ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေမလအတြက္ ခ်ီဳးက်ဴးဂုဏ္ျပဳထိုက္သူအျဖစ္ ထိန္ပင္မီးၿငိႇမ္းသတ္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကူညီသူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္

 ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္၏ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳထိုက္သူ အျဖစ္ ထိန္ပင္အမိႈက္ပံုမီးကို ၿငိႇမ္းသတ္ခဲ့သည့္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕  ၀င္မ်ားအပါအ၀င္ ပူးေပါင္းကူညီ ခဲ့သူအားလံုးကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂိၢဳလ္သည္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳထိုက္ သူအျဖစ္ ၂၀၁၆ ေမလတြင္ စ တင္ေပးအပ္ထုတ္ျပန္ၿပီး ၂၀၁၇  ဇြန္လေနာက္ပိုင္းတြင္ ေရြးခ်ယ္ ေပးအပ္ျခင္း မရွိေတာ့ေပ။ ထို႔ ေနာက္ ၁၁လအၾကာ ယခုႏွစ္ေမ လတြင္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္ ျခင္းျဖစ္သည္။


ေမလအတြက္ ျပည္သူသို႔ ေက်းဇူးတင္လႊာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ စုေပါင္းအင္အားျဖင့္ ညီ ၫြတ္စြာႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ ဆုိပါက မည္သည့္စိန္ေခၚမႈ၊ မည္ သည့္အခက္အခဲမ်ိဳးမဆို ေက်ာ္ လႊားေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္ကို ထိန္ ပင္အမိႈက္ပံုမီးေလာင္မႈျဖစ္စဥ္က သက္ေသျပေနေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံ ေတာ္ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္း မည့္ ခရီးလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ စု ေပါင္းအင္အားျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆယ့္ႏွစ္ရက္ၾကာ ေလာင္ ကြၽမ္းခဲ့ေသာ ထိန္ပင္အမိႈက္ပုံမီး ကို မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ဌာန ဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ရန္ကုန္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ အရာရွိ၊ စစ္ သည္မ်ားအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၃,၂၇၈ ဦး ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့သည္။

အျမန္ဆံုး မီးၿငိႇမ္းသတ္ႏုိင္ ေရး ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္း တန္း (ျမန္မာ) ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ညီေနာင္မိတ္ဖက္ ကုမၸဏီမ်ားက ေငြက်ပ္သိန္း ၃,၄၀၀ လွဴဒါန္းခဲ့ ေၾကာင္းႏွင့္ ပရဟိတ ၃၄ ဖြဲ႕က လည္း  မီးၿငိႇမ္းသတ္ေရးႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို ပူးေပါင္းကူ ညီခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ထို႔အျပင္ လက္ရွိေခတ္ ေျပာင္း၊ စနစ္ေျပာင္း၊ ႏုိင္ငံကို ေျပာင္းလဲရေသာ အခ်ိန္ကာလ မ်ိဳးတြင္ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရး အတြက္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အတူစုေပါင္္းအားကိုရယူ၍ တက္ညီလက္ညီျဖင့္ ေရွ႕သို႔ မွန္မွန္ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း ယင္းထုတ္ျပန္္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပသည္။