သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းေျမအျငင္းပြားမႈကို အျမန္ဆံုးစိစစ္၍ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည္ဟုဆို

သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းေျမ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍လယ္ ယာေျမစိစစ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက အ ျမန္ဆံုးစစ္ေဆးၿပီး ေလ်ာ္ေၾကး ေပးရန္ ရန္ကုန္တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ က ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္းေက်ာက္ တန္းၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအးျမျမမ်ိဳး ကေျပာသည္။ 

ေျမအျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ေမလ ၁၄ရက္နံနက္ ၁၀နာရီတြင္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး ၌ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၊ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ လယ္ ယာေျမစိစစ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား ေဒ  သခံလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ရာတြင္ယင္းသုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ ေၾကာင္းေဒၚေအးျမျမမ်ိဳးကေျပာ သည္။ 

ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းသည္ ရန္ ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလယ္ယာေျမ  ႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံ ရမႈျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ျဖစ္ၿပီး အျငင္းပြားေျမယာ မွ လယ္သမားမ်ား၏ တစ္ဦး ခ်င္းပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ တင္ျပကာ ၿမိဳ႕နယ္၊ခ႐ိုင္၊ တိုင္း လယ္ယာေျမစိစစ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား က အျမန္ဆံုးစိစစ္ရန္ၫႊန္ၾကားခဲ့ သည္။ 

‘‘ကြၽန္မကေတာ့ အရင္ လက္ငုတ္ေတာင္သူေရာ၊ ဒီေျမ ေပၚမွာလာၿပီး ႏွစ္ရွည္စိုက္ပ်ိဳးေန တဲ့ ေတာင္သူေတြေရာကို ထိုက္ သင့္တဲ့ေလ်ာ္ေၾကးေပးၿပီးမွ လုပ္ ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ သ ေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးခဲ့တယ္’’ ဟု ေဒၚေအးျမျမမ်ဳိးက ဆိုသည္။

သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းေျမကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္ ကုမၸဏီက လုပ္ခြင့္ရထားၿပီး ေမလ ၁၂ရက္ က ယင္းေျမတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားကို ကုမၸဏီကဖယ္ရွားစဥ္ ႐ုန္းရင္း ဆန္ခတ္ျဖစ္ပြား၍ရဲတပ္ဖြဲ႕က အင္အားသံုးေျဖရွင္းရာ ႏွစ္ဦးေရာ္ဘာက်ည္ထိမွန္၍ေဆးကုသမႈခံေနရၿပီးေလးဦးကို ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းကိုနာက်င္ေစမႈပုဒ္မျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားသည္။ 

လယ္သမားမ်ားကို ရဲတပ္ ဖြဲ႕က ေရာ္ဘာက်ည္ျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့ မႈကို အရင္ဆံုးေျဖရွင္းၿပီးမွ အ ျငင္းပြားလယ္ယာေျမျပႆနာကို ေျဖရွင္ေပးရန္ ေဒသခံလယ္သ မားမ်ားက ဆႏၵရွိေၾကာင္း ေျမ ယာအျငင္းပြားမႈတြင္ ပါ၀င္ေနသူ လယ္သမားဦးသန္း၀င္းကေျပာ သည္။ 

အဆိုပါ လယ္ေျမဧက ၈၀ ေက်ာ္သည္ လယ္သမားကိုးဦးပိုင္ ၿပီး ၂၀၁၇ ဇြန္လ ၁၀ရက္တြင္  သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းေျမအျဖစ္ ၿခံ စည္း႐ိုးခတ္ခ့ဲေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈   ေမလ ၁၂ရက္တြင္ ကုမၸဏီလုပ္ ငန္းဆက္လုပ္မည္ ဆို၍လယ္ သမားမ်ားႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား ပဋိ ပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း လယ္ သမားမ်ားကဆိုသည္။ 

‘‘တျခား ကုမၸဏီေတြက လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့လယ္သမား ေတြကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးၾကတယ္။ ေနရာေပးၾကတယ္။ အခုကမ်က္ ႏွာလြဲခဲပစ္လုပ္တယ္’’ ဟု ဦးသန္း ၀င္းကေျပာသည္။ 

အခင္းျဖစ္ပြားရာ ေျမ ေနရာသည္ ၁၉၉၆ ၀န္းက်င္က တည္းက သိမ္းဆည္းခံထားရၿပီး မည္သည့္ စီမံကိန္းမွ်အေကာင္ အထည္မေဖာ္ေသး၍ ေတာင္သူ  မ်ားက လာေရာက္စိုက္ပိ်ဳးျခင္း၊ ေရလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ား လာေရာက္ ေနထုိင္ျခင္းမ်ားရွိ ေၾကာင္း ေဒၚေအးျမျမမ်ိဳးကေျပာ သည္။