာေသးတာ အလြန္အံ့ၾသစရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။

အခုျပည္သူက ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းတစ္ဝက္ကို ေရာက္ လာခဲ့ပါၿပီ။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အဆိုတင္သြင္းၾကဖို႔၊ ေဆြးေႏြဖုိ႔ အတြက္ မေစာလြန္း၊ ေနာက္မက် လြန္းတဲ့ သင့္ျမတ္တဲ့အခ်ိန္ကာလ ပါပဲ။ ဒီအခ်ိန္မွာ ဒီမိုကေရစီဖက္ ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေတာ္ သစ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအ တြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အုတ္ျမစ္ေဟာင္းကို ေျမလွန္ၿပီး အသစ္တစ္ဖန္ ျပန္လည္တည္ ေဆာက္ဖို႔ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ကို လႊတ္ေတာ္ထဲကေန စတင္အ ေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ၿပီလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးကို တင္သြင္းရင္ ေအာင္ျမင္ပါ့မလား ဆိုရင္ေတာ့ အေျဖက Myanmar Idol က ျမန္မာျပည္သိန္းတန္ရဲ႕ နာမည္ ေက်ာ္စကားအတိုင္းပါပဲ။ အ ဆင့္ဆင့္ပိတ္ဆို႔ၿပီး မျပင္ႏိုင္၊ ျပင္ မရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားခ်က္ ေတြအရ ေအာင္ျမင္ဖို႔မရွိပါဘူး။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံပါ ပုဒ္မ ၄၃၆ က သံမဏိတံခါးကို ေသာ့ခတ္၊ ေသာ့ေပါက္ထဲမွာ ေသာ့တံကိုခ်ိဳး ခ်န္ခဲ့ၿပီး အေပါက္ဝကို ဂေဟ ေဆာ္ပိတ္ထားသလို ျဖစ္ေနတာ ပါ။ ဒါေပမဲ့ ျပင္ဆင္ရန္ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈ ေအာင္ျမင္ဖို႔၊ မ ေအာင္ျမင္ဖို႔ထက္ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ လုပ္ ေဆာင္ရမယ့္တာဝန္ကို ပမာဒ  ေလမခၾကေစဖို႔ တိုက္တြန္းခ်င္ပါ တယ္။

၂၀၁၄ ထဲမွာ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားဒီ မိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕ အစည္းတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ၿပီး ေျမာက္ေအာင္ျမင္ ျပင္ဆင္ႏိုင္တဲ့ အထိ ခရီးမေပါက္ခဲ့ေပမယ့္ ျပင္ ဆင္လိုတဲ့ ျပည္သူတို႔ရဲ႕ လက္မွတ္ငါးသန္းကိုေတာ့ ေကာက္ခံရယူ ၿပီးတင္ျပႏိုင္ခဲ့တဲ့အထိ ေအာင္ ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ မေရြ႕ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ လႈပ္ယမ္းေစႏိုင္ခဲ့တဲ့ အဆင့္တစ္ ခုပါ။ ဒါေၾကာင့္ ယခုျပန္လည္ က်င္းပေတာ့မယ့္ လႊတ္ေတာ္  အ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝးေတြမွာ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒၾကမ္းကိစၥကို ေဆြး ေႏြးၾကျခင္းနဲ႔အတူ ဖြဲ႕စည္းပံုအ ေျခခံ ဥပေဒကိုလည္း အသံထြက္ ၾကဖို႔ သင့္ၿပီလို႔ သတိေပးခ်င္ ပါတယ္။ မႏုတ္ႏိုင္ေသးရင္ ေတာင္မွ ႏွဲ႔ၾကရမွာ သမိုင္းေပးတာ ဝန္တစ္ရပ္ပါ။ မေရာက္ႏိုင္ပါဘူး ဆိုရင္ေတာင္မွ မျဖစ္မေန စေလွ်ာက္ၾကရမွာပါ။ မေရြ႕ႏိုင္ ေသးရင္ေတာင္မွ စြမ္း အားရွိသမွ် တြန္းၾကရမယ့္ တာဝန္ဟာ ျပည္ သူ႔အသံကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ လႊတ္ ေတာ္ႀကီးေတြရဲ႕ ပခံုးထက္မွာပါ လို႔ အေလးအနက္ သတိေပး ႏႈိး ေဆာ္လိုက္ရပါတယ္။     ။

(ေဆာင္းပါးရွင္ ထင္လင္းဦးသည္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ စာတမ္းမ်ား၊ ၀တၱဳမ်ား ေရးသားေနသူျဖစ္သည္)