အစြန္းေရာက္ၿခိမ္းေျခာက္လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈမ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ NVC ကတ္ထုတ္ေပးေရး အဟန္႔အတားျဖစ္ေစဟု ဝန္ႀကီးဦးသိန္းေဆြ ေျပာၾကား

ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း NVC ကတ္ စုစုေပါင္း ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ ထုတ္ေပးၿပီးျဖစ္

 ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ခံရမည့္သူ၏ သက္ေသခံ ကတ္ျပား (NVC) ကတ္ ေလွ်ာက္ ထားသူမ်ားကို အစြန္းေရာက္ မ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္ဟန္႔တားျခင္း ေၾကာင့္ NVC ကတ္ထုတ္ေပးေရး အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာသည္။

‘‘ဥပေဒႏွင့္အညီ ေလွ်ာက္ ထားလိုသူမ်ားကိုလည္း ဆန္႔က်င္ သူမ်ားမွ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ဟန္႔ တားျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ NVC ကတ္ထုတ္ေပးေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလည္း တိုးတက္မႈ ေႏွးေကြးေနတာျဖစ္ပါ တယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ NVC ကတ္ ေလွ်ာက္ထားရန္ က်န္ရွိေနသည့္ အေၾကာင္းမ်ားသည္ လူမ်ဳိးအမည္ ျဖည့္သြင္းမႈကို သေဘာ မက်ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မရွိ သည့္ လူမ်ဳိးအမည္ျဖင့္ ေခၚေဝၚ ေစလိုျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းေဆြက ေထာက္ျပသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ယာယီသက္ေသခံ လက္မွတ္ အပ္ႏွံသူအမ်ားစုသည္  NVC ကတ္ ထုတ္ယူကိုင္ေဆာင္ထား ျခင္း မရွိသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနထုိင္သူမ်ားအျဖစ္ အသိ အမွတ္ျပဳျခင္းကို မိမိဘာသာ ဆန္႔က်င္ေနသလို ျဖစ္ေနေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

‘‘ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး လုပ္ ငန္းစဥ္တြင္လည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ ၾကျခင္းမရွိသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သား ဥပေဒႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံသား အဆင့္အတန္း တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရမည့္ အခြင့္အေရးအား မိမိသေဘာျဖင့္ မိမိ လက္လႊတ္ဆံုး႐ံႈးေစလ်က္ ရွိ ပါတယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ႏိုင္ငံ သားစိစစ္ခံရမည့္သူ၏ သက္ေသ ခံကတ္ျပား ထုတ္ေပးျခင္း အပါ အဝင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္ေရး ေကာ္မတီတို႔၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ေမလ ၁၄ ရက္က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းရာတြင္ ၎က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား မတတ္သည့္အားနည္းခ်က္မ်ားအေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစြန္းေရာက္မ်ား၏ ၾသဇာသက္ေရာက္ ေျပာဆိုမႈမ်ားအေပၚ အမွား၊ အမွန္ခြဲျခားႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ အမွန္ဟု ထင္ျမင္ေနျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားသာ ထုတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုၿပီး NVC ကတ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း မျပဳျခင္းတို႔ကလည္း ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေႏွးေကြးရသည့္ အခ်က္မ်ားအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ရ ေၾကာင္း ဦးသိန္းေဆြက ဆိုသည္။

NVC ကတ္ ေလွ်ာက္ထား ရန္ က်န္ရွိသူ အမ်ားစုသည္ ရခိုင္ ျပည္နယ္မွျဖစ္ၿပီး သက္ေသခံ လက္မွတ္ အပ္ႏွံသူ သံုးသိန္း ကိုးေသာင္းေက်ာ္ရွိကာ NVC ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူတစ္ေသာင္းခြဲခန္႔သာရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာ သည္။

ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ NVC ကတ္ထုတ္ေပးထားမႈသည္ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က တစ္ေသာင္းရွစ္ေထာင္ေက်ာ္၊ ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ ေလး ေသာင္းသံုးေထာင္ေက်ာ္ရွိသျဖင့္ယခုႏွစ္ေမလ ၁၀ ရက္အထိ စုစုေပါင္း ေျခာက္ေသာင္းႏွစ္ ေထာင္ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ဦးသိန္း ေဆြကေျပာသည္။