တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ရပ္ဆိုင္းထားသည့္ ေျမာက္ဦးေလဆိပ္စီမံကိန္း ျပန္လည္စတင္ရန္ တင္ဒါေခၚယူေနၿပီဟုဆုိ

 ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕အ စီအစဥ္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ဘတ္ဂ်က္ အခက္အခဲရွိေသာ ေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ရပ္ဆုိင္း ထားသည့္ ေျမာက္ဦးေလဆိပ္ကုိ ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ရန္ တင္ဒါ ေခၚယူေနေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဦး ေက်ာ္ေအးသိန္းက ေျပာသည္။

ေျမာက္ဦးေလဆိပ္ကုိယခင္ အစုိးရလက္ထက္ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕ရန္ပုံေငြျဖင့္ စတင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ဘတ္ဂ်က္လုံ ေလာက္မႈမရွိသျဖင့္ ၂၀၁၆ ႏွစ္ ကုန္ပုိင္း၌ေလဆိပ္တည္ေဆာက္ ေရးစီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။

‘‘ေလဆိပ္ ရပ္လုိက္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပန္လုပ္မွာပါ။ ပုိ႔ ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာ နကေန တင္ဒါေခၚဖုိ႔အတြက္စီ စဥ္ေနပါတယ္။ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေခၚၿပီးလုပ္ဖုိ႔ စီစဥ္ေနပါ တယ္’’ ဟု ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းက ေျပာသည္။

ေျမာက္ဦး ေလဆိပ္တည္ ေဆာက္ရန္ က်ပ္ ၂၅ ဘီလီယံ ေက်ာ္ကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး ရခုိင္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕က တစ္ႏွစ္ လွ်င္ က်ပ္ႏွစ္ဘီလီယံခန္႔စီအသုံး ျပဳကာ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ သုိ႔ ေသာ္ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဘတ္ဂ်က္ လုံေလာက္မႈမရွိသျဖင့္ ရပ္ဆိုင္း ခဲ့သည္။

ယင္းေလဆိပ္ကုိ ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ တည္ ေဆာက္မည္ဆုိပါက ဘ႑ာႏွစ္ တစ္ခုလွ်င္ ႏွစ္ဘီလီယံသာအသုံး ျပဳတည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သ ျဖင့္ ေလဆိပ္ကုိ ၁၃ ႏွစ္ခန္႔အခ်ိန္ယူ တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ေလဆိပ္၌ၿခံ စည္း႐ုိးကာရံျခင္း၊ ေျမညိႇျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားသာ ၿပီးစီးေသး ေၾကာင္း ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ဦးထြန္းသာစိန္က ေျပာသည္။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕သည္ ေရွးေဟာင္း မင္းေနျပည္ေတာ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားမ်ား စိတ္၀င္စားမႈရွိသည့္ ေဒသျဖစ္သျဖင့္ ေလဆိပ္စီမံကိန္းကုိ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

‘‘ဒီေလဆိပ္ကုိ ျဖစ္ေစခ်င္ တယ္။ ျပည္သူေတြကလည္း ေတာင္းဆုိေနၾကတယ္’’ ဟု ဦး ထြန္းသာစိန္က ေျပာသည္။

ယင္းေလဆိပ္ကုိ ျပည္ ေထာင္စုဘ႑ာေငြခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြ ျဖင့္ တည္ေဆာက္သင့္ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရမွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရသုိ႔ တုိက္ တြန္းေၾကာင္း အဆုိတစ္ရပ္ကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က အ တည္ျပဳထားသည္။

ေျမာက္ဦး ေလဆိပ္ကုိ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ဘက္ ၄ ဒသမ ၅ မုိင္ခန္႔အကြာနန္းက်ား ေက်းရြာအနီး တည္ေဆာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။