ျပည္ခ႐ိုင္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕သို႔ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးသည့္ထရန္စေဖာ္မာတစ္လုံး ေလာင္ကြၽမ္း

 ျပည္ခ႐ုိင္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အ ခ်ဳိ႕သုိ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴး ေပးသည့္ ထရန္စေဖာ္မာတစ္ လုံးေလာင္သြားသျဖင့္  အစားထုိး ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ခဲ့ေၾကာင္း ပဲခူးတုိင္းအေနာက္ျခမ္း ဒုတိယတုိင္း အင္ဂ်င္နီယာမွဴးႀကီး ဦးသိန္းျမင့္ က ေျပာသည္။

အဆုိပါ ထရန္စေဖာ္မာ သည္ သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေပါက္ ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕ နယ္တို႔သို႔  လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနသည့္ ျပည္ၿမိဳ႕ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး႐ုံးမွ 66/33 KVA  20MVA ထရန္စေဖာ္မာျဖစ္ၿပီး ေမလ ၁၂ ရက္ ညေနကေလာင္ကြၽမ္းခဲ့သည္။

‘‘ခြၽတ္ယြင္းခ်က္တစ္ခုခု ေၾကာင့္ ေလာင္ကြၽမ္းတာမ်ဳိးပါပဲ။ တခ်ဳိ႕ေသာ ခြၽတ္ယြင္းခ်က္ေတြက ေတာ့ျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း သိရေပမယ့္ အခုဟာကိုေတာ့ ဖြင့္စစ္ေဆးမွ သိႏုိင္မယ္’’ဟု ၎ကဆုိသည္။

ထရန္စေဖာ္မာေလာင္ သြား ေသာ္လည္း အဆုိပါ ထရန္စ ေဖာ္မာမွ မီးအားျဖန္႔ျဖဴးေပးသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ျပည္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မင္းလွ ၿမိဳ႕ရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား႐ုံမ်ားမွ ဓာတ္အားလုိင္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ ဆက္ကာ  လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မႈ နည္းႏုိင္သမွ်နည္းေအာင္  ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထရန္စေဖာ္မာအသစ္ လဲလွယ္တပ္ဆင္ၿပီး ေမလ ၁၅ ရက္ ညက စတင္ကာ ပုံမွန္အတုိင္း ျပန္လည္ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းျမင့္က ေျပာသည္။

ယခုေလာင္ကြၽမ္းသြားသည့္ 66/33 KVA 20MVA ထရန္စေဖာ္မာအစား 66/33 KVA 30MVA ကို တပ္ဆင္ခဲ့သျဖင့္ ဓာတ္အားပိုမိုႏုိင္နင္း လာမည္ျဖစ္ သည္။ ျပည္ခ႐ုိင္အတြင္း လွ်ပ္စစ္မီတာသုံးစဲြသူဦးေရကိုးေသာင္းကိုးရာခန္႔ရွိေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး႐ုံး မွတ္ တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသည္။