ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ SNLD ႏွင့္ SNDP ႏွစ္ေနရာစီ ၀င္ၿပိဳင္မည္

ႏုိ၀င္ဘာတြင္ က်င္းပ မည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္  ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD-က်ားေခါင္းပါ တီ) ႏွင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီ မိုကရက္တစ္ပါတီ(SNDP-က်ား  ျဖဴပါတီ) တို႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူမ်ားက ေမလ ၁၃ရက္ တြင္ေျပာသည္။ 

ယင္းႏွစ္ပါတီသည္ ရွမ္း ျပည္နယ္ လဲခ်ားျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေရး ရာ လူမ်ိဳးမဲဆႏၵနယ္တို႔တြင္ ၀င္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

‘‘ႏွစ္ေနရာစလံုး၀င္ၿပိဳင္ဖို႔ အ တြက္ေအာက္ေျခမွာေတာ့ အ စည္းအေ၀းလုပ္ဖို႔ကို ၫႊန္ၾကား ထားၿပီးသားျဖစ္တယ္’’ ဟု SNLD တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ဦး စုိင္းလိတ္ကေျပာသည္။ 

SNDP အေနျဖင့္လည္းၾကား  ျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ လူ ပုဂၢိဳလ္ေရြးခ်ယ္ လ်ာထားၿပီျဖစ္ ေၾကာင္းပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းေအာင္ျမင့္ခိုင္က ေျပာ သည္။ 

‘‘လ်ာထာတဲ့သူေတြကိုေျပာ ဖို႔ကေတာ့ အခ်ိန္ေစာပါေသး  တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေရြးေကာက္ ပြဲအတြက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ ေတာ့ရွိပါတယ္’’ ဟု ၎ကဆက္ လက္ေျပာသည္။ 

SNDP သည္ ၂၀၁၂ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုေရြးေကာက္ခံခဲ့ရေသာ္ လည္းၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ အေထြ ေထြေရြးေကာက္ပြဲ၌ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္၌ လႊႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္တစ္ေနရာသာ အႏုိင္ ရခဲ့သည္။ SNLD  ပါတီသည္ ၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကိုယ္ စားလွယ္အမ်ားအျပားေရြးခ်ယ္ခံ ခဲ့ရၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပြဲ၌လည္း ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ ၄၆ဦးေရြးေကာက္ခံခဲ့ ရသည္။ 

လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွ လစ္ လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ေနရာအတြက္  ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ႏုိ၀င္ ဘာ ၃ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ ျပန္ထားသည္။