ေတာင္ကုတ္တြင္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းျမင့္တက္

 ေတာင္ကုတ္ဒီဂရီ ေကာလိပ္ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕၏ အိမ္ၿခံေျမေစ်းသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္စစ္ေတြထက္ ပိုမိုမ်ား ျပားေနေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမအ ေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ကိုင္သူ ဦးမိုး ႏုိင္စိုးက ေျပာသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ေပ ၄၀×၆၀ အိမ္ၿခံေျမတစ္ကြက္ကို ေနရာအေနအထားအလိုက္ က်ပ္သိန္းေလးရာေက်ာ္မွ သိန္းေထာင္ခ်ီေစ်းရွိေနၿပီး ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ အလားတူအိမ္ၿခံေျမတစ္ကြက္ကို က်ပ္သိန္းငါးရာေက်ာ္ ေစ်းေပါက္ေၾကာင္း ဦးမိုးႏုိင္စိုုးက ဆိုသည္။ေတာင္ကုတ္ေကာလိပ္ကို ၂၀၁၃ ကစတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ တြင္ ဒီဂရီေကာလိပ္အျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ အဆင့္ျမႇင့္သည့္ႏွစ္ကစ၍ အိမ္ၿခံေျမေစ်းမ်ား ျမင့္တက္လာေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမ၀ယ္ေရာင္းလုပ္သူမ်ား က ေျပာသည္။

‘‘တျခားၿမိဳ႕နယ္ေတြက လူ ေတြက ဘဂၤါလီမရွိတဲ့ၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ အတြက္ လံုၿခံဳတယ္ဆိုၿပီး ေျပာင္း လာၾကတယ္။ ဒီဂရီေကာလိပ္က လည္း ဖြင့္ထားေတာ့ အိမ္ၿခံေစ်း ေတြက ထိုးတက္ေနတယ္။ ေငြ ေၾကးတတ္ႏုိင္သူေတြက အိမ္ၿခံ ၀ယ္၊ အိမ္ေဆာက္ၿပီးေတာ့ တကၠ သိုလ္ေက်ာင္းသားေတြကို ငွားစားၾကတယ္’’ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ဒီဂရီေကာလိပ္ဖြင့္လွစ္ထား သျဖင့္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕သို႔ လာ ေရာက္ပညာသင္ၾကားသူမ်ား ျပားျခင္းေၾကာင့္ ေနအိမ္ငွားရမ္း သူမ်ား အဆင္ေျပေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံ ကိုေက်ာ္က ေျပာသည္။

ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕သည္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး  ျပည္မႏွင့္ စီးပြားေရးကူးလူးဆက္သြယ္မႈအမ်ားဆံုးရွိသည္။