မုတ္သုံေလ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔စတင္၀င္ေရာက္၊ ေလျပင္းႏွင့္ မုိးႀကိဳးအႏၲရာယ္သတိျပဳရန္လုိ

ယခုကာလသည္ မိုးသက္ေလျပင္းႏွင့္အတူ မိုးႀကိဳးအႏၲရာယ္သတိျပဳရန္လိုအပ္သည္။(ဓာတ္ပံု − ၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္/အီးပီေအ)

အေနာက္ေတာင္မုတ္ သုံေလသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔စတင္ ၀င္ေရာက္ေနၿပီး မုတ္သုံ၀င္ရာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေလ ျပင္းႏွင့္မုိးႀကိဳးအႏၲရာယ္ဆက္ လက္သတိျပဳေနထုိင္ရန္ ေဒါက္ တာထြန္းလြင္က သတိေပးသည္။

မုတ္သုံေလဦးသည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္းေဒသျဖစ္သည့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးသုိ႔ ေမ လ ၁၂ ရက္ကစတင္၀င္ေရာက္ ေနၿပီး အားေလ်ာ့နည္းေနေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပသည္။


‘‘မုတ္သုံေလဦးက စ၀င္ေန ေပမယ့္ အားေလ်ာ့ေနတယ္။ မုိး အားလည္း ေလ်ာ့ေနႏုိင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ မုိးတိမ္ေတာင္နဲ႔ေလျပင္း အႏၲရာယ္ကေတာ့ အထူးသတိျပဳ ရဦးမယ္။ ေမလကုန္အထိ သတိ ထားဖုိ႔လုိတယ္’’ ဟု ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္က ေျပာသည္။

အေနာက္ေတာင္မုတ္သုံ ေလသည္ ေမလ ၁၆ ရက္မွ ၂၀ ရက္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္ ပုိင္းေဒသမ်ားသုိ႔ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ ေၾကာင္း မုိးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒ ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေမလ ၂၁ ရက္မွ ၂၅ ရက္အတြင္း ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚ ေဒသသုိ႔လည္း ေကာင္း၊ ေမလ ၂၆ မွ ၃၁ ရက္အ တြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္းေဒ သမ်ားသုိ႔လည္းေကာင္း အစဥ္ လုိက္၀င္ေရာက္လာႏုိင္ေၾကာင္း ဧၿပီ ၂၈ ရက္တြင္သတင္းထုတ္ျပန္ ထားသည္။ မုတ္သုံေလ၀င္ ေရာက္ရာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ ေလွ်ာက္တြင္ ေလထုမတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ၿပီး ေလျပင္းက်ျခင္း၊ မုိးႀကိဳး ပစ္ျခင္းတို႔ျဖစ္ေစသည့္ မုိးတိမ္ ေတာင္အႏၲရာယ္ရွိေနသည္။

မုိးေလ၀သဆုိင္ရာ အျခား သတင္းတစ္ရပ္က ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ မုန္တိုင္း၀င္ေရာက္လာႏုိင္ ေၾကာင္း ေမလဆန္းကစတင္၍ ထြက္ေပၚေနသည့္ေကာလာဟ လသည္ လူထုၾကား၌ဆက္လက္ ႀကီးထြားေနဆဲျဖစ္သည္။ ေမလ ၂၀ ရက္ႏွင့္ ၂၁ ရက္တြင္ Roanu အမည္ရွိ ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေဒသမ်ားေပၚ ျဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းအမွားသည္ ဓာတ္ပုံမ်ားႏွင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနျခင္းျဖစ္ သည္။ Roanu မုန္တိုင္းသည္ ၂၀၁၆ ေမလကျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ မုန္တိုင္းျဖစ္ၿပီး သတင္းအမွားမ်ားကုိ မယုံၾကည္ရန္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ႏွင့္မုိးဇလဌာနက သတိေပးထားသည္။

ထြက္ေပၚေနေသာေကာ လာဟလသည္ေမလ ၂၂ ရက္ တြင္ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ အားျပင္းထန္ ေသာ မုန္တိုင္း၀င္ေရာက္ႏုိင္၍ ေတာင္ၿပိဳျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္း၊ လွ်ပ္ စစ္မီးျပတ္ေတာက္ျခင္း၊ ျမစ္ေရ မ်ား ႐ုတ္တရက္ႀကီးျခင္းျဖစ္ႏုိင္ ကာ ယင္းသဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ကုိ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ အားျဖင့္ပူူးေပါင္းကာကြယ္ရန္လုိ အပ္ေၾကာင္း၊ သတင္းအမွားမ်ား ကုိ သတင္းဌာနအမည္ခံလူမႈကြန္ ရက္အေကာင့္အခ်ိဳ႕က ျဖန္႔ေ၀ ေနျခင္းျဖစ္သည္။